Last Viewed Games

Table Tennis, Ukraine Odds Comparison for 21/01/2021 Matches

You are currently viewing bettings odds comparison for Table Tennis, Ukraine matches from 21/01/2021
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P S W
06:05 Pavel Volkov vs Mykola Polysynskyi
1.68 » 1.57
2/8 (25%)
2.35 » 2.26
1/8 (13%)
8 1 0-3 2
1.68 » 1.57
2/8 (25%)
2.35 » 2.26
1/8 (13%)
06:10 Evgeni Gasan vs Aleksandr Alekseyev
1.65 » 1.53
1/7 (14%)
2.48 » 2.35
1/7 (14%)
7 1 3-2 1
1.65 » 1.53
1/7 (14%)
2.48 » 2.35
1/7 (14%)
06:15 Ivan Omelchuk vs Vladyslav Ratushniak
2.89 » 2.67
2/6 (33%)
1.54 » 1.43
0/6 (0%)
6 1 2-3 2
2.89 » 2.67
2/6 (33%)
1.54 » 1.43
0/6 (0%)
06:25 Vlas Barei vs Ihor Maiovka
2.07 » 1.87
1/5 (20%)
2.07 » 1.87
1/5 (20%)
5 1 3-2 1
2.07 » 1.87
1/5 (20%)
2.07 » 1.87
1/5 (20%)
06:35 Ivan Diachenko vs Vladislav Litvinov
2.53 » 2.31
1/5 (20%)
1.71 » 1.51
1/5 (20%)
5 2 2-3 2
2.53 » 2.31
1/5 (20%)
1.71 » 1.51
1/5 (20%)
06:40 Vadim Ishhuk vs Andrey Sklyarenko
2.39 » 2.29
0/6 (0%)
1.73 » 1.56
2/6 (33%)
6 2 3-2 1
2.39 » 2.29
0/6 (0%)
1.73 » 1.56
2/6 (33%)
06:45 Dmitriy Pisar vs Mykhaylo Mosuk
1.42 » 1.12
2/4 (50%)
4.45 » 4.74
0/4 (0%)
4 1 3-0 1
1.42 » 1.12
2/4 (50%)
4.45 » 4.74
0/4 (0%)
06:50 Artem Yurkov vs Timur Karchevsky
2.30 » 2.19
1/8 (13%)
1.72 » 1.61
1/8 (13%)
8 1 2-3 2
2.30 » 2.19
1/8 (13%)
1.72 » 1.61
1/8 (13%)
06:55 Evgeniy Bielokon vs Dmitriy Pereyaslovskyi
1.83 » 1.73
1/8 (13%)
2.11 » 2.00
1/8 (13%)
8 1 3-0 1
1.83 » 1.73
1/8 (13%)
2.11 » 2.00
1/8 (13%)
06:55 Mykhailo Hlaholev vs Maksym Studinikin
3.03 » 2.81
1/5 (20%)
1.55 » 1.39
1/5 (20%)
5 1 3-2 1
3.03 » 2.81
1/5 (20%)
1.55 » 1.39
1/5 (20%)
07:05 Taras Emelyanov vs Roman Kuvayev
1.98 » 1.85
1/7 (14%)
1.98 » 1.86
0/7 (0%)
7 1 1-3 2
1.98 » 1.85
1/7 (14%)
1.98 » 1.86
0/7 (0%)
07:10 Yaroslav Strelnik vs Aleksandr Alekseyev
1.98 » 1.84
1/7 (14%)
1.98 » 1.87
0/7 (0%)
7 1 0-3 2
1.98 » 1.84
1/7 (14%)
1.98 » 1.87
0/7 (0%)
07:15 Alexey Rybka vs Vladyslav Ratushniak
1.52 » 1.39
1/7 (14%)
2.84 » 2.72
1/7 (14%)
7 2 3-0 1
1.52 » 1.39
1/7 (14%)
2.84 » 2.72
1/7 (14%)
07:20 Rodion Kapinus vs Aleksandr Zhirnov
2.31 » 2.17
3/8 (38%)
1.73 » 1.62
0/8 (0%)
8 1 3-2 1
2.31 » 2.17
3/8 (38%)
1.73 » 1.62
0/8 (0%)
07:25 Eugene Hurtak vs Valery Onikienko
2.80 » 2.94
0/8 (0%)
1.53 » 1.35
4/8 (50%)
8 2 2-3 2
2.80 » 2.94
0/8 (0%)
1.53 » 1.35
4/8 (50%)
07:25 Rostyslav Fylypiv vs Ihor Maiovka
1.84 » 1.69
0/5 (0%)
2.28 » 2.07
2/5 (40%)
5 2 3-1 1
1.84 » 1.69
0/5 (0%)
2.28 » 2.07
2/5 (40%)
07:35 Pavel Volkov vs Vladislav Litvinov
2.47 » 2.36
1/8 (13%)
1.63 » 1.52
2/8 (25%)
8 2 2-3 2
2.47 » 2.36
1/8 (13%)
1.63 » 1.52
2/8 (25%)
07:40 Evgeni Gasan vs Vadim Ishhuk
1.61 » 1.46
3/7 (43%)
2.58 » 2.52
0/7 (0%)
7 1 1-3 2
1.61 » 1.46
3/7 (43%)
2.58 » 2.52
0/7 (0%)
07:45 Ivan Omelchuk vs Dmitriy Pisar
3.74 » 4.10
0/6 (0%)
1.42 » 1.20
4/6 (67%)
6 2 0-3 2
3.74 » 4.10
0/6 (0%)
1.42 » 1.20
4/6 (67%)
07:50 Artem Yurkov vs Aleksandr Zhirnov
2.31 » 2.14
4/8 (50%)
1.74 » 1.63
1/8 (13%)
8 1 3-0 1
2.31 » 2.14
4/8 (50%)
1.74 » 1.63
1/8 (13%)
07:55 Valerii Danchenko vs Portnov Gennady
2.36 » 2.26
1/8 (13%)
1.68 » 1.57
1/8 (13%)
8 1 3-1 1
2.36 » 2.26
1/8 (13%)
1.68 » 1.57
1/8 (13%)
07:55 Maksym Studinikin vs Mykola Shyshkin
