Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B
05:00 Maxim Shulepov vs Mykhaylo Zholubak
2.10 » 3.78
1/6 (17%)
1.67 » 1.54
4/6 (67%)
6
2.10 » 3.78
1/6 (17%)
1.67 » 1.54
4/6 (67%)
05:05 Andrey Peretyatko vs Yevhen Kyi
1.83 » 1.90
0/3 (0%)
1.94 » 1.86
3/3 (100%)
3
1.83 » 1.90
0/3 (0%)
1.94 » 1.86
3/3 (100%)
05:20 Alexander Zaytsev vs Artem Yurkov
1.31 » 1.33
1/6 (17%)
3.17 » 3.06
1/6 (17%)
6
1.31 » 1.33
1/6 (17%)
3.17 » 3.06
1/6 (17%)
05:30 Sergey Retinskiy vs Nikolay Korniyenko
1.84 » 1.88
1/7 (14%)
1.85 » 1.84
3/7 (43%)
7
1.84 » 1.88
1/7 (14%)
1.85 » 1.84
3/7 (43%)
05:35 Maksim Marchuk vs Taras Emelyanov
1.76 » 1.71
3/6 (50%)
1.99 » 2.05
0/6 (0%)
6
1.76 » 1.71
3/6 (50%)
1.99 » 2.05
0/6 (0%)
05:50 Vladyslav Mischenko vs Ivan Efimenko
2.09 » 2.21
1/8 (13%)
1.67 » 1.61
4/8 (50%)
8
2.09 » 2.21
1/8 (13%)
1.67 » 1.61
4/8 (50%)
06:00 Vladyslav Klim vs Vadym Bochkovskiy
2.02 » 2.21
1/8 (13%)
1.72 » 1.63
5/8 (63%)
8
2.02 » 2.21
1/8 (13%)
1.72 » 1.63
5/8 (63%)
06:20 Yaroslav Kerusenko vs Evgenii Gudimenko
1.72 » 1.54
6/8 (75%)
2.03 » 2.87
0/8 (0%)
8
1.72 » 1.54
6/8 (75%)
2.03 » 2.87
0/8 (0%)
06:30 Maxim Shulepov vs Nikolay Korniyenko
1.99 » 2.04
1/8 (13%)
1.74 » 1.71
4/8 (50%)
8
1.99 » 2.04
1/8 (13%)
1.74 » 1.71
4/8 (50%)
06:35 Andrey Peretyatko vs Taras Emelyanov
2.17 » 2.16
1/6 (17%)
1.63 » 1.64
2/6 (33%)
6
2.17 » 2.16
1/6 (17%)
1.63 » 1.64
2/6 (33%)
06:50 Alexander Zaytsev vs Ivan Efimenko
2.01 » 2.02
1/5 (20%)
1.73 » 1.73
2/5 (40%)
5
2.01 » 2.02
1/5 (20%)
1.73 » 1.73
2/5 (40%)
07:00 Vadym Bochkovskiy vs Mykhaylo Zholubak
2.61 » 2.39
5/6 (83%)
1.43 » 1.52
1/6 (17%)
6
2.61 » 2.39
5/6 (83%)
1.43 » 1.52
1/6 (17%)
07:20 Evgenii Gudimenko vs Artem Yurkov
1.87 » 2.19
0/7 (0%)
1.85 » 1.62
6/7 (86%)
7
1.87 » 2.19
0/7 (0%)
1.85 » 1.62
6/7 (86%)
07:30 Sergey Retinskiy vs Vladyslav Klim
1.84 » 1.74
5/7 (71%)
1.85 » 1.99
0/7 (0%)
7
1.84 » 1.74
5/7 (71%)
1.85 » 1.99
0/7 (0%)
07:35 Maksim Marchuk vs Kirill Ivchenko
1.37 » 1.35
3/6 (50%)
