Last Viewed Games

Table Tennis, Ukraine Odds Comparison for 07/05/2021 Matches

You are currently viewing bettings odds comparison for Table Tennis, Ukraine matches from 07/05/2021
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P S W
00:00 Pavel Volkov vs Maxim Balakirev
1.41 » 1.25
0/6 (0%)
3.74 » 3.56
1/6 (17%)
6 2 3-0 1
1.41 » 1.25
0/6 (0%)
3.74 » 3.56
1/6 (17%)
00:25 Yevhen Kyi vs Vladimir Chernobab
3.14 » 3.01
0/5 (0%)
1.53 » 1.34
1/5 (20%)
5 2 0-3 2
3.14 » 3.01
0/5 (0%)
1.53 » 1.34
1/5 (20%)
00:35 Sergey Pitsyk vs Mykola Polysynskyi
1.94 » 1.74
1/5 (20%)
2.19 » 2.00
1/5 (20%)
5 1 3-1 1
1.94 » 1.74
1/5 (20%)
2.19 » 2.00
1/5 (20%)
01:05 Yevgeniy Sokoltsov vs Roman Kuvayev
2.05 » 1.80
1/5 (20%)
2.05 » 1.93
0/5 (0%)
5 1 3-0 1
2.05 » 1.80
1/5 (20%)
2.05 » 1.93
0/5 (0%)
01:25 Aleksandr Duhovenko vs Roman Malinka
2.94 » 2.75
1/5 (20%)
1.60 » 1.40
1/5 (20%)
5 2 0-3 2
2.94 » 2.75
1/5 (20%)
1.60 » 1.40
1/5 (20%)
01:35 Pavel Volkov vs Sergey Pitsyk
3.04 » 2.75
1/6 (17%)
1.53 » 1.43
1/6 (17%)
6 1 3-0 1
3.04 » 2.75
1/6 (17%)
1.53 » 1.43
1/6 (17%)
02:05 Yevgeniy Sokoltsov vs Maxim Balakirev
1.80 » 1.61
2/6 (33%)
2.32 » 2.19
0/6 (0%)
6 1 2-3 2
1.80 » 1.61
2/6 (33%)
2.32 » 2.19
0/6 (0%)
02:25 Aleksandr Duhovenko vs Vladimir Chernobab
2.80 » 2.71
0/6 (0%)
1.57 » 1.41
1/6 (17%)
6 2 3-2 1
2.80 » 2.71
0/6 (0%)
1.57 » 1.41
1/6 (17%)
02:35 Mykola Polysynskyi vs Roman Kuvayev
2.04 » 1.82
1/5 (20%)
2.07 » 1.90
1/5 (20%)
5 1 3-1 1
2.04 » 1.82
1/5 (20%)
2.07 » 1.90
1/5 (20%)
03:00 Pavel Volkov vs Yevgeniy Sokoltsov
1.74 » 1.56
1/6 (17%)
2.42 » 2.29
1/6 (17%)
6 2 1-3 2
1.74 » 1.56
1/6 (17%)
2.42 » 2.29
1/6 (17%)
03:25 Yevhen Kyi vs Aleksandr Duhovenko
1.84 » 1.68
1/6 (17%)
2.21 » 2.08
0/6 (0%)
6 1 3-2 1
1.84 » 1.68
1/6 (17%)
2.21 » 2.08
0/6 (0%)
03:35 Sergey Pitsyk vs Roman Kuvayev
1.41 » 1.17
5/6 (83%)
3.81 » 4.45
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
1.41 » 1.17
5/6 (83%)
3.81 » 4.45
0/6 (0%)
04:00 Maxim Balakirev vs Mykola Polysynskyi
1.93 » 1.66
3/5 (60%)
2.20 » 2.12
0/5 (0%)
5 1 2-3 2
1.93 » 1.66
3/5 (60%)
2.20 » 2.12
0/5 (0%)
04:25 Vladimir Chernobab vs Andriy Kovrikov
1.40 » 1.19
0/4 (0%)
5.11 » 4.26
2/4 (50%)
4 2 1-3 2
1.40 » 1.19
0/4 (0%)
5.11 » 4.26
2/4 (50%)
04:50 Ivan Krivoi vs Roman Bihun
1.38 » 1.19
3/6 (50%)
3.92 » 4.16
1/6 (17%)
6 1 1-3 2
1.38 » 1.19
3/6 (50%)
3.92 » 4.16
1/6 (17%)
05:00 Nazar Mosuk vs Roman Zholubak
2.04 » 1.88
1/6 (17%)
1.98 » 1.84
0/6 (0%)
6 1 0-3 2
2.04 » 1.88
1/6 (17%)
1.98 » 1.84
0/6 (0%)
05:00 Igor Dmitruk vs Victor Bereza
2.54 » 2.36
1/5 (20%)
1.71 » 1.53
0/5 (0%)
5 1 3-1 1
2.54 » 2.36
1/5 (20%)
1.71 » 1.53
0/5 (0%)
05:05 Eduard Sotnikov vs Sergey Popov
2.00 » 1.84
2/6 (33%)
2.00 » 1.87
1/6 (17%)
6 1 1-3 2
2.00 » 1.84
2/6 (33%)
2.00 » 1.87
1/6 (17%)
05:10 Vladislav Mahotin vs Dmitry Prokopenko
1.35 » 1.19
0/6 (0%)
4.18 » 4.10
1/6 (17%)
6 2 3-1 1
1.35 » 1.19
0/6 (0%)
4.18 » 4.10
1/6 (17%)
05:20 Yaroslav Ivasiuk vs Ihor Maiovka
1.86 » 1.69
2/6 (33%)
2.19 » 2.07
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
1.86 » 1.69
2/6 (33%)
2.19 » 2.07
0/6 (0%)
05:30 Sergey Nemtsov vs Andrey Lukatsky
1.91 » 1.73
1/5 (20%)