1.80 » 1.53
2/4 (50%)
2.55 » 2.26
1/4 (25%)
4 1 1-3 2
1.80 » 1.53
2/4 (50%)
2.55 » 2.26
1/4 (25%)
08:05 Roman Kuvayev vs Mykola Polysynskyi
1.80 » 1.66
0/7 (0%)
2.25 » 2.10
1/7 (14%)
7 2 3-1 1
1.80 » 1.66
0/7 (0%)
2.25 » 2.10
1/7 (14%)
08:10 Yaroslav Strelnik vs Andrey Sklyarenko
1.68 » 1.54
1/6 (17%)
2.51 » 2.35
1/6 (17%)
6 1 3-1 1
1.68 » 1.54
1/6 (17%)
2.51 » 2.35
1/6 (17%)
08:20 Rodion Kapinus vs Timur Karchevsky
2.08 » 1.86
0/4 (0%)
2.08 » 1.85
1/4 (25%)
4 2 3-0 1
2.08 » 1.86
0/4 (0%)
2.08 » 1.85
1/4 (25%)
08:25 Evgeniy Bielokon vs Valery Onikienko
1.72 » 1.44
8/8 (100%)
2.30 » 2.60
0/8 (0%)
8 1 0-3 2
1.72 » 1.44
8/8 (100%)
2.30 » 2.60
0/8 (0%)
08:25 Vlas Barei vs Mykhailo Hlaholev
1.91 » 1.78
0/5 (0%)
2.19 » 1.97
3/5 (60%)
5 2 2-3 2
1.91 » 1.78
0/5 (0%)
2.19 » 1.97
3/5 (60%)
08:35 Ivan Diachenko vs Taras Emelyanov
2.28 » 2.09
0/5 (0%)
1.84 » 1.63
2/5 (40%)
5 2 1-3 2
2.28 » 2.09
0/5 (0%)
1.84 » 1.63
2/5 (40%)
08:40 Vadim Ishhuk vs Aleksandr Alekseyev
2.01 » 2.14
0/7 (0%)
1.95 » 1.64
6/7 (86%)
7 2 1-3 2
2.01 » 2.14
0/7 (0%)
1.95 » 1.64
6/7 (86%)
08:45 Dmitriy Pisar vs Vladyslav Ratushniak
1.30 » 1.15
1/7 (14%)
4.66 » 4.53
0/7 (0%)
7 1 3-1 1
1.30 » 1.15
1/7 (14%)
4.66 » 4.53
0/7 (0%)
08:50 Artem Yurkov vs Rodion Kapinus
1.78 » 1.75
0/8 (0%)
2.22 » 1.98
6/8 (75%)
8 2 0-3 2
1.78 » 1.75
0/8 (0%)
2.22 » 1.98
6/8 (75%)
08:55 Rostyslav Fylypiv vs Maksym Studinikin
2.08 » 1.84
1/4 (25%)
2.08 » 1.87
0/4 (0%)
4 1 2-3 2
2.08 » 1.84
1/4 (25%)
2.08 » 1.87
0/4 (0%)
08:55 Vlas Barei vs Mykola Shyshkin
2.13 » 2.24
0/7 (0%)
1.89 » 1.60
4/7 (57%)
7 2 1-3 2
2.13 » 2.24
0/7 (0%)
1.89 » 1.60
4/7 (57%)
09:05 Pavel Volkov vs Roman Kuvayev
1.48 » 1.61
0/7 (0%)
3.11 » 2.24
7/7 (100%)
7 2 3-1 1
1.48 » 1.61
0/7 (0%)
3.11 » 2.24
7/7 (100%)
09:10 Evgeni Gasan vs Andrey Sklyarenko
1.54 » 1.39
1/6 (17%)
2.89 » 2.77
2/6 (33%)
6 2 3-1 1
1.54 » 1.39
1/6 (17%)
2.89 » 2.77
2/6 (33%)
09:15 Ivan Omelchuk vs Mykhaylo Mosuk
1.76 » 1.50
0/4 (0%)
2.72 » 2.47
1/4 (25%)
4 2 3-2 1
1.76 » 1.50
0/4 (0%)
2.72 » 2.47
1/4 (25%)
09:25 Eugene Hurtak vs Valerii Danchenko
1.95 » 1.86
1/8 (13%)
2.00 » 1.84
5/8 (63%)
8 2 2-3 2
1.95 » 1.86
1/8 (13%)
2.00 » 1.84
5/8 (63%)
09:25 Mykhailo Hlaholev vs Ihor Maiovka
1.60 » 1.27
4/5 (80%)
2.95 » 3.59
0/5 (0%)
5 1 3-1 1
1.60 » 1.27
4/5 (80%)
2.95 » 3.59
0/5 (0%)
09:35 Taras Emelyanov vs Vladislav Litvinov
1.78 » 1.72
0/8 (0%)
2.21 » 2.02
3/8 (38%)
8 2 3-1 1
1.78 » 1.72
0/8 (0%)
2.21 » 2.02
3/8 (38%)
09:40 Yaroslav Strelnik vs Vadim Ishhuk
1.52 » 1.39
1/7 (14%)
2.85 » 2.75
0/7 (0%)
7 1 3-2 1
1.52 » 1.39
1/7 (14%)
2.85 » 2.75
0/7 (0%)
09:55 Evgeniy Bielokon vs Portnov Gennady
1.65 » 1.51
2/8 (25%)
2.48 » 2.38
1/8 (13%)
8 1 3-0 1
1.65 » 1.51
2/8 (25%)
2.48 » 2.38
1/8 (13%)
10:05 Ivan Diachenko vs Mykola Polysynskyi
1.90 » 1.76
0/5 (0%)
2.16 » 1.92
2/5 (40%)
5 2 3-0 1
1.90 » 1.76
0/5 (0%)
2.16 » 1.92
2/5 (40%)
10:10 Andrey Sklyarenko vs Aleksandr Alekseyev
2.01 » 2.39
0/6 (0%)
2.01 » 1.54
5/6 (83%)
6 2 1-3 2
2.01 » 2.39
0/6 (0%)
2.01 » 1.54
5/6 (83%)
10:25 Valerii Danchenko vs Valery Onikienko
3.09 » 3.22
0/7 (0%)
1.49 » 1.30
4/7 (57%)
7 2 0-3 2
3.09 » 3.22
0/7 (0%)
1.49 » 1.30
4/7 (57%)
10:25 Rostyslav Fylypiv vs Mykhailo Hlaholev
3.31 » 3.08
