Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup Women 1 2 B
07:05 Anastasiya Gavelya vs Lyudmila Kabakova
3.51 » 3.48
0/3 (0%)
1.60 » 1.22
2/3 (67%)
3
3.51 » 3.48
0/3 (0%)
1.60 » 1.22
2/3 (67%)
07:20 Oleksandra Tsiupko vs Valeriya Stepanovskaya
5.62 » 5.77
0/3 (0%)
1.42 » 1.07
2/3 (67%)
3
5.62 » 5.77
0/3 (0%)
1.42 » 1.07
2/3 (67%)
09:05 Ekaterina Leventsova vs Victoria Anarmetova
1.91 » 1.46
2/3 (67%)
2.51 » 2.45
0/3 (0%)
3
1.91 » 1.46
2/3 (67%)
2.51 » 2.45
0/3 (0%)