Last Viewed Games

Tennis, Japan Odds Comparison for 19/08/2019 Matches

You are currently viewing bettings odds comparison for Tennis, Japan matches f
Tennis» Japan» ITF Women Tsukuba, Singles Qualifying W-ITF-JPN-13A 1 2 B P S W
00:30 Yui Chikaraishi vs Ayumi Koshiishi
4.23 » 4.20
2/3 (67%)
1.17 » 1.17
0/3 (0%)
5 1 2-1 1
4.23 » 4.20
2/3 (67%)
1.17 » 1.17
0/3 (0%)
00:30 Shiho Akita vs Ayumi Morita
1.41 » 1.34
2/3 (67%)
2.67 » 2.93
0/3 (0%)
4 1 0-2 2
1.41 » 1.34
2/3 (67%)
2.67 » 2.93
0/3 (0%)
00:30 Jiho Shin vs Miciru Furuya
2.12 » 2.12
0/2 (0%)
1.64 » 1.64
0/2 (0%)
3 2 2-0 1
2.12 » 2.12
0/2 (0%)
1.64 » 1.64
0/2 (0%)
00:30 Chisa Hosonuma vs Honoka Kobayashi
1.94 » 2.05
0/3 (0%)
1.74 » 1.67
2/3 (67%)
5 2 2-1 1
1.94 » 2.05
0/3 (0%)
1.74 » 1.67
2/3 (67%)
02:00 Robu Kajitani vs Yuka Hosoki
1.09 » 1.09
0/3 (0%)
5.91 » 5.89
1/3 (33%)
4 2 1-2 2
1.09 » 1.09
0/3 (0%)
5.91 » 5.89
1/3 (33%)
02:00 Ramu Ueda vs Utaka Kishigami
1.13 » 1.13
0/3 (0%)
4.82 » 4.84
0/3 (0%)
5 1 2-0 1
1.13 » 1.13
0/3 (0%)
4.82 » 4.84
0/3 (0%)
02:00 Shiori Ito vs Sakura Hosogi
5.40 » 4.24
1/2 (50%)
1.13 » 1.17
0/2 (0%)
3 1 0-2 2
5.40 » 4.24
1/2 (50%)
1.13 » 1.17
0/2 (0%)
02:00 Kanako Morisaki vs Kanami Nishimura
1.44 » 1.44
0/3 (0%)
2.53 » 2.53
1/3 (33%)
4 2 2-0 1
1.44 » 1.44
0/3 (0%)
2.53 » 2.53
1/3 (33%)
02:00 Sakura Hondo vs Mako Ganaha
1.02 » 1.02
0/2 (0%)
10.12 » 10.12
0/2 (0%)
2 2 0-2 2
1.02 » 1.02
0/2 (0%)
10.12 » 10.12
0/2 (0%)
03:30 Y. Hsieh vs Mio Kozaki
1.62 » 1.71
0/2 (0%)
2.15 » 1.98
2/2 (100%)
2 2 2-0 1
1.62 » 1.71
0/2 (0%)
2.15 » 1.98
2/2 (100%)
Tennis» Japan» ITF Women Tsukuba, Singles Qualifying W-ITF-JPN-13A 1 2 B P
1-0 Kotomi Takahata vs Funa Kozaki
2.08 » 2.28
0/3 (0%)
1.69 » 1.55
2/3 (67%)
4 2
2.08 » 2.28
0/3 (0%)
1.69 » 1.55
2/3 (67%)