Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B
00:05 Andrey Chupovskiy vs Yuri Tarasov
2.25 » 2.08
0/6 (0%)
1.82 » 1.65
1/6 (17%)
6
2.25 » 2.08
0/6 (0%)
1.82 » 1.65
1/6 (17%)
01:05 Anton Maslov vs Yuri Tarasov
3.02 » 2.93
1/11 (9%)
1.43 » 1.34
0/11 (0%)
11
3.02 » 2.93
1/11 (9%)
1.43 » 1.34
0/11 (0%)
01:15 Mykola Treshchetka vs Viktor Milishcuk
1.34 » 1.25
4/11 (36%)
3.51 » 3.56
4/11 (36%)
11
1.34 » 1.25
4/11 (36%)
3.51 » 3.56
4/11 (36%)
01:35 Andrey Chupovskiy vs Oleg Obidnyi
5.86 » 6.01
1/7 (14%)
1.24 » 1.10
4/7 (57%)
7
5.86 » 6.01
1/7 (14%)
1.24 » 1.10
4/7 (57%)
02:05 Anton Maslov vs Andrey Chupovskiy
1.69 » 1.49
7/9 (78%)
2.31 » 2.45
0/9 (0%)
9
1.69 » 1.49
7/9 (78%)
2.31 » 2.45
0/9 (0%)
04:50 Dmitry Arzanov vs Vadim Smetenko
2.16 » 2.06
5/12 (42%)
1.72 » 1.67
0/12 (0%)
12
2.16 » 2.06
5/12 (42%)
1.72 » 1.67
0/12 (0%)
04:55 Oleg Stasevski vs Dmytro Derevynskyi
2.71 » 2.63
0/12 (0%)
1.49 » 1.40
1/12 (8%)
12
2.71 » 2.63
0/12 (0%)
1.49 » 1.40
1/12 (8%)
05:25 Sergey Kinash vs Ivan Kozyr
2.69 » 2.59
4/12 (33%)
1.50 » 1.44
0/12 (0%)
12
2.69 » 2.59
4/12 (33%)
1.50 » 1.44
0/12 (0%)
05:30 Alexander Yarovoy vs Oleksandr Dzyabura
3.04 » 2.96
1/14 (7%)
1.40 » 1.33
1/14 (7%)
14
3.04 » 2.96
1/14 (7%)
1.40 » 1.33
1/14 (7%)
05:35 Dmitry Zaporozhets vs Artem Tkachenko
2.71 » 2.60
7/12 (58%)
1.49 » 1.43
0/12 (0%)
12
2.71 » 2.60
7/12 (58%)
1.49 » 1.43
0/12 (0%)
05:40 Victor Vakhrushev vs Andrey Troyan
1.69 » 1.61
0/11 (0%)
2.26 » 2.17
4/11 (36%)
11
1.69 » 1.61
0/11 (0%)
2.26 » 2.17
4/11 (36%)
05:45 Andrey Kotik vs Valentin Unchik
2.06 » 2.18
1/13 (8%)
1.80 » 1.59
7/13 (54%)
13
2.06 » 2.18
1/13 (8%)
1.80 » 1.59
7/13 (54%)
05:50 Alexey Tkachuk vs Igor Petrishin
1.68 » 1.62
0/12 (0%)
2.25 » 2.15
7/12 (58%)
12
1.68 » 1.62
0/12 (0%)
2.25 » 2.15
7/12 (58%)
05:55 Yuriy Abroskin vs Serhii Sklifos
1.50 » 1.43
0/11 (0%)
2.74 » 2.62
6/11 (55%)
11
1.50 » 1.43
0/11 (0%)
2.74 » 2.62
6/11 (55%)
05:55 Spartak Abalmaz vs Vadim Grushko
1.59 » 1.52
0/11 (0%)
2.46 » 2.37
4/11 (36%)
11
1.59 » 1.52
0/11 (0%)
2.46 » 2.37
4/11 (36%)
06:00 Dmitriy Lebed vs Oleksandr Semenets
1.25 » 1.19
0/14 (0%)
4.20 » 4.06
7/14 (50%)
14
1.25 » 1.19
0/14 (0%)
4.20 » 4.06
7/14 (50%)
06:05 Sergiy Pokidko vs Vitaliy Solovey
2.32 » 2.25
0/11 (0%)
1.65 » 1.57
1/11 (9%)
11
2.32 » 2.25
0/11 (0%)
1.65 » 1.57
1/11 (9%)
06:15 Dmitriy Belanchik vs Victor Vakhrushev
2.47 » 2.37
4/10 (40%)
1.60 » 1.52
0/10 (0%)
10
2.47 » 2.37
4/10 (40%)
1.60 » 1.52
0/10 (0%)