2.89 » 2.97
0/6 (0%)
6
1.37 » 1.35
3/6 (50%)
2.89 » 2.97
0/6 (0%)
07:50 Vladyslav Mischenko vs Yaroslav Kerusenko
1.86 » 1.93
0/7 (0%)
1.86 » 1.79
5/7 (71%)
7
1.86 » 1.93
0/7 (0%)
1.86 » 1.79
5/7 (71%)
08:00 Maxim Shulepov vs Vadym Bochkovskiy
2.11 » 2.21
0/8 (0%)
1.66 » 1.61
4/8 (50%)
8
2.11 » 2.21
0/8 (0%)
1.66 » 1.61
4/8 (50%)
08:20 Alexander Zaytsev vs Evgenii Gudimenko
1.66 » 1.49
4/5 (80%)
2.11 » 2.48
0/5 (0%)
5
1.66 » 1.49
4/5 (80%)
2.11 » 2.48
0/5 (0%)
08:30 Pyotr Kilyakin vs Leonyd Boyko
2.12 » 2.19
0/1 (0%)
1.65 » 1.61
1/1 (100%)
1
2.12 » 2.19
0/1 (0%)
1.65 » 1.61
1/1 (100%)
08:30 Vladyslav Klim vs Nikolay Korniyenko
1.84 » 1.91
1/8 (13%)
1.86 » 1.81
4/8 (50%)
8
1.84 » 1.91
1/8 (13%)
1.86 » 1.81
4/8 (50%)
08:35 Kirill Ivchenko vs Taras Emelyanov
2.46 » 2.51
0/6 (0%)
1.50 » 1.48
3/6 (50%)
6
2.46 » 2.51
0/6 (0%)
1.50 » 1.48
3/6 (50%)
08:50 Yaroslav Kerusenko vs Ivan Efimenko
2.64 » 3.06
0/7 (0%)
1.42 » 1.33
6/7 (86%)
7
2.64 » 3.06
0/7 (0%)
1.42 » 1.33
6/7 (86%)
09:00 Sergey Retinskiy vs Mykhaylo Zholubak
3.31 » 3.34
0/5 (0%)
1.29 » 1.29
1/5 (20%)
5
3.31 » 3.34
0/5 (0%)
1.29 » 1.29
1/5 (20%)
09:05 Maksim Marchuk vs Yevhen Kyi
1.63 » 1.60
2/3 (67%)
2.19 » 2.25
0/3 (0%)
3
1.63 » 1.60
2/3 (67%)
2.19 » 2.25
0/3 (0%)
09:20 Vladyslav Mischenko vs Artem Yurkov
1.83 » 1.54
6/7 (86%)
1.88 » 2.39
0/7 (0%)
7
1.83 » 1.54
6/7 (86%)
1.88 » 2.39
0/7 (0%)
09:30 Maxim Shulepov vs Vladyslav Klim
2.09 » 2.12
0/8 (0%)
1.67 » 1.65
3/8 (38%)
8
2.09 » 2.12
0/8 (0%)
1.67 » 1.65
3/8 (38%)
09:35 Andrey Peretyatko vs Kirill Ivchenko
1.48 » 1.54
0/6 (0%)
2.52 » 2.35
6/6 (100%)
6
1.48 » 1.54
0/6 (0%)
2.52 » 2.35
6/6 (100%)
09:50 Alexander Zaytsev vs Yaroslav Kerusenko
1.48 » 1.62
0/5 (0%)
2.46 » 2.22
4/5 (80%)
5
1.48 » 1.62
0/5 (0%)
2.46 » 2.22
4/5 (80%)
10:00 Pyotr Kilyakin vs Vadym Bochkovskiy
2.92 » 2.12
1/1 (100%)
1.36 » 1.65
0/1 (0%)
1
2.92 » 2.12
1/1 (100%)
1.36 » 1.65
0/1 (0%)
10:00 Sergey Retinskiy vs Vadym Bochkovskiy
1.67 » 1.67
