Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B
06:05 Pavel Volkov vs Mykola Polysynskyi
1.68 » 1.57
2/8 (25%)
2.35 » 2.26
1/8 (13%)
8
1.68 » 1.57
2/8 (25%)
2.35 » 2.26
1/8 (13%)
06:10 Evgeni Gasan vs Aleksandr Alekseyev
1.65 » 1.53
1/7 (14%)
2.48 » 2.35
1/7 (14%)
7
1.65 » 1.53
1/7 (14%)
2.48 » 2.35
1/7 (14%)
06:15 Ivan Omelchuk vs Vladyslav Ratushniak
2.89 » 2.67
2/6 (33%)
1.54 » 1.43
0/6 (0%)
6
2.89 » 2.67
2/6 (33%)
1.54 » 1.43
0/6 (0%)
06:25 Vlas Barei vs Ihor Maiovka
2.07 » 1.87
1/5 (20%)
2.07 » 1.87
1/5 (20%)
5
2.07 » 1.87
1/5 (20%)
2.07 » 1.87
1/5 (20%)
06:35 Ivan Diachenko vs Vladislav Litvinov
2.53 » 2.31
1/5 (20%)
1.71 » 1.51
1/5 (20%)
5
2.53 » 2.31
1/5 (20%)
1.71 » 1.51
1/5 (20%)
06:40 Vadim Ishhuk vs Andrey Sklyarenko
2.39 » 2.29
0/6 (0%)
1.73 » 1.56
2/6 (33%)
6
2.39 » 2.29
0/6 (0%)
1.73 » 1.56
2/6 (33%)
06:45 Dmitriy Pisar vs Mykhaylo Mosuk
1.42 » 1.12
2/4 (50%)
4.45 » 4.74
0/4 (0%)
4
1.42 » 1.12
2/4 (50%)
4.45 » 4.74
0/4 (0%)
06:50 Artem Yurkov vs Timur Karchevsky
2.30 » 2.19
1/8 (13%)
1.72 » 1.61
1/8 (13%)
8
2.30 » 2.19
1/8 (13%)
1.72 » 1.61
1/8 (13%)
06:55 Evgeniy Bielokon vs Dmitriy Pereyaslovskyi
1.83 » 1.73
1/8 (13%)
2.11 » 2.00
1/8 (13%)
8
1.83 » 1.73
1/8 (13%)
2.11 » 2.00
1/8 (13%)
06:55 Mykhailo Hlaholev vs Maksym Studinikin
3.03 » 2.81
1/5 (20%)
1.55 » 1.39
1/5 (20%)
5
3.03 » 2.81
1/5 (20%)
1.55 » 1.39
1/5 (20%)
07:05 Taras Emelyanov vs Roman Kuvayev
1.98 » 1.85
1/7 (14%)
1.98 » 1.86
0/7 (0%)
7
1.98 » 1.85
1/7 (14%)
1.98 » 1.86
0/7 (0%)
07:10 Yaroslav Strelnik vs Aleksandr Alekseyev
1.98 » 1.84
1/7 (14%)
1.98 » 1.87
0/7 (0%)
7
1.98 » 1.84
1/7 (14%)
1.98 » 1.87
0/7 (0%)
07:15 Alexey Rybka vs Vladyslav Ratushniak
1.52 » 1.39
1/7 (14%)
2.84 » 2.72
1/7 (14%)
7
1.52 » 1.39
1/7 (14%)
2.84 » 2.72
1/7 (14%)
07:20 Rodion Kapinus vs Aleksandr Zhirnov
2.31 » 2.17
3/8 (38%)
1.73 » 1.62
0/8 (0%)
8
2.31 » 2.17
3/8 (38%)
1.73 » 1.62
0/8 (0%)
07:25 Rostyslav Fylypiv vs Ihor Maiovka
1.84 » 1.69
0/5 (0%)
2.28 » 2.07
2/5 (40%)
5
1.84 » 1.69
0/5 (0%)
2.28 » 2.07
2/5 (40%)
07:25 Rostislav Salkin vs Ihor Maiovka
2.67 » 1.68
0/1 (0%)
3.12 » 2.11
1/1 (100%)
1
2.67 » 1.68
0/1 (0%)
3.12 » 2.11
1/1 (100%)
07:25 Eugene Hurtak vs Valery Onikienko
2.80 » 2.94
0/8 (0%)
1.53 » 1.35
4/8 (50%)
8
2.80 » 2.94
0/8 (0%)
1.53 » 1.35
4/8 (50%)
07:35 Pavel Volkov vs Vladislav Litvinov
2.47 » 2.36
1/8 (13%)
1.63 » 1.52
2/8 (25%)
