Last Viewed Games
Table Tennis» International» TT-Cup 1 2 B
04:45 Constantin Makarchuk vs Valeriy Medvedenko
1.77 » 1.60
1/9 (11%)
2.20 » 3.73
2/9 (22%)
9
1.77 » 1.60
1/9 (11%)
2.20 » 3.73
2/9 (22%)
05:20 Vasily Shepel vs Vladislav Volokhov
3.90 » 3.71
1/7 (14%)
1.36 » 1.22
0/7 (0%)
7
3.90 » 3.71
1/7 (14%)
1.36 » 1.22
0/7 (0%)
05:35 Sergey Matvienko vs Nikolay Uchen
1.82 » 1.65
1/6 (17%)
2.26 » 2.09
0/6 (0%)
6
1.82 » 1.65
1/6 (17%)
2.26 » 2.09
0/6 (0%)
05:50 Nazariy Sydorak vs Alexey Tkachuk
2.05 » 2.03
0/8 (0%)
1.92 » 1.71
4/8 (50%)
8
2.05 » 2.03
0/8 (0%)
1.92 » 1.71
4/8 (50%)
05:55 Dmitrii Derevinskii vs Spartak Abalmaz
2.76 » 2.54
2/7 (29%)
1.58 » 1.46
0/7 (0%)
7
2.76 » 2.54
2/7 (29%)
1.58 » 1.46
0/7 (0%)
05:55 Alexander Yarovoy vs Sergei Rubtsov
1.53 » 1.35
1/6 (17%)
3.04 » 2.92
0/6 (0%)
6
1.53 » 1.35
1/6 (17%)
3.04 » 2.92
0/6 (0%)
06:00 Sergey Ponomarenko vs Andrew Gordiy
1.42 » 1.28
2/8 (25%)
3.40 » 3.42
0/8 (0%)
8
1.42 » 1.28
2/8 (25%)
3.40 » 3.42
0/8 (0%)
06:10 Timur Kozenkov vs Ivan Sinitsky
2.39 » 2.19
0/5 (0%)
1.81 » 1.60
1/5 (20%)
5
2.39 » 2.19
0/5 (0%)
1.81 » 1.60
1/5 (20%)
06:15 Vyacheslav Sereda vs Vadim Kazmirchuk
1.93 » 1.72
1/5 (20%)
2.20 » 2.01
0/5 (0%)
5
1.93 » 1.72
1/5 (20%)
2.20 » 2.01
0/5 (0%)
06:20 Aleksandr Kostiuk vs Volodymyr Tuchkevych
2.42 » 2.23
2/6 (33%)
1.73 » 1.58
0/6 (0%)
6
2.42 » 2.23
2/6 (33%)
1.73 » 1.58
0/6 (0%)
06:25 Vasily Aksyonin vs Yaroslav Vorsulyak
2.80 » 2.65
1/7 (14%)
1.57 » 1.43
1/7 (14%)
7
2.80 » 2.65
1/7 (14%)
1.57 » 1.43
1/7 (14%)
06:30 Constantin Makarchuk vs Vladislav Volokhov
2.69 » 2.56
0/6 (0%)
1.63 » 1.45
1/6 (17%)
6
2.69 » 2.56
0/6 (0%)
1.63 » 1.45
1/6 (17%)
06:45 Vladimir Tsyganenko vs Nikolay Uchen
3.21 » 2.97
0/4 (0%)
1.59 » 1.34
1/4 (25%)
4
3.21 » 2.97
0/4 (0%)
1.59 » 1.34
1/4 (25%)
06:50 Anton Myrza vs Victor Vakhrushev
2.39 » 2.19
0/5 (0%)
1.81 » 1.60
1/5 (20%)
5
2.39 » 2.19
0/5 (0%)
1.81 » 1.60
1/5 (20%)
06:55 Alexander Kukharchuk vs Sergey Gilitukha
2.20 » 2.01
0/5 (0%)
1.93 » 1.72
1/5 (20%)
5
2.20 » 2.01
0/5 (0%)
1.93 » 1.72
1/5 (20%)
07:05 Sergei Rubtsov vs Valeriy Medvedenko
1.66 » 1.54
0/6 (0%)
2.65 » 2.36
1/6 (17%)
6
1.66 » 1.54
0/6 (0%)
2.65 » 2.36
1/6 (17%)
07:05 Sergiy Pokidko vs Roman Reznichenko
2.08 » 2.14
0/5 (0%)
2.03 » 1.64
5/5 (100%)
5
2.08 » 2.14
0/5 (0%)
2.03 » 1.64
5/5 (100%)
07:05 Yuriy Abroskin vs Igor Kuznetsov
1.91 » 1.72
0/5 (0%)
2.22 » 2.01
1/5 (20%)
5
1.91 » 1.72
0/5 (0%)
2.22 » 2.01
1/5 (20%)
07:10 Andrew Gordiy vs Artem Vakylin
1.85 » 1.68
0/6 (0%)
2.24 » 2.07
1/6 (17%)
6
1.85 » 1.68
0/6 (0%)
2.24 » 2.07
1/6 (17%)
07:35 Nazariy Sydorak vs Vasily Aksyonin