1/7 (14%)
2.08 » 2.09
0/7 (0%)
7
1.67 » 1.67
1/7 (14%)
2.08 » 2.09
0/7 (0%)
10:20 Vladyslav Mischenko vs Evgenii Gudimenko
1.75 » 1.60
6/7 (86%)
1.98 » 2.22
0/7 (0%)
7
1.75 » 1.60
6/7 (86%)
1.98 » 2.22
0/7 (0%)
10:30 Nikolay Korniyenko vs Mykhaylo Zholubak
1.90 » 2.16
0/6 (0%)
1.81 » 1.65
6/6 (100%)
6
1.90 » 2.16
0/6 (0%)
1.81 » 1.65
6/6 (100%)
10:35 Taras Emelyanov vs Yevhen Kyi
1.75 » 1.73
1/3 (33%)
2.00 » 2.02
0/3 (0%)
3
1.75 » 1.73
1/3 (33%)
2.00 » 2.02
0/3 (0%)
10:50 Ivan Efimenko vs Artem Yurkov
1.35 » 1.35
1/7 (14%)
2.93 » 2.94
1/7 (14%)
7
1.35 » 1.35
1/7 (14%)
2.93 » 2.94
1/7 (14%)
11:00 Maxim Shulepov vs Sergey Retinskiy
1.83 » 1.74
5/7 (71%)
1.87 » 1.98
1/7 (14%)
7
1.83 » 1.74
5/7 (71%)
1.87 » 1.98
1/7 (14%)
11:05 Andrey Peretyatko vs Maksim Marchuk
3.18 » 3.23
0/6 (0%)
1.32 » 1.31
3/6 (50%)
6
3.18 » 3.23
0/6 (0%)
1.32 » 1.31
3/6 (50%)
11:20 Alexander Zaytsev vs Vladyslav Mischenko
1.84 » 1.69
4/5 (80%)
1.85 » 2.07
0/5 (0%)
5
1.84 » 1.69
4/5 (80%)
1.85 » 2.07
0/5 (0%)
11:30 Vladyslav Klim vs Mykhaylo Zholubak
2.27 » 3.90
1/6 (17%)
1.56 » 1.47
2/6 (33%)
6
2.27 » 3.90
1/6 (17%)
1.56 » 1.47
2/6 (33%)
11:35 Kirill Ivchenko vs Yevhen Kyi
2.65 » 2.63
1/3 (33%)
1.43 » 1.44
0/3 (0%)
3
2.65 » 2.63
1/3 (33%)
1.43 » 1.44
0/3 (0%)
11:50 Yaroslav Kerusenko vs Artem Yurkov
1.67 » 1.81
3/7 (43%)
2.08 » 2.02
3/7 (43%)
7
1.67 » 1.81
3/7 (43%)
2.08 » 2.02
3/7 (43%)
12:00 Vadym Bochkovskiy vs Nikolay Korniyenko
1.84 » 1.57
8/8 (100%)
1.86 » 2.29
0/8 (0%)
8
1.84 » 1.57
8/8 (100%)
1.86 » 2.29
0/8 (0%)
12:20 Evgenii Gudimenko vs Ivan Efimenko
2.11 » 2.20
0/7 (0%)
1.66 » 1.61
5/7 (71%)
7
2.11 » 2.20
0/7 (0%)
1.66 » 1.61
5/7 (71%)
12:30 Alexey Nadporozhsky vs Pavel Babenko
1.67 » 1.91
0/8 (0%)
2.08 » 1.82
8/8 (100%)
8
1.67 » 1.91
0/8 (0%)
2.08 » 1.82
8/8 (100%)
12:35 Maksym Cherepnyn vs Daniil Gavrish
1.86 » 2.12
0/6 (0%)
1.86 » 1.67
6/6 (100%)
6
1.86 » 2.12
0/6 (0%)
1.86 » 1.67
6/6 (100%)
12:45 Vasily Kondratenko vs Maxim Mrykh
2.13 » 2.05
