Last Viewed Games
Table Tennis» International» TT-Cup 1 2 B
00:05 Alexander Kovalev vs Sergey Ponomarenko
2.25 » 2.16
5/10 (50%)
1.57 » 1.63
2/10 (20%)
10
2.25 » 2.16
5/10 (50%)
1.57 » 1.63
2/10 (20%)
00:15 Andrew Tsikhotsky vs Aleksandr Medvedev
1.29 » 1.19
6/8 (75%)
3.41 » 4.22
0/8 (0%)
8
1.29 » 1.19
6/8 (75%)
3.41 » 4.22
0/8 (0%)
00:35 Vladimir Plishilo vs Alexander Kovalev
1.92 » 1.64
7/9 (78%)
1.83 » 2.15
0/9 (0%)
9
1.92 » 1.64
7/9 (78%)
1.83 » 2.15
0/9 (0%)
00:45 Samvel Melkumyan vs Andrew Tsikhotsky
2.11 » 1.94
5/8 (63%)
1.66 » 1.81
0/8 (0%)
8
2.11 » 1.94
5/8 (63%)
1.66 » 1.81
0/8 (0%)
01:05 Sergey Ponomarenko vs Ruslan Ivanov
1.86 » 1.91
1/10 (10%)
1.84 » 1.80
7/10 (70%)
10
1.86 » 1.91
1/10 (10%)
1.84 » 1.80
7/10 (70%)
01:15 Aleksandr Medvedev vs Alexander Kukharchuk
3.08 » 3.28
0/10 (0%)
1.32 » 1.30
5/10 (50%)
10
3.08 » 3.28
0/10 (0%)
1.32 » 1.30
5/10 (50%)
04:50 Artem Vakylin vs Vitaliy Vovk
1.65 » 1.61
4/10 (40%)
2.11 » 2.19
0/10 (0%)
10
1.65 » 1.61
4/10 (40%)
2.11 » 2.19
0/10 (0%)
04:55 Andriy Selin vs Anatoliy Chaplyanka
2.73 » 2.71
1/10 (10%)
1.40 » 1.41
0/10 (0%)
10
2.73 » 2.71
1/10 (10%)
1.40 » 1.41
0/10 (0%)
05:25 Dmitriy Alekseenko vs Sergiy Skachenko
2.58 » 2.61
1/11 (9%)
1.45 » 1.44
2/11 (18%)
11
2.58 » 2.61
1/11 (9%)
1.45 » 1.44
2/11 (18%)
05:30 Oleksandr Semenets vs Maksym Kolos
2.25 » 2.20
4/10 (40%)
1.58 » 1.61
2/10 (20%)
10
2.25 » 2.20
4/10 (40%)
1.58 » 1.61
2/10 (20%)
05:35 Evgeniy Pismenny vs Maxim Nikolenko
1.84 » 1.73
5/8 (63%)
1.84 » 2.00
0/8 (0%)
8
1.84 » 1.73
5/8 (63%)
1.84 » 2.00
0/8 (0%)
05:45 Valentin Unchik vs Andrey Kotik
1.66 » 1.67
0/11 (0%)
2.09 » 2.08
1/11 (9%)
11
1.66 » 1.67
0/11 (0%)
2.09 » 2.08
1/11 (9%)
05:50 Viktor Didukh vs Nazar Danilyuk
1.52 » 1.34
8/8 (100%)
2.38 » 2.97
0/8 (0%)
8
1.52 » 1.34
8/8 (100%)
2.38 » 2.97
0/8 (0%)
05:55 Sergey Rutskiy vs Dmitriy Dubrovin
2.68 » 2.75
0/10 (0%)
1.42 » 1.40
2/10 (20%)
10
2.68 » 2.75
0/10 (0%)
1.42 » 1.40
2/10 (20%)
06:00 Denis Vakulenko vs Anatoliy Yakovenko
1.91 » 2.47
0/9 (0%)
1.87 » 1.51
8/9 (89%)
9
