Last Viewed Games

Ice Hockey Odds Comparison for 30/05/2020 Matches

You are currently viewing bettings odds comparison for Ice Hockey matches from 30/05/2020
Ice Hockey» International» Cyberhockey NHL 20 Liga Pro (E) 1 X 2 B P S W
11:00 Zavgorodniy (SPB) Pittsburgh vs Zolin (PGM) NY Rangers (E)
2.11 » 2.12
0/4 (0%)
4.41 » 4.29
1/4 (25%)
2.51 » 2.51
0/4 (0%)
4 X 1-5 2
2.11 » 2.12
0/4 (0%)
4.41 » 4.29
1/4 (25%)
2.51 » 2.51
0/4 (0%)
11:30 Shabalin (NBF) Chikago Blackhawks vs Mitrakov (D1S) Colorado
2.68 » 2.66
1/4 (25%)
4.50 » 4.42
1/4 (25%)
1.98 » 2.00
0/4 (0%)
4 1 1-3 2
2.68 » 2.66
1/4 (25%)
4.50 » 4.42
1/4 (25%)
1.98 » 2.00
0/4 (0%)
12:00 Zavgorodniy (SPB) Pittsburgh vs HC MSU (MSU) (E)
2.18 » 2.17
2/4 (50%)
4.41 » 4.33
1/4 (25%)
2.44 » 2.43
1/4 (25%)
4 1 5-2 1
2.18 » 2.17
2/4 (50%)
4.41 » 4.33
1/4 (25%)
2.44 » 2.43
1/4 (25%)
12:30 Zolin (PGM) NY Rangers (E) vs Mitrakov (D1S) Colorado
2.59 » 2.55
1/4 (25%)
4.50 » 4.42
1/4 (25%)
2.03 » 2.05
0/4 (0%)
4 1 5-2 1
2.59 » 2.55
1/4 (25%)
4.50 » 4.42
1/4 (25%)
2.03 » 2.05
0/4 (0%)
13:00 HC MSU (MSU) (E) vs Shabalin (NBF) Chikago Blackhawks
2.09 » 2.22
0/4 (0%)
4.41 » 4.29
1/4 (25%)
2.55 » 2.42
1/4 (25%)
4 X 3-4 2
2.09 » 2.22
0/4 (0%)
4.41 » 4.29
1/4 (25%)
2.55 » 2.42
1/4 (25%)
13:30 Mitrakov (D1S) Colorado vs Zavgorodniy (SPB) Pittsburgh
2.14 » 2.13
1/4 (25%)
4.47 » 4.38
1/4 (25%)
2.47 » 2.47
0/4 (0%)
4 X 3-0 1
2.14 » 2.13
1/4 (25%)
4.47 » 4.38
1/4 (25%)
2.47 » 2.47
0/4 (0%)
14:00 HC MSU (MSU) (E) vs Zolin (PGM) NY Rangers (E)
2.12 » 2.16
2/3 (67%)
4.35 » 4.25
1/3 (33%)
2.51 » 2.50
1/3 (33%)
3 1 2-3 2
2.12 » 2.16
2/3 (67%)
4.35 » 4.25
1/3 (33%)
2.51 » 2.50
1/3 (33%)
15:00 Zolin (PGM) NY Rangers (E) vs Shabalin (NBF) Chikago Blackhawks
2.29 » 2.22
2/4 (50%)
4.41 » 4.30
1/4 (25%)
2.32 » 2.41
0/4 (0%)
4 1 1-5 2
2.29 » 2.22
2/4 (50%)
4.41 » 4.30
1/4 (25%)
2.32 » 2.41
0/4 (0%)
15:30 Mitrakov (D1S) Colorado vs HC MSU (MSU) (E)
2.07 » 2.09
0/4 (0%)
4.50 » 4.42
1/4 (25%)
2.49 » 2.50
0/4 (0%)
4 X 2-4 2
