Last Viewed Games
Table Tennis» Russia» Liga Pro 1 2 B
00:00 Tyinchtyik Turabekov vs Aleksey Uezdin
2.39 » 2.26
2/18 (11%)
1.59 » 2.28
1/18 (6%)
18
2.39 » 2.26
2/18 (11%)
1.59 » 2.28
1/18 (6%)
00:15 Igor Mihaylov vs Igor Ramensky
2.14 » 2.14
0/19 (0%)
1.71 » 1.64
5/19 (26%)
19
2.14 » 2.14
0/19 (0%)
1.71 » 1.64
5/19 (26%)
00:15 Timofey Yusipov vs Valery Ivanov
3.22 » 4.11
3/19 (16%)
1.37 » 1.28
6/19 (32%)
19
3.22 » 4.11
3/19 (16%)
1.37 » 1.28
6/19 (32%)
00:30 Pavel Semeshin vs Nikolay Zhurba
2.33 » 2.30
2/18 (11%)
1.61 » 1.55
5/18 (28%)
18
2.33 » 2.30
2/18 (11%)
1.61 » 1.55
5/18 (28%)
00:45 Artem Tsitselsky vs Vladimir Safonov
2.27 » 3.14
3/19 (16%)
1.65 » 1.57
1/19 (5%)
19
2.27 » 3.14
3/19 (16%)
1.65 » 1.57
1/19 (5%)
00:45 Miroslav Minkov vs Vasily Shirshov
1.62 » 1.52
9/19 (47%)
2.31 » 2.97
0/19 (0%)
19
1.62 » 1.52
9/19 (47%)
2.31 » 2.97
0/19 (0%)
01:00 Aleksey Uezdin vs Timofey Shatilov
1.61 » 1.53
5/19 (26%)
2.33 » 2.37
4/19 (21%)
19
1.61 » 1.53
5/19 (26%)
2.33 » 2.37
4/19 (21%)
01:15 Valery Ivanov vs Bogdan Grebenyuk
1.45 » 1.45
2/19 (11%)
2.82 » 2.58
12/19 (63%)
19
1.45 » 1.45
2/19 (11%)
2.82 » 2.58
12/19 (63%)
01:15 Igor Ramensky vs Evgeniy Ilyukhin
3.66 » 3.49
1/19 (5%)
1.30 » 2.23
5/19 (26%)
19
3.66 » 3.49
1/19 (5%)
1.30 » 2.23
5/19 (26%)
01:30 Pavel Semeshin vs Timofey Shatilov
1.62 » 1.34
1/5 (20%)
3.30 » 4.38
0/5 (0%)
5
1.62 » 1.34
1/5 (20%)
3.30 » 4.38
0/5 (0%)
02:00 Tyinchtyik Turabekov vs Nikolay Zhurba
2.01 » 1.79
1/8 (13%)
1.93 » 2.33
0/8 (0%)
8
2.01 » 1.79
1/8 (13%)
1.93 » 2.33
0/8 (0%)
04:30 Oleg Belugin vs Sergey Ovechkin
1.63 » 1.53
7/18 (39%)
2.30 » 2.99
0/18 (0%)
18
1.63 » 1.53
7/18 (39%)
2.30 » 2.99
0/18 (0%)
04:45 Ivan Iskenderov vs Igor Meteleshko
1.90 » 1.83
1/19 (5%)
1.90 » 1.96
2/19 (11%)
19
1.90 » 1.83
1/19 (5%)
1.90 » 1.96
2/19 (11%)
04:45 andrey lisov vs Dmitriy Kolesnikov
3.01 » 2.93
4/19 (21%)
1.40 » 1.57
9/19 (47%)
19
3.01 » 2.93
4/19 (21%)
1.40 » 1.57
9/19 (47%)
05:00 Igor Sergeevich vs Gennady Karpovkin
1.90 » 1.83
2/19 (11%)
1.90 » 1.93
2/19 (11%)