1.91 » 2.47
0/9 (0%)
1.87 » 1.51
8/9 (89%)
06:05 Kyryll Egorov vs Sergey Kinash
2.51 » 2.47
5/11 (45%)
1.47 » 1.49
2/11 (18%)
11
2.51 » 2.47
5/11 (45%)
1.47 » 1.49
2/11 (18%)
06:10 Anton Molochko vs Alexander Tkachenko
2.15 » 2.24
0/9 (0%)
1.63 » 1.58
4/9 (44%)
9
2.15 » 2.24
0/9 (0%)
1.63 » 1.58
4/9 (44%)
06:15 Daniil Lenko vs Leonid Baziyan
3.28 » 3.26
1/4 (25%)
1.29 » 1.30
0/4 (0%)
4
3.28 » 3.26
1/4 (25%)
1.29 » 1.30
0/4 (0%)
06:20 Nazar Gritsienko vs Vadym Nechyporuk
1.89 » 1.74
9/11 (82%)
1.82 » 1.98
0/11 (0%)
11
1.89 » 1.74
9/11 (82%)
1.82 » 1.98
0/11 (0%)
06:25 Dmitry Yaremchuk vs Viktor Didukh
1.56 » 1.55
2/10 (20%)
2.29 » 2.31
1/10 (10%)
10
1.56 » 1.55
2/10 (20%)
2.29 » 2.31
1/10 (10%)
06:30 Igor Vorobiev vs Sergey Filatov
2.41 » 2.13
9/11 (82%)
1.51 » 1.66
0/11 (0%)
11
2.41 » 2.13
9/11 (82%)
1.51 » 1.66
0/11 (0%)
06:35 Artem Vakylin vs Sergiy Skachenko
1.41 » 1.40
1/10 (10%)
2.70 » 2.74
0/10 (0%)
10
1.41 » 1.40
1/10 (10%)
2.70 » 2.74
0/10 (0%)
06:40 Andriy Selin vs Maksym Kolos
2.25 » 2.31
0/10 (0%)
1.57 » 1.55
2/10 (20%)
10
2.25 » 2.31
0/10 (0%)
1.57 » 1.55
2/10 (20%)
06:45 Vladimir Maksiuta vs Maxim Nikolenko
1.49 » 1.79
0/8 (0%)
2.47 » 1.93
7/8 (88%)
8
1.49 » 1.79
0/8 (0%)
2.47 » 1.93
7/8 (88%)
06:50 Nikolay Odarenko vs Kirill Golomozyk
2.22 » 2.75
0/1 (0%)
1.59 » 1.42
1/1 (100%)
1
2.22 » 2.75
0/1 (0%)
1.59 » 1.42
1/1 (100%)
06:55 Oleksandr Oleskevych vs Andrey Kotik
1.99 » 1.83
8/11 (73%)
1.73 » 1.90
0/11 (0%)
11
1.99 » 1.83
8/11 (73%)
1.73 » 1.90
0/11 (0%)
07:05 Nikolay Litvinenko vs Dmitriy Dubrovin
2.45 » 2.42
3/11 (27%)
1.49 » 1.51
3/11 (27%)
11
2.45 » 2.42
3/11 (27%)
1.49 » 1.51
3/11 (27%)
07:10 Anatoliy Yakovenko vs Vitaliy Vovk
2.25 » 2.03
7/10 (70%)
1.57 » 1.72
0/10 (0%)
10
2.25 » 2.03
7/10 (70%)
1.57 » 1.72
0/10 (0%)
07:15 Sergey Kinash vs Anatoliy Chaplyanka
3.01 » 3.12
0/11 (0%)
1.34 » 1.32
5/11 (45%)
11
3.01 » 3.12
0/11 (0%)
1.34 » 1.32
5/11 (45%)
07:20 Evgeniy Pismenny vs Anton Molochko
1.65 » 1.64
3/10 (30%)
2.12 » 2.13
0/10 (0%)
10
1.65 » 1.64
3/10 (30%)
2.12 » 2.13
0/10 (0%)