2.07 » 2.09
0/4 (0%)
4.50 » 4.42
1/4 (25%)
2.49 » 2.50
0/4 (0%)
Ice Hockey» International» Dream League 1 X 2 B P S W
07:50 France (Amateur) vs Belarus (Amateur)
2.30 » 2.28
1/4 (25%)
4.96 » 5.34
0/4 (0%)
2.22 » 2.20
1/4 (25%)
4 2 4-3 1
2.30 » 2.28
1/4 (25%)
4.96 » 5.34
0/4 (0%)
2.22 » 2.20
1/4 (25%)
10:50 USA (Amateur) vs Switzerland (Amateur)
2.20 » 2.20
1/5 (20%)
4.96 » 5.26
0/5 (0%)
2.31 » 2.29
2/5 (40%)
5 2 4-5 2
2.20 » 2.20
1/5 (20%)
4.96 » 5.26
0/5 (0%)
2.31 » 2.29
2/5 (40%)
11:50 Germany (Amateur) vs Canada (Amateur)
2.26 » 2.24
2/5 (40%)
4.96 » 5.13
1/5 (20%)
2.24 » 2.26
2/5 (40%)
5 2 3-3 X
2.26 » 2.24
2/5 (40%)
4.96 » 5.13
1/5 (20%)
2.24 » 2.26
2/5 (40%)
16:50 Russia (Amateur) vs Czech Republic (Amateur)
2.17 » 2.17
1/4 (25%)
4.96 » 4.86
1/4 (25%)
2.34 » 2.36
1/4 (25%)
4 X 5-7 2
2.17 » 2.17
1/4 (25%)
4.96 » 4.86
1/4 (25%)
2.34 » 2.36
1/4 (25%)
Ice Hockey» International» Eicehockey Live Arena (E) 1 X 2 B P S W
05:00 Germany (Magistr) vs Slovakia (Joker)
2.52 » 2.45
1/3 (33%)
4.37 » 4.37
0/3 (0%)
2.10 » 2.15
0/3 (0%)
3 1 5-8 2
2.52 » 2.45
1/3 (33%)
4.37 » 4.37
0/3 (0%)
2.10 » 2.15
0/3 (0%)
05:30 Germany (Magistr) vs Denmark (Phantom)
1.44 » 1.44
0/3 (0%)
3.57 » 3.74
0/3 (0%)
2.69 » 2.65
1/3 (33%)
3 2 1-0 1
1.44 » 1.44
0/3 (0%)
3.57 » 3.74
0/3 (0%)
2.69 » 2.65
1/3 (33%)
06:00 Slovakia (Joker) vs Denmark (Phantom)
1.27 » 1.39
1/2 (50%)
3.38 » 5.75
0/2 (0%)
2.55 » 4.88
0/2 (0%)
2 1 3-1 1
1.27 » 1.39
1/2 (50%)
3.38 » 5.75
0/2 (0%)
2.55 » 4.88
0/2 (0%)
07:00 Denmark (Phantom) vs Germany (Magistr)
3.78 » 3.90
0/2 (0%)
4.88 » 4.70
1/2 (50%)
1.62 » 1.62
0/2 (0%)
2 X 3-8 2
3.78 » 3.90
0/2 (0%)
4.88 » 4.70
1/2 (50%)
1.62 » 1.62
0/2 (0%)
07:00 Slovakia (Joker) vs Germany (Magistr)
1.80 » 1.82
0/2 (0%)
5.00 » 4.82
1/2 (50%)
3.05 » 3.05
0/2 (0%)
2 X 6-0 1
1.80 » 1.82
0/2 (0%)
5.00 » 4.82
1/2 (50%)
3.05 » 3.05
0/2 (0%)
07:00 Denmark (Phantom) vs Slovakia (Joker)
4.65 » 5.25
0/1 (0%)
5.00 » 5.75
0/1 (0%)
1.49 » 1.38
1/1 (100%)
1 2 0-2 2