4/7 (57%)
1.64 » 1.71
1/7 (14%)
7
2.13 » 2.05
4/7 (57%)
1.64 » 1.71
1/7 (14%)
13:00 Valeriy Vlasenko vs Vladimir Sedin
1.84 » 2.25
0/7 (0%)
1.85 » 1.59
7/7 (100%)
7
1.84 » 2.25
0/7 (0%)
1.85 » 1.59
7/7 (100%)
13:05 Vitaliy Sazhnev vs Aleksandr Kovalchuk
2.65 » 2.77
1/6 (17%)
1.43 » 1.40
5/6 (83%)
6
2.65 » 2.77
1/6 (17%)
1.43 » 1.40
5/6 (83%)
13:15 Andrey Kurtenko vs Bogdan Gavrilyuk
2.02 » 2.04
2/8 (25%)
1.71 » 1.71
3/8 (38%)
8
2.02 » 2.04
2/8 (25%)
1.71 » 1.71
3/8 (38%)
13:25 Konstantin Grinenko vs Roman Gnoyevoy
2.02 » 1.76
5/5 (100%)
1.73 » 2.00
0/5 (0%)
5
2.02 » 1.76
5/5 (100%)
1.73 » 2.00
0/5 (0%)
13:30 Dmitriy Gudimenko vs Anatolii Kozachenko
1.76 » 2.02
0/7 (0%)
1.96 » 1.73
7/7 (100%)
7
1.76 » 2.02
0/7 (0%)
1.96 » 1.73
7/7 (100%)
13:35 Konstantin Moroz vs Alexander Mishchenko
1.77 » 1.97
0/5 (0%)
1.96 » 1.78
5/5 (100%)
5
1.77 » 1.97
0/5 (0%)
1.96 » 1.78
5/5 (100%)
13:45 Victor Chernobab vs Yaroslav Tkachenko
1.84 » 1.74
4/6 (67%)
1.85 » 2.01
0/6 (0%)
6
1.84 » 1.74
4/6 (67%)
1.85 » 2.01
0/6 (0%)
13:55 Artyom Derevinsky vs Alexander Lushnya
2.03 » 2.07
1/6 (17%)
1.72 » 1.70
4/6 (67%)
6
2.03 » 2.07
1/6 (17%)
1.72 » 1.70
4/6 (67%)
14:00 Alexey Nadporozhsky vs Vladimir Sedin
2.45 » 2.12
7/7 (100%)
1.49 » 1.66
0/7 (0%)
7
2.45 » 2.12
7/7 (100%)
1.49 » 1.66
0/7 (0%)
14:05 Maksym Cherepnyn vs Aleksandr Kovalchuk
2.47 » 2.68
0/6 (0%)
1.50 » 1.35
5/6 (83%)
6
2.47 » 2.68
0/6 (0%)
1.50 » 1.35
5/6 (83%)
14:15 Vasily Kondratenko vs Bogdan Gavrilyuk
1.24 » 1.25
0/8 (0%)
3.66 » 3.60
2/8 (25%)
8
1.24 » 1.25
0/8 (0%)
3.66 » 3.60
2/8 (25%)
14:25 Igor Trydukh vs Maxim Balakirev
2.06 » 1.59
5/6 (83%)
1.74 » 2.24
0/6 (0%)
6
2.06 » 1.59
5/6 (83%)
1.74 » 2.24
0/6 (0%)
14:30 Anatolii Kozachenko vs Pavel Babenko
1.57 » 1.59
0/8 (0%)
2.26 » 2.24
3/8 (38%)
8
1.57 » 1.59
0/8 (0%)
2.26 » 2.24
3/8 (38%)
14:35 Alexander Mishchenko vs Daniil Gavrish
1.88 » 2.27
0/5 (0%)
1.83 » 1.57
5/5 (100%)
5
1.88 » 2.27
0/5 (0%)
1.83 » 1.57
5/5 (100%)