0/4 (0%)
1.55 » 1.30
1/4 (25%)
4 2 0-3 2
3.31 » 3.08
0/4 (0%)
1.55 » 1.30
1/4 (25%)
10:35 Pavel Volkov vs Taras Emelyanov
2.58 » 2.45
1/8 (13%)
1.60 » 1.49
0/8 (0%)
8 1 0-3 2
2.58 » 2.45
1/8 (13%)
1.60 » 1.49
0/8 (0%)
10:40 Yaroslav Strelnik vs Evgeni Gasan
2.21 » 2.10
0/7 (0%)
1.79 » 1.65
1/7 (14%)
7 2 0-3 2
2.21 » 2.10
0/7 (0%)
1.79 » 1.65
1/7 (14%)
10:50 Timur Karchevsky vs Rodion Kapinus
2.21 » 2.24
1/6 (17%)
1.88 » 1.57
3/6 (50%)
6 2 0-3 2
2.21 » 2.24
1/6 (17%)
1.88 » 1.57
3/6 (50%)
10:55 Eugene Hurtak vs Dmitriy Pereyaslovskyi
2.34 » 2.68
0/7 (0%)
1.76 » 1.43
6/7 (86%)
7 2 0-3 2
2.34 » 2.68
0/7 (0%)
1.76 » 1.43
6/7 (86%)
10:55 Vlas Barei vs Maksym Studinikin
2.58 » 2.42
0/4 (0%)
1.77 » 1.52
2/4 (50%)
4 2 0-3 2
2.58 » 2.42
0/4 (0%)
1.77 » 1.52
2/4 (50%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup Women 1 2 B P S W
00:25 Olena Petlenko vs Victoria Anarmetova
1.46 » 1.31
2/9 (22%)
3.04 » 2.93
0/9 (0%)
9 1 3-1 1
1.46 » 1.31
2/9 (22%)
3.04 » 2.93
0/9 (0%)
01:25 Anna Babii vs Olena Petlenko
3.68 » 3.61
1/9 (11%)
1.34 » 1.24
0/9 (0%)
9 1 1-3 2
3.68 » 3.61
1/9 (11%)
1.34 » 1.24
0/9 (0%)
01:55 Elena Nikichenko vs Karina Zharkova
1.95 » 1.81
3/9 (33%)
1.96 » 1.91
0/9 (0%)
9 1 3-0 1
1.95 » 1.81
3/9 (33%)
1.96 » 1.91
0/9 (0%)
02:55 Anna Babii vs Elena Nikichenko
4.56 » 4.62
1/9 (11%)
1.26 » 1.15
2/9 (22%)
9 2 0-3 2
4.56 » 4.62
1/9 (11%)
1.26 » 1.15
2/9 (22%)
03:55 Karina Zharkova vs Victoria Anarmetova
1.45 » 1.34
2/9 (22%)
3.03 » 2.97
1/9 (11%)
9 1 3-2 1
1.45 » 1.34
2/9 (22%)
3.03 » 2.97
1/9 (11%)
04:55 Elena Nikichenko vs Victoria Anarmetova
1.45 » 1.29
7/9 (78%)
3.06 » 3.29
0/9 (0%)
9 1 3-2 1
1.45 » 1.29
7/9 (78%)
3.06 » 3.29
0/9 (0%)
05:25 Olena Petlenko vs Karina Zharkova
1.39 » 1.29
2/9 (22%)
3.45 » 3.31
4/9 (44%)
9 2 3-2 1
1.39 » 1.29
2/9 (22%)
3.45 » 3.31
4/9 (44%)
06:00 Alina Novosad vs Valeriya Stepanovskaya
3.09 » 3.06
0/6 (0%)
1.52 » 1.33
3/6 (50%)
6 2 0-3 2
3.09 » 3.06
0/6 (0%)
1.52 » 1.33
3/6 (50%)
06:30 Olena Nalisnikovska vs Anastasia Medvetskaya
1.56 » 1.40
0/6 (0%)
2.91 » 2.74
1/6 (17%)
6 2 3-2 1
1.56 » 1.40
0/6 (0%)
2.91 » 2.74
1/6 (17%)
07:00 Alina Novosad vs Anastasia Medvetskaya
1.83 » 1.66
1/6 (17%)
2.27 » 2.11
2/6 (33%)
6 2 1-3 2
1.83 » 1.66
1/6 (17%)
2.27 » 2.11
2/6 (33%)
07:30 Olena Nalisnikovska vs Valeriya Stepanovskaya
2.92 » 2.70
3/6 (50%)
1.56 » 1.41
0/6 (0%)
6 1 2-3 2
2.92 » 2.70
3/6 (50%)
1.56 » 1.41
0/6 (0%)
08:00 Alina Novosad vs Olena Nalisnikovska
3.44 » 3.27
0/6 (0%)
1.45 » 1.29
1/6 (17%)
6 2 0-3 2
3.44 » 3.27
0/6 (0%)
1.45 » 1.29
1/6 (17%)
08:30 Anastasia Medvetskaya vs Valeriya Stepanovskaya
4.38 » 4.16
1/5 (20%)
1.39 » 1.19
1/5 (20%)
5 2 0-3 2
4.38 » 4.16
1/5 (20%)
1.39 » 1.19
1/5 (20%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P S W
00:15 Andrew Tsikhotsky vs Sergey Gilitukha
2.28 » 2.18
3/11 (27%)
1.70 » 1.61
1/11 (9%)
11 1 3-1 1
2.28 » 2.18
3/11 (27%)
1.70 » 1.61
1/11 (9%)
00:35 David Simonchuk vs Nikolay Litvinenko
2.88 » 2.71
1/6 (17%)
1.55 » 1.41
0/6 (0%)
6 1 3-0 1
2.88 » 2.71
1/6 (17%)
1.55 » 1.41
0/6 (0%)
00:45 Ilya Semeniuk vs Andrew Tsikhotsky
1.49 » 1.39
1/11 (9%)
2.83 » 2.75
1/11 (9%)
11 1 2-3 2
1.49 » 1.39
1/11 (9%)
2.83 » 2.75
1/11 (9%)
01:05 Nazar Mosuk vs David Simonchuk