4.65 » 5.25
0/1 (0%)
5.00 » 5.75
0/1 (0%)
1.49 » 1.38
1/1 (100%)
09:00 New York Rangers (Magistr) vs Carolina Hurricanes (JoKeR) (E)
2.48 » 39.38
0/2 (0%)
4.62 » 6.75
0/2 (0%)
2.40 » 1.24
2/2 (100%)
2 2 3-2 1
2.48 » 39.38
0/2 (0%)
4.62 » 6.75
0/2 (0%)
2.40 » 1.24
2/2 (100%)
09:00 New York Rangers (Magistr) vs Edmonton Oilers (Phantom)
2.40 » 2.70
0/2 (0%)
3.95 » 4.00
0/2 (0%)
3.08 » 2.97
1/2 (50%)
2 2 2-3 2
2.40 » 2.70
0/2 (0%)
3.95 » 4.00
0/2 (0%)
3.08 » 2.97
1/2 (50%)
10:00 Edmonton Oilers (Phantom) vs New York Rangers (Magistr)
3.70 » 3.80
0/2 (0%)
4.62 » 4.62
0/2 (0%)
1.66 » 1.63
1/2 (50%)
2 2 0-6 2
3.70 » 3.80
0/2 (0%)
4.62 » 4.62
0/2 (0%)
1.66 » 1.63
1/2 (50%)
10:00 Edmonton Oilers (Phantom) vs Carolina Hurricanes (JoKeR) (E)
6.88 » 6.62
1/2 (50%)
6.25 » 6.00
1/2 (50%)
1.27 » 1.29
0/2 (0%)
2 X 3-6 2
6.88 » 6.62
1/2 (50%)
6.25 » 6.00
1/2 (50%)
1.27 » 1.29
0/2 (0%)
12:00 Canada (Magistr) vs Sweden (Phantom)
1.59 » 1.56
1/1 (100%)
4.90 » 5.00
0/1 (0%)
4.10 » 4.35
0/1 (0%)
1 1 6-1 1
1.59 » 1.56
1/1 (100%)
4.90 » 5.00
0/1 (0%)
4.10 » 4.35
0/1 (0%)
13:00 Russia (mrPanda) vs Canada (Magistr)
6.12 » 4.45
1/2 (50%)
6.38 » 4.68
1/2 (50%)
1.30 » 2.12
0/2 (0%)
2 1 1-0 1
6.12 » 4.45
1/2 (50%)
6.38 » 4.68
1/2 (50%)
1.30 » 2.12
0/2 (0%)
13:00 Sweden (Phantom) vs Russia (mrPanda)
1.95 » 1.98
1/2 (50%)
4.38 » 4.25
2/2 (100%)
2.85 » 2.80
1/2 (50%)
2 X 3-4 2
1.95 » 1.98
1/2 (50%)
4.38 » 4.25
2/2 (100%)
2.85 » 2.80
1/2 (50%)
16:00 Pittsburgh Penguins (Phantom) (E) vs Toronto Maple Leafs (Magistr)
3.88 » 3.88
0/2 (0%)
4.75 » 4.70
1/2 (50%)
1.59 » 1.61
0/2 (0%)
2 X 1-11 2
3.88 » 3.88
0/2 (0%)
4.75 » 4.70
1/2 (50%)
1.59 » 1.61
0/2 (0%)
16:00 St. Louis Blues (mrPanda) vs Toronto Maple Leafs (Magistr)
4.12 » 4.10
1/2 (50%)
5.08 » 5.05
1/2 (50%)
1.53 » 1.53
0/2 (0%)
2 1 2-6 2
4.12 » 4.10
1/2 (50%)
5.08 » 5.05
1/2 (50%)
1.53 » 1.53
0/2 (0%)
16:30 Pittsburgh Penguins (Phantom) (E) vs St. Louis Blues (mrPanda)
2.17 » 2.15
1/2 (50%)
4.32 » 4.25
1/2 (50%)
