Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B
00:05 Evgeniy Pismenny vs Sergiy Boyko
1.49 » 1.49
2/7 (29%)
2.43 » 2.43
4/7 (57%)
7
1.49 » 1.49
2/7 (29%)
2.43 » 2.43
4/7 (57%)
00:15 Viktor Trachuk vs Andrey Matsyuk
1.85 » 1.83
2/5 (40%)
1.86 » 1.89
1/5 (20%)
5
1.85 » 1.83
2/5 (40%)
1.86 » 1.89
1/5 (20%)
00:35 Nikolay Telnoy vs Evgeniy Pismenny
1.97 » 1.96
4/6 (67%)
1.74 » 1.76
1/6 (17%)
6
1.97 » 1.96
4/6 (67%)
1.74 » 1.76
1/6 (17%)
00:45 Aleksandr Mikhalus vs Viktor Trachuk
1.32 » 1.31
2/7 (29%)
3.10 » 3.13
0/7 (0%)
7
1.32 » 1.31
2/7 (29%)
3.10 » 3.13
0/7 (0%)
01:05 Sergiy Boyko vs Aleksandr Levadniy
2.44 » 2.09
5/7 (71%)
1.49 » 1.69
0/7 (0%)
7
2.44 » 2.09
5/7 (71%)
1.49 » 1.69
0/7 (0%)
01:15 Andrey Matsyuk vs Vasiliy Salivonchik
1.67 » 1.63
4/7 (57%)
2.08 » 2.14
0/7 (0%)
7
1.67 » 1.63
4/7 (57%)
2.08 » 2.14
0/7 (0%)
04:50 Sergey Ponomarenko vs Denys Scherbak
1.53 » 1.81
0/6 (0%)
1.96 » 1.90
5/6 (83%)
6
1.53 » 1.81
0/6 (0%)
1.96 » 1.90
5/6 (83%)
04:55 Ilya Yanishevskiy vs Pavel Vasilchuk
1.53 » 1.58
3/11 (27%)
2.13 » 2.24
2/11 (18%)
11
1.53 » 1.58
3/11 (27%)
2.13 » 2.24
2/11 (18%)
05:25 Dmitriy Alekseenko vs Maksim Laevskii
1.38 » 1.52
1/7 (14%)
2.38 » 2.35
3/7 (43%)
7
1.38 » 1.52
1/7 (14%)
2.38 » 2.35
3/7 (43%)
05:30 Stanislav Kharenko vs Igor Kuznetsov
2.19 » 2.23
0/2 (0%)
1.60 » 1.59
1/2 (50%)
2
2.19 » 2.23
0/2 (0%)
1.60 » 1.59
1/2 (50%)
05:35 Sergey Matvienko vs Bogdan Panchenko
1.64 » 1.62
2/6 (33%)
2.11 » 2.15
0/6 (0%)
6
1.64 » 1.62
2/6 (33%)
2.11 » 2.15
0/6 (0%)
05:40 Valeriy Tatarinov vs Andrey Baklykov
1.72 » 1.70
3/9 (33%)
2.00 » 2.04
0/9 (0%)
9
1.72 » 1.70
3/9 (33%)
2.00 » 2.04
0/9 (0%)
05:45 Bogdan Voznyuk vs Anton Bobrov
1.56 » 1.58
0/6 (0%)
2.26 » 2.22
2/6 (33%)
6
1.56 » 1.58
0/6 (0%)
2.26 » 2.22
2/6 (33%)
05:50 Igor Piskorskiy vs Yaroslav Vorsulyak
1.28 » 1.29
1/10 (10%)
3.35 » 3.32
2/10 (20%)
10
1.28 » 1.29
1/10 (10%)
3.35 » 3.32
2/10 (20%)
06:00 Artem Vakylin vs Sergiy Skachenko
1.42 » 1.54
1/7 (14%)
2.62 » 2.51
1/7 (14%)
7
1.42 » 1.54
1/7 (14%)
2.62 » 2.51
1/7 (14%)
06:05 Alexander Yarovoy vs Sergey Kijlo
1.60 » 1.59
1/5 (20%)
2.19 » 2.23
0/5 (0%)