06:25 Vladimir Ivasiv vs Yaroslav Vorsulyak
1.67 » 1.61
0/14 (0%)
2.24 » 2.16
6/14 (43%)
14
1.67 » 1.61
0/14 (0%)
2.24 » 2.16
6/14 (43%)
06:30 Vladimir Androsov vs Evgeny Gorkavenko
1.59 » 1.52
0/12 (0%)
2.45 » 2.35
4/12 (33%)
12
1.59 » 1.52
0/12 (0%)
2.45 » 2.35
4/12 (33%)
06:30 Sergei Kovalenko vs Spartak Abalmaz
5.14 » 4.74
4/7 (57%)
1.27 » 1.15
1/7 (14%)
7
5.14 » 4.74
4/7 (57%)
1.27 » 1.15
1/7 (14%)
06:35 Dmitriy Shukin vs Vadim Smetenko
2.06 » 1.95
7/12 (58%)
1.80 » 1.76
1/12 (8%)
12
2.06 » 1.95
7/12 (58%)
1.80 » 1.76
1/12 (8%)
06:40 Serhii Kubrak vs Dmytro Derevynskyi
1.81 » 1.67
7/12 (58%)
2.11 » 2.07
3/12 (25%)
12
1.81 » 1.67
7/12 (58%)
2.11 » 2.07
3/12 (25%)
06:45 Anatoly Zapletnyuk vs Artem Tkachenko
1.78 » 1.72
1/12 (8%)
2.04 » 1.98
2/12 (17%)
12
1.78 » 1.72
1/12 (8%)
2.04 » 1.98
2/12 (17%)
06:50 Aleksandr Leonenko vs Andrey Troyan
1.49 » 1.42
1/12 (8%)
2.70 » 2.62
4/12 (33%)
12
1.49 » 1.42
1/12 (8%)
2.70 » 2.62
4/12 (33%)
06:55 Dmitry Vakhta vs Valentin Unchik
1.77 » 1.72
1/13 (8%)
2.04 » 1.99
3/13 (23%)
13
1.77 » 1.72
1/13 (8%)
2.04 » 1.99
3/13 (23%)
07:00 Vasyl Aksenin vs Igor Petrishin
3.25 » 3.06
9/14 (64%)
1.36 » 1.32
0/14 (0%)
14
3.25 » 3.06
9/14 (64%)
1.36 » 1.32
0/14 (0%)
07:05 Andrii Kyselar vs Serhii Sklifos
1.36 » 1.30
1/13 (8%)
3.34 » 3.18
8/13 (62%)
13
1.36 » 1.30
1/13 (8%)
3.34 » 3.18
8/13 (62%)
07:05 Alexander Naida vs Vadim Grushko
2.16 » 2.07
1/11 (9%)
1.73 » 1.64
1/11 (9%)
11
2.16 » 2.07
1/11 (9%)
1.73 » 1.64
1/11 (9%)
07:10 Dmitry Arzanov vs Oleksandr Semenets
1.40 » 1.34
0/15 (0%)
3.02 » 2.92
5/15 (33%)
15
1.40 » 1.34
0/15 (0%)
3.02 » 2.92
5/15 (33%)
07:15 Oleg Stasevski vs Vitaliy Solovey
2.15 » 2.09
0/12 (0%)
1.73 » 1.66
3/12 (25%)
12
2.15 » 2.09
0/12 (0%)
1.73 » 1.66
3/12 (25%)
07:20 Dmitry Zaporozhets vs Sergey Gergelyuk
3.06 » 2.95
7/12 (58%)
1.39 » 1.34
0/12 (0%)
12
3.06 » 2.95
7/12 (58%)
1.39 » 1.34
0/12 (0%)
07:25 Aleksandr Leonenko vs Victor Vakhrushev
1.77 » 1.84
1/10 (10%)
2.16 » 1.91
7/10 (70%)
10
1.77 » 1.84
1/10 (10%)
2.16 » 1.91
7/10 (70%)
07:30 Andrey Kotik vs Nazarii Hrytsyienko
1.72 » 1.64
1/11 (9%)
2.15 » 2.10
0/11 (0%)
11
1.72 » 1.64
1/11 (9%)
2.15 » 2.10
0/11 (0%)
07:35 Alexey Tkachuk vs Vladimir Ivasiv
2.36 » 2.27
4/11 (36%)
1.64 » 1.56
0/11 (0%)
11
2.36 » 2.27
4/11 (36%)
1.64 » 1.56
0/11 (0%)
07:40 Yuriy Abroskin vs Vladimir Androsov
1.30 » 1.23
1/13 (8%)
3.79 » 3.66
6/13 (46%)
13
1.30 » 1.23
1/13 (8%)
3.79 » 3.66
6/13 (46%)
07:40 Alexander Naida vs Spartak Abalmaz
