Last Viewed Games
Table Tennis» International» Setka Cup Women 1 2 B
05:10 Dina Tishchenko vs Natalia Konovalova
1.91 » 1.76
0/6 (0%)
2.13 » 1.95
2/6 (33%)
6
1.91 » 1.76
0/6 (0%)
2.13 » 1.95
2/6 (33%)
06:10 Oksana Kregul vs Yulia Khilinska
6.11 » 6.91
0/6 (0%)
1.26 » 1.08
3/6 (50%)
6
6.11 » 6.91
0/6 (0%)
1.26 » 1.08
3/6 (50%)
06:40 Dina Tishchenko vs Liudmila Koudrei
1.33 » 1.13
1/5 (20%)
4.94 » 5.11
1/5 (20%)
5
1.33 » 1.13
1/5 (20%)
4.94 » 5.11
1/5 (20%)
07:10 Yulia Khilinska vs Natalia Konovalova
2.66 » 2.45
1/5 (20%)
1.67 » 1.50
0/5 (0%)
5
2.66 » 2.45
1/5 (20%)
1.67 » 1.50
0/5 (0%)
08:10 Dina Tishchenko vs Yulia Khilinska
1.92 » 1.85
1/5 (20%)
2.18 » 1.90
3/5 (60%)
5
1.92 » 1.85
1/5 (20%)
2.18 » 1.90
3/5 (60%)
08:40 Oksana Kregul vs Liudmila Koudrei
2.64 » 2.45
1/5 (20%)
1.67 » 1.50
0/5 (0%)
5
2.64 » 2.45
1/5 (20%)
1.67 » 1.50
0/5 (0%)
09:10 Anastasia Degteva vs Natalia Konovalova
3.30 » 3.15
1/5 (20%)
1.50 » 1.32
1/5 (20%)
5
3.30 » 3.15
1/5 (20%)
1.50 » 1.32
1/5 (20%)
09:40 Dina Tishchenko vs Oksana Kregul
1.47 » 1.29
1/5 (20%)
3.46 » 3.33
0/5 (0%)
5
1.47 » 1.29
1/5 (20%)
3.46 » 3.33
0/5 (0%)
10:10 Anastasia Degteva vs Yulia Khilinska
3.15 » 2.99
1/5 (20%)
1.53 » 1.35
1/5 (20%)
5
3.15 » 2.99
1/5 (20%)
1.53 » 1.35
1/5 (20%)
10:40 Liudmila Koudrei vs Natalia Konovalova
5.32 » 5.50
1/5 (20%)
1.31 » 1.13
2/5 (40%)
5
5.32 » 5.50
1/5 (20%)
1.31 » 1.13
2/5 (40%)
11:10 Dina Tishchenko vs Anastasia Degteva
1.47 » 1.27
0/5 (0%)
3.52 » 3.32
1/5 (20%)
5
1.47 » 1.27
0/5 (0%)
3.52 » 3.32
1/5 (20%)
12:10 Yulia Khilinska vs Liudmila Koudrei
1.37 » 1.18
1/5 (20%)
4.23 » 4.10
1/5 (20%)
5
1.37 » 1.18
1/5 (20%)
4.23 » 4.10
1/5 (20%)
12:20 Olena Kutkova vs Mariana hryhoruk
1.37 » 1.21
0/6 (0%)
3.84 » 3.66
1/6 (17%)
6
1.37 » 1.21
0/6 (0%)
3.84 » 3.66
1/6 (17%)
12:40 Anyuta Mulyarchuk vs Olga Kostyuk
2.92 » 2.62
1/5 (20%)
1.57 » 1.41
0/5 (0%)
5
2.92 » 2.62
1/5 (20%)
1.57 » 1.41
0/5 (0%)
12:50 Romana Fafley vs Iryna Konkulovska
2.32 » 2.20
1/7 (14%)
1.73 » 1.62
1/7 (14%)
7
