Last Viewed Games
Table Tennis» International» Win Cup 1 2 B
05:00 Vadim Gorchakov vs Marat Chukanov
1.58 » 1.40
4/7 (57%)
2.28 » 3.60
0/7 (0%)
7
1.58 » 1.40
4/7 (57%)
2.28 » 3.60
0/7 (0%)
05:00 Borys Kostuk vs Ilya Kutniy
1.71 » 1.47
1/3 (33%)
2.01 » 5.01
0/3 (0%)
3
1.71 » 1.47
1/3 (33%)
2.01 » 5.01
0/3 (0%)
05:30 Oleksandr Borodachev vs Aleksandr Grishchenko
2.67 » 4.25
0/6 (0%)
1.40 » 1.34
2/6 (33%)
6
2.67 » 4.25
0/6 (0%)
1.40 » 1.34
2/6 (33%)
05:30 Maksim Marachowski vs Anton Shehovcov
2.22 » 2.35
0/6 (0%)
1.59 » 1.55
1/6 (17%)
6
2.22 » 2.35
0/6 (0%)
1.59 » 1.55
1/6 (17%)
05:30 Ruslan Onyschenko vs Marat Chukanov
1.85 » 1.80
3/8 (38%)
1.86 » 1.92
0/8 (0%)
8
1.85 » 1.80
3/8 (38%)
1.86 » 1.92
0/8 (0%)
06:00 Alexander Ivlev vs Yuriy Kravchenko
1.45 » 1.45
1/7 (14%)
2.56 » 2.58
0/7 (0%)
7
1.45 » 1.45
1/7 (14%)
2.56 » 2.58
0/7 (0%)
06:00 Vadim Gorchakov vs Vladimir Surzhik
1.50 » 1.47
2/8 (25%)
2.42 » 2.52
0/8 (0%)
8
1.50 » 1.47
2/8 (25%)
2.42 » 2.52
0/8 (0%)
06:00 Borys Kostuk vs Aleksandr Grishchenko
2.01 » 1.69
1/3 (33%)
1.71 » 5.46
0/3 (0%)
3
2.01 » 1.69
1/3 (33%)
1.71 » 5.46
0/3 (0%)
06:30 Oleksandr Borodachev vs Ilya Kutniy
2.67 » 2.75
2/9 (22%)
1.41 » 1.45
1/9 (11%)
9
2.67 » 2.75
2/9 (22%)
1.41 » 1.45
1/9 (11%)
06:30 Ruslan Onyschenko vs Vladimir Surzhik
1.84 » 1.78
4/7 (57%)
1.85 » 1.93
0/7 (0%)
7
1.84 » 1.78
4/7 (57%)
1.85 » 1.93
0/7 (0%)
06:30 Maksim Marachowski vs Yuriy Kravchenko
1.37 » 1.47
1/5 (20%)
2.79 » 2.66
1/5 (20%)
5
1.37 » 1.47
1/5 (20%)
2.79 » 2.66
1/5 (20%)
07:00 Alexander Ivlev vs Anton Shehovcov
1.85 » 1.78
2/7 (29%)
1.84 » 1.94
0/7 (0%)
7
1.85 » 1.78
2/7 (29%)
1.84 » 1.94
0/7 (0%)
07:00 Vadim Gorchakov vs Ruslan Onyschenko
1.99 » 1.98
2/7 (29%)
1.72 » 1.74
0/7 (0%)
7
1.99 » 1.98
2/7 (29%)
1.72 » 1.74
0/7 (0%)
07:00 Borys Kostuk vs Oleksandr Borodachev
1.53 » 1.52
2/5 (40%)
2.35 » 2.36
1/5 (20%)
5
1.53 » 1.52
2/5 (40%)
2.35 » 2.36
1/5 (20%)
07:30 Aleksandr Grishchenko vs Ilya Kutniy
2.89 » 2.99
0/6 (0%)
1.34 » 1.32
2/6 (33%)
6
2.89 » 2.99
0/6 (0%)
1.34 » 1.32
2/6 (33%)
07:30 Vladimir Surzhik vs Marat Chukanov
2.09 » 2.13
0/8 (0%)
1.66 » 1.64
3/8 (38%)
8
2.09 » 2.13
0/8 (0%)
1.66 » 1.64
3/8 (38%)
07:30 Maksim Marachowski vs Alexander Ivlev
1.84 » 2.33
0/5 (0%)
1.85 » 1.59
5/5 (100%)
5
1.84 » 2.33
0/5 (0%)
1.85 » 1.59
5/5 (100%)
08:00 Yuriy Kravchenko vs Anton Shehovcov
2.14 » 2.17
1/7 (14%)
1.62 » 1.61
1/7 (14%)
7
2.14 » 2.17
1/7 (14%)
1.62 » 1.61
1/7 (14%)
11:30 Denis Stepanov vs Dmitriy Turchenko
1.61 » 1.51