5
1.60 » 1.59
1/5 (20%)
2.19 » 2.23
0/5 (0%)
06:10 Sergey Zazimko vs Oleg Volynets
1.48 » 1.49
0/6 (0%)
2.44 » 2.44
1/6 (17%)
6
1.48 » 1.49
0/6 (0%)
2.44 » 2.44
1/6 (17%)
06:15 Sergei Berezinsky vs David Simonchuk
2.00 » 1.99
2/11 (18%)
1.73 » 1.73
2/11 (18%)
11
2.00 » 1.99
2/11 (18%)
1.73 » 1.73
2/11 (18%)
06:20 Vadim Tarnavskiy vs Vadim Miroshnichenko
1.43 » 1.43
2/10 (20%)
2.63 » 2.64
1/10 (10%)
10
1.43 » 1.43
2/10 (20%)
2.63 » 2.64
1/10 (10%)
06:35 Sergey Ponomarenko vs Maksim Laevskii
2.17 » 2.11
4/8 (50%)
1.61 » 1.65
1/8 (13%)
8
2.17 » 2.11
4/8 (50%)
1.61 » 1.65
1/8 (13%)
06:40 Ilya Yanishevskiy vs Igor Kuznetsov
2.11 » 2.14
1/11 (9%)
1.65 » 1.63
4/11 (36%)
11
2.11 » 2.14
1/11 (9%)
1.65 » 1.63
4/11 (36%)
06:45 Sergey Matvienko vs Oleg Volynets
1.57 » 1.54
2/7 (29%)
2.25 » 2.32
0/7 (0%)
7
1.57 » 1.54
2/7 (29%)
2.25 » 2.32
0/7 (0%)
06:50 Andrey Baklykov vs David Simonchuk
1.21 » 1.21
0/8 (0%)
3.92 » 3.90
1/8 (13%)
8
1.21 » 1.21
0/8 (0%)
3.92 » 3.90
1/8 (13%)
06:55 Valery Gladun vs Thomas Torrisi
1.66 » 1.66
0/5 (0%)
2.09 » 2.09
1/5 (20%)
5
1.66 » 1.66
0/5 (0%)
2.09 » 2.09
1/5 (20%)
07:00 Alexey Tkachuk vs Yaroslav Vorsulyak
1.24 » 1.23
5/8 (63%)
3.61 » 3.70
0/8 (0%)
8
1.24 » 1.23
5/8 (63%)
3.61 » 3.70
0/8 (0%)
07:10 Sergiy Skachenko vs Denys Scherbak
2.29 » 2.41
0/6 (0%)
1.55 » 1.52
3/6 (50%)
6
2.29 » 2.41
0/6 (0%)
1.55 » 1.52
3/6 (50%)
07:15 Sergey Kijlo vs Pavel Vasilchuk
1.60 » 1.59
2/6 (33%)
2.19 » 2.22
0/6 (0%)
6
1.60 » 1.59
2/6 (33%)
2.19 » 2.22
0/6 (0%)
07:20 Sergey Zazimko vs Bogdan Panchenko
1.85 » 1.88
0/5 (0%)
1.85 » 1.83
1/5 (20%)
5
1.85 » 1.88
0/5 (0%)
1.85 » 1.83
1/5 (20%)
07:25 Valeriy Tatarinov vs Sergei Berezinsky
2.19 » 2.11
3/9 (33%)
1.60 » 1.66
0/9 (0%)
9
2.19 » 2.11
3/9 (33%)
1.60 » 1.66
0/9 (0%)
07:30 Bogdan Voznyuk vs Vadim Miroshnichenko
1.73 » 1.71
2/6 (33%)
1.98 » 2.02
0/6 (0%)
6
1.73 » 1.71
2/6 (33%)
1.98 » 2.02
0/6 (0%)
07:35 Igor Piskorskiy vs Vladimir Ivasiv
1.32 » 1.38
0/6 (0%)
3.10 » 2.86
4/6 (67%)
6
1.32 » 1.38
0/6 (0%)
3.10 » 2.86
4/6 (67%)
07:45 Dmitriy Alekseenko vs Artem Vakylin
2.19 » 2.19
2/7 (29%)
1.60 » 1.61
0/7 (0%)
7