2.45 » 2.50
0/2 (0%)
2 1 4-1 1
2.17 » 2.15
1/2 (50%)
4.32 » 4.25
1/2 (50%)
2.45 » 2.50
0/2 (0%)
Ice Hockey» International» ESportsBattle NHL (E) 1 X 2 B P S W
05:57 Russia (Bubochka_F13) vs Finland (nazar4ik99)
7.88 » 7.88
0/4 (0%)
5.49 » 5.48
1/4 (25%)
1.27 » 1.27
0/4 (0%)
4 X 1-1 X
7.88 » 7.88
0/4 (0%)
5.49 » 5.48
1/4 (25%)
1.27 » 1.27
0/4 (0%)
07:09 Canada (Tiger22) vs USA (Yarik_SH)
4.85 » 4.86
0/4 (0%)
4.56 » 4.56
0/4 (0%)
1.49 » 1.49
1/4 (25%)
4 2 1-5 2
4.85 » 4.86
0/4 (0%)
4.56 » 4.56
0/4 (0%)
1.49 » 1.49
1/4 (25%)
07:27 Canada (Tiger22) vs Russia (Bubochka_F13)
2.20 » 2.19
1/4 (25%)
3.75 » 3.76
0/4 (0%)
2.68 » 2.69
0/4 (0%)
4 1 2-1 1
2.20 » 2.19
1/4 (25%)
3.75 » 3.76
0/4 (0%)
2.68 » 2.69
0/4 (0%)
08:03 Russia (Bubochka_F13) vs Canada (Tiger22)
2.68 » 2.68
0/3 (0%)
3.80 » 3.80
0/3 (0%)
2.20 » 2.20
1/3 (33%)
3 2 2-2 X
2.68 » 2.68
0/3 (0%)
3.80 » 3.80
0/3 (0%)
2.20 » 2.20
1/3 (33%)
08:39 USA (Yarik_SH) vs Finland (nazar4ik99)
2.24 » 2.24
1/4 (25%)
3.90 » 3.91
0/4 (0%)
2.56 » 2.57
0/4 (0%)
4 1 2-2 X
2.24 » 2.24
1/4 (25%)
3.90 » 3.91
0/4 (0%)
2.56 » 2.57
0/4 (0%)
10:21 Columbus Blue Jackets (Yarik_SH) vs TOR Maple Leafs (nazar4ik99) Esports
2.32 » 2.27
1/3 (33%)
3.87 » 3.87
0/3 (0%)
2.47 » 2.54
0/3 (0%)
3 1 4-1 1
2.32 » 2.27
1/3 (33%)
3.87 » 3.87
0/3 (0%)
2.47 » 2.54
0/3 (0%)
11:51 Columbus Blue Jackets (Yarik_SH) vs Tampa Bay Lighting (Tiger22)
1.45 » 1.45
1/4 (25%)
4.59 » 4.61
0/4 (0%)
5.07 » 5.14
0/4 (0%)
4 1 2-2 X
1.45 » 1.45
1/4 (25%)
4.59 » 4.61
0/4 (0%)
5.07 » 5.14
0/4 (0%)
Ice Hockey» International» Ice Cup West 1 X 2 B P S W
04:55 Dinamo Team vs Severstal Team
2.37 » 2.39
0/1 (0%)
5.00 » 4.86
1/1 (100%)
2.01 » 2.02
0/1 (0%)
1 X 7-1 1
2.37 » 2.39
0/1 (0%)
5.00 » 4.86
1/1 (100%)
2.01 » 2.02
0/1 (0%)
06:30 Dinamo Team vs CSKA Team
2.30 » 2.30
0/1 (0%)
5.00 » 4.86
1/1 (100%)
2.06 » 2.07
0/1 (0%)
1 X 6-2 1
2.30 » 2.30
0/1 (0%)
5.00 » 4.86
1/1 (100%)
2.06 » 2.07
0/1 (0%)
07:15 CSKA Team vs Severstal Team
2.30 » 2.30
0/1 (0%)