2.26 » 2.17
0/11 (0%)
1.68 » 1.59
1/11 (9%)
11
2.26 » 2.17
0/11 (0%)
1.68 » 1.59
1/11 (9%)
07:45 Sergey Kinash vs Dmitriy Lebed
2.31 » 2.22
8/15 (53%)
1.62 » 1.58
0/15 (0%)
15
2.31 » 2.22
8/15 (53%)
1.62 » 1.58
0/15 (0%)
07:50 Alexander Yarovoy vs Sergiy Pokidko
2.28 » 2.20
4/14 (29%)
1.85 » 1.80
0/14 (0%)
14
2.28 » 2.20
4/14 (29%)
1.85 » 1.80
0/14 (0%)
07:55 Anatoly Zapletnyuk vs Yuriy Volkov
1.92 » 2.01
0/12 (0%)
1.89 » 1.71
6/12 (50%)
12
1.92 » 2.01
0/12 (0%)
1.89 » 1.71
6/12 (50%)
08:00 Dmitriy Belanchik vs Andrey Troyan
3.22 » 3.15
8/12 (67%)
1.41 » 1.30
1/12 (8%)
12
3.22 » 3.15
8/12 (67%)
1.41 » 1.30
1/12 (8%)
08:35 Aleksandr Leonenko vs Dmitriy Belanchik
1.50 » 1.42
1/10 (10%)
2.75 » 2.66
4/10 (40%)
10
1.50 » 1.42
1/10 (10%)
2.75 » 2.66
4/10 (40%)
08:40 Nazarii Hrytsyienko vs Valentin Unchik
1.68 » 1.66
1/12 (8%)
2.22 » 2.09
9/12 (75%)
12
1.68 » 1.66
1/12 (8%)
2.22 » 2.09
9/12 (75%)
08:45 Vladimir Ivasiv vs Igor Petrishin
1.72 » 1.64
1/12 (8%)
2.16 » 2.11
0/12 (0%)
12
1.72 » 1.64
1/12 (8%)
2.16 » 2.11
0/12 (0%)
08:50 Vladimir Androsov vs Serhii Sklifos
1.41 » 1.34
1/11 (9%)
3.07 » 2.97
7/11 (64%)
11
1.41 » 1.34
1/11 (9%)
3.07 » 2.97
7/11 (64%)
08:55 Oleksandr Semenets vs Vadim Smetenko
1.49 » 1.56
0/12 (0%)
2.72 » 2.30
11/12 (92%)
12
1.49 » 1.56
0/12 (0%)
2.72 » 2.30
11/12 (92%)
09:00 Vitaliy Solovey vs Dmytro Derevynskyi
2.72 » 2.59
9/12 (75%)
1.49 » 1.43
0/12 (0%)
12
2.72 » 2.59
9/12 (75%)
1.49 » 1.43
0/12 (0%)
09:05 Anatoly Zapletnyuk vs Sergey Gergelyuk
1.80 » 1.81
0/11 (0%)
2.03 » 1.90
4/11 (36%)
11
1.80 » 1.81
0/11 (0%)
2.03 » 1.90
4/11 (36%)
09:15 Dmitry Vakhta vs Nazarii Hrytsyienko
2.04 » 1.80
9/11 (82%)
1.79 » 1.89
0/11 (0%)
11
2.04 » 1.80
9/11 (82%)
1.79 » 1.89
0/11 (0%)
09:20 Vasyl Aksenin vs Vladimir Ivasiv
3.30 » 3.14
6/12 (50%)
1.37 » 1.30
1/12 (8%)
12
3.30 » 3.14
6/12 (50%)
1.37 » 1.30
1/12 (8%)
09:25 Andrii Kyselar vs Vladimir Androsov
1.74 » 1.66
0/11 (0%)
2.17 » 2.07
3/11 (27%)
11
1.74 » 1.66
0/11 (0%)
2.17 » 2.07
3/11 (27%)
09:30 Dmitry Arzanov vs Sergey Kinash
2.26 » 2.17
4/12 (33%)
1.68 » 1.61
0/12 (0%)
12
2.26 » 2.17
4/12 (33%)
1.68 » 1.61
0/12 (0%)
09:35 Oleg Stasevski vs Alexander Yarovoy
1.65 » 1.55
1/10 (10%)
2.36 » 2.26
0/10 (0%)
10
1.65 » 1.55
1/10 (10%)
2.36 » 2.26
0/10 (0%)
09:40 Dmitry Zaporozhets vs Yuriy Volkov
2.25 » 2.62
0/10 (0%)
1.68 » 1.42
10/10 (100%)
10
2.25 » 2.62
0/10 (0%)
1.68 » 1.42
10/10 (100%)
09:50 Andrey Kotik vs Vadym Nechyporuk
1.92 » 1.89
0/10 (0%)
1.92 » 1.83