19
1.90 » 1.83
2/19 (11%)
1.90 » 1.93
2/19 (11%)
05:15 Vladimir Sinkovskiy vs Andrey Zabrodin
1.37 » 1.30
6/20 (30%)
3.18 » 3.33
0/20 (0%)
20
1.37 » 1.30
6/20 (30%)
3.18 » 3.33
0/20 (0%)
05:15 Konstantin Olshakov vs Vitaly Bazilevsky
1.40 » 2.03
9/19 (47%)
3.01 » 2.88
2/19 (11%)
19
1.40 » 2.03
9/19 (47%)
3.01 » 2.88
2/19 (11%)
05:30 Sergey Ovechkin vs Igor Sergeevich
2.00 » 1.97
1/20 (5%)
1.77 » 1.71
3/20 (15%)
20
2.00 » 1.97
1/20 (5%)
1.77 » 1.71
3/20 (15%)
05:45 Igor Meteleshko vs Vladimir Sinkovskiy
2.75 » 3.34
4/19 (21%)
1.46 » 1.39
1/19 (5%)
19
2.75 » 3.34
4/19 (21%)
1.46 » 1.39
1/19 (5%)
05:45 Dmitriy Kolesnikov vs Konstantin Olshakov
2.16 » 2.11
2/19 (11%)
1.71 » 1.65
3/19 (16%)
19
2.16 » 2.11
2/19 (11%)
1.71 » 1.65
3/19 (16%)
06:00 Gennady Karpovkin vs Oleg Belugin
1.48 » 1.41
4/20 (20%)
2.67 » 3.24
0/20 (0%)
20
1.48 » 1.41
4/20 (20%)
2.67 » 3.24
0/20 (0%)
06:15 Andrey Zabrodin vs Ivan Iskenderov
2.42 » 3.54
0/20 (0%)
1.57 » 1.27
18/20 (90%)
20
2.42 » 3.54
0/20 (0%)
1.57 » 1.27
18/20 (90%)
06:15 Vitaly Bazilevsky vs andrey lisov
1.45 » 1.40
0/20 (0%)
2.77 » 2.73
1/20 (5%)
20
1.45 » 1.40
0/20 (0%)
2.77 » 2.73
1/20 (5%)
06:30 Oleg Belugin vs Igor Sergeevich
3.66 » 4.04
4/19 (21%)
1.30 » 1.24
2/19 (11%)
19
3.66 » 4.04
4/19 (21%)
1.30 » 1.24
2/19 (11%)
06:45 Ivan Iskenderov vs Vladimir Sinkovskiy
1.29 » 1.24
4/20 (20%)
3.66 » 3.65
0/20 (0%)
20
1.29 » 1.24
4/20 (20%)
3.66 » 3.65
0/20 (0%)
06:45 andrey lisov vs Konstantin Olshakov
2.16 » 2.70
2/20 (10%)
1.70 » 1.63
3/20 (15%)
20
2.16 » 2.70
2/20 (10%)
1.70 » 1.63
3/20 (15%)
07:00 Sergey Ovechkin vs Gennady Karpovkin
3.32 » 3.71
1/19 (5%)
1.35 » 1.28
3/19 (16%)
19
3.32 » 3.71
1/19 (5%)
1.35 » 1.28
3/19 (16%)
07:15 Dmitriy Kolesnikov vs Vitaly Bazilevsky
1.48 » 1.40
3/19 (16%)
2.67 » 3.64
1/19 (5%)
19
1.48 » 1.40
3/19 (16%)
2.67 » 3.64
1/19 (5%)
07:15 Igor Meteleshko vs Andrey Zabrodin
3.18 » 3.05
6/20 (30%)
1.37 » 1.34
0/20 (0%)
20
3.18 » 3.05
6/20 (30%)
1.37 » 1.34
0/20 (0%)
08:00 Igor Sergeevich vs Gennady Karpovkin
1.81 » 1.55
