Last Viewed Games
Table Tennis» International» Setka Cup Women 1 2 B
06:10 Yaroslava Pachich vs Lebed Angelina
2.06 » 2.08
0/7 (0%)
1.94 » 1.64
5/7 (71%)
7
2.06 » 2.08
0/7 (0%)
1.94 » 1.64
5/7 (71%)
06:20 Nataliya Zoreva vs Mariana hryhoruk
1.71 » 1.58
0/6 (0%)
2.43 » 2.24
4/6 (67%)
6
1.71 » 1.58
0/6 (0%)
2.43 » 2.24
4/6 (67%)
06:40 Olena Petlenko vs Irina Tyutyunnik
1.24 » 1.18
0/8 (0%)
5.38 » 4.24
7/8 (88%)
8
1.24 » 1.18
0/8 (0%)
5.38 » 4.24
7/8 (88%)
07:10 Polina Nerush vs Nadezhda Kovtun
3.08 » 2.80
5/8 (63%)
1.46 » 1.38
1/8 (13%)
8
3.08 » 2.80
5/8 (63%)
1.46 » 1.38
1/8 (13%)
07:20 Martha Malyuta vs Nataliya Zoreva
3.24 » 3.79
0/5 (0%)
1.51 » 1.20
5/5 (100%)
5
3.24 » 3.79
0/5 (0%)
1.51 » 1.20
5/5 (100%)
07:40 Yaroslava Pachich vs Irina Tyutyunnik
1.66 » 1.62
2/8 (25%)
2.42 » 2.17
5/8 (63%)
8
1.66 » 1.62
2/8 (25%)
2.42 » 2.17
5/8 (63%)
07:50 Elena Kuzmich vs Mariana hryhoruk
3.38 » 3.20
4/7 (57%)
1.42 » 1.30
1/7 (14%)
7
3.38 » 3.20
4/7 (57%)
1.42 » 1.30
1/7 (14%)
08:10 Nadezhda Kovtun vs Lebed Angelina
3.78 » 3.70
0/6 (0%)
1.40 » 1.21
2/6 (33%)
6
3.78 » 3.70
0/6 (0%)
1.40 » 1.21
2/6 (33%)
08:40 Olena Petlenko vs Polina Nerush
1.31 » 1.20
0/8 (0%)
4.13 » 4.02
5/8 (63%)
8
1.31 » 1.20
0/8 (0%)
4.13 » 4.02
5/8 (63%)
09:10 Yaroslava Pachich vs Nadezhda Kovtun
1.72 » 1.55
7/8 (88%)
2.30 » 2.31
0/8 (0%)
8
1.72 » 1.55
7/8 (88%)
2.30 » 2.31
0/8 (0%)
09:20 Elena Kuzmich vs Nataliya Zoreva
4.56 » 5.59
0/6 (0%)
1.32 » 1.10
6/6 (100%)
6
4.56 » 5.59
0/6 (0%)
1.32 » 1.10
6/6 (100%)
09:40 Polina Nerush vs Irina Tyutyunnik
3.14 » 2.96
6/8 (75%)
1.44 » 1.34
1/8 (13%)
8
3.14 » 2.96
6/8 (75%)
1.44 » 1.34
1/8 (13%)
10:10 Olena Petlenko vs Lebed Angelina
1.86 » 1.71
0/6 (0%)
2.15 » 1.97
1/6 (17%)
6
1.86 » 1.71
0/6 (0%)
2.15 » 1.97
1/6 (17%)
10:20 Elena Kuzmich vs Martha Malyuta
1.62 » 1.17
6/6 (100%)
2.67 » 4.27
0/6 (0%)
6
1.62 » 1.17
6/6 (100%)
2.67 » 4.27
0/6 (0%)
10:40 Yaroslava Pachich vs Polina Nerush
1.49 » 1.44
0/8 (0%)
2.83 » 2.61
6/8 (75%)
8
1.49 » 1.44
0/8 (0%)
2.83 » 2.61
6/8 (75%)
11:10 Olena Petlenko vs Nadezhda Kovtun
1.53 » 1.37
5/8 (63%)
2.69 » 2.88
2/8 (25%)
8
1.53 » 1.37
5/8 (63%)
2.69 » 2.88
2/8 (25%)
11:40 Irina Tyutyunnik vs Lebed Angelina
4.08 » 4.46
0/6 (0%)
1.34 » 1.15
6/6 (100%)
6
4.08 » 4.46
0/6 (0%)
1.34 » 1.15
6/6 (100%)
12:10 Yaroslava Pachich vs Olena Petlenko
1.90 » 2.39
0/8 (0%)
2.02 » 1.52
8/8 (100%)
8
1.90 » 2.39
0/8 (0%)
2.02 » 1.52
8/8 (100%)
12:40 Polina Nerush vs Lebed Angelina
4.36 » 4.25
1/6 (17%)
1.32 » 1.16
0/6 (0%)
6
4.36 » 4.25
1/6 (17%)
1.32 » 1.16
0/6 (0%)
13:10 Nadezhda Kovtun vs Irina Tyutyunnik
2.15 » 2.41
0/8 (0%)
1.79 » 1.50
8/8 (100%)
8
2.15 » 2.41
0/8 (0%)
1.79 » 1.50
8/8 (100%)
13:40 Natalia Svidnickaya vs Mariia Topchyi
1.68 » 1.47
6/8 (75%)
2.35 » 2.52
0/8 (0%)
8
1.68 » 1.47
6/8 (75%)
2.35 » 2.52
0/8 (0%)
14:10 Jana Mihailik vs anastasiia ostapenko
1.27 » 1.13
5/7 (71%)
4.48 » 5.00
0/7 (0%)
7
1.27 » 1.13
5/7 (71%)
4.48 » 5.00
0/7 (0%)
14:40 Anastasiia Moskaliuk vs Anastasiya Kozak
1.29 » 1.18
1/8 (13%)
4.18 » 4.22
2/8 (25%)
8
1.29 » 1.18
1/8 (13%)
4.18 » 4.22
2/8 (25%)
15:10 Natalia Svidnickaya vs anastasiia ostapenko
3.46 » 3.22
4/7 (57%)
1.38 » 1.29
0/7 (0%)
7
3.46 » 3.22
4/7 (57%)
1.38 » 1.29
0/7 (0%)
15:40 Anastasiya Kozak vs Mariia Topchyi
1.58 » 1.33
6/8 (75%)
2.58 » 2.94
0/8 (0%)
8
1.58 » 1.33
6/8 (75%)
2.58 » 2.94
0/8 (0%)