8
2.47 » 2.36
1/8 (13%)
1.63 » 1.52
2/8 (25%)
07:40 Evgeni Gasan vs Vadim Ishhuk
1.61 » 1.46
3/7 (43%)
2.58 » 2.52
0/7 (0%)
7
1.61 » 1.46
3/7 (43%)
2.58 » 2.52
0/7 (0%)
07:45 Ivan Omelchuk vs Dmitriy Pisar
3.74 » 4.10
0/6 (0%)
1.42 » 1.20
4/6 (67%)
6
3.74 » 4.10
0/6 (0%)
1.42 » 1.20
4/6 (67%)
07:50 Artem Yurkov vs Aleksandr Zhirnov
2.31 » 2.14
4/8 (50%)
1.74 » 1.63
1/8 (13%)
8
2.31 » 2.14
4/8 (50%)
1.74 » 1.63
1/8 (13%)
07:55 Valerii Danchenko vs Portnov Gennady
2.36 » 2.26
1/8 (13%)
1.68 » 1.57
1/8 (13%)
8
2.36 » 2.26
1/8 (13%)
1.68 » 1.57
1/8 (13%)
07:55 Maksym Studinikin vs Mykola Shyshkin
1.80 » 1.53
2/4 (50%)
2.55 » 2.26
1/4 (25%)
4
1.80 » 1.53
2/4 (50%)
2.55 » 2.26
1/4 (25%)
08:05 Roman Kuvayev vs Mykola Polysynskyi
1.80 » 1.66
0/7 (0%)
2.25 » 2.10
1/7 (14%)
7
1.80 » 1.66
0/7 (0%)
2.25 » 2.10
1/7 (14%)
08:10 Yaroslav Strelnik vs Andrey Sklyarenko
1.68 » 1.54
1/6 (17%)
2.51 » 2.35
1/6 (17%)
6
1.68 » 1.54
1/6 (17%)
2.51 » 2.35
1/6 (17%)
08:20 Rodion Kapinus vs Timur Karchevsky
2.08 » 1.86
0/4 (0%)
2.08 » 1.85
1/4 (25%)
4
2.08 » 1.86
0/4 (0%)
2.08 » 1.85
1/4 (25%)
08:25 Evgeniy Bielokon vs Valery Onikienko
1.72 » 1.44
8/8 (100%)
2.30 » 2.60
0/8 (0%)
8
1.72 » 1.44
8/8 (100%)
2.30 » 2.60
0/8 (0%)
08:25 Vlas Barei vs Mykhailo Hlaholev
1.91 » 1.78
0/5 (0%)
2.19 » 1.97
3/5 (60%)
5
1.91 » 1.78
0/5 (0%)
2.19 » 1.97
3/5 (60%)
08:35 Ivan Diachenko vs Taras Emelyanov
2.28 » 2.09
0/5 (0%)
1.84 » 1.63
2/5 (40%)
5
2.28 » 2.09
0/5 (0%)
1.84 » 1.63
2/5 (40%)
08:40 Vadim Ishhuk vs Aleksandr Alekseyev
2.01 » 2.14
0/7 (0%)
1.95 » 1.64
6/7 (86%)
7
2.01 » 2.14
0/7 (0%)
1.95 » 1.64
6/7 (86%)
08:45 Dmitriy Pisar vs Vladyslav Ratushniak
1.30 » 1.15
1/7 (14%)
4.66 » 4.53
0/7 (0%)
7
1.30 » 1.15
1/7 (14%)
4.66 » 4.53
0/7 (0%)
08:50 Artem Yurkov vs Rodion Kapinus
1.78 » 1.75
0/8 (0%)
2.22 » 1.98
6/8 (75%)
8
1.78 » 1.75
0/8 (0%)
2.22 » 1.98
6/8 (75%)
08:55 Rostyslav Fylypiv vs Maksym Studinikin
2.08 » 1.84
1/4 (25%)
2.08 » 1.87
0/4 (0%)
4
2.08 » 1.84
1/4 (25%)
2.08 » 1.87
0/4 (0%)
08:55 Vlas Barei vs Mykola Shyshkin
2.13 » 2.24
0/7 (0%)
1.89 » 1.60
4/7 (57%)
7
2.13 » 2.24
0/7 (0%)
1.89 » 1.60
4/7 (57%)
09:05 Pavel Volkov vs Roman Kuvayev
1.48 » 1.61
0/7 (0%)
3.11 » 2.24
7/7 (100%)
7
1.48 » 1.61
0/7 (0%)
3.11 » 2.24
7/7 (100%)
09:10 Evgeni Gasan vs Andrey Sklyarenko
1.54 » 1.39
1/6 (17%)
2.89 » 2.77
2/6 (33%)
6
1.54 » 1.39
1/6 (17%)
