Last Viewed Games
Table Tennis» International» Setka Cup 1 2 B
05:00 Evgeniy Koshchug vs Ivan Omelchuk
2.10 » 1.74
2/4 (50%)
2.10 » 1.99
1/4 (25%)
4
2.10 » 1.74
2/4 (50%)
2.10 » 1.99
1/4 (25%)
05:05 Igor Trydukh vs Sergey Dyachenko
2.49 » 2.11
2/4 (50%)
1.81 » 1.66
1/4 (25%)
4
2.49 » 2.11
2/4 (50%)
1.81 » 1.66
1/4 (25%)
05:15 Sergey Yacenko vs Sergei Semenec
1.48 » 1.31
1/6 (17%)
3.33 » 3.17
0/6 (0%)
6
1.48 » 1.31
1/6 (17%)
3.33 » 3.17
0/6 (0%)
05:45 Dmitriy Hairov vs Vladimir Kononihin
2.06 » 1.78
2/5 (40%)
2.06 » 1.96
0/5 (0%)
5
2.06 » 1.78
2/5 (40%)
2.06 » 1.96
0/5 (0%)
06:00 Kirill Yurchenko vs Ivan Omelchuk
1.89 » 1.63
1/4 (25%)
2.39 » 2.16
0/4 (0%)
4
1.89 » 1.63
1/4 (25%)
2.39 » 2.16
0/4 (0%)
06:35 Igor Trydukh vs Yuri Kolesnik
3.50 » 3.16
1/3 (33%)
1.64 » 1.31
0/3 (0%)
3
3.50 » 3.16
1/3 (33%)
1.64 » 1.31
0/3 (0%)
06:45 Sergey Yacenko vs Vladimir Kononihin
1.90 » 2.08
0/4 (0%)
2.37 » 1.69
4/4 (100%)
4
1.90 » 2.08
0/4 (0%)
2.37 » 1.69
4/4 (100%)
07:45 Dmitriy Hairov vs Vitalii Mukhin
1.85 » 2.20
0/4 (0%)
2.45 » 1.58
4/4 (100%)
4
1.85 » 2.20
0/4 (0%)
2.45 » 1.58
4/4 (100%)
08:00 Evgeniy Koshchug vs Mykhaylo Mosuk
1.98 » 1.90
0/3 (0%)
2.46 » 1.84
3/3 (100%)
3
1.98 » 1.90
0/3 (0%)
2.46 » 1.84
3/3 (100%)
09:20 Valery Zhalii vs Andrey Kurtenko
2.37 » 1.93
4/4 (100%)
1.90 » 1.80
0/4 (0%)
4
2.37 » 1.93
4/4 (100%)
1.90 » 1.80
0/4 (0%)
14:40 Adam Krasutskiy vs Igor Koshkodan
2.25 » 1.91
1/3 (33%)
2.14 » 1.81
0/3 (0%)
3
2.25 » 1.91
1/3 (33%)
2.14 » 1.81
0/3 (0%)