1.74 » 1.62
1/8 (13%)
2.30 » 2.20
0/8 (0%)
8 1 3-1 1
1.74 » 1.62
1/8 (13%)
2.30 » 2.20
0/8 (0%)
01:15 Nikolay Tovkach vs Alexander Kukharchuk
1.66 » 1.57
3/11 (27%)
2.34 » 2.26
1/11 (9%)
11 1 2-3 2
1.66 » 1.57
3/11 (27%)
2.34 » 2.26
1/11 (9%)
01:35 Sergey Filatov vs Nikolay Litvinenko
1.91 » 1.82
0/9 (0%)
2.05 » 1.92
1/9 (11%)
9 2 1-3 2
1.91 » 1.82
0/9 (0%)
2.05 » 1.92
1/9 (11%)
01:45 Ilya Semeniuk vs Nikolay Tovkach
1.36 » 1.23
6/11 (55%)
3.54 » 3.75
0/11 (0%)
11 1 3-2 1
1.36 » 1.23
6/11 (55%)
3.54 » 3.75
0/11 (0%)
02:05 Sergey Filatov vs David Simonchuk
3.28 » 3.16
3/9 (33%)
1.42 » 1.31
2/9 (22%)
9 1 3-1 1
3.28 » 3.16
3/9 (33%)
1.42 » 1.31
2/9 (22%)
02:15 Alexander Kukharchuk vs Sergey Gilitukha
1.49 » 1.40
0/11 (0%)
2.83 » 2.74
1/11 (9%)
11 2 3-0 1
1.49 » 1.40
0/11 (0%)
2.83 » 2.74
1/11 (9%)
02:35 Nazar Mosuk vs Nikolay Litvinenko
1.87 » 1.67
1/5 (20%)
2.31 » 2.11
1/5 (20%)
5 1 3-0 1
1.87 » 1.67
1/5 (20%)
2.31 » 2.11
1/5 (20%)
03:05 Sergey Filatov vs Nazar Mosuk
2.46 » 2.34
0/7 (0%)
1.68 » 1.54
1/7 (14%)
7 2 3-0 1
2.46 » 2.34
0/7 (0%)
1.68 » 1.54
1/7 (14%)
05:45 Anatoliy Chaplyanka vs Dmitry Krishtal
1.64 » 1.54
3/11 (27%)
2.40 » 2.32
1/11 (9%)
11 1 3-1 1
1.64 » 1.54
3/11 (27%)
2.40 » 2.32
1/11 (9%)
05:50 Alex Gaponov vs Sergiy Boyko
1.81 » 1.71
3/11 (27%)
2.08 » 2.03
0/11 (0%)
11 1 2-3 2
1.81 » 1.71
3/11 (27%)
2.08 » 2.03
0/11 (0%)
06:20 Oleksandr Semenets vs Andriy Selin
1.69 » 1.62
0/11 (0%)
2.31 » 2.18
4/11 (36%)
11 2 3-2 1
1.69 » 1.62
0/11 (0%)
2.31 » 2.18
4/11 (36%)
06:25 Denis Pesternikov vs Eugene Masko
2.09 » 2.01
1/12 (8%)
1.80 » 1.73
1/12 (8%)
12 1 0-3 2
2.09 » 2.01
1/12 (8%)
1.80 » 1.73
1/12 (8%)
06:35 Anton Molochko vs Aleksandr Shkurupij
1.41 » 1.32
0/9 (0%)
3.28 » 3.16
2/9 (22%)
9 2 3-0 1
1.41 » 1.32
0/9 (0%)
3.28 » 3.16
2/9 (22%)
06:40 Nikita Korbut vs Alexander Zhuravlev
2.00 » 1.79
5/10 (50%)
1.90 » 1.96
0/10 (0%)
10 1 3-2 1
2.00 » 1.79
5/10 (50%)
1.90 » 1.96
0/10 (0%)
06:45 Nazar Gritsienko vs Andrey Kotik
1.81 » 1.72
1/10 (10%)
2.09 » 1.98
3/10 (30%)
10 2 3-2 1
1.81 » 1.72
1/10 (10%)
2.09 » 1.98
3/10 (30%)
06:50 Nazariy Sydorak vs Nazarii Haievyi
2.44 » 2.37
2/12 (17%)
1.60 » 1.52
2/12 (17%)
12 1 0-3 2
2.44 » 2.37
2/12 (17%)
1.60 » 1.52
2/12 (17%)
06:55 Evgenii Kibka vs Nikolay Telnoy
2.35 » 2.26
0/10 (0%)
1.67 » 1.57
1/10 (10%)
10 2 2-3 2
2.35 » 2.26
0/10 (0%)
1.67 » 1.57
1/10 (10%)
06:55 Pavel Zaderei vs Valery Petukhov
1.95 » 1.86
0/10 (0%)
1.94 » 1.82
2/10 (20%)
10 2 2-3 2
1.95 » 1.86
0/10 (0%)
1.94 » 1.82
2/10 (20%)
06:55 Oleksandr Dzyabura vs Sergey Kinash
2.02 » 1.97
0/13 (0%)
1.86 » 1.76
3/13 (23%)
13 2 2-3 2
2.02 » 1.97
0/13 (0%)
1.86 » 1.76
3/13 (23%)
07:00 Aleksey Krutko vs Roman Cherevko
1.84 » 1.78
0/10 (0%)
2.07 » 1.93
2/10 (20%)
10 2 1-3 2
1.84 » 1.78
0/10 (0%)
2.07 » 1.93
2/10 (20%)
07:15 Vladimir Tsyganenko vs Vyacheslav Sereda
1.79 » 1.70
0/6 (0%)
2.30 » 2.05
3/6 (50%)
6 2 3-0 1
1.79 » 1.70
0/6 (0%)
2.30 » 2.05
3/6 (50%)
07:25 Sergey Rutskiy vs Vitaliy Zharskiy
1.53 » 1.43
1/9 (11%)
2.71 » 2.63
0/9 (0%)
9 1 0-3 2
1.53 » 1.43
1/9 (11%)
2.71 » 2.63
0/9 (0%)
07:30 Andrey Bugay vs Mikhail Rikun
2.10 » 2.00
1/8 (13%)
1.85 » 1.74
2/8 (25%)
8 2 0-3 2
2.10 » 2.00
1/8 (13%)
1.85 » 1.74
2/8 (25%)