2/6 (33%)
2.41 » 2.84
1/6 (17%)
6
1.81 » 1.55
2/6 (33%)
2.41 » 2.84
1/6 (17%)
08:15 Dmitriy Kolesnikov vs andrey lisov
1.56 » 1.42
2/6 (33%)
2.93 » 2.71
1/6 (17%)
6
1.56 » 1.42
2/6 (33%)
2.93 » 2.71
1/6 (17%)
08:30 Stanislav Andreev vs Maksim Dukhin
2.75 » 2.62
2/19 (11%)
1.46 » 1.91
3/19 (16%)
19
2.75 » 2.62
2/19 (11%)
1.46 » 1.91
3/19 (16%)
08:45 Aleksey Lobanov vs Vadim Putilovsky
2.00 » 1.93
4/20 (20%)
1.77 » 1.74
2/20 (10%)
20
2.00 » 1.93
4/20 (20%)
1.77 » 1.74
2/20 (10%)
08:45 Dmitry Petrochenko vs Nikita Lyfenko
3.22 » 3.24
0/20 (0%)
1.36 » 1.30
7/20 (35%)
20
3.22 » 3.24
0/20 (0%)
1.36 » 1.30
7/20 (35%)
09:00 Anton Mohnachev vs Valery Kutin
2.00 » 2.05
1/19 (5%)
1.77 » 1.70
2/19 (11%)
19
2.00 » 2.05
1/19 (5%)
1.77 » 1.70
2/19 (11%)
09:15 Ilya Novikov vs Roman Pavlenko
2.53 » 2.60
0/16 (0%)
1.55 » 1.44
10/16 (63%)
16
2.53 » 2.60
0/16 (0%)
1.55 » 1.44
10/16 (63%)
09:15 Egor Mishutin vs Sergey Nikulin
2.16 » 2.74
0/19 (0%)
1.71 » 1.62
4/19 (21%)
19
2.16 » 2.74
0/19 (0%)
1.71 » 1.62
4/19 (21%)
09:30 Maksim Dukhin vs Anton Mohnachev
2.00 » 1.96
0/19 (0%)
1.77 » 1.71
3/19 (16%)
19
2.00 » 1.96
0/19 (0%)
1.77 » 1.71
3/19 (16%)
09:45 Nikita Lyfenko vs Egor Mishutin
1.90 » 1.79
4/20 (20%)
1.89 » 2.12
0/20 (0%)
20
1.90 » 1.79
4/20 (20%)
1.89 » 2.12
0/20 (0%)
09:45 Vadim Putilovsky vs Ilya Novikov
1.67 » 1.54
8/16 (50%)
2.26 » 2.87
1/16 (6%)
16
1.67 » 1.54
8/16 (50%)
2.26 » 2.87
1/16 (6%)
10:00 Valery Kutin vs Stanislav Andreev
1.71 » 1.65
3/18 (17%)
2.16 » 2.11
1/18 (6%)
18
1.71 » 1.65
3/18 (17%)
2.16 » 2.11
1/18 (6%)
10:15 Roman Pavlenko vs Aleksey Lobanov
1.90 » 2.53
2/19 (11%)
1.90 » 1.82
1/19 (5%)
19
1.90 » 2.53
2/19 (11%)
1.90 » 1.82
1/19 (5%)
10:15 Sergey Nikulin vs Dmitry Petrochenko
1.89 » 1.84
2/19 (11%)
1.90 » 1.86
1/19 (5%)
19
1.89 » 1.84
2/19 (11%)
1.90 » 1.86
1/19 (5%)
10:30 Stanislav Andreev vs Anton Mohnachev
2.15 » 2.37
1/19 (5%)
1.71 » 1.63
3/19 (16%)
19
2.15 » 2.37
1/19 (5%)
1.71 » 1.63
3/19 (16%)
10:45 Aleksey Lobanov vs Ilya Novikov
1.64 » 1.52
7/16 (44%)
2.30 » 3.10