07:25 Oleg Mikluha vs Daniil Lenko
1.86 » 1.72
2/2 (100%)
1.88 » 2.05
0/2 (0%)
2
1.86 » 1.72
2/2 (100%)
1.88 » 2.05
0/2 (0%)
07:30 Valentin Unchik vs Nazar Gritsienko
1.90 » 2.12
0/10 (0%)
1.81 » 1.65
9/10 (90%)
10
1.90 » 2.12
0/10 (0%)
1.81 » 1.65
9/10 (90%)
07:35 Vasiliy Kushnir vs Viktor Didukh
1.44 » 1.40
6/9 (67%)
2.59 » 2.73
0/9 (0%)
9
1.44 » 1.40
6/9 (67%)
2.59 » 2.73
0/9 (0%)
07:40 Sergey Rutskiy vs Igor Vorobiev
2.65 » 3.03
0/10 (0%)
1.43 » 1.35
6/10 (60%)
10
2.65 » 3.03
0/10 (0%)
1.43 » 1.35
6/10 (60%)
07:45 Dmitriy Alekseenko vs Denis Vakulenko
1.49 » 1.38
7/8 (88%)
2.50 » 2.84
0/8 (0%)
8
1.49 » 1.38
7/8 (88%)
2.50 » 2.84
0/8 (0%)
07:50 Oleksandr Semenets vs Kyryll Egorov
1.71 » 1.59
6/9 (67%)
2.03 » 2.23
1/9 (11%)
9
1.71 » 1.59
6/9 (67%)
2.03 » 2.23
1/9 (11%)
07:55 Vladimir Maksiuta vs Alexander Tkachenko
2.11 » 2.68
0/7 (0%)
1.69 » 1.44
7/7 (100%)
7
2.11 » 2.68
0/7 (0%)
1.69 » 1.44
7/7 (100%)
08:05 Oleksandr Oleskevych vs Vadym Nechyporuk
2.20 » 2.33
0/11 (0%)
1.60 » 1.54
6/11 (55%)
11
2.20 » 2.33
0/11 (0%)
1.60 » 1.54
6/11 (55%)
08:10 Dmitry Yaremchuk vs Nazar Danilyuk
1.48 » 1.36
5/9 (56%)
2.63 » 2.96
1/9 (11%)
9
1.48 » 1.36
5/9 (56%)
2.63 » 2.96
1/9 (11%)
08:15 Nikolay Litvinenko vs Sergey Filatov
1.84 » 1.83
1/11 (9%)
1.86 » 1.87
0/11 (0%)
11
1.84 » 1.83
1/11 (9%)
1.86 » 1.87
0/11 (0%)
08:20 Artem Vakylin vs Anatoliy Yakovenko
1.65 » 1.57
7/11 (64%)
2.12 » 2.26
0/11 (0%)
11
1.65 » 1.57
7/11 (64%)
2.12 » 2.26
0/11 (0%)
08:25 Andriy Selin vs Sergey Kinash
1.66 » 1.59
7/10 (70%)
2.11 » 2.23
0/10 (0%)
10
1.66 » 1.59
7/10 (70%)
2.11 » 2.23
0/10 (0%)
08:30 Anton Molochko vs Maxim Nikolenko
2.14 » 2.40
0/7 (0%)
1.63 » 1.52
4/7 (57%)
7
2.14 » 2.40
0/7 (0%)
1.63 » 1.52
4/7 (57%)
08:35 Daniil Lenko vs Kirill Golomozyk
2.54 » 3.54
0/2 (0%)
1.49 » 1.23
2/2 (100%)
2
2.54 » 3.54
0/2 (0%)
1.49 » 1.23
2/2 (100%)
08:40 Nazar Gritsienko vs Andrey Kotik
1.81 » 1.73
6/11 (55%)
1.90 » 2.01
0/11 (0%)
11
1.81 » 1.73
6/11 (55%)
1.90 » 2.01
0/11 (0%)
08:45 Vasiliy Kushnir vs Dmitry Yaremchuk
1.48 » 1.37