2.18 » 2.02
0/5 (0%)
5 1 1-3 2
1.91 » 1.73
1/5 (20%)
2.18 » 2.02
0/5 (0%)
05:45 Armen Antonyan vs Bogdan Gavrilyuk
1.89 » 1.74
1/6 (17%)
2.14 » 2.00
0/6 (0%)
6 1 0-3 2
1.89 » 1.74
1/6 (17%)
2.14 » 2.00
0/6 (0%)
05:55 Vladimir Tymchenko vs Vadim Reva
1.74 » 1.59
0/6 (0%)
2.37 » 2.22
1/6 (17%)
6 2 3-2 1
1.74 » 1.59
0/6 (0%)
2.37 » 2.22
1/6 (17%)
06:00 Adam Khalaila vs Josef Ruzicka
2.31 » 2.14
1/6 (17%)
1.79 » 1.62
0/6 (0%)
6 1 1-3 2
2.31 » 2.14
1/6 (17%)
1.79 » 1.62
0/6 (0%)
06:00 Ivan Krivoi vs Ihor Maiovka
1.47 » 1.19
3/5 (60%)
3.52 » 4.16
0/5 (0%)
5 1 3-0 1
1.47 » 1.19
3/5 (60%)
3.52 » 4.16
0/5 (0%)
06:00 Oleg Gil vs Oleg Golyak
2.68 » 2.23
5/6 (83%)
1.61 » 1.60
0/6 (0%)
6 1 3-0 1
2.68 » 2.23
5/6 (83%)
1.61 » 1.60
0/6 (0%)
06:25 Ruslan Tolstykh vs Viktor Leonov
1.41 » 1.25
0/6 (0%)
3.66 » 3.52
1/6 (17%)
6 2 3-1 1
1.41 » 1.25
0/6 (0%)
3.66 » 3.52
1/6 (17%)
06:30 Sergey Nemtsov vs Roman Zholubak
2.04 » 1.91
0/6 (0%)
1.97 » 1.81
1/6 (17%)
6 2 0-3 2
2.04 » 1.91
0/6 (0%)
1.97 » 1.81
1/6 (17%)
06:30 Martin Kocvara vs Adam Sochor
1.84 » 1.49
4/5 (80%)
2.36 » 2.48
0/5 (0%)
5 1 3-2 1
1.84 » 1.49
4/5 (80%)
2.36 » 2.48
0/5 (0%)
06:30 Mykhailo Urban vs Serhii Prus
3.19 » 3.59
0/6 (0%)
1.48 » 1.25
4/6 (67%)
6 2 1-3 2
3.19 » 3.59
0/6 (0%)
1.48 » 1.25
4/6 (67%)
06:55 Aleksey Korobov vs Valerii Danchenko
1.64 » 1.30
3/5 (60%)
2.83 » 3.25
0/5 (0%)
5 1 3-1 1
1.64 » 1.30
3/5 (60%)
2.83 » 3.25
0/5 (0%)
07:00 Nazar Mosuk vs Sergey Nemtsov
1.76 » 1.54
2/6 (33%)
2.34 » 2.34
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
1.76 » 1.54
2/6 (33%)
2.34 » 2.34
0/6 (0%)
07:00 Viktor Sivich vs Sergey Popov
2.75 » 2.67
0/6 (0%)
1.58 » 1.41
1/6 (17%)
6 2 3-2 1
2.75 » 2.67
0/6 (0%)
1.58 » 1.41
1/6 (17%)
07:00 Adam Khalaila vs Adam Sochor
1.81 » 1.48
5/6 (83%)
2.29 » 2.47
0/6 (0%)
6 1 2-3 2
1.81 » 1.48
5/6 (83%)
2.29 » 2.47
0/6 (0%)
07:00 Yaroslav Ivasiuk vs Oleksandr Maslovskyi
2.12 » 1.93
1/6 (17%)
1.91 » 1.81
0/6 (0%)
6 1 3-2 1
2.12 » 1.93
1/6 (17%)
1.91 » 1.81
0/6 (0%)
07:00 Andrii Skliarenko vs Maxim Mrykh
1.98 » 1.81
2/6 (33%)
2.04 » 1.91
0/6 (0%)
6 1 2-3 2
1.98 » 1.81
2/6 (33%)
2.04 » 1.91
0/6 (0%)
07:00 Anatolii Nikolenko vs Oleg Golyak
2.27 » 2.10
1/5 (20%)
1.85 » 1.67
0/5 (0%)
5 1 1-3 2
2.27 » 2.10
1/5 (20%)
1.85 » 1.67
0/5 (0%)
07:25 Vladimir Tymchenko vs Viktor Leonov
2.07 » 1.95
0/6 (0%)
1.94 » 1.77
1/6 (17%)
6 2 3-2 1
2.07 » 1.95
0/6 (0%)
1.94 » 1.77
1/6 (17%)
07:30 Andrey Lukatsky vs Roman Zholubak
2.26 » 2.18
0/6 (0%)
1.80 » 1.62
1/6 (17%)
6 2 3-1 1
2.26 » 2.18
0/6 (0%)
1.80 » 1.62
1/6 (17%)
07:30 Martin Kocvara vs Josef Ruzicka
1.83 » 1.68
0/6 (0%)
2.26 » 2.07
2/6 (33%)
6 2 2-3 2
1.83 » 1.68
0/6 (0%)
2.26 » 2.07
2/6 (33%)
07:30 Oleg Gil vs Mykhailo Urban
1.40 » 1.25
0/6 (0%)
3.71 » 3.58
1/6 (17%)
6 2 3-0 1
1.40 » 1.25
0/6 (0%)
3.71 » 3.58
1/6 (17%)
07:35 Roman Bilykivskyi vs Sergey Paksyutov
3.34 » 3.01
3/5 (60%)
1.52 » 1.37
2/5 (40%)
5 1 1-3 2
3.34 » 3.01
3/5 (60%)
1.52 » 1.37
2/5 (40%)
07:40 Svyatoslav Sachuk vs Dmitry Prokopenko
1.91 » 1.61
4/5 (80%)
2.20 » 2.22
0/5 (0%)
5 1 3-0 1
1.91 » 1.61
4/5 (80%)
2.20 » 2.22
0/5 (0%)
07:50 Dmitry Lazuryk vs Rodion Kapinus
2.31 » 2.05