0/16 (0%)
16
1.64 » 1.52
7/16 (44%)
2.30 » 3.10
0/16 (0%)
10:45 Dmitry Petrochenko vs Egor Mishutin
2.16 » 1.89
15/20 (75%)
1.70 » 2.46
0/20 (0%)
20
2.16 » 1.89
15/20 (75%)
1.70 » 2.46
0/20 (0%)
11:00 Maksim Dukhin vs Valery Kutin
1.49 » 1.56
0/19 (0%)
2.66 » 2.32
14/19 (74%)
19
1.49 » 1.56
0/19 (0%)
2.66 » 2.32
14/19 (74%)
11:15 Vadim Putilovsky vs Roman Pavlenko
2.68 » 2.61
2/19 (11%)
1.48 » 1.44
1/19 (5%)
19
2.68 » 2.61
2/19 (11%)
1.48 » 1.44
1/19 (5%)
11:15 Nikita Lyfenko vs Sergey Nikulin
2.52 » 2.45
3/19 (16%)
1.54 » 1.50
1/19 (5%)
19
2.52 » 2.45
3/19 (16%)
1.54 » 1.50
1/19 (5%)
12:00 Anton Mohnachev vs Valery Kutin
3.80 » 4.25
0/1 (0%)
2.38 » 1.18
1/1 (100%)
1
3.80 » 4.25
0/1 (0%)
2.38 » 1.18
1/1 (100%)
12:30 Evgeny Anisimov vs Sergey Kulikov
2.64 » 3.24
6/20 (30%)
1.49 » 1.42
5/20 (25%)
20
2.64 » 3.24
6/20 (30%)
1.49 » 1.42
5/20 (25%)
12:45 Miroslav Minkov vs Kirill Malahov
1.60 » 1.54
5/19 (26%)
2.35 » 2.33
2/19 (11%)
19
1.60 » 1.54
5/19 (26%)
2.35 » 2.33
2/19 (11%)
13:15 Aleksandr Poprocky vs Sergey Ovechkin
1.90 » 1.85
1/20 (5%)
1.90 » 1.85
0/20 (0%)
20
1.90 » 1.85
1/20 (5%)
1.90 » 1.85
0/20 (0%)
13:15 Vladimir Beliakov vs Pavel Medvedev
2.71 » 2.67
4/20 (20%)
1.47 » 1.42
3/20 (15%)
20
2.71 » 2.67
4/20 (20%)
1.47 » 1.42
3/20 (15%)
13:30 Sergey Kulikov vs Mikhail Sverdlov
1.91 » 1.86
2/20 (10%)
1.89 » 1.84
1/20 (5%)
20
1.91 » 1.86
2/20 (10%)
1.89 » 1.84
1/20 (5%)
13:45 Kirill Malahov vs Vladimir Beliakov
1.84 » 1.79
1/20 (5%)
1.97 » 1.92
2/20 (10%)
20
1.84 » 1.79
1/20 (5%)
1.97 » 1.92
2/20 (10%)
14:00 Aleksandr Alekseyev vs Evgeny Anisimov
2.06 » 1.84
15/20 (75%)
1.78 » 1.87
0/20 (0%)
20
2.06 » 1.84
15/20 (75%)
1.78 » 1.87
0/20 (0%)
14:15 Pavel Medvedev vs Miroslav Minkov
1.43 » 1.39
0/20 (0%)
2.86 » 2.77
3/20 (15%)
20
1.43 » 1.39
0/20 (0%)
2.86 » 2.77
3/20 (15%)
14:15 Sergey Ovechkin vs Alexander Vorozheykin
1.21 » 1.16
2/20 (10%)
4.70 » 4.66
1/20 (5%)
20
1.21 » 1.16
2/20 (10%)
4.70 » 4.66
1/20 (5%)
14:30 Evgeny Anisimov vs Mikhail Sverdlov
2.95 » 3.23
0/20 (0%)
1.42 » 1.30