6/9 (67%)
2.17 » 2.40
1/9 (11%)
9
1.61 » 1.51
6/9 (67%)
2.17 » 2.40
1/9 (11%)
11:30 Bogdan Oleksenko vs Dmitrii Derevinskii
1.56 » 1.53
2/9 (22%)
2.28 » 2.34
1/9 (11%)
9
1.56 » 1.53
2/9 (22%)
2.28 » 2.34
1/9 (11%)
11:45 Alexey Goloveshkin vs Vitaly Krohmal
2.04 » 2.12
2/5 (40%)
1.71 » 1.67
1/5 (20%)
5
2.04 » 2.12
2/5 (40%)
1.71 » 1.67
1/5 (20%)
12:00 Dmitrii Derevinskii vs Vladimir Metelsky
1.94 » 3.24
2/8 (25%)
1.76 » 1.66
2/8 (25%)
8
1.94 » 3.24
2/8 (25%)
1.76 » 1.66
2/8 (25%)
12:00 Kirill Ivchenko vs Maxim Balakirev
2.46 » 2.27
1/5 (20%)
1.49 » 1.74
1/5 (20%)
5
2.46 » 2.27
1/5 (20%)
1.49 » 1.74
1/5 (20%)
12:15 Vitaliy Khorolsky vs Sergey Kalenik
1.83 » 1.82
1/3 (33%)
1.84 » 1.85
0/3 (0%)
3
1.83 » 1.82
1/3 (33%)
1.84 » 1.85
0/3 (0%)
12:30 Dmitriy Turchenko vs Maxim Balakirev
1.85 » 2.93
3/9 (33%)
1.86 » 1.86
1/9 (11%)
9
1.85 » 2.93
3/9 (33%)
1.86 » 1.86
1/9 (11%)
12:30 Sergey Korobeinik vs Kirill Ivchenko
1.36 » 1.28
5/7 (71%)
2.83 » 3.45
0/7 (0%)
7
1.36 » 1.28
5/7 (71%)
2.83 » 3.45
0/7 (0%)
12:30 Dmitry Kushko vs Evgeniy Kovorotushin
2.43 » 2.78
0/7 (0%)
1.49 » 1.38
5/7 (71%)
7
2.43 » 2.78
0/7 (0%)
1.49 » 1.38
5/7 (71%)
12:45 Alexander Alistratov vs Vitaliy Khorolsky
1.83 » 1.88
2/6 (33%)
1.88 » 1.88
1/6 (17%)
6
1.83 » 1.88
2/6 (33%)
1.88 » 1.88
1/6 (17%)
13:00 Vladimir Metelsky vs Sergey Korobeinik
1.86 » 2.74
0/8 (0%)
1.85 » 1.66
6/8 (75%)
8
1.86 » 2.74
0/8 (0%)
1.85 » 1.66
6/8 (75%)
13:00 Andrey Burdakov vs Evgeniy Kovorotushin
2.20 » 2.22
1/9 (11%)
1.60 » 1.59
2/9 (22%)
9
2.20 » 2.22
1/9 (11%)
1.60 » 1.59
2/9 (22%)
13:30 Bogdan Oleksenko vs Dmitriy Turchenko
1.67 » 1.51
9/9 (100%)
2.07 » 2.41
0/9 (0%)
9
1.67 » 1.51
9/9 (100%)
2.07 » 2.41
0/9 (0%)
13:30 Andrey Burdakov vs Dmitry Ptitsyn
2.58 » 2.60
0/9 (0%)
1.44 » 1.44
2/9 (22%)
9
2.58 » 2.60
0/9 (0%)
1.44 » 1.44
2/9 (22%)
14:00 Maxim Balakirev vs Sergey Korobeinik
1.48 » 1.48
1/8 (13%)
2.44 » 2.44
0/8 (0%)
8
1.48 » 1.48
1/8 (13%)
2.44 » 2.44
0/8 (0%)
14:00 Dmitry Kushko vs Andrey Burdakov
1.52 » 1.52
1/8 (13%)
2.34 » 2.35
0/8 (0%)
8
1.52 » 1.52
1/8 (13%)
2.34 » 2.35
0/8 (0%)
14:00 Kirill Ivchenko vs Dmitrii Derevinskii
2.03 » 2.02
1/6 (17%)
1.70 » 1.70
0/6 (0%)
6
2.03 » 2.02
1/6 (17%)
1.70 » 1.70
0/6 (0%)
14:15 Sergey Kalenik vs Alexander Alistratov
2.02 » 2.01
1/8 (13%)
1.71 » 1.71
0/8 (0%)
8
2.02 » 2.01
1/8 (13%)
1.71 » 1.71
0/8 (0%)
14:30 Dmitrii Derevinskii vs Maxim Balakirev
2.34 » 2.34
1/7 (14%)
1.52 » 1.53
0/7 (0%)
7
2.34 » 2.34
1/7 (14%)
1.52 » 1.53
0/7 (0%)
