Last Viewed Games
Table Tennis» International» Setka Cup Women 1 2 B
04:50 Nataliya Zoreva vs Anastasia Holiak
1.48 » 1.31
1/6 (17%)
3.20 » 3.03
0/6 (0%)
6
1.48 » 1.31
1/6 (17%)
3.20 » 3.03
0/6 (0%)
05:20 Mariana hryhoruk vs Romana Fafley
1.80 » 1.59
2/7 (29%)
2.24 » 2.19
0/7 (0%)
7
1.80 » 1.59
2/7 (29%)
2.24 » 2.19
0/7 (0%)
05:40 Polina Nerush vs Nadezhda Kovtun
2.21 » 2.10
0/8 (0%)
1.77 » 1.64
1/8 (13%)
8
2.21 » 2.10
0/8 (0%)
1.77 » 1.64
1/8 (13%)
05:50 Yaroslava Pachich vs Anastasia Holiak
1.98 » 1.85
0/8 (0%)
1.98 » 1.85
1/8 (13%)
8
1.98 » 1.85
0/8 (0%)
1.98 » 1.85
1/8 (13%)
06:40 Natalia Konovalova vs Polina Nerush
6.62 » 6.32
1/7 (14%)
1.22 » 1.08
0/7 (0%)
7
6.62 » 6.32
1/7 (14%)
1.22 » 1.08
0/7 (0%)
06:50 Yaroslava Pachich vs Romana Fafley
1.45 » 1.22
6/8 (75%)
3.15 » 3.74
1/8 (13%)
8
1.45 » 1.22
6/8 (75%)
3.15 » 3.74
1/8 (13%)
07:10 Dina Tishchenko vs Nadezhda Kovtun
3.13 » 3.00
1/8 (13%)
1.45 » 1.33
0/8 (0%)
8
3.13 » 3.00
1/8 (13%)
1.45 » 1.33
0/8 (0%)
07:20 Mariana hryhoruk vs Anastasia Holiak
1.78 » 1.87
0/7 (0%)
2.24 » 1.82
7/7 (100%)
7
1.78 » 1.87
0/7 (0%)
2.24 » 1.82
7/7 (100%)
07:40 Polina Nerush vs Yulia Khilinska
1.53 » 1.41
0/8 (0%)
2.77 » 2.65
1/8 (13%)
8
1.53 » 1.41
0/8 (0%)
2.77 » 2.65
1/8 (13%)
07:50 Nataliya Zoreva vs Romana Fafley
1.32 » 1.18
1/7 (14%)
4.36 » 4.32
0/7 (0%)
7
1.32 » 1.18
1/7 (14%)
4.36 » 4.32
0/7 (0%)
08:20 Yaroslava Pachich vs Mariana hryhoruk
1.53 » 1.36
5/8 (63%)
2.76 » 2.76
0/8 (0%)
8
1.53 » 1.36
5/8 (63%)
2.76 » 2.76
0/8 (0%)
08:40 Dina Tishchenko vs Polina Nerush
1.34 » 1.21
1/8 (13%)
3.82 » 3.76
0/8 (0%)
8
1.34 » 1.21
1/8 (13%)
3.82 » 3.76
0/8 (0%)
08:50 Romana Fafley vs Anastasia Holiak
2.73 » 2.97
0/8 (0%)
1.55 » 1.35
4/8 (50%)
8
2.73 » 2.97
0/8 (0%)
1.55 » 1.35
4/8 (50%)
09:10 Nadezhda Kovtun vs Yulia Khilinska
1.97 » 1.84
2/8 (25%)
1.97 » 1.87
0/8 (0%)
8
1.97 » 1.84
2/8 (25%)
1.97 » 1.87
0/8 (0%)
09:40 Dina Tishchenko vs Natalia Konovalova
1.71 » 1.47
6/9 (67%)
2.25 » 2.50
0/9 (0%)
9
1.71 » 1.47
6/9 (67%)
2.25 » 2.50
0/9 (0%)
13:20 Oksana Kregul vs Viktoriia Okhnych
1.21 » 1.14
0/8 (0%)
5.45 » 4.54
6/8 (75%)
8
1.21 » 1.14
0/8 (0%)
5.45 » 4.54
6/8 (75%)
13:40 Martha Malyuta vs Anyuta Mulyarchuk
1.20 » 1.12
0/8 (0%)
5.80 » 5.10
6/8 (75%)
8
1.20 » 1.12
0/8 (0%)
5.80 » 5.10
6/8 (75%)
14:40 Martha Malyuta vs Tamara Kravchuk
1.20 » 1.13
0/8 (0%)
5.80 » 4.91
6/8 (75%)
8
1.20 » 1.13
0/8 (0%)
5.80 » 4.91
6/8 (75%)
16:40 Tamara Kravchuk vs Anyuta Mulyarchuk
3.31 » 3.24
2/7 (29%)
1.41 » 1.28
0/7 (0%)
7
3.31 » 3.24
2/7 (29%)
1.41 » 1.28
0/7 (0%)
16:50 Oksana Kregul vs Mariia Volosianska
1.45 » 1.32
1/7 (14%)
3.09 » 3.01
0/7 (0%)
7
1.45 » 1.32
1/7 (14%)
3.09 » 3.01
0/7 (0%)