13/20 (65%)
20
2.95 » 3.23
0/20 (0%)
1.42 » 1.30
13/20 (65%)
14:45 Alexander Vorozheykin vs Aleksandr Poprocky
1.56 » 1.51
3/20 (15%)
2.46 » 2.42
1/20 (5%)
20
1.56 » 1.51
3/20 (15%)
2.46 » 2.42
1/20 (5%)
14:45 Miroslav Minkov vs Vladimir Beliakov
1.39 » 1.31
6/20 (30%)
3.10 » 3.17
1/20 (5%)
20
1.39 » 1.31
6/20 (30%)
3.10 » 3.17
1/20 (5%)
15:15 Gennady Karpovkin vs Sergey Ovechkin
1.34 » 1.29
0/17 (0%)
3.43 » 3.35
3/17 (18%)
17
1.34 » 1.29
0/17 (0%)
3.43 » 3.35
3/17 (18%)
15:15 Kirill Malahov vs Pavel Medvedev
1.55 » 1.66
0/20 (0%)
2.49 » 2.11
15/20 (75%)
20
1.55 » 1.66
0/20 (0%)
2.49 » 2.11
15/20 (75%)
16:30 Vladimir Mishakin vs Sergey Kuzmin
1.45 » 1.40
1/19 (5%)
2.80 » 2.75
1/19 (5%)
19
1.45 » 1.40
1/19 (5%)
2.80 » 2.75
1/19 (5%)
16:45 Alexander Petrov vs Alik Girevenkov
1.66 » 1.60
1/18 (6%)
2.25 » 2.20
0/18 (0%)
18
1.66 » 1.60
1/18 (6%)
2.25 » 2.20
0/18 (0%)
17:00 Igor Zemit vs Georgy Bardyshev
1.67 » 1.60
1/15 (7%)
2.26 » 2.21
0/15 (0%)
15
1.67 » 1.60
1/15 (7%)
2.26 » 2.21
0/15 (0%)
17:15 Egor Markelov vs Ivan Soldatov
2.06 » 2.00
0/15 (0%)
1.79 » 1.73
2/15 (13%)
15
2.06 » 2.00
0/15 (0%)
1.79 » 1.73
2/15 (13%)
17:15 Yaroslav Troyanov vs Artem Tsitselsky
1.72 » 1.66
1/16 (6%)
2.16 » 2.11
0/16 (0%)
16
1.72 » 1.66
1/16 (6%)
2.16 » 2.11
0/16 (0%)
17:30 Sergey Kuzmin vs Igor Zemit
3.02 » 2.96
0/15 (0%)
1.42 » 1.35
1/15 (7%)
15
3.02 » 2.96
0/15 (0%)
1.42 » 1.35
1/15 (7%)
17:45 Alik Girevenkov vs Yaroslav Troyanov
1.90 » 1.84
0/15 (0%)
1.92 » 1.85
2/15 (13%)
15
1.90 » 1.84
0/15 (0%)
1.92 » 1.85
2/15 (13%)
17:45 Dmitriy Razinkov vs Egor Markelov
1.87 » 1.80
1/15 (7%)
1.97 » 1.91
0/15 (0%)
15
1.87 » 1.80
1/15 (7%)
1.97 » 1.91
0/15 (0%)
18:15 Ivan Soldatov vs Ivan Moshkov
1.67 » 1.60
2/16 (13%)
2.26 » 2.20
0/16 (0%)
16
1.67 » 1.60
2/16 (13%)
2.26 » 2.20
0/16 (0%)
18:15 Artem Tsitselsky vs Alexander Petrov
1.66 » 1.57
5/16 (31%)
2.28 » 2.27
0/16 (0%)
16
1.66 » 1.57
5/16 (31%)
2.28 » 2.27
0/16 (0%)
18:45 Alexander Petrov vs Yaroslav Troyanov
2.30 » 2.54
0/16 (0%)
1.66 » 1.46
11/16 (69%)