8/10 (80%)
2.47 » 2.85
0/10 (0%)
10
1.48 » 1.37
8/10 (80%)
2.47 » 2.85
0/10 (0%)
08:50 Igor Vorobiev vs Dmitriy Dubrovin
1.44 » 1.92
0/11 (0%)
2.61 » 1.81
10/11 (91%)
11
1.44 » 1.92
0/11 (0%)
2.61 » 1.81
10/11 (91%)
08:55 Denis Vakulenko vs Sergiy Skachenko
2.59 » 2.59
1/9 (11%)
1.45 » 1.45
1/9 (11%)
9
2.59 » 2.59
1/9 (11%)
1.45 » 1.45
1/9 (11%)
09:00 Kyryll Egorov vs Maksym Kolos
2.43 » 2.84
0/11 (0%)
1.51 » 1.37
9/11 (82%)
11
2.43 » 2.84
0/11 (0%)
1.51 » 1.37
9/11 (82%)
09:05 Vladimir Maksiuta vs Anton Molochko
2.22 » 2.34
0/10 (0%)
1.59 » 1.53
4/10 (40%)
10
2.22 » 2.34
0/10 (0%)
1.59 » 1.53
4/10 (40%)
09:10 Nikolay Odarenko vs Daniil Lenko
1.52 » 1.48
2/6 (33%)
2.36 » 2.49
0/6 (0%)
6
1.52 » 1.48
2/6 (33%)
2.36 » 2.49
0/6 (0%)
09:15 Oleksandr Oleskevych vs Nazar Gritsienko
2.27 » 2.61
0/11 (0%)
1.57 » 1.44
9/11 (82%)
11
2.27 » 2.61
0/11 (0%)
1.57 » 1.44
9/11 (82%)
09:20 Nazar Danilyuk vs Vasiliy Kushnir
3.35 » 3.33
1/9 (11%)
1.28 » 1.29
1/9 (11%)
9
3.35 » 3.33
1/9 (11%)
1.28 » 1.29
1/9 (11%)
09:25 Nikolay Litvinenko vs Igor Vorobiev
1.85 » 1.89
0/11 (0%)
1.85 » 1.82
3/11 (27%)
11
1.85 » 1.89
0/11 (0%)
1.85 » 1.82
3/11 (27%)
09:30 Dmitriy Alekseenko vs Vitaliy Vovk
2.26 » 2.54
0/10 (0%)
1.58 » 1.47
7/10 (70%)
10
2.26 » 2.54
0/10 (0%)
1.58 » 1.47
7/10 (70%)
09:35 Oleksandr Semenets vs Anatoliy Chaplyanka
2.25 » 2.25
1/9 (11%)
1.57 » 1.58
1/9 (11%)
9
2.25 » 2.25
1/9 (11%)
1.57 » 1.58
1/9 (11%)
09:40 Evgeniy Pismenny vs Alexander Tkachenko
1.32 » 1.32
0/8 (0%)
3.12 » 3.12
1/8 (13%)
8
1.32 » 1.32
0/8 (0%)
3.12 » 3.12
1/8 (13%)
09:50 Valentin Unchik vs Vadym Nechyporuk
1.85 » 1.87
4/11 (36%)
1.85 » 1.85
1/11 (9%)
11
1.85 » 1.87
4/11 (36%)
1.85 » 1.85
1/11 (9%)
09:55 Viktor Didukh vs Nazar Danilyuk
1.39 » 1.35
6/9 (67%)
2.77 » 3.05
2/9 (22%)
9
1.39 » 1.35
6/9 (67%)
2.77 » 3.05
2/9 (22%)
10:00 Sergey Rutskiy vs Sergey Filatov
2.53 » 2.89
1/10 (10%)
1.47 » 1.37
7/10 (70%)
10
2.53 » 2.89
1/10 (10%)
1.47 » 1.37
7/10 (70%)
10:05 Artem Vakylin vs Denis Vakulenko
1.28 » 1.25
4/9 (44%)
3.43 » 3.66
0/9 (0%)
9