07:30 Anatoliy Chaplyanka vs Andriy Selin
2.36 » 2.25
2/11 (18%)
1.66 » 1.58
1/11 (9%)
11 1 2-3 2
2.36 » 2.25
2/11 (18%)
1.66 » 1.58
1/11 (9%)
07:30 Valerii Melnik vs N. Ruban
2.44 » 2.22
0/4 (0%)
1.86 » 1.60
1/4 (25%)
4 2 1-3 2
2.44 » 2.22
0/4 (0%)
1.86 » 1.60
1/4 (25%)
07:45 Yury Schepanskyi vs Aleksandr Shkurupij
1.44 » 1.35
0/9 (0%)
3.06 » 2.96
2/9 (22%)
9 2 3-2 1
1.44 » 1.35
0/9 (0%)
3.06 » 2.96
2/9 (22%)
07:50 Anton Myrza vs Alexander Zhuravlev
1.73 » 1.65
1/11 (9%)
2.18 » 2.11
1/11 (9%)
11 2 1-3 2
1.73 » 1.65
1/11 (9%)
2.18 » 2.11
1/11 (9%)
07:55 Dmitry Vakhta vs Andrey Kotik
1.94 » 1.83
1/10 (10%)
1.94 » 1.86
1/10 (10%)
10 1 1-3 2
1.94 » 1.83
1/10 (10%)
1.94 » 1.86
1/10 (10%)
08:00 Petro Pidleteichuk vs Nazarii Haievyi
2.31 » 2.26
0/10 (0%)
1.68 » 1.57
3/10 (30%)
10 2 3-2 1
2.31 » 2.26
0/10 (0%)
1.68 » 1.57
3/10 (30%)
08:05 Aleksandr Redkov vs Valery Petukhov
1.77 » 1.66
1/8 (13%)
2.20 » 2.10
0/8 (0%)
8 1 1-3 2
1.77 » 1.66
1/8 (13%)
2.20 » 2.10
0/8 (0%)
08:10 Roman Cherevko vs Sergiy Boyko
1.61 » 1.51
2/10 (20%)
2.47 » 2.39
2/10 (20%)
10 1 3-1 1
1.61 » 1.51
2/10 (20%)
2.47 » 2.39
2/10 (20%)
08:20 Anton Molochko vs Alexander Tkachenko
1.76 » 1.65
3/9 (33%)
2.19 » 2.12
0/9 (0%)
9 1 3-1 1
1.76 » 1.65
3/9 (33%)
2.19 » 2.12
0/9 (0%)
08:25 Nikita Korbut vs Vladimir Tsyganenko
2.13 » 2.02
1/7 (14%)
1.87 » 1.73
2/7 (29%)
7 2 3-1 1
2.13 » 2.02
1/7 (14%)
1.87 » 1.73
2/7 (29%)
08:30 Dmitry Vakhta vs Nazar Gritsienko
1.77 » 1.66
0/8 (0%)
2.22 » 2.10
2/8 (25%)
8 2 3-2 1
1.77 » 1.66
0/8 (0%)
2.22 » 2.10
2/8 (25%)
08:35 Nazariy Sydorak vs Sergey Rutskiy
2.71 » 2.63
1/9 (11%)
1.53 » 1.43
2/9 (22%)
9 2 0-3 2
2.71 » 2.63
1/9 (11%)
1.53 » 1.43
2/9 (22%)
08:40 Pavel Zaderei vs Andrey Bugay
1.93 » 1.84
1/11 (9%)
1.93 » 1.86
0/11 (0%)
11 1 1-3 2
1.93 » 1.84
1/11 (9%)
1.93 » 1.86
0/11 (0%)
08:40 Oleksandr Semenets vs Oleksandr Dzyabura
1.84 » 1.77
1/11 (9%)
2.07 » 1.95
4/11 (36%)
11 2 3-1 1
1.84 » 1.77
1/11 (9%)
2.07 » 1.95
4/11 (36%)
08:40 Evgenii Kibka vs Valerii Melnik
2.32 » 2.22
2/10 (20%)
1.69 » 1.60
1/10 (10%)
10 1 1-3 2
2.32 » 2.22
2/10 (20%)
1.69 » 1.60
1/10 (10%)
08:45 Denis Pesternikov vs Aleksey Krutko
2.96 » 2.91
2/11 (18%)
1.45 » 1.36
2/11 (18%)
11 2 0-3 2
2.96 » 2.91
2/11 (18%)
1.45 » 1.36
2/11 (18%)
08:55 Yury Schepanskyi vs Evgeniy Pismenny
1.75 » 1.66
1/9 (11%)
2.19 » 2.10
0/9 (0%)
9 1 0-3 2
1.75 » 1.66
1/9 (11%)
2.19 » 2.10
0/9 (0%)
09:00 Anton Myrza vs Vyacheslav Sereda
2.37 » 2.30
0/8 (0%)
1.68 » 1.55
3/8 (38%)
8 2 3-0 1
2.37 » 2.30
0/8 (0%)
1.68 » 1.55
3/8 (38%)
09:05 Vadym Nechyporuk vs Andrey Kotik
1.98 » 1.85
0/7 (0%)
1.98 » 1.83
1/7 (14%)
7 2 3-1 1
1.98 » 1.85
0/7 (0%)
1.98 » 1.83
1/7 (14%)
09:15 Aleksandr Redkov vs Mikhail Rikun
1.66 » 1.56
1/9 (11%)
2.35 » 2.28
0/9 (0%)
9 1 3-1 1
1.66 » 1.56
1/9 (11%)
2.35 » 2.28
0/9 (0%)
09:15 Oleksii Gorbanenko vs Mykyta Ruban
1.86 » 1.97
0/4 (0%)
2.46 » 1.82
4/4 (100%)
4 2 3-2 1
1.86 » 1.97
0/4 (0%)
2.46 » 1.82
4/4 (100%)
09:15 Oleksii Gorbanenko vs N. Ruban
1.86 » 1.96
0/4 (0%)
2.45 » 1.78
4/4 (100%)
4 2 3-2 1
1.86 » 1.96
0/4 (0%)
2.45 » 1.78
4/4 (100%)
09:20 Alex Gaponov vs Roman Cherevko
1.93 » 1.86
0/11 (0%)
1.93 » 1.84
1/11 (9%)
11 2 2-3 2
1.93 » 1.86
0/11 (0%)
1.93 » 1.84