2.19 » 2.19
2/7 (29%)
1.60 » 1.61
0/7 (0%)
07:50 Stanislav Kharenko vs Alexander Yarovoy
2.15 » 2.09
1/2 (50%)
1.61 » 1.66
0/2 (0%)
2
2.15 » 2.09
1/2 (50%)
1.61 » 1.66
0/2 (0%)
07:55 Sergey Matvienko vs Sergey Zazimko
1.91 » 1.97
1/5 (20%)
1.81 » 1.77
2/5 (40%)
5
1.91 » 1.97
1/5 (20%)
1.81 » 1.77
2/5 (40%)
08:05 Thomas Torrisi vs Anton Bobrov
1.85 » 1.84
1/9 (11%)
1.85 » 1.85
1/9 (11%)
9
1.85 » 1.84
1/9 (11%)
1.85 » 1.85
1/9 (11%)
08:10 Alexey Tkachuk vs Roman Vakarash
1.48 » 1.52
0/7 (0%)
2.45 » 2.36
4/7 (57%)
7
1.48 » 1.52
0/7 (0%)
2.45 » 2.36
4/7 (57%)
08:35 Valeriy Tatarinov vs David Simonchuk
1.96 » 2.07
0/2 (0%)
1.78 » 1.69
1/2 (50%)
2
1.96 » 2.07
0/2 (0%)
1.78 » 1.69
1/2 (50%)
08:40 Vadim Tarnavskiy vs Valery Gladun
1.43 » 1.52
0/6 (0%)
2.60 » 2.36
5/6 (83%)
6
1.43 » 1.52
0/6 (0%)
2.60 » 2.36
5/6 (83%)
08:45 Vladimir Ivasiv vs Yaroslav Vorsulyak
1.66 » 1.77
0/6 (0%)
2.09 » 1.97
3/6 (50%)
6
1.66 » 1.77
0/6 (0%)
2.09 » 1.97
3/6 (50%)
08:55 Artem Vakylin vs Maksim Laevskii
1.61 » 1.50
6/7 (86%)
2.18 » 2.43
0/7 (0%)
7
1.61 » 1.50
6/7 (86%)
2.18 » 2.43
0/7 (0%)
09:00 Alexander Yarovoy vs Igor Kuznetsov
1.35 » 1.35
1/7 (14%)
2.91 » 2.92
2/7 (29%)
7
1.35 » 1.35
1/7 (14%)
2.91 » 2.92
2/7 (29%)
09:05 Sergey Zazimko vs Sergey Matvienko
1.85 » 1.75
5/6 (83%)
1.85 » 1.98
0/6 (0%)
6
1.85 » 1.75
5/6 (83%)
1.85 » 1.98
0/6 (0%)
09:10 Sergei Berezinsky vs Andrey Baklykov
2.91 » 2.96
2/10 (20%)
1.35 » 1.35
3/10 (30%)
10
2.91 » 2.96
2/10 (20%)
1.35 » 1.35
3/10 (30%)
09:20 Alexey Tkachuk vs Vladimir Ivasiv
1.62 » 1.63
0/6 (0%)
2.17 » 2.16
2/6 (33%)
6
1.62 » 1.63
0/6 (0%)
2.17 » 2.16
2/6 (33%)
09:30 Dmitriy Alekseenko vs Denys Scherbak
1.99 » 2.01
0/6 (0%)
1.73 » 1.72
2/6 (33%)
6
1.99 » 2.01
0/6 (0%)
1.73 » 1.72
2/6 (33%)
09:45 David Simonchuk vs Valeriy Tatarinov
1.65 » 1.68
0/10 (0%)
2.10 » 2.07
4/10 (40%)
10
1.65 » 1.68
0/10 (0%)
2.10 » 2.07
4/10 (40%)
09:50 Valery Gladun vs Vadim Miroshnichenko
2.24 » 2.05
5/6 (83%)
1.57 » 1.70
0/6 (0%)
6
2.24 » 2.05
5/6 (83%)
1.57 » 1.70
0/6 (0%)
09:55 Igor Piskorskiy vs Roman Vakarash
1.31 » 1.31
0/10 (0%)
3.14 » 3.14
1/10 (10%)
10
1.31 » 1.31