1.28 » 1.25
4/9 (44%)
3.43 » 3.66
0/9 (0%)
10:10 Andriy Selin vs Kyryll Egorov
2.42 » 2.46
4/9 (44%)
1.51 » 1.49
3/9 (33%)
9
2.42 » 2.46
4/9 (44%)
1.51 » 1.49
3/9 (33%)
10:15 Vladimir Maksiuta vs Evgeniy Pismenny
1.87 » 2.55
0/9 (0%)
1.88 » 1.44
9/9 (100%)
9
1.87 » 2.55
0/9 (0%)
1.88 » 1.44
9/9 (100%)
10:25 Oleksandr Oleskevych vs Valentin Unchik
2.17 » 2.67
0/10 (0%)
1.62 » 1.43
10/10 (100%)
10
2.17 » 2.67
0/10 (0%)
1.62 » 1.43
10/10 (100%)
10:30 Dmitry Yaremchuk vs Vasiliy Kushnir
2.47 » 2.82
0/10 (0%)
1.48 » 1.38
9/10 (90%)
10
2.47 » 2.82
0/10 (0%)
1.48 » 1.38
9/10 (90%)
10:35 Nikolay Litvinenko vs Sergey Rutskiy
1.58 » 1.44
4/10 (40%)
2.35 » 2.64
0/10 (0%)
10
1.58 » 1.44
4/10 (40%)
2.35 » 2.64
0/10 (0%)
10:40 Dmitriy Alekseenko vs Anatoliy Yakovenko
2.74 » 2.75
0/11 (0%)
1.40 » 1.39
2/11 (18%)
11
2.74 » 2.75
0/11 (0%)
1.40 » 1.39
2/11 (18%)
10:45 Oleksandr Semenets vs Sergey Kinash
2.15 » 1.94
8/10 (80%)
1.63 » 1.79
0/10 (0%)
10
2.15 » 1.94
8/10 (80%)
1.63 » 1.79
0/10 (0%)
10:50 Alexander Tkachenko vs Maxim Nikolenko
1.43 » 1.43
2/8 (25%)
2.60 » 2.63
0/8 (0%)
8
1.43 » 1.43
2/8 (25%)
2.60 » 2.63
0/8 (0%)
10:55 Leonid Baziyan vs Kirill Golomozyk
2.15 » 2.61
0/5 (0%)
1.74 » 1.49
4/5 (80%)
5
2.15 » 2.61
0/5 (0%)
1.74 » 1.49
4/5 (80%)
11:00 Vadym Nechyporuk vs Andrey Kotik
1.85 » 1.83
2/11 (18%)
1.85 » 1.88
1/11 (9%)
11
1.85 » 1.83
2/11 (18%)
1.85 » 1.88
1/11 (9%)
11:05 Dmitry Yaremchuk vs Nazar Danilyuk
1.40 » 1.29
7/9 (78%)
2.77 » 3.39
1/9 (11%)
9
1.40 » 1.29
7/9 (78%)
2.77 » 3.39
1/9 (11%)
11:10 Sergey Filatov vs Dmitriy Dubrovin
1.72 » 1.90
3/11 (27%)
2.06 » 1.82
6/11 (55%)
11
1.72 » 1.90
3/11 (27%)
2.06 » 1.82
6/11 (55%)
11:15 Sergiy Skachenko vs Vitaliy Vovk
1.84 » 2.01
1/10 (10%)
1.87 » 1.73
5/10 (50%)
10
1.84 » 2.01
1/10 (10%)
1.87 » 1.73
5/10 (50%)
11:20 Maksym Kolos vs Anatoliy Chaplyanka
1.55 » 1.53
3/11 (27%)
2.29 » 2.34
1/11 (9%)
11
1.55 » 1.53
3/11 (27%)
2.29 » 2.34
1/11 (9%)
11:40 Viktor Didukh vs Vasiliy Kushnir
2.62 » 2.55
4/9 (44%)
1.43 » 1.46
2/9 (22%)
9
2.62 » 2.55
4/9 (44%)
1.43 » 1.46
