Last Viewed Games
Table Tennis» International» Masters League A 1 2 B
14:40 Stanislav Chernobaev vs Alexandr Shirshov
1.37 » 1.24
2/4 (50%)
3.08 » 2.53
1/4 (25%)
4
1.37 » 1.24
2/4 (50%)
3.08 » 2.53
1/4 (25%)
15:00 Andrey Dergunov vs Ruslan Samerhanov
1.35 » 1.31
1/4 (25%)
2.93 » 2.93
0/4 (0%)
4
1.35 » 1.31
1/4 (25%)
2.93 » 2.93
0/4 (0%)
15:20 Alexandr Shirshov vs Andrey Dergunov
3.03 » 2.43
2/4 (50%)
1.38 » 2.02
1/4 (25%)
4
3.03 » 2.43
2/4 (50%)
1.38 » 2.02
1/4 (25%)
15:40 Ruslan Samerhanov vs Stanislav Chernobaev
3.90 » 3.84
1/4 (25%)
1.27 » 1.22
1/4 (25%)
4
3.90 » 3.84
1/4 (25%)
1.27 » 1.22
1/4 (25%)
16:00 Stanislav Chernobaev vs Andrey Dergunov
1.26 » 1.23
1/4 (25%)
3.69 » 3.76
0/4 (0%)
4
1.26 » 1.23
1/4 (25%)
3.69 » 3.76
0/4 (0%)
17:00 Ruslan Samerhanov vs Alexandr Shirshov
2.39 » 2.42
0/4 (0%)
1.52 » 1.50
1/4 (25%)
4
2.39 » 2.42
0/4 (0%)
1.52 » 1.50
1/4 (25%)