5.00 » 4.90
1/1 (100%)
2.06 » 2.07
0/1 (0%)
1 X 4-5 2
2.30 » 2.30
0/1 (0%)
5.00 » 4.90
1/1 (100%)
2.06 » 2.07
0/1 (0%)
Ice Hockey» International» Short Hockey Division Cometa 1 X 2 B P S W
00:50 Reaktivnye Bizony vs Snejnye Medvedi
2.23 » 2.27
2/12 (17%)
5.14 » 5.16
2/12 (17%)
2.17 » 2.14
5/12 (42%)
12 2 2-6 2
2.23 » 2.27
2/12 (17%)
5.14 » 5.16
2/12 (17%)
2.17 » 2.14
5/12 (42%)
01:50 Zolotye Drakony vs Chernye Grifony
2.22 » 2.26
2/13 (15%)
5.38 » 5.35
2/13 (15%)
2.12 » 2.10
4/13 (31%)
13 2 5-4 1
2.22 » 2.26
2/13 (15%)
5.38 » 5.35
2/13 (15%)
2.12 » 2.10
4/13 (31%)
10:50 Stalker vs Krasnye Kryliya
2.02 » 1.97
4/13 (31%)
5.52 » 5.54
0/13 (0%)
2.36 » 2.40
0/13 (0%)
13 1 8-7 1
2.02 » 1.97
4/13 (31%)
5.52 » 5.54
0/13 (0%)
2.36 » 2.40
0/13 (0%)
11:50 Ershistyye Tigry vs Ledoviy Desant
1.72 » 1.70
5/13 (38%)
5.76 » 5.79
0/13 (0%)
2.87 » 2.91
0/13 (0%)
13 1 5-4 1
1.72 » 1.70
5/13 (38%)
5.76 » 5.79
0/13 (0%)
2.87 » 2.91
0/13 (0%)
13:50 Ledoviy Desant vs Stalker
2.01 » 1.99
3/13 (23%)
5.51 » 5.52
1/13 (8%)
2.36 » 2.38
1/13 (8%)
13 1 8-5 1
2.01 » 1.99
3/13 (23%)
5.51 » 5.52
1/13 (8%)
2.36 » 2.38
1/13 (8%)
15:50 Ershistyye Tigry vs Stalker
2.07 » 2.01
6/13 (46%)
5.58 » 5.58
2/13 (15%)
2.27 » 2.33
0/13 (0%)
13 1 7-9 2
2.07 » 2.01
6/13 (46%)
5.58 » 5.58
2/13 (15%)
2.27 » 2.33
0/13 (0%)
16:50 Goryachiye Golovy vs Gladiator
1.87 » 1.83
6/13 (46%)
5.58 » 5.70
1/13 (8%)
2.59 » 2.63
1/13 (8%)
13 1 9-5 1
1.87 » 1.83
6/13 (46%)
5.58 » 5.70
1/13 (8%)
2.59 » 2.63
1/13 (8%)
17:50 Voiny Suomi vs Beshenyye Psy
2.13 » 2.13
0/13 (0%)
5.33 » 5.23
2/13 (15%)
2.26 » 2.26
3/13 (23%)
13 2 10-6 1
2.13 » 2.13
0/13 (0%)
5.33 » 5.23
2/13 (15%)
2.26 » 2.26
3/13 (23%)
21:35 Zvukovaya Ataka vs Ognennyye Panteri
2.52 » 3.88
0/2 (0%)
4.50 » 4.68
0/2 (0%)
2.08 » 1.70
1/2 (50%)
2 2 3-2 1
2.52 » 3.88
0/2 (0%)
4.50 » 4.68
0/2 (0%)
2.08 » 1.70
1/2 (50%)
Ice Hockey» International» Cyberhockey NHL 20 Liga Pro (E) 1 X 2 B P
14:32 Shabalin (NBF) Chikago Blackhawks vs Zavgorodniy (SPB) Pittsburgh