2/9 (22%)
11:50 Artem Vakylin vs Dmitriy Alekseenko
1.16 » 1.16
1/11 (9%)
4.53 » 4.53
2/11 (18%)
11
1.16 » 1.16
1/11 (9%)
4.53 » 4.53
2/11 (18%)
11:55 Andriy Selin vs Oleksandr Semenets
4.92 » 5.06
0/10 (0%)
1.13 » 1.13
3/10 (30%)
10
4.92 » 5.06
0/10 (0%)
1.13 » 1.13
3/10 (30%)
12:15 Dmitry Yaremchuk vs Viktor Didukh
1.53 » 1.45
7/10 (70%)
2.35 » 2.64
1/10 (10%)
10
1.53 » 1.45
7/10 (70%)
2.35 » 2.64
1/10 (10%)
12:20 Sergey Filatov vs Igor Vorobiev
1.85 » 1.85
1/5 (20%)
1.86 » 1.86
0/5 (0%)
5
1.85 » 1.85
1/5 (20%)
1.86 » 1.86
0/5 (0%)
12:25 Denis Vakulenko vs Vitaliy Vovk
3.01 » 3.12
1/9 (11%)
1.34 » 1.37
4/9 (44%)
9
3.01 » 3.12
1/9 (11%)
1.34 » 1.37
4/9 (44%)
12:30 Kyryll Egorov vs Anatoliy Chaplyanka
1.61 » 1.76
0/11 (0%)
2.19 » 1.97
8/11 (73%)
11
1.61 » 1.76
0/11 (0%)
2.19 » 1.97
8/11 (73%)
12:35 Aleksey Molochko vs David Simonchuk
2.09 » 2.03
3/7 (43%)
1.66 » 1.71
0/7 (0%)
7
2.09 » 2.03
3/7 (43%)
1.66 » 1.71
0/7 (0%)
12:40 Roman Reznichenko vs Vadim Sidorenko
1.57 » 1.59
1/8 (13%)
2.25 » 2.23
1/8 (13%)
8
1.57 » 1.59
1/8 (13%)
2.25 » 2.23
1/8 (13%)
13:00 Anatoliy Yakovenko vs Sergiy Skachenko
1.67 » 1.48
5/11 (45%)
2.21 » 2.47
1/11 (9%)
11
1.67 » 1.48
5/11 (45%)
2.21 » 2.47
1/11 (9%)
13:05 Sergey Kinash vs Maksym Kolos
2.55 » 2.83
1/11 (9%)
1.47 » 1.38
7/11 (64%)
11
2.55 » 2.83
1/11 (9%)
1.47 » 1.38
7/11 (64%)
13:10 Alexander Bondarchuk vs Andrey Scherinsky
3.16 » 3.31
0/8 (0%)
1.31 » 1.29
3/8 (38%)
8
3.16 » 3.31
0/8 (0%)
1.31 » 1.29
3/8 (38%)
13:15 Nikolay Ulyanchich vs Vadim Shvidkiy
1.85 » 1.85
1/8 (13%)
1.85 » 1.86
0/8 (0%)
8
1.85 » 1.85
1/8 (13%)
1.85 » 1.86
0/8 (0%)
13:20 Ilya Semeniuk vs Sergei Berezinsky
2.96 » 3.03
0/10 (0%)
1.34 » 1.34
2/10 (20%)
10
2.96 » 3.03
0/10 (0%)
1.34 » 1.34
2/10 (20%)
13:25 Yaroslav Vorsulyak vs Igor Piskorskiy
3.28 » 3.31
0/9 (0%)
1.29 » 1.29
2/9 (22%)
9
3.28 » 3.31
0/9 (0%)
1.29 » 1.29
2/9 (22%)
13:35 Pavel Cherednichenko vs Vadim Komar
2.30 » 2.36
0/8 (0%)
1.55 » 1.53
3/8 (38%)
8
2.30 » 2.36
0/8 (0%)
1.55 » 1.53
3/8 (38%)
13:45 Vadym Kubov vs David Simonchuk
