Last Viewed Games
Football» Hong Kong» Hong Kong Division 1 1 X 2 B
6/20/2021 at 07:30 Sham Shui Po Sports vs The Citizen Athletic Association
1.76 » 1.73
4/14 (29%)
3.83 » 4.00
1/14 (7%)
3.53 » 3.71
5/14 (36%)
14
1.76 » 1.73
4/14 (29%)
3.83 » 4.00
1/14 (7%)
3.53 » 3.71
5/14 (36%)
6/20/2021 at 07:30 Eastern District vs Yuen Long
2.15 » 2.06
1/11 (9%)
3.94 » 3.83
2/11 (18%)
2.91 » 2.83
0/11 (0%)
11
2.15 » 2.06
1/11 (9%)
3.94 » 3.83
2/11 (18%)
2.91 » 2.83
0/11 (0%)
6/20/2021 at 07:30 Central and Western vs South China
3.86 » 4.09
1/14 (7%)
3.95 » 4.08
3/14 (21%)
1.68 » 1.64
9/14 (64%)
14
3.86 » 4.09
1/14 (7%)
3.95 » 4.08
3/14 (21%)
1.68 » 1.64
9/14 (64%)
6/20/2021 at 07:30 Shatin SA vs Wing Yee
2.15 » 2.14
2/14 (14%)
3.73 » 3.80
3/14 (21%)
2.59 » 2.63
2/14 (14%)
14
2.15 » 2.14
2/14 (14%)
3.73 » 3.80
3/14 (21%)
2.59 » 2.63
2/14 (14%)
6/20/2021 at 07:30 Hoi King SA vs Dreams Metro Gallery FC
1.72 » 1.68
2/14 (14%)
3.95 » 4.08
3/14 (21%)
3.58 » 3.66
6/14 (43%)
14
1.72 » 1.68
2/14 (14%)
3.95 » 4.08
3/14 (21%)
3.58 » 3.66
6/14 (43%)