0/10 (0%)
3.14 » 3.14
1/10 (10%)
10:05 Sergey Ponomarenko vs Artem Vakylin
1.61 » 1.61
0/7 (0%)
2.18 » 2.17
1/7 (14%)
7
1.61 » 1.61
0/7 (0%)
2.18 » 2.17
1/7 (14%)
10:10 Ilya Yanishevskiy vs Alexander Yarovoy
3.47 » 3.25
4/7 (57%)
1.26 » 1.30
0/7 (0%)
7
3.47 » 3.25
4/7 (57%)
1.26 » 1.30
0/7 (0%)
10:25 Vadim Tarnavskiy vs Anton Bobrov
1.62 » 1.70
0/10 (0%)
2.17 » 2.03
7/10 (70%)
10
1.62 » 1.70
0/10 (0%)
2.17 » 2.03
7/10 (70%)
10:30 Alexey Tkachuk vs Igor Piskorskiy
1.69 » 1.74
0/8 (0%)
2.05 » 1.99
4/8 (50%)
8
1.69 » 1.74
0/8 (0%)
2.05 » 1.99
4/8 (50%)
10:50 Oleg Volynets vs Sergey Matvienko
2.24 » 2.26
0/6 (0%)
1.58 » 1.57
1/6 (17%)
6
2.24 » 2.26
0/6 (0%)
1.58 » 1.57
1/6 (17%)
10:55 Sergei Berezinsky vs David Simonchuk
1.99 » 2.01
0/10 (0%)
1.74 » 1.73
2/10 (20%)
10
1.99 » 2.01
0/10 (0%)
1.74 » 1.73
2/10 (20%)
11:00 Bogdan Voznyuk vs Valery Gladun
1.48 » 1.56
0/6 (0%)
2.44 » 2.29
4/6 (67%)
6
1.48 » 1.56
0/6 (0%)
2.44 » 2.29
4/6 (67%)
11:05 Roman Vakarash vs Yaroslav Vorsulyak
1.65 » 1.65
1/10 (10%)
2.10 » 2.10
0/10 (0%)
10
1.65 » 1.65
1/10 (10%)
2.10 » 2.10
0/10 (0%)
11:15 Maksim Laevskii vs Denys Scherbak
2.25 » 2.26
0/6 (0%)
1.57 » 1.57
1/6 (17%)
6
2.25 » 2.26
0/6 (0%)
1.57 » 1.57
1/6 (17%)
11:20 Igor Kuznetsov vs Pavel Vasilchuk
1.57 » 1.57
1/11 (9%)
2.25 » 2.25
0/11 (0%)
11
1.57 » 1.57
1/11 (9%)
2.25 » 2.25
0/11 (0%)
11:30 David Simonchuk vs Andrey Baklykov
3.64 » 3.35
4/9 (44%)
1.25 » 1.29
0/9 (0%)
9
3.64 » 3.35
4/9 (44%)
1.25 » 1.29
0/9 (0%)
12:00 Bogdan Panchenko vs Sergey Matvienko
2.09 » 2.11
0/4 (0%)
1.67 » 1.66
1/4 (25%)
4
2.09 » 2.11
0/4 (0%)
1.67 » 1.66
1/4 (25%)
12:25 Artem Vakylin vs Denys Scherbak
1.85 » 1.85
0/5 (0%)
1.85 » 1.85
1/5 (20%)
5
1.85 » 1.85
0/5 (0%)
1.85 » 1.85
1/5 (20%)
12:45 Bogdan Voznyuk vs Vadim Tarnavskiy
1.48 » 1.53
0/6 (0%)
2.44 » 2.36
3/6 (50%)
6
1.48 » 1.53
0/6 (0%)
2.44 » 2.36
3/6 (50%)
13:05 Sergey Kijlo vs Igor Kuznetsov
1.81 » 1.72
4/6 (67%)
1.89 » 2.00
0/6 (0%)
6
1.81 » 1.72
4/6 (67%)
1.89 » 2.00
0/6 (0%)
13:20 Valery Gladun vs Anton Bobrov
2.08 » 1.96
4/6 (67%)
1.66 » 1.77
1/6 (17%)
6
2.08 » 1.96
4/6 (67%)
1.66 » 1.77
1/6 (17%)