• -
  Sevilla (praym) Atletico Madrid (fleshka77)
  Live Arena (E)
  7/22/2021 2:22:00 PM
  No data on game result
 • -
  Sevilla (praym) Barcelona (stdm)
  Live Arena (E)
  7/22/2021 2:05:00 PM
  No data on game result
 • -
  Sevilla (praym) Athletic Bilbao (Kiser)
  Live Arena (E)
  7/22/2021 1:54:00 PM
  No data on game result
 • -
  CF Valencia (Skripp) Sevilla (praym)
  Live Arena (E)
  7/22/2021 1:38:00 PM
  No data on game result
 • -
  Atletico Madrid (fleshka77) Sevilla (praym)
  Live Arena (E)
  7/22/2021 1:12:00 PM
  No data on game result
 • -
  Barcelona (stdm) Atletico Madrid (praym)
  Live Arena (E)
  7/31/2021 1:54:00 PM
  No data on game result
 • -
  Sevilla (Void) Esports Barcelona (stdm)
  Live Arena (E)
  7/31/2021 1:36:00 PM
  No data on game result
 • -
  Athletic Club (fleshka77) Barcelona (stdm)
  Live Arena (E)
  7/31/2021 1:12:00 PM
  No data on game result
 • -
  Valencia (Walker) Barcelona (stdm)
  Live Arena (E)
  7/31/2021 12:58:00 PM
  No data on game result
 • -
  Atletico Madrid (praym) Barcelona (stdm)
  Live Arena (E)
  7/31/2021 12:41:00 PM
  No data on game result