2.32 » 2.20
1/7 (14%)
1.73 » 1.62
1/7 (14%)
13:10 Julia Voloshina vs Olga Pancyshyn
3.09 » 2.93
2/6 (33%)
1.50 » 1.35
0/6 (0%)
6
3.09 » 2.93
2/6 (33%)
1.50 » 1.35
0/6 (0%)
13:20 Yaroslava Pachich vs Mariana hryhoruk
2.00 » 1.85
0/6 (0%)
2.00 » 1.84
2/6 (33%)
6
2.00 » 1.85
0/6 (0%)
2.00 » 1.84
2/6 (33%)
13:40 Marina Slashova vs Tamara Kravchuk
6.11 » 6.32
1/5 (20%)
1.28 » 1.09
1/5 (20%)
5
6.11 » 6.32
1/5 (20%)
1.28 » 1.09
1/5 (20%)
13:50 Olena Kutkova vs Romana Fafley
1.27 » 1.10
0/6 (0%)
5.36 » 5.20
1/6 (17%)
6
1.27 » 1.10
0/6 (0%)
5.36 » 5.20
1/6 (17%)
14:10 Anyuta Mulyarchuk vs Olga Pancyshyn
2.59 » 2.42
2/6 (33%)
1.64 » 1.51
0/6 (0%)
6
2.59 » 2.42
2/6 (33%)
1.64 » 1.51
0/6 (0%)
15:10 Julia Voloshina vs Marina Slashova
2.65 » 2.46
1/5 (20%)
1.66 » 1.50
1/5 (20%)
5
2.65 » 2.46
1/5 (20%)
1.66 » 1.50
1/5 (20%)
15:20 Olena Kutkova vs Iryna Konkulovska
1.51 » 1.24
6/6 (100%)
3.04 » 3.40
0/6 (0%)
6
1.51 » 1.24
6/6 (100%)
3.04 » 3.40
0/6 (0%)
16:10 Marina Slashova vs Olga Pancyshyn
2.65 » 2.45
2/5 (40%)
1.66 » 1.50
0/5 (0%)
5
2.65 » 2.45
2/5 (40%)
1.66 » 1.50
0/5 (0%)
16:20 Iryna Konkulovska vs Mariana hryhoruk
1.39 » 1.23
0/6 (0%)
3.74 » 3.56
1/6 (17%)
6
1.39 » 1.23
0/6 (0%)
3.74 » 3.56
1/6 (17%)
16:40 Julia Voloshina vs Olga Kostyuk
3.43 » 3.99
1/4 (25%)
1.53 » 1.17
3/4 (75%)
4
3.43 » 3.99
1/4 (25%)
1.53 » 1.17
3/4 (75%)
16:50 Yaroslava Pachich vs Olena Kutkova
3.18 » 2.93
1/4 (25%)
1.56 » 1.32
0/4 (0%)
4
3.18 » 2.93
1/4 (25%)
1.56 » 1.32
0/4 (0%)
17:10 Anyuta Mulyarchuk vs Marina Slashova
2.33 » 2.09
1/4 (25%)
1.88 » 1.63
0/4 (0%)
4
2.33 » 2.09
1/4 (25%)
1.88 » 1.63
0/4 (0%)
17:40 Julia Voloshina vs Tamara Kravchuk
2.70 » 2.46
1/4 (25%)
1.70 » 1.46
0/4 (0%)
4
2.70 » 2.46
1/4 (25%)
1.70 » 1.46
0/4 (0%)
18:40 Anyuta Mulyarchuk vs Julia Voloshina
1.61 » 1.37
0/4 (0%)
2.98 » 2.73
1/4 (25%)
4
1.61 » 1.37
0/4 (0%)
2.98 » 2.73
1/4 (25%)
19:10 Marina Slashova vs Olga Kostyuk
3.31 » 3.07
1/4 (25%)
1.55 » 1.30
1/4 (25%)
4
3.31 » 3.07
1/4 (25%)
1.55 » 1.30
1/4 (25%)