2.54 » 2.69
0/4 (0%)
4.46 » 4.44
1/4 (25%)
2.08 » 1.98
2/4 (50%)
4 2
2.54 » 2.69
0/4 (0%)
4.46 » 4.44
1/4 (25%)
2.08 » 1.98
2/4 (50%)
Ice Hockey» International» Dream League 1 X 2 B P
17:50 Sweden (Amateur) vs Finland (Amateur)
2.17 » 2.17
1/4 (25%)
4.96 » 4.86
1/4 (25%)
2.34 » 2.36
0/4 (0%)
4 1
2.17 » 2.17
1/4 (25%)
4.96 » 4.86
1/4 (25%)
2.34 » 2.36
0/4 (0%)
Ice Hockey» International» Eicehockey Live Arena (E) 1 X 2 B P
10:00 Carolina Hurricanes (JoKeR) (E) vs New York Rangers (Magistr)
1.45 » 2.20
0/1 (0%)
4.95 » 2.40
1/1 (100%)
4.30 » 3.90
1/1 (100%)
1 2
1.45 » 2.20
0/1 (0%)
4.95 » 2.40
1/1 (100%)
4.30 » 3.90
1/1 (100%)
12:00 Russia (mrPanda) vs Sweden (Phantom)
3.25 » 1.40
1/1 (100%)
4.25 » 3.05
1/1 (100%)
1.75 » 11.50
0/1 (0%)
1 X
3.25 » 1.40
1/1 (100%)
4.25 » 3.05
1/1 (100%)
1.75 » 11.50
0/1 (0%)
12:00 Canada (Magistr) vs Russia (mrPanda)
2.05 » 1.01
1/1 (100%)
4.80 » 8.25
0/1 (0%)
2.35 » 58.00
0/1 (0%)
1 1
2.05 » 1.01
1/1 (100%)
4.80 » 8.25
0/1 (0%)
2.35 » 58.00
0/1 (0%)
Ice Hockey» International» Short Hockey Division Cometa 1 X 2 B P
12:50 Krasnye Kryliya vs Ershistyye Tigry
2.62 » 2.65
3/13 (23%)
5.82 » 5.75
3/13 (23%)
1.82 » 1.81
4/13 (31%)
13 2
2.62 » 2.65
3/13 (23%)
5.82 » 5.75
3/13 (23%)
1.82 » 1.81
4/13 (31%)
14:50 Krasnye Kryliya vs Ledoviy Desant
2.27 » 2.29
0/13 (0%)
5.53 » 5.48
2/13 (15%)
2.07 » 2.07
3/13 (23%)
13 2
2.27 » 2.29
0/13 (0%)
5.53 » 5.48
2/13 (15%)
2.07 » 2.07
3/13 (23%)
20:50 Bystryye Rysi vs Ognennyye Panteri
2.36 » 2.40
1/13 (8%)
5.19 » 5.23
2/13 (15%)
2.05 » 2.02
7/13 (54%)
13 2
2.36 » 2.40
1/13 (8%)
5.19 » 5.23
2/13 (15%)
2.05 » 2.02
7/13 (54%)
21:50 Zvukovaya Ataka vs Letuchiy Vepri
2.25 » 2.22
4/13 (31%)
5.42 » 5.40
4/13 (31%)
2.12 » 2.15
2/13 (15%)
13 1
2.25 » 2.22
4/13 (31%)
5.42 » 5.40
4/13 (31%)
2.12 » 2.15
2/13 (15%)
22:00 Bystryye Rysi vs Lyutyye Vepri
2.33 » 2.33
0/2 (0%)
5.25 » 5.10
1/2 (50%)
2.02 » 2.05
0/2 (0%)
2 X
2.33 » 2.33
0/2 (0%)
5.25 » 5.10
1/2 (50%)
2.02 » 2.05
0/2 (0%)