4/6 (67%)
1.78 » 1.70
0/6 (0%)
6 1 2-3 2
2.31 » 2.05
4/6 (67%)
1.78 » 1.70
0/6 (0%)
07:50 Ivan Krivoi vs Oleksii Hordiichuk
2.64 » 3.18
0/5 (0%)
1.68 » 1.34
4/5 (80%)
5 2 0-3 2
2.64 » 3.18
0/5 (0%)
1.68 » 1.34
4/5 (80%)
07:55 Valerii Danchenko vs Vadim Reva
2.86 » 2.73
1/6 (17%)
1.57 » 1.41
1/6 (17%)
6 1 2-3 2
2.86 » 2.73
1/6 (17%)
1.57 » 1.41
1/6 (17%)
08:00 Adam Khalaila vs Martin Kocvara
2.06 » 2.23
0/6 (0%)
1.98 » 1.61
5/6 (83%)
6 2 3-0 1
2.06 » 2.23
0/6 (0%)
1.98 » 1.61
5/6 (83%)
08:00 Anatolii Nikolenko vs Serhii Prus
2.26 » 2.27
1/5 (20%)
1.85 » 1.61
3/5 (60%)
5 2 0-3 2
2.26 » 2.27
1/5 (20%)
1.85 » 1.61
3/5 (60%)
08:05 Eduard Sotnikov vs Viktor Sivich
1.74 » 1.71
0/6 (0%)
2.37 » 2.04
4/6 (67%)
6 2 2-3 2
1.74 » 1.71
0/6 (0%)
2.37 » 2.04
4/6 (67%)
08:20 Artem Yurkov vs Ilya Valchuk
2.01 » 1.89
0/6 (0%)
2.00 » 1.82
1/6 (17%)
6 2 3-0 1
2.01 » 1.89
0/6 (0%)
2.00 » 1.82
1/6 (17%)
08:20 Oleksandr Maslovskyi vs Ihor Maiovka
1.95 » 1.50
5/6 (83%)
2.10 » 2.45
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
1.95 » 1.50
5/6 (83%)
2.10 » 2.45
0/6 (0%)
08:25 Ruslan Tolstykh vs Aleksey Korobov
1.34 » 1.18
0/5 (0%)
4.93 » 4.16
2/5 (40%)
5 2 3-2 1
1.34 » 1.18
0/5 (0%)
4.93 » 4.16
2/5 (40%)
08:30 Adam Sochor vs Josef Ruzicka
2.62 » 2.44
2/6 (33%)
1.65 » 1.49
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
2.62 » 2.44
2/6 (33%)
1.65 » 1.49
0/6 (0%)
08:30 Mykhailo Urban vs Oleg Golyak
2.33 » 2.21
0/6 (0%)
1.76 » 1.60
1/6 (17%)
6 2 3-0 1
2.33 » 2.21
0/6 (0%)
1.76 » 1.60
1/6 (17%)
08:35 Sergey Paksyutov vs Valeriy Lukianovich
1.50 » 1.35
1/6 (17%)
3.09 » 2.98
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
1.50 » 1.35
1/6 (17%)
3.09 » 2.98
0/6 (0%)
08:40 Andrii Skliarenko vs Svyatoslav Sachuk
2.60 » 2.40
2/6 (33%)
1.64 » 1.52
0/6 (0%)
6 1 0-3 2
2.60 » 2.40
2/6 (33%)
1.64 » 1.52
0/6 (0%)
08:45 Alexandr Mytsyk vs Bogdan Gavrilyuk
2.02 » 1.94
0/6 (0%)
1.99 » 1.78
2/6 (33%)
6 2 3-1 1
2.02 » 1.94
0/6 (0%)
1.99 » 1.78
2/6 (33%)
08:50 Vladimir Tymchenko vs Valerii Danchenko
1.45 » 1.26
3/6 (50%)
3.35 » 3.48
2/6 (33%)
6 1 2-3 2
1.45 » 1.26
3/6 (50%)
3.35 » 3.48
2/6 (33%)
08:50 Aleksandr Zhirnov vs Dmitry Lazuryk
2.13 » 2.00
0/6 (0%)
1.90 » 1.74
1/6 (17%)
6 2 3-1 1
2.13 » 2.00
0/6 (0%)
1.90 » 1.74
1/6 (17%)
08:50 Yaroslav Ivasiuk vs Roman Bihun
3.04 » 2.93
0/6 (0%)
1.52 » 1.36
2/6 (33%)
6 2 3-0 1
3.04 » 2.93
0/6 (0%)
1.52 » 1.36
2/6 (33%)
09:00 Roman Zholubak vs Sergey Nemtsov
2.78 » 1.82
1/2 (50%)
2.32 » 2.03
0/2 (0%)
2 1 2-3 2
2.78 » 1.82
1/2 (50%)
2.32 » 2.03
0/2 (0%)
09:00 Ilya Valchuk vs Ivan Efimenko
2.08 » 1.97
1/5 (20%)
1.99 » 1.78
2/5 (40%)
5 2 3-2 1
2.08 » 1.97
1/5 (20%)
1.99 » 1.78
2/5 (40%)
09:00 Oleg Gil vs Serhii Prus
1.50 » 1.19
5/6 (83%)
3.14 » 4.21
0/6 (0%)
6 1 3-0 1
1.50 » 1.19
5/6 (83%)
3.14 » 4.21
0/6 (0%)
09:05 Roman Bilykivskyi vs Sergey Popov
2.83 » 3.24
1/5 (20%)
1.62 » 1.31
4/5 (80%)
5 2 3-0 1
2.83 » 3.24
1/5 (20%)
1.62 » 1.31
4/5 (80%)
09:15 Armen Antonyan vs Victor Bereza
2.36 » 2.18
1/5 (20%)
1.79 » 1.62
1/5 (20%)
5 1 3-0 1
2.36 » 2.18
1/5 (20%)
1.79 » 1.62
1/5 (20%)
09:20 Ivan Krivoi vs Oleksandr Maslovskyi
1.79 » 1.29
5/5 (100%)
