Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» Win Cup 1 2 B
00:15 Vadim Misevra vs Dmitry Kushko
3.22 » 3.33
0/8 (0%)
1.29 » 1.28
3/8 (38%)
8
3.22 » 3.33
0/8 (0%)
1.29 » 1.28
3/8 (38%)
00:15 Ivan Diachenko vs Roman Yushko
1.73 » 1.63
8/10 (80%)
1.99 » 2.14
0/10 (0%)
10
1.73 » 1.63
8/10 (80%)
1.99 » 2.14
0/10 (0%)
00:15 Roman Derypaska vs Denis Matveev
1.73 » 1.68
7/8 (88%)
1.98 » 2.08
0/8 (0%)
8
1.73 » 1.68
7/8 (88%)
1.98 » 2.08
0/8 (0%)
00:50 Dmitry Kushko vs Yury Rybakov
1.85 » 2.10
0/8 (0%)
1.84 » 1.67
8/8 (100%)
8
1.85 » 2.10
0/8 (0%)
1.84 » 1.67
8/8 (100%)
00:50 Roman Yushko vs Dmitrii Kim
2.07 » 2.20
0/11 (0%)
1.67 » 1.60
11/11 (100%)
11
2.07 » 2.20
0/11 (0%)
1.67 » 1.60
11/11 (100%)
00:50 Denis Matveev vs Mykhaylo Mosuk
1.84 » 1.93
1/8 (13%)
1.85 » 1.79
4/8 (50%)
8
1.84 » 1.93
1/8 (13%)
1.85 » 1.79
4/8 (50%)
01:25 Vadim Misevra vs Daniel Lukander
1.65 » 1.58
7/8 (88%)
2.09 » 2.22
0/8 (0%)
8
1.65 » 1.58
7/8 (88%)
2.09 » 2.22
0/8 (0%)
01:25 Ivan Diachenko vs Kirill Gnoyevoy
1.84 » 1.65
7/7 (100%)
1.84 » 2.12
0/7 (0%)
7
1.84 » 1.65
7/7 (100%)
1.84 » 2.12
0/7 (0%)
01:25 Roman Derypaska vs Vyacheslav Dyachenko
1.72 » 1.77
2/11 (18%)
2.00 » 1.96
5/11 (45%)
11
1.72 » 1.77
2/11 (18%)
2.00 » 1.96
5/11 (45%)
05:30 Mikhail Popov vs Aleksandr Grishchenko
1.71 » 1.79
2/4 (50%)
1.61 » 1.95
0/4 (0%)
4
1.71 » 1.79
2/4 (50%)
1.61 » 1.95
0/4 (0%)
06:00 Ruslan Khripun vs Alexander Likhitsky
1.71 » 1.73
0/5 (0%)
2.02 » 2.00
1/5 (20%)
5
1.71 » 1.73
0/5 (0%)
2.02 » 2.00
1/5 (20%)
06:30 Rafikov Rafael vs Sergey Krivoshey
1.46 » 1.47
0/7 (0%)
2.55 » 2.51
2/7 (29%)
7
1.46 » 1.47
0/7 (0%)
2.55 » 2.51
2/7 (29%)
07:00 Igor Zharko vs Sergey Krivoshey
1.47 » 1.48
0/7 (0%)
2.50 » 2.49
1/7 (14%)
7
1.47 » 1.48
0/7 (0%)
2.50 » 2.49
1/7 (14%)
07:30 Rafikov Rafael vs Vyacheslav Panin
1.60 » 1.60
0/6 (0%)
2.20 » 2.19
1/6 (17%)
6
1.60 » 1.60
0/6 (0%)
2.20 » 2.19
1/6 (17%)
08:30 Aleksandr Grishchenko vs Mikhail Popov
1.90 » 2.00
0/2 (0%)
1.81 » 1.74
2/2 (100%)
2
1.90 » 2.00
0/2 (0%)
1.81 » 1.74
2/2 (100%)