14:45 Yaroslav Tkachenko vs Maxim Mrykh
1.97 » 2.54
0/7 (0%)
1.77 » 1.47
7/7 (100%)
7
1.97 » 2.54
0/7 (0%)
1.77 » 1.47
7/7 (100%)
14:55 Konstantin Grinenko vs Alexander Lushnya
2.31 » 2.02
5/6 (83%)
1.57 » 1.74
0/6 (0%)
6
2.31 » 2.02
5/6 (83%)
1.57 » 1.74
0/6 (0%)
15:00 Valeriy Vlasenko vs Dmitriy Gudimenko
2.11 » 2.17
1/7 (14%)
1.66 » 1.63
4/7 (57%)
7
2.11 » 2.17
1/7 (14%)
1.66 » 1.63
4/7 (57%)
15:05 Vitaliy Sazhnev vs Konstantin Moroz
1.45 » 1.43
4/6 (67%)
2.59 » 2.67
1/6 (17%)
6
1.45 » 1.43
4/6 (67%)
2.59 » 2.67
1/6 (17%)
15:15 Andrey Kurtenko vs Victor Chernobab
1.66 » 1.62
2/6 (33%)
2.10 » 2.19
2/6 (33%)
6
1.66 » 1.62
2/6 (33%)
2.10 » 2.19
2/6 (33%)
15:25 Maxim Balakirev vs Roman Gnoyevoy
4.46 » 3.42
6/6 (100%)
1.16 » 1.29
0/6 (0%)
6
4.46 » 3.42
6/6 (100%)
1.16 » 1.29
0/6 (0%)
15:30 Alexey Nadporozhsky vs Anatolii Kozachenko
1.67 » 1.73
2/8 (25%)
2.09 » 2.05
3/8 (38%)
8
1.67 » 1.73
2/8 (25%)
2.09 » 2.05
3/8 (38%)
15:35 Maksym Cherepnyn vs Alexander Mishchenko
2.12 » 2.15
1/5 (20%)
1.66 » 1.64
1/5 (20%)
5
2.12 » 2.15
1/5 (20%)
1.66 » 1.64
1/5 (20%)
15:45 Vasily Kondratenko vs Yaroslav Tkachenko
1.66 » 1.69
2/7 (29%)
2.10 » 2.08
3/7 (43%)
7
1.66 » 1.69
2/7 (29%)
2.10 » 2.08
3/7 (43%)
15:55 Artyom Derevinsky vs Igor Trydukh
2.06 » 2.01
3/6 (50%)
1.70 » 1.75
0/6 (0%)
6
2.06 » 2.01
3/6 (50%)
1.70 » 1.75
0/6 (0%)
16:00 Dmitriy Gudimenko vs Vladimir Sedin
1.99 » 2.06
0/7 (0%)
1.73 » 1.70
4/7 (57%)
7
1.99 » 2.06
0/7 (0%)
1.73 » 1.70
4/7 (57%)
16:05 Konstantin Moroz vs Aleksandr Kovalchuk
1.99 » 2.33
0/6 (0%)
1.75 » 1.55
6/6 (100%)
6
1.99 » 2.33
0/6 (0%)
1.75 » 1.55
6/6 (100%)
16:15 Victor Chernobab vs Bogdan Gavrilyuk
1.98 » 1.72
6/6 (100%)
1.74 » 2.04
0/6 (0%)
6
1.98 » 1.72
6/6 (100%)
1.74 » 2.04
0/6 (0%)
16:25 Konstantin Grinenko vs Maxim Balakirev
2.01 » 1.92
4/6 (67%)
1.74 » 1.81
1/6 (17%)
6
2.01 » 1.92
4/6 (67%)
1.74 » 1.81
1/6 (17%)
16:30 Valeriy Vlasenko vs Pavel Babenko
1.84 » 2.03
0/8 (0%)
1.86 » 1.72
7/8 (88%)
8
1.84 » 2.03