14:45 Vitaly Krohmal vs Sergey Kalenik
2.22 » 2.03
3/6 (50%)
1.70 » 1.71
1/6 (17%)
6
2.22 » 2.03
3/6 (50%)
1.70 » 1.71
1/6 (17%)
15:00 Bogdan Oleksenko vs Vladimir Metelsky
1.75 » 1.75
1/6 (17%)
1.98 » 1.99
0/6 (0%)
6
1.75 » 1.75
1/6 (17%)
1.98 » 1.99
0/6 (0%)
15:30 Vladimir Metelsky vs Dmitriy Turchenko
3.39 » 3.41
0/6 (0%)
1.26 » 1.25
1/6 (17%)
6
3.39 » 3.41
0/6 (0%)
1.26 » 1.25
1/6 (17%)
15:45 Vitaliy Khorolsky vs Alexey Goloveshkin
1.46 » 1.46
0/6 (0%)
2.52 » 2.52
1/6 (17%)
6
1.46 » 1.46
0/6 (0%)
2.52 » 2.52
1/6 (17%)
16:00 Maxim Balakirev vs Denis Stepanov
1.48 » 1.48
1/7 (14%)
2.44 » 2.45
0/7 (0%)
7
1.48 » 1.48
1/7 (14%)
2.44 » 2.45
0/7 (0%)
16:00 Sergey Korobeinik vs Dmitrii Derevinskii
1.62 » 1.61
1/7 (14%)
2.16 » 2.19
0/7 (0%)
7
1.62 » 1.61
1/7 (14%)
2.16 » 2.19
0/7 (0%)
16:30 Dmitriy Turchenko vs Dmitrii Derevinskii
1.51 » 1.50
1/7 (14%)
2.38 » 2.39
0/7 (0%)
7
1.51 » 1.50
1/7 (14%)
2.38 » 2.39
0/7 (0%)
16:30 Denis Stepanov vs Sergey Korobeinik
1.57 » 1.56
1/7 (14%)
2.25 » 2.26
0/7 (0%)
7
1.57 » 1.56
1/7 (14%)
2.25 » 2.26
0/7 (0%)
17:00 Bogdan Oleksenko vs Maxim Balakirev
1.67 » 1.66
1/5 (20%)
2.08 » 2.09
0/5 (0%)
5
1.67 » 1.66
1/5 (20%)
2.08 » 2.09
0/5 (0%)
17:30 Maxim Balakirev vs Vladimir Metelsky
1.48 » 1.47
1/4 (25%)
2.45 » 2.48
0/4 (0%)
4
1.48 » 1.47
1/4 (25%)
2.45 » 2.48
0/4 (0%)
17:45 Sergey Kalenik vs Alexei Rodin
1.53 » 1.52
1/4 (25%)
2.34 » 2.35
0/4 (0%)
4
1.53 » 1.52
1/4 (25%)
2.34 » 2.35
0/4 (0%)
18:00 Sergey Korobeinik vs Bogdan Oleksenko
1.70 » 1.71
0/5 (0%)
2.03 » 2.02
1/5 (20%)
5
1.70 » 1.71
0/5 (0%)
2.03 » 2.02
1/5 (20%)
18:00 Dmitrii Derevinskii vs Denis Stepanov
1.48 » 1.47
1/5 (20%)
2.44 » 2.48
0/5 (0%)
5
1.48 » 1.47
1/5 (20%)
2.44 » 2.48
0/5 (0%)
18:15 Vitaly Krohmal vs Yuriy Medvedev
1.60 » 1.60
0/3 (0%)
2.19 » 2.18
1/3 (33%)
3
1.60 » 1.60
0/3 (0%)
2.19 » 2.18
1/3 (33%)
20:10 Vitaliy Gusev vs Oleg Kovalenko
1.29 » 1.28
1/3 (33%)
3.23 » 3.28
0/3 (0%)
3
1.29 » 1.28
1/3 (33%)
3.23 » 3.28
0/3 (0%)
21:20 Vitaliy Gusev vs Sergey Sarma
2.18 » 2.20
0/3 (0%)
1.60 » 1.59
1/3 (33%)
3
2.18 » 2.20
0/3 (0%)
1.60 » 1.59
1/3 (33%)
22:30 Vladimir Gainyuk vs Vitaliy Gusev
1.33 » 1.30
1/3 (33%)
2.99 » 3.13
0/3 (0%)
3
1.33 » 1.30
1/3 (33%)
2.99 » 3.13
0/3 (0%)
23:40 Oleg Kovalenko vs Vitaliy Gusev
3.20 » 3.27
0/2 (0%)
1.28 » 1.27
1/2 (50%)
2
3.20 » 3.27
0/2 (0%)
1.28 » 1.27
1/2 (50%)
7/8/2020 at 00:50 Sergey Sarma vs Vitaliy Gusev
1.60 » 1.59
1/3 (33%)
2.18 » 2.20
0/3 (0%)
3
1.60 » 1.59
1/3 (33%)
2.18 » 2.20
0/3 (0%)