2.44 » 3.34
0/5 (0%)
5 1 1-3 2
1.79 » 1.29
5/5 (100%)
2.44 » 3.34
0/5 (0%)
09:25 Aleksey Korobov vs Viktor Leonov
2.17 » 1.73
3/5 (60%)
1.90 » 2.05
0/5 (0%)
5 1 1-3 2
2.17 » 1.73
3/5 (60%)
1.90 » 2.05
0/5 (0%)
09:30 Andrey Lukatsky vs Nazar Mosuk
1.75 » 1.50
1/4 (25%)
2.54 » 2.30
0/4 (0%)
4 1 3-2 1
1.75 » 1.50
1/4 (25%)
2.54 » 2.30
0/4 (0%)
09:30 Anatolii Nikolenko vs Mykhailo Urban
1.76 » 2.07
0/5 (0%)
2.42 » 1.69
5/5 (100%)
5 2 0-3 2
1.76 » 2.07
0/5 (0%)
2.42 » 1.69
5/5 (100%)
09:35 Eduard Sotnikov vs Sergey Paksyutov
3.80 » 3.54
2/6 (33%)
1.39 » 1.25
0/6 (0%)
6 1 1-3 2
3.80 » 3.54
2/6 (33%)
1.39 » 1.25
0/6 (0%)
09:40 Andrii Skliarenko vs Vladislav Mahotin
1.99 » 1.81
1/6 (17%)
2.02 » 1.91
0/6 (0%)
6 1 3-1 1
1.99 » 1.81
1/6 (17%)
2.02 » 1.91
0/6 (0%)
09:45 Igor Dmitruk vs Alexandr Mytsyk
1.99 » 1.85
1/6 (17%)
2.02 » 1.86
1/6 (17%)
6 1 3-2 1
1.99 » 1.85
1/6 (17%)
2.02 » 1.86
1/6 (17%)
09:50 Yaroslav Ivasiuk vs Oleksii Hordiichuk
2.30 » 2.32
0/5 (0%)
1.85 » 1.57
3/5 (60%)
5 2 0-3 2
2.30 » 2.32
0/5 (0%)
1.85 » 1.57
3/5 (60%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P S W
00:05 Eugene Yevhen Masko vs Aleksandr Levadniy
2.35 » 2.33
0/11 (0%)
1.65 » 1.53
6/11 (55%)
11 2 0-3 2
2.35 » 2.33
0/11 (0%)
1.65 » 1.53
6/11 (55%)
00:35 Aleksandr Shkurupij vs Eugene Yevhen Masko
1.73 » 1.65
0/11 (0%)
2.20 » 2.10
1/11 (9%)
11 2 3-0 1
1.73 » 1.65
0/11 (0%)
2.20 » 2.10
1/11 (9%)
01:05 Aleksandr Levadniy vs Denys Scherbak
1.48 » 1.38
2/10 (20%)
2.82 » 2.72
1/10 (10%)
10 1 3-1 1
1.48 » 1.38
2/10 (20%)
2.82 » 2.72
1/10 (10%)
04:50 Anatoliy Chaplyanka vs Andrii Zaitsev
1.72 » 1.71
1/10 (10%)
2.26 » 2.00
5/10 (50%)
10 2 3-1 1
1.72 » 1.71
1/10 (10%)
2.26 » 2.00
5/10 (50%)
04:55 Dmytro Derevynskyi vs Oleg Stasevski
1.32 » 1.24
0/11 (0%)
3.65 » 3.57
2/11 (18%)
11 2 3-0 1
1.32 » 1.24
0/11 (0%)
3.65 » 3.57
2/11 (18%)
05:25 Maksym Kolos vs Ivan Kozyr
2.32 » 2.19
0/7 (0%)
1.73 » 1.60
1/7 (14%)
7 2 2-3 2
2.32 » 2.19
0/7 (0%)
1.73 » 1.60
1/7 (14%)
05:30 Sergiy Pokidko vs Alexander Yarovoy
1.47 » 1.38
1/11 (9%)
2.85 » 2.80
2/11 (18%)
11 2 3-0 1
1.47 » 1.38
1/11 (9%)
2.85 » 2.80
2/11 (18%)
05:35 Aleksey Molochko vs Andrey Scherinsky
1.80 » 1.65
1/6 (17%)
2.25 » 2.10
0/6 (0%)
6 1 3-2 1
1.80 » 1.65
1/6 (17%)
2.25 » 2.10
0/6 (0%)
05:55 Oleksandr Zhuravlov vs Pavel Pasta
2.19 » 2.11
0/10 (0%)
1.73 » 1.62
4/10 (40%)
10 2 2-3 2
2.19 » 2.11
0/10 (0%)
1.73 » 1.62
4/10 (40%)
05:55 Anatoliy Yakovenko vs Eduard Rubtcov
1.93 » 1.85
0/11 (0%)
1.95 » 1.85
1/11 (9%)
11 2 0-3 2
1.93 » 1.85
0/11 (0%)
1.95 » 1.85
1/11 (9%)
06:00 Dmitry Krishtal vs Sergey Kinash
1.69 » 1.60
1/11 (9%)
2.29 » 2.20
1/11 (9%)
11 2 1-3 2
1.69 » 1.60
1/11 (9%)
2.29 » 2.20
1/11 (9%)
06:15 Anton Myrza vs Roman Shtukovany
1.65 » 1.51
1/7 (14%)
2.48 » 2.37
2/7 (29%)
7 2 1-3 2
1.65 » 1.51
1/7 (14%)
2.48 » 2.37
2/7 (29%)
06:25 Yaroslav Vorsulyak vs Alexey Tkachuk
1.95 » 1.85
1/11 (9%)
1.93 » 1.85
0/11 (0%)
11 1 3-2 1
1.95 » 1.85
1/11 (9%)
1.93 » 1.85
0/11 (0%)
06:30 Alexey Gamyanin vs Serhii Poliakov
2.53 » 2.44
2/12 (17%)
1.56 » 1.48
2/12 (17%)
12 2 3-2 1
2.53 » 2.44
2/12 (17%)
1.56 » 1.48
2/12 (17%)
06:30 Andrei Kostiuk vs Dmitriy Alekseenko