1/10 (10%)
10
1.92 » 1.89
0/10 (0%)
1.92 » 1.83
1/10 (10%)
09:55 Alexey Tkachuk vs Yaroslav Vorsulyak
1.94 » 1.84
0/10 (0%)
1.94 » 1.84
1/10 (10%)
10
1.94 » 1.84
0/10 (0%)
1.94 » 1.84
1/10 (10%)
10:00 Yuriy Abroskin vs Evgeny Gorkavenko
1.65 » 1.55
2/10 (20%)
2.37 » 2.25
4/10 (40%)
10
1.65 » 1.55
2/10 (20%)
2.37 » 2.25
4/10 (40%)
10:05 Dmitriy Shukin vs Oleksandr Semenets
1.49 » 1.42
1/12 (8%)
2.72 » 2.63
3/12 (25%)
12
1.49 » 1.42
1/12 (8%)
2.72 » 2.63
3/12 (25%)
10:10 Serhii Kubrak vs Vitaliy Solovey
2.46 » 2.42
0/10 (0%)
1.59 » 1.47
3/10 (30%)
10
2.46 » 2.42
0/10 (0%)
1.59 » 1.47
3/10 (30%)
10:15 Anatoly Zapletnyuk vs Dmitry Zaporozhets
1.40 » 1.31
0/10 (0%)
3.08 » 3.01
2/10 (20%)
10
1.40 » 1.31
0/10 (0%)
3.08 » 3.01
2/10 (20%)
10:25 Dmitry Vakhta vs Andrey Kotik
1.78 » 1.69
3/11 (27%)
2.06 » 2.00
0/11 (0%)
11
1.78 » 1.69
3/11 (27%)
2.06 » 2.00
0/11 (0%)
10:35 Andrii Kyselar vs Yuriy Abroskin
2.34 » 2.23
4/11 (36%)
1.65 » 1.56
1/11 (9%)
11
2.34 » 2.23
4/11 (36%)
1.65 » 1.56
1/11 (9%)
11:10 Evgeny Gorkavenko vs Serhii Sklifos
1.95 » 1.84
1/10 (10%)
1.96 » 1.84
1/10 (10%)
10
1.95 » 1.84
1/10 (10%)
1.96 » 1.84
1/10 (10%)
11:15 Sergey Kinash vs Vadim Smetenko
2.71 » 2.86
0/11 (0%)
1.50 » 1.35
9/11 (82%)
11
2.71 » 2.86
0/11 (0%)
1.50 » 1.35
9/11 (82%)
11:20 Alexander Yarovoy vs Dmytro Derevynskyi
4.61 » 5.30
0/10 (0%)
1.24 » 1.10
9/10 (90%)
10
4.61 » 5.30
0/10 (0%)
1.24 » 1.10
9/10 (90%)
12:25 Sergey Kinash vs Oleksandr Semenets
1.84 » 1.61
10/11 (91%)
2.00 » 2.15
0/11 (0%)
11
1.84 » 1.61
10/11 (91%)
2.00 » 2.15
0/11 (0%)
13:00 Dmitry Arzanov vs Ivan Kozyr
3.45 » 3.21
9/11 (82%)
1.33 » 1.28
0/11 (0%)
11
3.45 » 3.21
9/11 (82%)
1.33 » 1.28
0/11 (0%)
13:25 Oleg Kuravsky vs Igor Syniavski
2.18 » 1.56
1/2 (50%)
2.44 » 2.19
0/2 (0%)
2
2.18 » 1.56
1/2 (50%)
2.44 » 2.19
0/2 (0%)
14:00 Aleksandr Kasatyi vs Arthur Moriak
2.36 » 1.76
1/2 (50%)
2.25 » 1.85
0/2 (0%)
2
2.36 » 1.76
1/2 (50%)
2.25 » 1.85
0/2 (0%)
14:10 Dmitry Arzanov vs Dmitriy Lebed
3.03 » 2.69
9/11 (82%)
1.40 » 1.38
0/11 (0%)
11
3.03 » 2.69
9/11 (82%)
1.40 » 1.38
0/11 (0%)
14:45 Ivan Kozyr vs Vadim Smetenko
2.05 » 2.27
0/11 (0%)
1.78 » 1.54
11/11 (100%)
11
2.05 » 2.27
0/11 (0%)
1.78 » 1.54
11/11 (100%)
15:25 Serhii Kubrak vs Oleg Stasevski
1.75 » 1.64
3/10 (30%)
2.12 » 2.08
0/10 (0%)
10
1.75 » 1.64
3/10 (30%)
2.12 » 2.08
0/10 (0%)
15:55 Dmitriy Lebed vs Vadim Smetenko
1.63 » 1.56
0/11 (0%)
2.30 » 2.23
3/11 (27%)
11
1.63 » 1.56
0/11 (0%)
2.30 » 2.23
3/11 (27%)