0/8 (0%)
1.86 » 1.72
7/8 (88%)
16:35 Vitaliy Sazhnev vs Daniil Gavrish
2.34 » 2.58
0/6 (0%)
1.55 » 1.46
5/6 (83%)
6
2.34 » 2.58
0/6 (0%)
1.55 » 1.46
5/6 (83%)
16:45 Andrey Kurtenko vs Maxim Mrykh
2.00 » 2.02
1/8 (13%)
1.73 » 1.72
3/8 (38%)
8
2.00 » 2.02
1/8 (13%)
1.73 » 1.72
3/8 (38%)
16:55 Igor Trydukh vs Alexander Lushnya
1.98 » 1.53
6/6 (100%)
1.76 » 2.41
0/6 (0%)
6
1.98 » 1.53
6/6 (100%)
1.76 » 2.41
0/6 (0%)
17:00 Alexey Nadporozhsky vs Dmitriy Gudimenko
1.83 » 3.40
0/7 (0%)
1.88 » 1.56
6/7 (86%)
7
1.83 » 3.40
0/7 (0%)
1.88 » 1.56
6/7 (86%)
17:05 Maksym Cherepnyn vs Konstantin Moroz
1.89 » 2.35
0/6 (0%)
1.83 » 1.54
6/6 (100%)
6
1.89 » 2.35
0/6 (0%)
1.83 » 1.54
6/6 (100%)
17:15 Vasily Kondratenko vs Victor Chernobab
1.77 » 1.57
6/6 (100%)
1.95 » 2.27
0/6 (0%)
6
1.77 » 1.57
6/6 (100%)
1.95 » 2.27
0/6 (0%)
17:25 Artyom Derevinsky vs Roman Gnoyevoy
1.54 » 1.54
2/6 (33%)
2.37 » 2.35
3/6 (50%)
6
1.54 » 1.54
2/6 (33%)
2.37 » 2.35
3/6 (50%)
17:30 Valeriy Vlasenko vs Anatolii Kozachenko
1.85 » 2.15
0/8 (0%)
1.85 » 1.65
8/8 (100%)
8
1.85 » 2.15
0/8 (0%)
1.85 » 1.65
8/8 (100%)
17:35 Vitaliy Sazhnev vs Alexander Mishchenko
1.89 » 2.12
0/5 (0%)
1.84 » 1.66
5/5 (100%)
5
1.89 » 2.12
0/5 (0%)
1.84 » 1.66
5/5 (100%)
17:45 Andrey Kurtenko vs Yaroslav Tkachenko
1.81 » 2.31
0/7 (0%)
1.90 » 1.56
7/7 (100%)
7
1.81 » 2.31
0/7 (0%)
1.90 » 1.56
7/7 (100%)
17:55 Konstantin Grinenko vs Igor Trydukh
1.84 » 2.02
0/6 (0%)
1.88 » 1.73
6/6 (100%)
6
1.84 » 2.02
0/6 (0%)
1.88 » 1.73
6/6 (100%)
18:00 Vladimir Sedin vs Pavel Babenko
1.54 » 1.97
0/7 (0%)
2.34 » 1.77
7/7 (100%)
7
1.54 » 1.97
0/7 (0%)
2.34 » 1.77
7/7 (100%)
18:05 Aleksandr Kovalchuk vs Daniil Gavrish
1.51 » 2.06
0/6 (0%)
2.44 » 1.71
6/6 (100%)
6
1.51 » 2.06
0/6 (0%)
2.44 » 1.71
6/6 (100%)
18:15 Bogdan Gavrilyuk vs Maxim Mrykh
1.84 » 2.08
0/8 (0%)
1.86 » 1.69
8/8 (100%)
8
1.84 » 2.08
0/8 (0%)
1.86 » 1.69
8/8 (100%)
18:25 Artyom Derevinsky vs Maxim Balakirev
1.84 » 1.88
0/6 (0%)
1.87 » 1.85