3.70 » 3.64
1/9 (11%)
1.35 » 1.24
1/9 (11%)
9 2 1-3 2
3.70 » 3.64
1/9 (11%)
1.35 » 1.24
1/9 (11%)
06:35 Oleksandr Semenets vs Andrii Zaitsev
2.43 » 2.36
0/10 (0%)
1.61 » 1.51
1/10 (10%)
10 2 3-0 1
2.43 » 2.36
0/10 (0%)
1.61 » 1.51
1/10 (10%)
06:40 Vitaliy Solovey vs Oleg Stasevski
1.62 » 1.54
1/11 (9%)
2.38 » 2.30
0/11 (0%)
11 1 3-2 1
1.62 » 1.54
1/11 (9%)
2.38 » 2.30
0/11 (0%)
06:45 Andriy Gerasymenko vs Andrey Scherinsky
3.03 » 2.95
1/11 (9%)
1.42 » 1.35
0/11 (0%)
11 1 1-3 2
3.03 » 2.95
1/11 (9%)
1.42 » 1.35
0/11 (0%)
06:50 Yuriy Volkov vs Roman Shtukovany
1.72 » 1.63
1/11 (9%)
2.20 » 2.12
1/11 (9%)
11 2 0-3 2
1.72 » 1.63
1/11 (9%)
2.20 » 2.12
1/11 (9%)
07:00 Vladimir Ivasiv vs Stepan Nykyforuk
1.93 » 1.80
4/11 (36%)
1.94 » 1.90
1/11 (9%)
11 1 2-3 2
1.93 » 1.80
4/11 (36%)
1.94 » 1.90
1/11 (9%)
07:05 Sergey Akhlamov vs Pavel Pasta
2.16 » 2.09
1/11 (9%)
1.76 » 1.63
3/11 (27%)
11 2 2-3 2
2.16 » 2.09
1/11 (9%)
1.76 » 1.63
3/11 (27%)
07:05 Rodion Pirvelli vs Eduard Rubtcov
2.10 » 2.02
0/9 (0%)
1.85 » 1.71
3/9 (33%)
9 2 3-1 1
2.10 » 2.02
0/9 (0%)
1.85 » 1.71
3/9 (33%)
07:10 Anatoliy Chaplyanka vs Sergey Kinash
1.74 » 1.64
2/11 (18%)
2.19 » 2.10
1/11 (9%)
11 1 3-1 1
1.74 » 1.64
2/11 (18%)
2.19 » 2.10
1/11 (9%)
07:15 Dmytro Derevynskyi vs Ivan Fashchevskiy
1.46 » 1.40
0/11 (0%)
4.21 » 3.64
5/11 (45%)
11 2 0-3 2
1.46 » 1.40
0/11 (0%)
4.21 » 3.64
5/11 (45%)
07:20 Andriy Gerasymenko vs Aleksey Molochko
1.81 » 1.71
3/11 (27%)
2.09 » 2.01
0/11 (0%)
11 1 3-1 1
1.81 » 1.71
3/11 (27%)
2.09 » 2.01
0/11 (0%)
07:25 Anton Myrza vs Artem Tkachenko
2.12 » 1.94
7/9 (78%)
1.82 » 1.78
0/9 (0%)
9 1 3-0 1
2.12 » 1.94
7/9 (78%)
1.82 » 1.78
0/9 (0%)
07:35 Evgeny Fafley vs Yaroslav Vorsulyak
1.92 » 1.87
0/11 (0%)
1.95 » 1.83
5/11 (45%)
11 2 2-3 2
1.92 » 1.87
0/11 (0%)
1.95 » 1.83
5/11 (45%)
07:40 Oleksandr Zhuravlov vs Alexey Gamyanin
1.36 » 1.29
0/12 (0%)
3.36 » 3.24
3/12 (25%)
12 2 3-2 1
1.36 » 1.29
0/12 (0%)
3.36 » 3.24
3/12 (25%)
07:40 Anatoliy Yakovenko vs Andrei Kostiuk
1.64 » 1.50
6/11 (55%)
2.38 » 2.40
0/11 (0%)
11 1 3-2 1
1.64 » 1.50
6/11 (55%)
2.38 » 2.40
0/11 (0%)
07:45 Maksym Kolos vs Dmitry Krishtal
1.60 » 1.52
0/11 (0%)
2.42 » 2.35
2/11 (18%)
11 2 0-3 2
1.60 » 1.52
0/11 (0%)
2.42 » 2.35
2/11 (18%)
07:55 Dmitry Galay vs Andrey Scherinsky
2.18 » 2.10
1/10 (10%)
1.73 » 1.64
1/10 (10%)
10 2 1-3 2
2.18 » 2.10
1/10 (10%)
1.73 » 1.64
1/10 (10%)
08:00 Yuriy Volkov vs Anton Myrza
2.01 » 1.99
0/11 (0%)
1.85 » 1.73
5/11 (45%)
11 2 0-3 2
2.01 » 1.99
0/11 (0%)
1.85 » 1.73
5/11 (45%)
08:10 Vladimir Ivasiv vs Alexey Tkachuk
1.73 » 1.65
1/11 (9%)
2.20 » 2.09
3/11 (27%)
11 2 0-3 2
1.73 » 1.65
1/11 (9%)
2.20 » 2.09
3/11 (27%)
08:15 Sergey Akhlamov vs Serhii Poliakov
1.56 » 1.49
1/12 (8%)
2.50 » 2.42
2/12 (17%)
12 2 3-1 1
1.56 » 1.49
1/12 (8%)
2.50 » 2.42
2/12 (17%)
08:20 Oleksandr Semenets vs Ivan Kozyr
2.34 » 2.27
1/12 (8%)
1.65 » 1.58
2/12 (17%)
12 2 2-3 2
2.34 » 2.27
1/12 (8%)
1.65 » 1.58
2/12 (17%)
08:25 Vitaliy Solovey vs Alexander Yarovoy
1.64 » 1.54
4/12 (33%)
2.23 » 2.19
0/12 (0%)
12 1 3-1 1
1.64 » 1.54
4/12 (33%)
2.23 » 2.19
0/12 (0%)
08:30 Andriy Gerasymenko vs Dmitry Galay
