Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B
00:15 Viktor Kotov vs Yuri Prokhoruk
1.45 » 1.33
0/8 (0%)
3.08 » 2.94
3/8 (38%)
8
1.45 » 1.33
0/8 (0%)
3.08 » 2.94
3/8 (38%)
00:45 Roman Oliynyk vs Viktor Kotov
3.77 » 3.57
4/8 (50%)
1.34 » 1.23
1/8 (13%)
8
3.77 » 3.57
4/8 (50%)
1.34 » 1.23
1/8 (13%)
01:00 Yaroslav Vorsulyak vs Sergey Maximiv
2.69 » 2.41
1/4 (25%)
1.72 » 1.54
0/4 (0%)
4
2.69 » 2.41
1/4 (25%)
1.72 » 1.54
0/4 (0%)
01:15 Yuri Prokhoruk vs Viktor Trachuk
2.24 » 2.51
1/8 (13%)
1.74 » 1.51
4/8 (50%)
8
2.24 » 2.51
1/8 (13%)
1.74 » 1.51
4/8 (50%)
01:30 Peter Celik vs Yaroslav Vorsulyak
1.85 » 1.71
1/7 (14%)
2.15 » 2.04
0/7 (0%)
7
1.85 » 1.71
1/7 (14%)
2.15 » 2.04
0/7 (0%)
05:25 Sergey Cibulin vs Aleksandr Shkurupij
2.16 » 1.82
1/3 (33%)
2.16 » 1.83
0/3 (0%)
3
2.16 » 1.82
1/3 (33%)
2.16 » 1.83
0/3 (0%)
06:00 Denys Scherbak vs Sergiy Boyko
2.46 » 2.32
0/7 (0%)
1.65 » 1.51
1/7 (14%)
7
2.46 » 2.32
0/7 (0%)
1.65 » 1.51
1/7 (14%)
06:10 Dmitry Zaporozhets vs Anton Myrza
2.03 » 1.84
0/5 (0%)
2.03 » 1.83
1/5 (20%)
5
2.03 » 1.84
0/5 (0%)
2.03 » 1.83
1/5 (20%)
06:30 Serhii Sklifos vs Andrii Kyselar
2.35 » 2.20
0/6 (0%)
1.74 » 1.57
2/6 (33%)
6
2.35 » 2.20
0/6 (0%)
1.74 » 1.57
2/6 (33%)
06:35 Maxim Nikolenko vs Aleksandr Shkurupij
1.72 » 1.56
3/7 (43%)
2.31 » 2.19
1/7 (14%)
7
1.72 » 1.56
3/7 (43%)
2.31 » 2.19
1/7 (14%)
06:50 Maxim Skhabovsky vs Vitaly Protopopov
1.73 » 1.58
0/6 (0%)
2.37 » 2.18
1/6 (17%)
6
1.73 » 1.58
0/6 (0%)
2.37 » 2.18
1/6 (17%)
07:05 Sergiy Pokidko vs Pavel Plyushch
3.07 » 3.72
0/3 (0%)
2.60 » 1.21
2/3 (67%)
3
3.07 » 3.72
0/3 (0%)
2.60 » 1.21
2/3 (67%)
07:05 Alexey Gamyanin vs Vladimir Androsov
2.38 » 2.24
0/5 (0%)
1.76 » 1.54
3/5 (60%)
5
2.38 » 2.24
0/5 (0%)
1.76 » 1.54
3/5 (60%)
07:10 Sergiy Boyko vs Lev Kats
3.26 » 3.10
3/7 (43%)
1.43 » 1.29
0/7 (0%)
7
3.26 » 3.10
3/7 (43%)
1.43 » 1.29
0/7 (0%)
07:20 Oleksandr Zhuravlov vs Dmitry Zaporozhets
2.00 » 1.83
1/6 (17%)
2.00 » 1.84
0/6 (0%)
6
2.00 » 1.83
1/6 (17%)
2.00 » 1.84
0/6 (0%)
07:40 Igor Maksimchuk vs Serhii Sklifos
1.59 » 1.41
2/6 (33%)
2.74 » 2.58
0/6 (0%)
6
1.59 » 1.41
2/6 (33%)
2.74 » 2.58
0/6 (0%)
07:50 Oleksandr Dzyabura vs Valery Petukhov
2.22 » 2.12
0/7 (0%)
1.77 » 1.61
5/7 (71%)
7
2.22 » 2.12
0/7 (0%)
1.77 » 1.61
5/7 (71%)
08:00 Maxim Skhabovsky vs Artem Nesterenko
1.68 » 1.53
0/6 (0%)
2.47 » 2.28
1/6 (17%)
6
1.68 » 1.53
0/6 (0%)
2.47 » 2.28
1/6 (17%)
08:15 Alexey Gamyanin vs Andrii Kyselar
1.59 » 1.41
2/6 (33%)
2.74 » 2.58
0/6 (0%)
6
1.59 » 1.41
2/6 (33%)
2.74 » 2.58
0/6 (0%)
08:20 Maxim Nikolenko vs Sergiy Boyko
2.40 » 2.30
0/7 (0%)
1.68 » 1.51
4/7 (57%)
7
2.40 » 2.30
0/7 (0%)
1.68 » 1.51
4/7 (57%)
08:50 Serhii Sklifos vs Vladimir Androsov
3.14 » 2.95
0/5 (0%)
1.53 » 1.32
2/5 (40%)
5
3.14 » 2.95
0/5 (0%)
1.53 » 1.32
2/5 (40%)
08:55 Denys Scherbak vs Aleksandr Shkurupij
2.63 » 2.46
0/6 (0%)
1.62 » 1.46
1/6 (17%)
6
2.63 » 2.46
0/6 (0%)
1.62 » 1.46
1/6 (17%)
09:05 Vladimir Tsyganenko vs Dmitry Zaporozhets
1.68 » 1.52
1/6 (17%)
2.47 » 2.31
0/6 (0%)
6
1.68 » 1.52
1/6 (17%)
2.47 » 2.31
0/6 (0%)
09:10 Maxim Skhabovsky vs Dmytro Lohosha
2.51 » 2.34
0/6 (0%)
1.67 » 1.50
1/6 (17%)
6
2.51 » 2.34
0/6 (0%)
1.67 » 1.50
1/6 (17%)
09:30 Sergey Cibulin vs Lev Kats
1.77 » 1.61
4/7 (57%)
2.22 » 2.12
0/7 (0%)
7
1.77 » 1.61
4/7 (57%)
2.22 » 2.12
0/7 (0%)
11:15 Aleksandr Shkurupij vs Lev Kats
1.72 » 1.56
4/7 (57%)
2.31 » 2.20
0/7 (0%)
7
1.72 » 1.56
4/7 (57%)
2.31 » 2.20
0/7 (0%)
11:55 Ivan Kozyr vs Oleksandr Dzyabura
1.71 » 1.56
2/7 (29%)
2.32 » 2.20
0/7 (0%)
7
1.71 » 1.56
2/7 (29%)
2.32 » 2.20
0/7 (0%)
12:25 Denys Scherbak vs Lev Kats
2.32 » 2.20
0/7 (0%)
1.71 » 1.56
3/7 (43%)
7
2.32 » 2.20
0/7 (0%)
1.71 » 1.56
3/7 (43%)
13:05 Viacheslav Kovalenko vs Alexander Naida
1.71 » 1.56
2/7 (29%)
2.32 » 2.20
0/7 (0%)
7
1.71 » 1.56
2/7 (29%)
2.32 » 2.20
0/7 (0%)