1.54 » 1.35
0/5 (0%)
3.15 » 2.95
1/5 (20%)
5
1.54 » 1.35
0/5 (0%)
3.15 » 2.95
1/5 (20%)
07:40 Vadim Paukov vs Pavel Pyasta
2.05 » 1.85
0/5 (0%)
2.05 » 1.85
1/5 (20%)
5
2.05 » 1.85
0/5 (0%)
2.05 » 1.85
1/5 (20%)
07:40 Vasily Shepel vs Alexander Yarovoy
2.28 » 2.15
0/5 (0%)
1.89 » 1.63
1/5 (20%)
5
2.28 » 2.15
0/5 (0%)
1.89 » 1.63
1/5 (20%)
08:15 Roman Reznichenko vs Spartak Abalmaz
1.76 » 1.84
0/5 (0%)
2.56 » 1.87
4/5 (80%)
5
1.76 » 1.84
0/5 (0%)
2.56 » 1.87
4/5 (80%)
08:15 Constantin Makarchuk vs Sergei Rubtsov
2.51 » 2.29
1/6 (17%)
1.70 » 1.56
0/6 (0%)
6
2.51 » 2.29
1/6 (17%)
1.70 » 1.56
0/6 (0%)
08:35 Vyacheslav Sereda vs Victor Vakhrushev
1.81 » 1.60
1/5 (20%)
2.39 » 2.19
0/5 (0%)
5
1.81 » 1.60
1/5 (20%)
2.39 » 2.19
0/5 (0%)
08:50 Alexander Yarovoy vs Vladislav Volokhov
1.46 » 1.19
1/4 (25%)
4.14 » 4.07
0/4 (0%)
4
1.46 » 1.19
1/4 (25%)
4.14 » 4.07
0/4 (0%)
09:05 Vladimir Tsyganenko vs Timur Kozenkov
1.91 » 1.66
1/4 (25%)
2.35 » 2.10
0/4 (0%)
4
1.91 » 1.66
1/4 (25%)
2.35 » 2.10
0/4 (0%)
09:25 Vasily Shepel vs Valeriy Medvedenko
1.45 » 1.28
0/5 (0%)
4.04 » 3.49
1/5 (20%)
5
1.45 » 1.28
0/5 (0%)
4.04 » 3.49
1/5 (20%)
09:40 Sergey Matvienko vs Ivan Sinitsky
2.45 » 2.12
0/3 (0%)
1.98 » 1.65
1/3 (33%)
3
2.45 » 2.12
0/3 (0%)
1.98 » 1.65
1/3 (33%)
09:50 Andrew Tsikhotsky vs Volodymyr Tuchkevych
2.37 » 2.12
0/4 (0%)
1.90 » 1.65
1/4 (25%)
4
2.37 » 2.12
0/4 (0%)
1.90 » 1.65
1/4 (25%)
10:00 Constantin Makarchuk vs Alexander Yarovoy
2.37 » 2.12
1/4 (25%)
1.89 » 1.65
0/4 (0%)
4
2.37 » 2.12
1/4 (25%)
1.89 » 1.65
0/4 (0%)
10:30 Vladimir Ivasiv vs Nazariy Sydorak
2.10 » 1.85
1/4 (25%)
2.10 » 1.86
0/4 (0%)
4
2.10 » 1.85
1/4 (25%)
2.10 » 1.86
0/4 (0%)
10:35 Vasily Shepel vs Sergei Rubtsov
1.64 » 1.47
0/5 (0%)
2.83 » 2.52
1/5 (20%)
5
1.64 » 1.47
0/5 (0%)
2.83 » 2.52
1/5 (20%)
11:20 Vladislav Volokhov vs Valeriy Medvedenko
2.46 » 2.21
0/4 (0%)
1.85 » 1.59
1/4 (25%)
4
2.46 » 2.21
0/4 (0%)
1.85 » 1.59
1/4 (25%)
11:45 Constantin Makarchuk vs Vasily Shepel
2.67 » 2.63
0/4 (0%)
1.79 » 1.46
1/4 (25%)
4
2.67 » 2.63
0/4 (0%)
1.79 » 1.46
1/4 (25%)
11:50 Alexander Kovalev vs Andrey Baklykov
2.05 » 1.85
1/5 (20%)
2.05 » 1.85
0/5 (0%)
5
2.05 » 1.85
1/5 (20%)
2.05 » 1.85
0/5 (0%)
12:20 Sergey Kubrak vs Spartak Abalmaz
1.80 » 1.55
0/4 (0%)
2.53 » 2.28
1/4 (25%)
4
1.80 » 1.55
0/4 (0%)
2.53 » 2.28
1/4 (25%)
12:20 Alexander Yarovoy vs Valeriy Medvedenko
2.13 » 1.77
2/4 (50%)
2.09 » 1.98
0/4 (0%)
4
2.13 » 1.77
2/4 (50%)
2.09 » 1.98
0/4 (0%)
12:55 Sergei Rubtsov vs Vladislav Volokhov
2.16 » 1.98
0/5 (0%)
1.96 » 1.74
1/5 (20%)
5
2.16 » 1.98
0/5 (0%)
1.96 » 1.74
1/5 (20%)