2.21 » 2.73
0/9 (0%)
1.61 » 1.43
8/9 (89%)
9
2.21 » 2.73
0/9 (0%)
1.61 » 1.43
8/9 (89%)
14:10 Alex Tyutyunnik vs Vadim Komar
1.49 » 1.50
0/4 (0%)
2.44 » 2.42
1/4 (25%)
4
1.49 » 1.50
0/4 (0%)
2.44 » 2.42
1/4 (25%)
14:30 Roman Rybachuk vs Sergei Berezinsky
2.96 » 2.95
1/8 (13%)
1.35 » 1.35
0/8 (0%)
8
2.96 » 2.95
1/8 (13%)
1.35 » 1.35
0/8 (0%)
14:45 Alex Tyutyunnik vs Nikita Rubtcov
2.47 » 2.46
1/5 (20%)
1.48 » 1.48
0/5 (0%)
5
2.47 » 2.46
1/5 (20%)
1.48 » 1.48
0/5 (0%)
14:55 Vadym Kubov vs Andrey Scherinsky
2.47 » 2.45
1/7 (14%)
1.49 » 1.49
0/7 (0%)
7
2.47 » 2.45
1/7 (14%)
1.49 » 1.49
0/7 (0%)
15:00 Igor Soloviev vs Vadim Shvidkiy
2.60 » 2.61
1/7 (14%)
1.44 » 1.43
1/7 (14%)
7
2.60 » 2.61
1/7 (14%)
1.44 » 1.43
1/7 (14%)
15:05 Ilya Semeniuk vs Ruslan Novak
1.61 » 1.60
1/7 (14%)
2.20 » 2.21
0/7 (0%)
7
1.61 » 1.60
1/7 (14%)
2.20 » 2.21
0/7 (0%)
15:30 Alexander Bondarchuk vs David Simonchuk
2.22 » 2.59
0/5 (0%)
1.60 » 1.44
5/5 (100%)
5
2.22 » 2.59
0/5 (0%)
1.60 » 1.44
5/5 (100%)
15:40 Roman Rybachuk vs Sergey Lugovskiy
1.85 » 1.85
1/7 (14%)
1.85 » 1.85
1/7 (14%)
7
1.85 » 1.85
1/7 (14%)
1.85 » 1.85
1/7 (14%)
15:55 Alex Tyutyunnik vs Pavel Cherednichenko
1.73 » 1.73
1/4 (25%)
1.99 » 2.00
0/4 (0%)
4
1.73 » 1.73
1/4 (25%)
1.99 » 2.00
0/4 (0%)
16:00 Nikita Rubtcov vs Vadim Komar
1.73 » 1.73
1/4 (25%)
1.99 » 2.00
0/4 (0%)
4
1.73 » 1.73
1/4 (25%)
1.99 » 2.00
0/4 (0%)
16:05 Vadym Kubov vs Alexander Bondarchuk
1.85 » 1.85
1/5 (20%)
1.86 » 1.86
1/5 (20%)
5
1.85 » 1.85
1/5 (20%)
1.86 » 1.86
1/5 (20%)
16:50 Roman Rybachuk vs Ruslan Novak
1.85 » 1.85
1/7 (14%)
1.85 » 1.85
1/7 (14%)
7
1.85 » 1.85
1/7 (14%)
1.85 » 1.85
1/7 (14%)
17:50 Andrey Scherinsky vs David Simonchuk
1.85 » 1.85
1/6 (17%)
1.86 » 1.86
1/6 (17%)
6
1.85 » 1.85
1/6 (17%)
1.86 » 1.86
1/6 (17%)
17:55 Vadim Shvidkiy vs Vadim Sidorenko
1.85 » 1.85
1/5 (20%)
1.86 » 1.86
1/5 (20%)
5
1.85 » 1.85
1/5 (20%)
1.86 » 1.86
1/5 (20%)
18:35 Sergey Lugovskiy vs Sergei Berezinsky
2.74 » 2.77
0/5 (0%)
1.40 » 1.39
1/5 (20%)
5
2.74 » 2.77
0/5 (0%)
1.40 » 1.39
1/5 (20%)