1/11 (9%)
09:25 Oleksandr Dzyabura vs Andriy Selin
1.82 » 1.69
5/11 (45%)
2.09 » 2.05
0/11 (0%)
11 1 3-0 1
1.82 » 1.69
5/11 (45%)
2.09 » 2.05
0/11 (0%)
09:25 Anatoliy Chaplyanka vs Sergey Kinash
1.62 » 1.52
1/10 (10%)
2.47 » 2.37
2/10 (20%)
10 2 3-1 1
1.62 » 1.52
1/10 (10%)
2.47 » 2.37
2/10 (20%)
09:30 Alexander Tkachenko vs Aleksandr Shkurupij
2.20 » 2.10
0/8 (0%)
1.77 » 1.66
1/8 (13%)
8 2 2-3 2
2.20 » 2.10
0/8 (0%)
1.77 » 1.66
1/8 (13%)
09:35 Vladimir Tsyganenko vs Alexander Zhuravlev
1.76 » 1.56
6/8 (75%)
2.25 » 2.26
0/8 (0%)
8 1 2-3 2
1.76 » 1.56
6/8 (75%)
2.25 » 2.26
0/8 (0%)
09:45 Sergey Rutskiy vs Nazarii Haievyi
1.58 » 1.47
2/9 (22%)
2.57 » 2.49
0/9 (0%)
9 1 0-3 2
1.58 » 1.47
2/9 (22%)
2.57 » 2.49
0/9 (0%)
09:50 Andrey Bugay vs Valery Petukhov
2.19 » 2.20
0/9 (0%)
1.75 » 1.60
6/9 (67%)
9 2 1-3 2
2.19 » 2.20
0/9 (0%)
1.75 » 1.60
6/9 (67%)
09:50 Valerii Melnik vs Nikolay Telnoy
1.97 » 1.80
6/9 (67%)
1.97 » 1.92
0/9 (0%)
9 1 3-1 1
1.97 » 1.80
6/9 (67%)
1.97 » 1.92
0/9 (0%)
09:55 Aleksey Krutko vs Eugene Masko
1.73 » 1.65
1/11 (9%)
2.20 » 2.13
1/11 (9%)
11 2 3-0 1
1.73 » 1.65
1/11 (9%)
2.20 » 2.13
1/11 (9%)
10:00 Anatoliy Chaplyanka vs Oleksandr Dzyabura
2.10 » 2.00
0/10 (0%)
1.83 » 1.73
1/10 (10%)
10 2 2-3 2
2.10 » 2.00
0/10 (0%)
1.83 » 1.73
1/10 (10%)
10:05 Yury Schepanskyi vs Alexander Tkachenko
1.88 » 1.86
0/9 (0%)
2.10 » 1.86
1/9 (11%)
9 2 1-3 2
1.88 » 1.86
0/9 (0%)
2.10 » 1.86
1/9 (11%)
10:10 Anton Myrza vs Vladimir Tsyganenko
1.77 » 1.65
1/8 (13%)
2.22 » 2.11
0/8 (0%)
8 1 0-3 2
1.77 » 1.65
1/8 (13%)
2.22 » 2.11
0/8 (0%)
10:20 Petro Pidleteichuk vs Sergey Rutskiy
2.47 » 2.40
1/9 (11%)
1.61 » 1.51
1/9 (11%)
9 2 2-3 2
2.47 » 2.40
1/9 (11%)
1.61 » 1.51
1/9 (11%)
10:25 Aleksandr Redkov vs Andrey Bugay
1.53 » 1.43
1/9 (11%)
2.70 » 2.62
0/9 (0%)
9 1 3-0 1
1.53 » 1.43
1/9 (11%)
2.70 » 2.62
0/9 (0%)
10:25 Oleksii Gorbanenko vs Valerii Melnik
2.09 » 2.00
0/9 (0%)
1.86 » 1.73
1/9 (11%)
9 2 3-1 1
2.09 » 2.00
0/9 (0%)
1.86 » 1.73
1/9 (11%)
10:30 Denis Pesternikov vs Sergiy Boyko
2.55 » 2.69
0/10 (0%)
1.57 » 1.43
6/10 (60%)
10 2 1-3 2
2.55 » 2.69
0/10 (0%)
1.57 » 1.43
6/10 (60%)
10:35 Oleksandr Semenets vs Sergey Kinash
2.21 » 2.13
1/11 (9%)
1.73 » 1.64
2/11 (18%)
11 2 3-0 1
2.21 » 2.13
1/11 (9%)
1.73 » 1.64
2/11 (18%)
10:40 Anton Molochko vs Evgeniy Pismenny
1.75 » 1.65
1/9 (11%)
2.19 » 2.11
0/9 (0%)
9 1 0-3 2
1.75 » 1.65
1/9 (11%)
2.19 » 2.11
0/9 (0%)
10:45 Nikita Korbut vs Vyacheslav Sereda
1.76 » 1.29
7/8 (88%)
2.28 » 3.80
0/8 (0%)
8 1 1-3 2
1.76 » 1.29
7/8 (88%)
2.28 » 3.80
0/8 (0%)
10:50 Nazar Gritsienko vs Andrey Kotik
1.98 » 1.76
1/4 (25%)
2.25 » 1.92
2/4 (50%)
4 2 3-0 1
1.98 » 1.76
1/4 (25%)
2.25 » 1.92
2/4 (50%)
10:55 Nazariy Sydorak vs Vitaliy Zharskiy
1.98 » 2.47
0/11 (0%)
1.90 » 1.52
9/11 (82%)
11 2 3-0 1
1.98 » 2.47
0/11 (0%)
1.90 » 1.52
9/11 (82%)
11:00 Evgenii Kibka vs Mykyta Ruban
3.22 » 3.24
0/4 (0%)
1.57 » 1.31
1/4 (25%)
4 2 0-3 2
3.22 » 3.24
0/4 (0%)
1.57 » 1.31
1/4 (25%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P
0-0 Aleksandr Zhirnov vs Artem Yurkov
2.50 » 2.33
2/7 (29%)
1.67 » 1.54
1/7 (14%)
7 1
2.50 » 2.33
2/7 (29%)
1.67 » 1.54
1/7 (14%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P