4/6 (67%)
6
1.84 » 1.88
0/6 (0%)
1.87 » 1.85
4/6 (67%)
18:30 Alexey Nadporozhsky vs Valeriy Vlasenko
1.73 » 1.80
0/8 (0%)
2.00 » 1.93
5/8 (63%)
8
1.73 » 1.80
0/8 (0%)
2.00 » 1.93
5/8 (63%)
18:35 Maksym Cherepnyn vs Vitaliy Sazhnev
2.49 » 2.67
0/6 (0%)
1.49 » 1.43
4/6 (67%)
6
2.49 » 2.67
0/6 (0%)
1.49 » 1.43
4/6 (67%)
18:45 Vasily Kondratenko vs Andrey Kurtenko
1.43 » 1.44
1/8 (13%)
2.60 » 2.62
1/8 (13%)
8
1.43 » 1.44
1/8 (13%)
2.60 » 2.62
1/8 (13%)
18:55 Alexander Lushnya vs Roman Gnoyevoy
1.74 » 1.82
0/6 (0%)
2.00 » 1.92
5/6 (83%)
6
1.74 » 1.82
0/6 (0%)
2.00 » 1.92
5/6 (83%)
19:00 Dmitriy Gudimenko vs Pavel Babenko
1.67 » 2.13
0/7 (0%)
2.09 » 1.64
7/7 (100%)
7
1.67 » 2.13
0/7 (0%)
2.09 » 1.64
7/7 (100%)
19:05 Konstantin Moroz vs Daniil Gavrish
2.27 » 2.25
2/6 (33%)
1.57 » 1.59
1/6 (17%)
6
2.27 » 2.25
2/6 (33%)
1.57 » 1.59
1/6 (17%)
19:15 Victor Chernobab vs Maxim Mrykh
1.89 » 2.51
0/6 (0%)
1.81 » 1.49
6/6 (100%)
6
1.89 » 2.51
0/6 (0%)
1.81 » 1.49
6/6 (100%)
19:25 Konstantin Grinenko vs Artyom Derevinsky
2.21 » 2.06
4/6 (67%)
1.61 » 1.71
0/6 (0%)
6
2.21 » 2.06
4/6 (67%)
1.61 » 1.71
0/6 (0%)
19:30 Anatolii Kozachenko vs Vladimir Sedin
2.09 » 2.55
0/7 (0%)
1.66 » 1.46
7/7 (100%)
7
2.09 » 2.55
0/7 (0%)
1.66 » 1.46
7/7 (100%)
19:35 Alexander Mishchenko vs Aleksandr Kovalchuk
2.09 » 2.13
0/5 (0%)
1.67 » 1.65
3/5 (60%)
5
2.09 » 2.13
0/5 (0%)
1.67 » 1.65
3/5 (60%)
19:45 Yaroslav Tkachenko vs Bogdan Gavrilyuk
1.97 » 1.61
6/7 (86%)
1.75 » 2.22
0/7 (0%)
7
1.97 » 1.61
6/7 (86%)
1.75 » 2.22
0/7 (0%)
19:55 Igor Trydukh vs Roman Gnoyevoy
1.87 » 1.58
6/6 (100%)
1.84 » 2.26
0/6 (0%)
6
1.87 » 1.58
6/6 (100%)
1.84 » 2.26
0/6 (0%)
20:25 Maxim Balakirev vs Alexander Lushnya
2.01 » 1.69
6/6 (100%)
1.73 » 2.07
0/6 (0%)
6
2.01 » 1.69
6/6 (100%)
1.73 » 2.07
0/6 (0%)
5/31/2020 at 06:25 Roman Gnoyevoy vs Maxim Balakirev
1.56 » 1.56
1/4 (25%)
2.28 » 2.29
0/4 (0%)
4
1.56 » 1.56
1/4 (25%)
2.28 » 2.29
0/4 (0%)
5/31/2020 at 06:55 Alexander Naida vs Igor Trydukh