2.89 » 2.77
2/6 (33%)
09:15 Ivan Omelchuk vs Mykhaylo Mosuk
1.76 » 1.50
0/4 (0%)
2.72 » 2.47
1/4 (25%)
4
1.76 » 1.50
0/4 (0%)
2.72 » 2.47
1/4 (25%)
09:25 Eugene Hurtak vs Valerii Danchenko
1.95 » 1.86
1/8 (13%)
2.00 » 1.84
5/8 (63%)
8
1.95 » 1.86
1/8 (13%)
2.00 » 1.84
5/8 (63%)
09:25 Mykhailo Hlaholev vs Ihor Maiovka
1.60 » 1.27
4/5 (80%)
2.95 » 3.59
0/5 (0%)
5
1.60 » 1.27
4/5 (80%)
2.95 » 3.59
0/5 (0%)
09:35 Taras Emelyanov vs Vladislav Litvinov
1.78 » 1.72
0/8 (0%)
2.21 » 2.02
3/8 (38%)
8
1.78 » 1.72
0/8 (0%)
2.21 » 2.02
3/8 (38%)
09:40 Yaroslav Strelnik vs Vadim Ishhuk
1.52 » 1.39
1/7 (14%)
2.85 » 2.75
0/7 (0%)
7
1.52 » 1.39
1/7 (14%)
2.85 » 2.75
0/7 (0%)
09:45 Alexey Rybka vs Dmitriy Pisar
3.85 » 6.38
0/6 (0%)
1.40 » 1.09
6/6 (100%)
6
3.85 » 6.38
0/6 (0%)
1.40 » 1.09
6/6 (100%)
09:55 Evgeniy Bielokon vs Portnov Gennady
1.65 » 1.51
2/8 (25%)
2.48 » 2.38
1/8 (13%)
8
1.65 » 1.51
2/8 (25%)
2.48 » 2.38
1/8 (13%)
10:05 Ivan Diachenko vs Mykola Polysynskyi
1.90 » 1.76
0/5 (0%)
2.16 » 1.92
2/5 (40%)
5
1.90 » 1.76
0/5 (0%)
2.16 » 1.92
2/5 (40%)
10:10 Andrey Sklyarenko vs Aleksandr Alekseyev
2.01 » 2.39
0/6 (0%)
2.01 » 1.54
5/6 (83%)
6
2.01 » 2.39
0/6 (0%)
2.01 » 1.54
5/6 (83%)
10:25 Rostyslav Fylypiv vs Mykhailo Hlaholev
3.31 » 3.08
0/4 (0%)
1.55 » 1.30
1/4 (25%)
4
3.31 » 3.08
0/4 (0%)
1.55 » 1.30
1/4 (25%)
10:25 Ihor Maiovka vs Mykola Shyshkin
2.28 » 2.62
0/5 (0%)
1.84 » 1.43
4/5 (80%)
5
2.28 » 2.62
0/5 (0%)
1.84 » 1.43
4/5 (80%)
10:40 Yaroslav Strelnik vs Evgeni Gasan
2.21 » 2.10
0/7 (0%)
1.79 » 1.65
1/7 (14%)
7
2.21 » 2.10
0/7 (0%)
1.79 » 1.65
1/7 (14%)
10:45 Alexey Rybka vs Ivan Omelchuk
1.69 » 1.50
0/5 (0%)
2.54 » 2.36
1/5 (20%)
5
1.69 » 1.50
0/5 (0%)
2.54 » 2.36
1/5 (20%)
10:50 Timur Karchevsky vs Rodion Kapinus
2.21 » 2.23
2/6 (33%)
1.88 » 1.57
3/6 (50%)
6
2.21 » 2.23
2/6 (33%)
1.88 » 1.57
3/6 (50%)
10:55 Eugene Hurtak vs Dmitriy Pereyaslovskyi
2.34 » 2.70
0/7 (0%)
1.76 » 1.43
6/7 (86%)
7
2.34 » 2.70
0/7 (0%)
1.76 » 1.43
6/7 (86%)
11:05 Ivan Diachenko vs Roman Kuvayev
1.83 » 1.66
0/5 (0%)
2.27 » 2.05
1/5 (20%)
5
1.83 » 1.66
0/5 (0%)
2.27 » 2.05
1/5 (20%)
11:25 Evgeniy Bielokon vs Valerii Danchenko
1.56 » 1.30
6/7 (86%)
2.82 » 3.13
0/7 (0%)
7
1.56 » 1.30
6/7 (86%)
2.82 » 3.13
0/7 (0%)
11:35 Vladislav Litvinov vs Mykola Polysynskyi
1.66 » 1.50
2/7 (29%)
2.49 » 2.36
1/7 (14%)
7
1.66 » 1.50
2/7 (29%)
2.49 » 2.36