0-0 Yury Schepanskyi vs Anton Molochko
1.56 » 1.48
1/11 (9%)
2.55 » 2.48
0/11 (0%)
11 1
1.56 » 1.48
1/11 (9%)
2.55 » 2.48
0/11 (0%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P
07:25 Rostislav Salkin vs Ihor Maiovka
2.67 » 1.68
0/1 (0%)
3.12 » 2.11
1/1 (100%)
1 2
2.67 » 1.68
0/1 (0%)
3.12 » 2.11
1/1 (100%)
09:45 Alexey Rybka vs Dmitriy Pisar
3.85 » 6.38
0/6 (0%)
1.40 » 1.09
6/6 (100%)
6 2
3.85 » 6.38
0/6 (0%)
1.40 » 1.09
6/6 (100%)
10:25 Ihor Maiovka vs Mykola Shyshkin
2.28 » 2.62
0/5 (0%)
1.84 » 1.43
4/5 (80%)
5 2
2.28 » 2.62
0/5 (0%)
1.84 » 1.43
4/5 (80%)
10:45 Alexey Rybka vs Ivan Omelchuk
1.69 » 1.50
0/5 (0%)
2.54 » 2.34
2/5 (40%)
5 2
1.69 » 1.50
0/5 (0%)
2.54 » 2.34
2/5 (40%)
11:25 Evgeniy Bielokon vs Valerii Danchenko
1.53 » 1.31
6/8 (75%)
2.87 » 3.18
0/8 (0%)
8 1
1.53 » 1.31
6/8 (75%)
2.87 » 3.18
0/8 (0%)
11:35 Vladislav Litvinov vs Mykola Polysynskyi
1.64 » 1.51
2/8 (25%)
2.47 » 2.38
0/8 (0%)
8 1
1.64 » 1.51
2/8 (25%)
2.47 » 2.38
0/8 (0%)
11:55 Eugene Hurtak vs Portnov Gennady
2.87 » 2.81
0/6 (0%)
1.54 » 1.35
3/6 (50%)
6 2
2.87 » 2.81
0/6 (0%)
1.54 » 1.35
3/6 (50%)
11:55 Rostyslav Fylypiv vs Vlas Barei
2.08 » 1.83
1/4 (25%)
2.08 » 1.83
0/4 (0%)
4 1
2.08 » 1.83
1/4 (25%)
2.08 » 1.83
0/4 (0%)
12:05 Pavel Volkov vs Ivan Diachenko
2.02 » 1.83
1/5 (20%)
2.02 » 1.84
0/5 (0%)
5 1
2.02 » 1.83
1/5 (20%)
2.02 » 1.84
0/5 (0%)
12:25 Valery Onikienko vs Dmitriy Pereyaslovskyi
2.17 » 1.66
5/6 (83%)
1.89 » 2.08
0/6 (0%)
6 1
2.17 » 1.66
5/6 (83%)
1.89 » 2.08
0/6 (0%)
12:35 Taras Emelyanov vs Mykola Polysynskyi
1.59 » 1.42
1/6 (17%)
2.77 » 2.58
1/6 (17%)
6 1
1.59 » 1.42
1/6 (17%)
2.77 » 2.58
1/6 (17%)
12:55 Evgeniy Bielokon vs Eugene Hurtak
1.81 » 1.42
5/6 (83%)
2.25 » 2.63
0/6 (0%)
6 1
1.81 » 1.42
5/6 (83%)
2.25 » 2.63
0/6 (0%)
13:05 Roman Kuvayev vs Vladislav Litvinov
2.53 » 2.36
1/6 (17%)
1.67 » 1.50
1/6 (17%)
6 2
2.53 » 2.36
1/6 (17%)
1.67 » 1.50
1/6 (17%)
13:25 Valerii Danchenko vs Dmitriy Pereyaslovskyi
1.80 » 1.64
1/6 (17%)
2.24 » 2.09
0/6 (0%)
6 1
1.80 » 1.64
1/6 (17%)
2.24 » 2.09
0/6 (0%)
13:45 Sergey Solomko vs Daniil Atamanchuk
1.79 » 1.50
1/6 (17%)
2.36 » 2.37
0/6 (0%)
6 1
1.79 » 1.50
1/6 (17%)
2.36 » 2.37
0/6 (0%)
13:55 Portnov Gennady vs Valery Onikienko
1.75 » 1.85
0/6 (0%)
2.35 » 1.84
5/6 (83%)
6 2
1.75 » 1.85
0/6 (0%)
2.35 » 1.84
5/6 (83%)
14:15 volodymyr kazmyrchuk vs Dmitry Demchuk
2.02 » 1.44
1/2 (50%)
2.92 » 2.63
0/2 (0%)
2 1
2.02 » 1.44
1/2 (50%)
2.92 » 2.63
0/2 (0%)
14:40 Ivan Krivoi vs Stefan Jakimenko
2.92 » 2.73
0/5 (0%)
1.59 » 1.39
1/5 (20%)
5 2
2.92 » 2.73
0/5 (0%)
1.59 » 1.39
1/5 (20%)
15:40 Ivan Krivoi vs Konstantin Tsoy
2.39 » 2.21
0/5 (0%)
1.80 » 1.60
1/5 (20%)
5 2
2.39 » 2.21
0/5 (0%)
1.80 » 1.60
1/5 (20%)
16:15 volodymyr kazmyrchuk vs Daniil Atamanchuk
2.21 » 1.60
1/2 (50%)
2.56 » 2.24
0/2 (0%)
2 1
2.21 » 1.60
1/2 (50%)
2.56 » 2.24
0/2 (0%)
16:40 Viktor Antonenko vs Konstantin Tsoy
2.30 » 2.12
0/5 (0%)
1.85 » 1.65
1/5 (20%)
5 2
2.30 » 2.12
0/5 (0%)
1.85 » 1.65
1/5 (20%)
17:10 Ivan Krivoi vs Vadim Semenenko
2.50 » 2.47
0/5 (0%)
1.73 » 1.47
2/5 (40%)
5 2
2.50 » 2.47
0/5 (0%)
1.73 » 1.47
2/5 (40%)
17:20 Roman Zholubak vs Vadym Vasiuk
1.43 » 1.23
1/6 (17%)
3.45 » 3.30
0/6 (0%)
6 1
1.43 » 1.23
1/6 (17%)