16
2.30 » 2.54
0/16 (0%)
1.66 » 1.46
11/16 (69%)
19:00 Sergey Kuzmin vs Georgy Bardyshev
2.26 » 2.20
0/16 (0%)
1.67 » 1.60
1/16 (6%)
16
2.26 » 2.20
0/16 (0%)
1.67 » 1.60
1/16 (6%)
19:15 Alik Girevenkov vs Artem Tsitselsky
2.06 » 2.00
0/15 (0%)
1.79 » 1.72
1/15 (7%)
15
2.06 » 2.00
0/15 (0%)
1.79 » 1.72
1/15 (7%)
19:15 Dmitriy Razinkov vs Ivan Soldatov
2.42 » 2.35
0/14 (0%)
1.60 » 1.53
1/14 (7%)
14
2.42 » 2.35
0/14 (0%)
1.60 » 1.53
1/14 (7%)
20:45 Yuriy Merkushin vs Aleksandr Golyshev
1.99 » 1.95
0/13 (0%)
1.88 » 1.76
4/13 (31%)
13
1.99 » 1.95
0/13 (0%)
1.88 » 1.76
4/13 (31%)
20:45 Vladislav Chahur vs Vasily Shirshov
1.95 » 1.75
6/14 (43%)
1.93 » 1.97
0/14 (0%)
14
1.95 » 1.75
6/14 (43%)
1.93 » 1.97
0/14 (0%)
21:00 Konstantin Churin vs Roman Pavlenko
2.15 » 2.15
0/12 (0%)
1.78 » 1.63
5/12 (42%)
12
2.15 » 2.15
0/12 (0%)
1.78 » 1.63
5/12 (42%)
21:15 Dmitry Evlakhin vs Oleg Kutuzov
2.05 » 1.99
0/14 (0%)
1.81 » 1.73
4/14 (29%)
14
2.05 » 1.99
0/14 (0%)
1.81 » 1.73
4/14 (29%)
21:30 Sergey Ogay vs Sergey Martyukhin
3.18 » 3.30
0/14 (0%)
1.40 » 1.27
5/14 (36%)
14
3.18 » 3.30
0/14 (0%)
1.40 » 1.27
5/14 (36%)
21:45 Vasily Shirshov vs Igor Ramensky
3.18 » 2.98
2/13 (15%)
1.41 » 1.35
0/13 (0%)
13
3.18 » 2.98
2/13 (15%)
1.41 » 1.35
0/13 (0%)
21:45 Aleksandr Golyshev vs Aleksandr Volkov
1.86 » 1.82
0/13 (0%)
1.99 » 1.88
4/13 (31%)
13
1.86 » 1.82
0/13 (0%)
1.99 » 1.88
4/13 (31%)
22:00 Nikolay Zhurba vs Konstantin Churin
1.54 » 1.47
0/13 (0%)
2.59 » 2.50
3/13 (23%)
13
1.54 » 1.47
0/13 (0%)
2.59 » 2.50
3/13 (23%)
22:15 Yuriy Merkushin vs Evgeny Kalashnikov
1.41 » 1.34
0/13 (0%)
3.10 » 2.98
4/13 (31%)
13
1.41 » 1.34
0/13 (0%)
3.10 » 2.98
4/13 (31%)
22:15 Vladislav Chahur vs Dmitry Evlakhin
1.28 » 1.21
0/13 (0%)
4.21 » 4.04
3/13 (23%)
13
1.28 » 1.21
0/13 (0%)
4.21 » 4.04
3/13 (23%)
22:30 Sergey Martyukhin vs Roman Pavlenko
2.80 » 2.60
4/13 (31%)
1.49 » 1.44
1/13 (8%)
13
2.80 » 2.60
4/13 (31%)
1.49 » 1.44
1/13 (8%)
22:45 Aleksandr Volkov vs Vladimir Safonov
1.30 » 1.20
3/12 (25%)
3.98 » 4.03
0/12 (0%)
12
