Last Viewed Games

Table Tennis, Ukraine Odds Comparison for 31/05/2020 Matches

You are currently viewing bettings odds comparison for Table Tennis, Ukraine matches from 31/05/2020
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P S W
00:00 Viacheslav Kovalenko vs Ivan Kozyr
1.84 » 1.86
2/7 (29%)
1.85 » 1.85
3/7 (43%)
7 2 2-3 2
1.84 » 1.86
2/7 (29%)
1.85 » 1.85
3/7 (43%)
Table Tennis» Ukraine» Win Cup 1 2 B P S W
00:15 Oleg Berezan vs Arkadiy Shtayer
2.87 » 3.02
1/11 (9%)
1.37 » 1.35
6/11 (55%)
11 2 2-3 2
2.87 » 3.02
1/11 (9%)
1.37 » 1.35
6/11 (55%)
Table Tennis» Ukraine» Win Cup 1 2 B P
0-0 Evgeniy Kovorotushin vs Alexander Mashtakov
2.49 » 2.50
4/10 (40%)
1.48 » 1.47
3/10 (30%)
10 1
2.49 » 2.50
4/10 (40%)
1.48 » 1.47
3/10 (30%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P
06:25 Roman Gnoyevoy vs Maxim Balakirev
1.56 » 1.56
1/4 (25%)
2.28 » 2.29
0/4 (0%)
4 1
1.56 » 1.56
1/4 (25%)
2.28 » 2.29
0/4 (0%)
06:55 Alexander Naida vs Igor Trydukh
1.33 » 1.33
1/4 (25%)
3.11 » 3.04
1/4 (25%)
4 2
1.33 » 1.33
1/4 (25%)
3.11 » 3.04
1/4 (25%)
07:25 Yuri Kolesnik vs Maxim Balakirev
1.44 » 1.45
0/4 (0%)
2.60 » 2.59
1/4 (25%)
4 2
1.44 » 1.45
0/4 (0%)
2.60 » 2.59
1/4 (25%)
07:55 Igor Trydukh vs Konstantin Grinenko
1.57 » 1.57
0/4 (0%)
2.27 » 2.27
1/4 (25%)
4 2
1.57 » 1.57
0/4 (0%)
2.27 » 2.27
1/4 (25%)
09:25 Alexander Naida vs Maxim Balakirev
2.28 » 2.28
1/3 (33%)
1.56 » 1.57
0/3 (0%)
3 1
2.28 » 2.28
1/3 (33%)
1.56 » 1.57
0/3 (0%)
09:55 Roman Gnoyevoy vs Konstantin Grinenko
1.83 » 1.83
0/2 (0%)
1.84 » 1.84
1/2 (50%)
2 2
1.83 » 1.83
0/2 (0%)
1.84 » 1.84
1/2 (50%)
13:45 Ivan Udovenko vs Eduard Populovsky
1.78 » 1.84
0/4 (0%)
1.90 » 1.85
1/4 (25%)
4 2
1.78 » 1.84
0/4 (0%)
1.90 » 1.85
1/4 (25%)
14:05 Kirill Ivchenko vs Alexander Lushnya
2.47 » 2.46
1/5 (20%)
1.50 » 1.50
1/5 (20%)
5 2
2.47 » 2.46
1/5 (20%)
1.50 » 1.50
1/5 (20%)
15:35 Kirill Ivchenko vs Maksim Marchuk
2.90 » 2.90
1/5 (20%)
1.37 » 1.37
1/5 (20%)
5 2
2.90 » 2.90
1/5 (20%)
1.37 » 1.37
1/5 (20%)
16:05 Andrey Peretyatko vs Alexander Lushnya
1.75 » 1.75
1/5 (20%)
1.99 » 2.01
0/5 (0%)
5 1
1.75 » 1.75
1/5 (20%)
1.99 » 2.01
0/5 (0%)
16:15 Ivan Udovenko vs Sergey Solomko
2.03 » 2.04
0/3 (0%)
1.72 » 1.72
1/3 (33%)
3 2
2.03 » 2.04
0/3 (0%)
1.72 » 1.72
1/3 (33%)
17:05 Kirill Ivchenko vs Andrey Peretyatko
2.61 » 2.60
2/5 (40%)
1.44 » 1.45
0/5 (0%)
5 1
2.61 » 2.60
2/5 (40%)
1.44 » 1.45
0/5 (0%)
17:45 Vitaliy Vasko vs Eduard Populovsky
1.83 » 1.82
1/3 (33%)
1.91 » 1.92
0/3 (0%)
3 1
1.83 » 1.82
1/3 (33%)
1.91 » 1.92
0/3 (0%)
18:05 Alexander Lushnya vs Sergey Khandetsky
1.85 » 1.85
1/3 (33%)
1.86 » 1.86
0/3 (0%)
3 1
1.85 » 1.85
1/3 (33%)
1.86 » 1.86
0/3 (0%)
19:35 Maksim Marchuk vs Alexander Lushnya
1.68 » 1.68
0/5 (0%)
2.10 » 2.09
1/5 (20%)
5 2
1.68 » 1.68
0/5 (0%)
2.10 » 2.09
1/5 (20%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup Women 1 2 B P
06:05 Anna Lapa vs Anastasia Gordinskaya
1.43 » 1.44
0/6 (0%)
2.62 » 2.61
2/6 (33%)