1.33 » 1.33
1/4 (25%)
3.11 » 3.04
1/4 (25%)
4
1.33 » 1.33
1/4 (25%)
3.11 » 3.04
1/4 (25%)
5/31/2020 at 07:25 Yuri Kolesnik vs Maxim Balakirev
1.44 » 1.45
0/4 (0%)
2.60 » 2.59
1/4 (25%)
4
1.44 » 1.45
0/4 (0%)
2.60 » 2.59
1/4 (25%)
5/31/2020 at 07:55 Igor Trydukh vs Konstantin Grinenko
1.57 » 1.57
0/4 (0%)
2.27 » 2.27
1/4 (25%)
4
1.57 » 1.57
0/4 (0%)
2.27 » 2.27
1/4 (25%)
5/31/2020 at 09:25 Alexander Naida vs Maxim Balakirev
2.28 » 2.28
1/3 (33%)
1.56 » 1.57
0/3 (0%)
3
2.28 » 2.28
1/3 (33%)
1.56 » 1.57
0/3 (0%)
5/31/2020 at 09:55 Roman Gnoyevoy vs Konstantin Grinenko
1.83 » 1.83
0/2 (0%)
1.84 » 1.84
1/2 (50%)
2
1.83 » 1.83
0/2 (0%)
1.84 » 1.84
1/2 (50%)
5/31/2020 at 13:45 Ivan Udovenko vs Eduard Populovsky
1.78 » 1.84
0/4 (0%)
1.90 » 1.85
1/4 (25%)
4
1.78 » 1.84
0/4 (0%)
1.90 » 1.85
1/4 (25%)
5/31/2020 at 14:05 Kirill Ivchenko vs Alexander Lushnya
2.47 » 2.46
1/5 (20%)
1.50 » 1.50
1/5 (20%)
5
2.47 » 2.46
1/5 (20%)
1.50 » 1.50
1/5 (20%)
5/31/2020 at 15:35 Kirill Ivchenko vs Maksim Marchuk
2.90 » 2.90
1/5 (20%)
1.37 » 1.37
1/5 (20%)
5
2.90 » 2.90
1/5 (20%)
1.37 » 1.37
1/5 (20%)
5/31/2020 at 16:05 Andrey Peretyatko vs Alexander Lushnya
1.75 » 1.75
1/5 (20%)
1.99 » 2.01
0/5 (0%)
5
1.75 » 1.75
1/5 (20%)
1.99 » 2.01
0/5 (0%)
5/31/2020 at 16:15 Ivan Udovenko vs Sergey Solomko
2.03 » 2.04
0/3 (0%)
1.72 » 1.72
1/3 (33%)
3
2.03 » 2.04
0/3 (0%)
1.72 » 1.72
1/3 (33%)
5/31/2020 at 17:05 Kirill Ivchenko vs Andrey Peretyatko
2.61 » 2.60
2/5 (40%)
1.44 » 1.45
0/5 (0%)
5
2.61 » 2.60
2/5 (40%)
1.44 » 1.45
0/5 (0%)
5/31/2020 at 17:45 Vitaliy Vasko vs Eduard Populovsky
1.83 » 1.82
1/3 (33%)
1.91 » 1.92
0/3 (0%)
3
1.83 » 1.82
1/3 (33%)
1.91 » 1.92
0/3 (0%)
5/31/2020 at 18:05 Alexander Lushnya vs Sergey Khandetsky
1.85 » 1.85
1/3 (33%)
1.86 » 1.86
0/3 (0%)
3
1.85 » 1.85
1/3 (33%)
1.86 » 1.86
0/3 (0%)
5/31/2020 at 19:35 Maksim Marchuk vs Alexander Lushnya
1.68 » 1.68
0/5 (0%)
2.10 » 2.09
1/5 (20%)
5
1.68 » 1.68
0/5 (0%)
2.10 » 2.09
1/5 (20%)