1.30 » 1.20
3/12 (25%)
3.98 » 4.03
0/12 (0%)
23:00 Sergey Ogay vs Konstantin Churin
1.85 » 1.74
4/12 (33%)
2.02 » 1.97
0/12 (0%)
12
1.85 » 1.74
4/12 (33%)
2.02 » 1.97
0/12 (0%)
23:15 Aleksandr Golyshev vs Evgeny Kalashnikov
2.27 » 2.15
4/13 (31%)
1.69 » 1.63
0/13 (0%)
13
2.27 » 2.15
4/13 (31%)
1.69 » 1.63
0/13 (0%)
23:15 Vasily Shirshov vs Dmitry Evlakhin
2.02 » 1.93
4/13 (31%)
1.85 » 1.78
0/13 (0%)
13
2.02 » 1.93
4/13 (31%)
1.85 » 1.78
0/13 (0%)
23:30 Roman Pavlenko vs Nikolay Zhurba
1.81 » 1.70
4/12 (33%)
2.08 » 2.04
0/12 (0%)
12
1.81 » 1.70
4/12 (33%)
2.08 » 2.04
0/12 (0%)
23:45 Vladimir Safonov vs Yuriy Merkushin
1.78 » 1.69
4/13 (31%)
2.12 » 2.05
1/13 (8%)
13
1.78 » 1.69
4/13 (31%)
2.12 » 2.05
1/13 (8%)
23:45 Oleg Kutuzov vs Vladislav Chahur
2.02 » 1.97
0/13 (0%)
1.84 » 1.74
4/13 (31%)
13
2.02 » 1.97
0/13 (0%)
1.84 » 1.74
4/13 (31%)
4/20/2021 at 00:00 Konstantin Churin vs Sergey Martyukhin
3.58 » 3.56
0/13 (0%)
1.34 » 1.25
4/13 (31%)
13
3.58 » 3.56
0/13 (0%)
1.34 » 1.25
4/13 (31%)
4/20/2021 at 00:15 Evgeny Kalashnikov vs Aleksandr Volkov
3.21 » 3.01
3/12 (25%)
1.40 » 1.34
0/12 (0%)
12
3.21 » 3.01
3/12 (25%)
1.40 » 1.34
0/12 (0%)
4/20/2021 at 00:15 Dmitry Evlakhin vs Igor Ramensky
1.85 » 1.78
0/13 (0%)
2.02 » 1.93
4/13 (31%)
13
1.85 » 1.78
0/13 (0%)
2.02 » 1.93
4/13 (31%)
4/20/2021 at 00:30 Roman Pavlenko vs Sergey Ogay
1.53 » 1.44
3/13 (23%)
2.63 » 2.59
0/13 (0%)
13
1.53 » 1.44
3/13 (23%)
2.63 » 2.59
0/13 (0%)
4/20/2021 at 00:45 Oleg Kutuzov vs Vasily Shirshov
1.50 » 1.42
0/13 (0%)
2.70 » 2.62
1/13 (8%)
13
1.50 » 1.42
0/13 (0%)
2.70 » 2.62
1/13 (8%)
4/20/2021 at 01:00 Sergey Martyukhin vs Nikolay Zhurba
1.44 » 1.38
0/13 (0%)
2.99 » 2.80
3/13 (23%)
13
1.44 » 1.38
0/13 (0%)
2.99 » 2.80
3/13 (23%)
4/20/2021 at 01:15 Aleksandr Volkov vs Yuriy Merkushin
2.06 » 1.99
0/13 (0%)
1.81 » 1.73
3/13 (23%)
13
2.06 » 1.99
0/13 (0%)
1.81 » 1.73
3/13 (23%)
4/20/2021 at 01:15 Igor Ramensky vs Vladislav Chahur
2.69 » 2.62
1/13 (8%)
1.50 » 1.43
0/13 (0%)
13
2.69 » 2.62
1/13 (8%)
1.50 » 1.43
0/13 (0%)