1/7 (14%)
12:25 Valery Onikienko vs Dmitriy Pereyaslovskyi
2.17 » 1.81
5/6 (83%)
1.89 » 1.87
0/6 (0%)
6
2.17 » 1.81
5/6 (83%)
1.89 » 1.87
0/6 (0%)
12:35 Taras Emelyanov vs Mykola Polysynskyi
1.59 » 1.42
1/6 (17%)
2.77 » 2.58
1/6 (17%)
6
1.59 » 1.42
1/6 (17%)
2.77 » 2.58
1/6 (17%)
12:55 Evgeniy Bielokon vs Eugene Hurtak
1.81 » 1.46
5/6 (83%)
2.25 » 2.47
0/6 (0%)
6
1.81 » 1.46
5/6 (83%)
2.25 » 2.47
0/6 (0%)
13:05 Roman Kuvayev vs Vladislav Litvinov
2.53 » 2.36
1/6 (17%)
1.67 » 1.50
1/6 (17%)
6
2.53 » 2.36
1/6 (17%)
1.67 » 1.50
1/6 (17%)
13:25 Valerii Danchenko vs Dmitriy Pereyaslovskyi
1.80 » 1.64
1/6 (17%)
2.24 » 2.09
0/6 (0%)
6
1.80 » 1.64
1/6 (17%)
2.24 » 2.09
0/6 (0%)
13:45 Sergey Solomko vs Daniil Atamanchuk
1.79 » 1.50
1/6 (17%)
2.36 » 2.37
0/6 (0%)
6
1.79 » 1.50
1/6 (17%)
2.36 » 2.37
0/6 (0%)
13:55 Portnov Gennady vs Valery Onikienko
1.75 » 1.84
0/6 (0%)
2.35 » 1.85
5/6 (83%)
6
1.75 » 1.84
0/6 (0%)
2.35 » 1.85
5/6 (83%)
14:15 volodymyr kazmyrchuk vs Dmitry Demchuk
2.02 » 1.44
1/2 (50%)
2.92 » 2.63
0/2 (0%)
2
2.02 » 1.44
1/2 (50%)
2.92 » 2.63
0/2 (0%)
14:40 Ivan Krivoi vs Stefan Jakimenko
2.92 » 2.73
0/5 (0%)
1.59 » 1.39
1/5 (20%)
5
2.92 » 2.73
0/5 (0%)
1.59 » 1.39
1/5 (20%)
15:40 Ivan Krivoi vs Konstantin Tsoy
2.39 » 2.21
0/5 (0%)
1.80 » 1.60
1/5 (20%)
5
2.39 » 2.21
0/5 (0%)
1.80 » 1.60
1/5 (20%)
16:15 volodymyr kazmyrchuk vs Daniil Atamanchuk
2.21 » 1.60
1/2 (50%)
2.56 » 2.24
0/2 (0%)
2
2.21 » 1.60
1/2 (50%)
2.56 » 2.24
0/2 (0%)
16:40 Viktor Antonenko vs Konstantin Tsoy
2.30 » 2.12
0/5 (0%)
1.85 » 1.65
1/5 (20%)
5
2.30 » 2.12
0/5 (0%)
1.85 » 1.65
1/5 (20%)
17:10 Ivan Krivoi vs Vadim Semenenko
2.50 » 2.47
0/5 (0%)
1.73 » 1.47
2/5 (40%)
5
2.50 » 2.47
0/5 (0%)
1.73 » 1.47
2/5 (40%)
17:20 Roman Zholubak vs Vadym Vasiuk
1.43 » 1.23
1/6 (17%)
3.45 » 3.30
0/6 (0%)
6
1.43 » 1.23
1/6 (17%)
3.45 » 3.30
0/6 (0%)
17:40 Konstantin Tsoy vs Stefan Jakimenko
3.98 » 3.75
1/5 (20%)
1.42 » 1.22
0/5 (0%)
5
3.98 » 3.75
1/5 (20%)
1.42 » 1.22
0/5 (0%)
18:10 Ivan Krivoi vs Viktor Antonenko
2.30 » 2.11
0/5 (0%)
1.85 » 1.65
1/5 (20%)
5
2.30 » 2.11
0/5 (0%)
1.85 » 1.65
1/5 (20%)
18:15 Oleg Hubanishchev vs Sergey Solomko
1.92 » 1.62
4/6 (67%)
2.08 » 2.11
0/6 (0%)
6
1.92 » 1.62
4/6 (67%)
2.08 » 2.11
0/6 (0%)
20:20 Roman Zholubak vs Vadym Bochkovskiy
1.91 » 1.64
1/6 (17%)
2.14 » 2.09
0/6 (0%)
6
1.91 » 1.64
1/6 (17%)
2.14 » 2.09
0/6 (0%)