1.66 » 1.59
0/12 (0%)
2.30 » 2.22
2/12 (17%)
12 2 3-2 1
1.66 » 1.59
0/12 (0%)
2.30 » 2.22
2/12 (17%)
08:35 Roman Shtukovany vs Artem Tkachenko
1.87 » 1.71
5/10 (50%)
2.01 » 2.00
1/10 (10%)
10 1 3-0 1
1.87 » 1.71
5/10 (50%)
2.01 » 2.00
1/10 (10%)
08:45 Yaroslav Vorsulyak vs Stepan Nykyforuk
1.62 » 1.75
0/12 (0%)
2.38 » 2.16
4/12 (33%)
12 2 1-3 2
1.62 » 1.75
0/12 (0%)
2.38 » 2.16
4/12 (33%)
08:50 Alexey Gamyanin vs Pavel Pasta
2.34 » 2.18
2/12 (17%)
1.62 » 1.68
2/12 (17%)
12 2 3-2 1
2.34 » 2.18
2/12 (17%)
1.62 » 1.68
2/12 (17%)
08:50 Andrei Kostiuk vs Eduard Rubtcov
2.39 » 2.37
1/11 (9%)
1.62 » 1.52
1/11 (9%)
11 1 2-3 2
2.39 » 2.37
1/11 (9%)
1.62 » 1.52
1/11 (9%)
08:55 Sergey Kinash vs Andrii Zaitsev
4.73 » 4.23
7/11 (64%)
1.24 » 1.19
0/11 (0%)
11 1 3-1 1
4.73 » 4.23
7/11 (64%)
1.24 » 1.19
0/11 (0%)
09:00 Ivan Fashchevskiy vs Oleg Stasevski
2.43 » 2.45
1/12 (8%)
1.60 » 1.50
2/12 (17%)
12 2 1-3 2
2.43 » 2.45
1/12 (8%)
1.60 » 1.50
2/12 (17%)
09:10 Anton Myrza vs Yuriy Volkov
1.64 » 1.75
1/9 (11%)
2.37 » 2.16
1/9 (11%)
9 2 1-3 2
1.64 » 1.75
1/9 (11%)
2.37 » 2.16
1/9 (11%)
09:20 Vladimir Ivasiv vs Yaroslav Vorsulyak
1.47 » 1.41
0/12 (0%)
2.83 » 2.67
5/12 (42%)
12 2 2-3 2
1.47 » 1.41
0/12 (0%)
2.83 » 2.67
5/12 (42%)
09:25 Sergey Akhlamov vs Alexey Gamyanin
1.36 » 1.29
0/11 (0%)
3.37 » 3.25
3/11 (27%)
11 2 3-0 1
1.36 » 1.29
0/11 (0%)
3.37 » 3.25
3/11 (27%)
09:25 Rodion Pirvelli vs Andrei Kostiuk
1.66 » 1.53
4/10 (40%)
2.33 » 2.30
0/10 (0%)
10 1 3-0 1
1.66 » 1.53
4/10 (40%)
2.33 » 2.30
0/10 (0%)
09:30 Anatoliy Chaplyanka vs Maksym Kolos
2.16 » 1.97
5/12 (42%)
1.73 » 1.85
0/12 (0%)
12 1 3-1 1
2.16 » 1.97
5/12 (42%)
1.73 » 1.85
0/12 (0%)
09:35 Dmytro Derevynskyi vs Sergiy Pokidko
2.20 » 1.98
7/10 (70%)
1.74 » 1.74
0/10 (0%)
10 1 3-2 1
2.20 » 1.98
7/10 (70%)
1.74 » 1.74
0/10 (0%)
09:40 Dmitry Galay vs Andrey Scherinsky
2.58 » 2.43
1/7 (14%)
1.61 » 1.47
0/7 (0%)
7 1 0-3 2
2.58 » 2.43
1/7 (14%)
1.61 » 1.47
0/7 (0%)
09:45 Roman Shtukovany vs Artem Tkachenko
1.64 » 1.57
0/11 (0%)
2.26 » 2.06
1/11 (9%)
11 2 3-2 1
1.64 » 1.57
0/11 (0%)
2.26 » 2.06
1/11 (9%)
10:00 Anatoliy Yakovenko vs Dmitriy Alekseenko
2.33 » 2.42
2/13 (15%)
1.65 » 1.52
4/13 (31%)
13 2 1-3 2
2.33 » 2.42
2/13 (15%)
1.65 » 1.52
4/13 (31%)
10:00 Oleksandr Zhuravlov vs Serhii Poliakov
1.33 » 1.23
1/10 (10%)
3.63 » 3.59
0/10 (0%)
10 1 3-1 1
1.33 » 1.23
1/10 (10%)
3.63 » 3.59
0/10 (0%)
Table Tennis» Ukraine» Win Cup 1 2 B P S W
06:30 Oleg Saenko vs Jan Zaharov
4.80 » 2.55
1/1 (100%)
2.22 » 1.45
0/1 (0%)
1 1 3-2 1
4.80 » 2.55
1/1 (100%)
2.22 » 1.45
0/1 (0%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P
10:05 Roman Bilykivskyi vs Viktor Sivich
4.53 » 4.10
1/4 (25%)
1.40 » 1.17
0/4 (0%)
4 1
4.53 » 4.10
1/4 (25%)
1.40 » 1.17
0/4 (0%)
10:30 Andrey Lukatsky vs Sergey Nemtsov
1.97 » 1.63
1/3 (33%)
2.36 » 2.04
0/3 (0%)
3 1
1.97 » 1.63
1/3 (33%)
2.36 » 2.04
0/3 (0%)
10:30 Tomas Kanka vs Filip Vesely
1.32 » 1.12
1/5 (20%)
5.21 » 5.08
1/5 (20%)
5 1
1.32 » 1.12
1/5 (20%)
5.21 » 5.08
1/5 (20%)
10:30 Anatolii Nikolenko vs Oleg Gil
2.65 » 4.47
0/5 (0%)
1.80 » 1.17
5/5 (100%)
5 2
2.65 » 4.47
0/5 (0%)
1.80 » 1.17
5/5 (100%)