3.45 » 3.30
0/6 (0%)
17:40 Konstantin Tsoy vs Stefan Jakimenko
3.98 » 3.75
1/5 (20%)
1.42 » 1.22
0/5 (0%)
5 1
3.98 » 3.75
1/5 (20%)
1.42 » 1.22
0/5 (0%)
18:10 Ivan Krivoi vs Viktor Antonenko
2.30 » 2.11
0/5 (0%)
1.85 » 1.65
1/5 (20%)
5 2
2.30 » 2.11
0/5 (0%)
1.85 » 1.65
1/5 (20%)
18:15 Oleg Hubanishchev vs Sergey Solomko
1.92 » 1.62
4/6 (67%)
2.08 » 2.11
0/6 (0%)
6 1
1.92 » 1.62
4/6 (67%)
2.08 » 2.11
0/6 (0%)
20:20 Roman Zholubak vs Vadym Bochkovskiy
1.91 » 1.64
1/6 (17%)
2.14 » 2.09
0/6 (0%)
6 1
1.91 » 1.64
1/6 (17%)
2.14 » 2.09
0/6 (0%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup Women 1 2 B P
11:30 Anastasia Medvetskaya vs Olena Nalisnikovska
2.95 » 2.76
0/5 (0%)
1.60 » 1.40
1/5 (20%)
5 2
2.95 » 2.76
0/5 (0%)
1.60 » 1.40
1/5 (20%)
15:05 Elena Nikichenko vs Lyudmila Kabakova
2.20 » 1.17
1/1 (100%)
5.33 » 4.50
0/1 (0%)
1 1
2.20 » 1.17
1/1 (100%)
5.33 » 4.50
0/1 (0%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P
08:05 Sergey Kinash vs Dmitry Krishtal
1.65 » 1.60
1/11 (9%)
2.39 » 2.22
6/11 (55%)
11 2
1.65 » 1.60
1/11 (9%)
2.39 » 2.22
6/11 (55%)
10:35 Oleksandr Semenets vs Dmitry Krishtal
2.32 » 2.18
1/8 (13%)
1.72 » 1.60
1/8 (13%)
8 2
2.32 » 2.18
1/8 (13%)
1.72 » 1.60
1/8 (13%)
11:00 Evgenii Kibka vs N. Ruban
3.18 » 3.40
0/4 (0%)
1.60 » 1.28
4/4 (100%)
4 2
3.18 » 3.40
0/4 (0%)
1.60 » 1.28
4/4 (100%)
11:30 Petro Pidleteichuk vs Nazariy Sydorak
1.64 » 1.56
2/11 (18%)
2.35 » 2.29
0/11 (0%)
11 1
1.64 » 1.56
2/11 (18%)
2.35 » 2.29
0/11 (0%)
11:35 Oleksii Gorbanenko vs Evgenii Kibka
1.72 » 1.55
4/9 (44%)
2.28 » 2.32
0/9 (0%)
9 1
1.72 » 1.55
4/9 (44%)
2.28 » 2.32
0/9 (0%)
11:40 Denis Pesternikov vs Roman Cherevko
2.65 » 2.75
0/10 (0%)
1.59 » 1.38
5/10 (50%)
10 2
2.65 » 2.75
0/10 (0%)
1.59 » 1.38
5/10 (50%)
11:45 Sergey Kinash vs Andriy Selin
2.29 » 2.04
1/4 (25%)
1.92 » 1.68
0/4 (0%)
4 1
2.29 » 2.04
1/4 (25%)
1.92 » 1.68
0/4 (0%)
11:55 Vyacheslav Sereda vs Alexander Zhuravlev
1.74 » 1.60
2/7 (29%)
2.36 » 2.22
2/7 (29%)
7 1
1.74 » 1.60
2/7 (29%)
2.36 » 2.22
2/7 (29%)
12:00 Vadym Nechyporuk vs Andrey Kotik
1.94 » 1.58
1/3 (33%)
2.54 » 2.17
1/3 (33%)
3 2
1.94 » 1.58
1/3 (33%)
2.54 » 2.17
1/3 (33%)
12:05 Vitaliy Zharskiy vs Nazarii Haievyi
4.57 » 4.51
0/11 (0%)
1.24 » 1.15
1/11 (9%)
11 2
4.57 » 4.51
0/11 (0%)
1.24 » 1.15
1/11 (9%)
12:20 Andriy Selin vs Dmitry Krishtal
1.87 » 1.71
1/7 (14%)
2.15 » 1.99
1/7 (14%)
7 2
1.87 » 1.71
1/7 (14%)
2.15 » 1.99
1/7 (14%)
12:35 Nazar Gritsienko vs Dmitry Vakhta
2.45 » 2.08
1/3 (33%)
1.99 » 1.63
1/3 (33%)
3 2
2.45 » 2.08
1/3 (33%)
1.99 » 1.63
1/3 (33%)
12:50 Alex Gaponov vs Denis Pesternikov
1.95 » 1.84
1/8 (13%)
1.97 » 1.84
1/8 (13%)
8 1
1.95 » 1.84
1/8 (13%)
1.97 » 1.84
1/8 (13%)
13:10 Vadym Nechyporuk vs Nazar Gritsienko
2.25 » 1.89
1/3 (33%)
2.15 » 1.78
1/3 (33%)
3 1
2.25 » 1.89
1/3 (33%)
2.15 » 1.78
1/3 (33%)
13:30 Oleksandr Dzyabura vs Dmitry Krishtal
1.77 » 1.54
2/5 (40%)
2.46 » 2.25
1/5 (20%)
5 1
1.77 » 1.54
2/5 (40%)
2.46 » 2.25
1/5 (20%)
14:00 Roman Cherevko vs Eugene Masko
2.35 » 2.22
0/7 (0%)
1.72 » 1.57
2/7 (29%)
7 2
2.35 » 2.22
0/7 (0%)
1.72 » 1.57
2/7 (29%)
14:05 Sergey Kinash vs Andriy Selin
2.26 » 2.09
3/6 (50%)
1.81 » 1.68
0/6 (0%)
6 1
2.26 » 2.09
3/6 (50%)
1.81 » 1.68
0/6 (0%)