6 2
1.43 » 1.44
0/6 (0%)
2.62 » 2.61
2/6 (33%)
06:35 Julia Trigub vs Olena Borodacheva
1.74 » 1.49
4/4 (100%)
2.00 » 2.51
0/4 (0%)
4 1
1.74 » 1.49
4/4 (100%)
2.00 » 2.51
0/4 (0%)
07:05 Anastasia Gordinskaya vs Evgeniya Severina
2.93 » 2.94
1/5 (20%)
1.37 » 1.36
1/5 (20%)
5 1
2.93 » 2.94
1/5 (20%)
1.37 » 1.36
1/5 (20%)
07:35 Alisa Dubrova vs Anna Lapa
3.15 » 3.13
1/5 (20%)
1.32 » 1.32
1/5 (20%)
5 2
3.15 » 3.13
1/5 (20%)
1.32 » 1.32
1/5 (20%)
08:05 Julia Trigub vs Anastasia Gordinskaya
1.20 » 1.20
0/4 (0%)
4.06 » 4.00
1/4 (25%)
4 2
1.20 » 1.20
0/4 (0%)
4.06 » 4.00
1/4 (25%)
08:35 Anna Lapa vs Olena Borodacheva
1.37 » 1.37
1/6 (17%)
2.90 » 2.90
1/6 (17%)
6 1
1.37 » 1.37
1/6 (17%)
2.90 » 2.90
1/6 (17%)
09:05 Alisa Dubrova vs Evgeniya Severina
3.39 » 3.34
1/4 (25%)
1.29 » 1.29
0/4 (0%)
4 1
3.39 » 3.34
1/4 (25%)
1.29 » 1.29
0/4 (0%)
10:05 Alisa Dubrova vs Anastasia Gordinskaya
2.47 » 2.82
0/5 (0%)
1.49 » 1.39
4/5 (80%)
5 2
2.47 » 2.82
0/5 (0%)
1.49 » 1.39
4/5 (80%)
10:35 Olena Borodacheva vs Evgeniya Severina
2.93 » 2.95
1/5 (20%)
1.37 » 1.36
1/5 (20%)
5 2
2.93 » 2.95
1/5 (20%)
1.37 » 1.36
1/5 (20%)
11:05 Julia Trigub vs Alisa Dubrova
1.25 » 1.25
0/4 (0%)
3.63 » 3.62
1/4 (25%)
4 2
1.25 » 1.25
0/4 (0%)
3.63 » 3.62
1/4 (25%)
11:35 Anna Lapa vs Evgeniya Severina
1.28 » 1.29
0/5 (0%)
3.45 » 3.36
2/5 (40%)
5 2
1.28 » 1.29
0/5 (0%)
3.45 » 3.36
2/5 (40%)
12:05 Anastasia Gordinskaya vs Olena Borodacheva
1.67 » 1.43
6/6 (100%)
2.09 » 2.70
0/6 (0%)
6 1
1.67 » 1.43
6/6 (100%)
2.09 » 2.70
0/6 (0%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P
01:00 Viacheslav Kovalenko vs Dmitry Krishtal
1.49 » 1.50
1/7 (14%)
2.43 » 2.42
2/7 (29%)
7 2
1.49 » 1.50
1/7 (14%)
2.43 » 2.42
2/7 (29%)
01:30 Dmitry Krishtal vs Anatoliy Chaplyanka
2.90 » 2.60
7/7 (100%)
1.35 » 1.44
0/7 (0%)
7 1
2.90 » 2.60
7/7 (100%)
1.35 » 1.44
0/7 (0%)
04:50 Nikolay Telnoy vs Evgeniy Pismenny
1.41 » 1.61
1/3 (33%)
1.76 » 2.16
0/3 (0%)
3 1
1.41 » 1.61
1/3 (33%)
1.76 » 2.16
0/3 (0%)
06:15 Pavel Chizh vs Andrey Hvisyik
1.97 » 1.99
0/3 (0%)
1.73 » 1.72
1/3 (33%)
3 2
1.97 » 1.99
0/3 (0%)
1.73 » 1.72
1/3 (33%)
Table Tennis» Ukraine» Win Cup 1 2 B P
00:15 Victor Vakhrushev vs Denis Stepanov
1.93 » 2.04
1/6 (17%)
1.82 » 1.72
3/6 (50%)
6 2
1.93 » 2.04
1/6 (17%)
1.82 » 1.72
3/6 (50%)
00:50 Denis Stepanov vs Pavel Hahamidi
2.11 » 2.12
1/7 (14%)
1.65 » 1.64
2/7 (29%)
7 2
2.11 » 2.12
1/7 (14%)
1.65 » 1.64
2/7 (29%)
00:50 Arkadiy Shtayer vs Yuriy Gavrilov
1.85 » 1.64
9/9 (100%)
1.85 » 2.14
0/9 (0%)
9 1
1.85 » 1.64
9/9 (100%)
1.85 » 2.14
0/9 (0%)
01:25 Oleg Berezan vs Sergey Pitsyk
2.00 » 2.20
0/10 (0%)
1.73 » 1.60
9/10 (90%)
10 2
2.00 » 2.20
0/10 (0%)
1.73 » 1.60
9/10 (90%)
01:25 Denis Reznichenko vs Denis Marchenko
1.85 » 1.63
10/10 (100%)
1.85 » 2.16
0/10 (0%)
10 1
1.85 » 1.63
10/10 (100%)
1.85 » 2.16
0/10 (0%)
01:25 Victor Vakhrushev vs Vyacheslav Isakov
1.72 » 1.71
2/7 (29%)
2.00 » 2.02
0/7 (0%)
7 1
1.72 » 1.71
2/7 (29%)
2.00 » 2.02
0/7 (0%)