10:35 Valeriy Lukianovich vs Sergey Popov
1.89 » 1.45
5/5 (100%)
2.21 » 2.59
0/5 (0%)
5 1
1.89 » 1.45
5/5 (100%)
2.21 » 2.59
0/5 (0%)
10:45 Bogdan Gavrilyuk vs Victor Bereza
1.86 » 1.45
5/5 (100%)
2.27 » 2.61
0/5 (0%)
5 1
1.86 » 1.45
5/5 (100%)
2.27 » 2.61
0/5 (0%)
10:50 Ruslan Tolstykh vs Valerii Danchenko
1.35 » 1.15
1/5 (20%)
4.59 » 4.72
0/5 (0%)
5 1
1.35 » 1.15
1/5 (20%)
4.59 » 4.72
0/5 (0%)
11:05 Eduard Sotnikov vs Roman Bilykivskyi
1.75 » 1.54
1/5 (20%)
2.45 » 2.35
0/5 (0%)
5 1
1.75 » 1.54
1/5 (20%)
2.45 » 2.35
0/5 (0%)
11:15 Igor Dmitruk vs Armen Antonyan
2.45 » 2.36
0/5 (0%)
1.75 » 1.53
1/5 (20%)
5 2
2.45 » 2.36
0/5 (0%)
1.75 » 1.53
1/5 (20%)
11:20 Oleksandr Maslovskyi vs Roman Bihun
2.31 » 2.23
0/5 (0%)
1.82 » 1.59
2/5 (40%)
5 2
2.31 » 2.23
0/5 (0%)
1.82 » 1.59
2/5 (40%)
11:20 Ivan Efimenko vs Rodion Kapinus
2.18 » 1.97
1/5 (20%)
1.91 » 1.76
1/5 (20%)
5 2
2.18 » 1.97
1/5 (20%)
1.91 » 1.76
1/5 (20%)
11:30 Tomas Kanka vs Lukas Adamec
1.73 » 1.48
1/4 (25%)
2.71 » 2.46
0/4 (0%)
4 1
1.73 » 1.48
1/4 (25%)
2.71 » 2.46
0/4 (0%)
11:35 Sergey Paksyutov vs Sergey Popov
1.61 » 1.45
0/5 (0%)
2.79 » 2.59
1/5 (20%)
5 2
1.61 » 1.45
0/5 (0%)
2.79 » 2.59
1/5 (20%)
11:45 Alexandr Mytsyk vs Victor Bereza
1.72 » 1.46
4/5 (80%)
2.52 » 2.57
1/5 (20%)
5 1
1.72 » 1.46
4/5 (80%)
2.52 » 2.57
1/5 (20%)
12:05 Viktor Sivich vs Valeriy Lukianovich
2.24 » 1.87
4/5 (80%)
1.88 » 1.80
1/5 (20%)
5 1
2.24 » 1.87
4/5 (80%)
1.88 » 1.80
1/5 (20%)
12:50 Dmitry Lazuryk vs Ivan Efimenko
2.49 » 2.24
1/4 (25%)
1.79 » 1.54
0/4 (0%)
4 1
2.49 » 2.24
1/4 (25%)
1.79 » 1.54
0/4 (0%)
12:55 Valerii Danchenko vs Viktor Leonov
1.55 » 1.32
0/4 (0%)
3.34 » 2.96
2/4 (50%)
4 2
1.55 » 1.32
0/4 (0%)
3.34 » 2.96
2/4 (50%)
13:20 Volodymyr Kuzmych vs Vitaly Boyko
2.94 » 3.12
0/4 (0%)
1.62 » 1.29
3/4 (75%)
4 2
2.94 » 3.12
0/4 (0%)
1.62 » 1.29
3/4 (75%)
14:50 Vadim Kucheryaviy vs Sergey Yacenko
2.57 » 2.32
0/4 (0%)
1.75 » 1.50
1/4 (25%)
4 2
2.57 » 2.32
0/4 (0%)
1.75 » 1.50
1/4 (25%)
18:00 Michal Vavra vs Jan Krames
1.85 » 1.52
1/3 (33%)
2.66 » 2.33
0/3 (0%)
3 1
1.85 » 1.52
1/3 (33%)
2.66 » 2.33
0/3 (0%)
18:30 Krystof Prida vs Andrej Grossu
1.84 » 1.59
0/4 (0%)
2.44 » 2.19
1/4 (25%)
4 2
1.84 » 1.59
0/4 (0%)
2.44 » 2.19
1/4 (25%)
19:15 Konstantin Tsoy vs Sergey Dovzhenko
2.08 » 1.83
0/4 (0%)
2.08 » 1.82
1/4 (25%)
4 2
2.08 » 1.83
0/4 (0%)
2.08 » 1.82
1/4 (25%)
19:45 Anatoliy Kostenko vs Sergey Solomko
2.42 » 2.17
1/4 (25%)
1.82 » 1.57
0/4 (0%)
4 1
2.42 » 2.17
1/4 (25%)
1.82 » 1.57
0/4 (0%)
19:50 Pavel Kovalchuk vs Daniil Atamanchuk
2.41 » 2.16
1/4 (25%)
1.83 » 1.58
0/4 (0%)
4 1
2.41 » 2.16
1/4 (25%)
1.83 » 1.58
0/4 (0%)
20:20 Vladimir Melnikov vs Sergey Yacenko
1.82 » 1.49
0/3 (0%)
2.78 » 2.29
1/3 (33%)
3 2
1.82 » 1.49
0/3 (0%)
2.78 » 2.29
1/3 (33%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P
10:30 Vladimir Ivasiv vs Evgeny Fafley
1.83 » 1.62
6/10 (60%)
2.09 » 2.16
1/10 (10%)
10 1
1.83 » 1.62
6/10 (60%)
2.09 » 2.16
1/10 (10%)
10:35 Rodion Pirvelli vs Anatoliy Yakovenko
1.63 » 1.50
3/9 (33%)
2.47 » 2.39
1/9 (11%)
9 1
1.63 » 1.50
3/9 (33%)
2.47 » 2.39
1/9 (11%)
10:40 Dmitry Krishtal vs Ivan Kozyr
2.30 » 2.23
0/8 (0%)
1.73 » 1.57
5/8 (63%)
8 2
2.30 » 2.23
0/8 (0%)
1.73 » 1.57
5/8 (63%)
10:45 Serhii Kubrak vs Alexander Yarovoy
2.59 » 2.50
2/8 (25%)
1.58 » 1.46
1/8 (13%)
8 1
2.59 » 2.50
2/8 (25%)
1.58 » 1.46
1/8 (13%)
11:05 Alexey Tkachuk vs Stepan Nykyforuk
2.16 » 2.02
1/8 (13%)
1.82 » 1.71
1/8 (13%)
8 2
2.16 » 2.02
1/8 (13%)
1.82 » 1.71
1/8 (13%)
11:10 Serhii Poliakov vs Pavel Pasta
2.21 » 2.11
0/8 (0%)
1.75 » 1.61
3/8 (38%)
8 2
2.21 » 2.11
0/8 (0%)
1.75 » 1.61
3/8 (38%)
11:10 Dmitriy Alekseenko vs Eduard Rubtcov
1.65 » 1.52
3/8 (38%)
2.41 » 2.36
1/8 (13%)
8 1
1.65 » 1.52
3/8 (38%)
2.41 » 2.36
1/8 (13%)
11:15 Maksym Kolos vs Andrii Zaitsev
1.71 » 1.64
0/7 (0%)
2.34 » 2.10
6/7 (86%)
7 2
1.71 » 1.64
0/7 (0%)
2.34 » 2.10
6/7 (86%)
11:20 Sergiy Pokidko vs Oleg Stasevski
1.72 » 1.62
0/8 (0%)
2.32 » 2.15
5/8 (63%)
8 2
1.72 » 1.62
0/8 (0%)
2.32 » 2.15
5/8 (63%)
11:50 Oleksandr Semenets vs Dmitry Krishtal
1.70 » 1.60
0/8 (0%)
2.31 » 2.18
2/8 (25%)
8 2
1.70 » 1.60
0/8 (0%)
2.31 » 2.18
2/8 (25%)
11:55 Vitaliy Solovey vs Serhii Kubrak
2.22 » 2.03
6/8 (75%)
1.75 » 1.70
0/8 (0%)
8 1
2.22 » 2.03
6/8 (75%)
1.75 » 1.70
0/8 (0%)
12:30 Sergiy Pokidko vs Ivan Fashchevskiy
1.69 » 1.51
3/7 (43%)
2.43 » 2.30
1/7 (14%)
7 1
1.69 » 1.51
3/7 (43%)
2.43 » 2.30
1/7 (14%)
13:00 Anatoliy Chaplyanka vs Ivan Kozyr
2.92 » 2.72
1/7 (14%)
1.51 » 1.37
1/7 (14%)
7 2
2.92 » 2.72
1/7 (14%)
1.51 » 1.37
1/7 (14%)
13:05 Dmytro Derevynskyi vs Alexander Yarovoy
1.45 » 1.30
1/7 (14%)
3.28 » 3.09
1/7 (14%)
7 2
1.45 » 1.30
1/7 (14%)
3.28 » 3.09
1/7 (14%)
13:10 Vladyslav Batenko vs Alexander Bondarchuk
2.79 » 2.29
0/2 (0%)
1.99 » 1.49
1/2 (50%)
2 2
2.79 » 2.29
0/2 (0%)
1.99 » 1.49
1/2 (50%)
13:35 Oleksandr Semenets vs Maksym Kolos
3.43 » 3.27
2/7 (29%)
1.41 » 1.27
0/7 (0%)
7 1
3.43 » 3.27
2/7 (29%)
1.41 » 1.27
0/7 (0%)
13:40 Vitaliy Solovey vs Sergiy Pokidko
1.98 » 1.83
1/7 (14%)
1.98 » 1.83
1/7 (14%)
7 2
1.98 » 1.83
1/7 (14%)
1.98 » 1.83
1/7 (14%)
13:50 Vitaly Protopopov vs Andrey Isaev
2.77 » 2.18
1/2 (50%)
2.07 » 1.53
1/2 (50%)
2 2
2.77 » 2.18
1/2 (50%)
2.07 » 1.53
1/2 (50%)
14:10 Anatoliy Chaplyanka vs Dmitry Krishtal
1.65 » 1.50
1/7 (14%)
2.50 » 2.33
1/7 (14%)
7 2
1.65 » 1.50
1/7 (14%)
2.50 » 2.33
1/7 (14%)
14:45 Ivan Kozyr vs Andrii Zaitsev
1.79 » 1.61
1/6 (17%)
2.28 » 2.09
1/6 (17%)
6 2
1.79 » 1.61
1/6 (17%)
2.28 » 2.09
1/6 (17%)
14:50 Alexander Yarovoy vs Oleg Stasevski
1.73 » 1.56
1/7 (14%)
2.33 » 2.20
0/7 (0%)
7 1
1.73 » 1.56
1/7 (14%)
2.33 » 2.20
0/7 (0%)
15:25 Vitaliy Solovey vs Dmytro Derevynskyi
2.65 » 2.45
1/7 (14%)
1.60 » 1.45
1/7 (14%)
7 1
2.65 » 2.45
1/7 (14%)
1.60 » 1.45
1/7 (14%)
15:55 Dmitry Krishtal vs Andrii Zaitsev
2.28 » 2.09
1/6 (17%)
1.79 » 1.61
3/6 (50%)
6 2
2.28 » 2.09
1/6 (17%)
1.79 » 1.61
3/6 (50%)
16:00 Serhii Kubrak vs Oleg Stasevski
1.40 » 1.27
0/7 (0%)
3.49 » 3.27
3/7 (43%)
7 2
1.40 » 1.27
0/7 (0%)
3.49 » 3.27
3/7 (43%)
16:30 Sergey Kinash vs Ivan Kozyr
2.72 » 2.55
1/7 (14%)
1.58 » 1.42
1/7 (14%)
7 2
2.72 » 2.55
1/7 (14%)
1.58 » 1.42
1/7 (14%)
16:35 Ivan Fashchevskiy vs Alexander Yarovoy
1.66 » 1.50
1/7 (14%)
2.48 » 2.33
1/7 (14%)
7 1
1.66 » 1.50
1/7 (14%)
2.48 » 2.33
1/7 (14%)