Last Viewed Games

Table Tennis, Russia Odds Comparison for 01/08/2021 Matches

You are currently viewing bettings odds comparison for Table Tennis, Russia matches from 01/08/2021
Table Tennis» Russia» Liga Pro 1 2 B P S W
00:00 Roman Pavlenko vs Dmitry Evlakhin
2.11 » 2.04
5/23 (22%)
1.71 » 1.70
2/23 (9%)
23 1 3-2 1
2.11 » 2.04
5/23 (22%)
1.71 » 1.70
2/23 (9%)
00:15 Evgeny Kalashnikov vs Ivan Afanasyev
1.65 » 1.61
9/31 (29%)
2.19 » 2.19
1/31 (3%)
31 1 3-1 1
1.65 » 1.61
9/31 (29%)
2.19 » 2.19
1/31 (3%)
00:15 Alexei Vlasov vs Kirill Malahov
2.13 » 2.15
0/24 (0%)
1.70 » 1.63
8/24 (33%)
24 2 1-3 2
2.13 » 2.15
0/24 (0%)
1.70 » 1.63
8/24 (33%)
00:30 Tyinchtyik Turabekov vs Valery Sidorin
1.16 » 1.10
18/28 (64%)
5.60 » 6.04
2/28 (7%)
28 1 3-0 1
1.16 » 1.10
18/28 (64%)
5.60 » 6.04
2/28 (7%)
00:45 Denes Sayanov vs Valery Ivanov
1.63 » 1.59
2/33 (6%)
2.23 » 2.21
0/33 (0%)
33 1 3-0 1
1.63 » 1.59
2/33 (6%)
2.23 » 2.21
0/33 (0%)
00:45 Vasily Shirshov vs Evgeniy Ilyukhin
6.13 » 6.30
7/31 (23%)
1.13 » 1.09
20/31 (65%)
31 2 3-2 1
6.13 » 6.30
7/31 (23%)
1.13 » 1.09
20/31 (65%)
01:00 Dmitry Evlakhin vs Sergey Ogay
1.79 » 1.76
0/23 (0%)
2.01 » 1.95
5/23 (22%)
23 2 3-2 1
1.79 » 1.76
0/23 (0%)
2.01 » 1.95
5/23 (22%)
01:15 Kirill Malahov vs Nikita Sadovskiy
3.03 » 2.71
10/23 (43%)
1.39 » 1.40
3/23 (13%)
23 1 1-3 2
3.03 » 2.71
10/23 (43%)
1.39 » 1.40
3/23 (13%)
01:15 Ivan Afanasyev vs Alexander Fedosov
1.88 » 1.80
6/23 (26%)
1.88 » 1.90
0/23 (0%)
23 1 3-1 1
1.88 » 1.80
6/23 (26%)
1.88 » 1.90
0/23 (0%)
02:00 Roman Pavlenko vs Tyinchtyik Turabekov
2.25 » 1.75
0/2 (0%)
2.49 » 1.94
1/2 (50%)
2 2 3-0 1
2.25 » 1.75
0/2 (0%)
2.49 » 1.94
1/2 (50%)
04:45 Vladimir Klimentev vs Robert Agababyan
1.61 » 1.57
5/24 (21%)
2.28 » 2.25
1/24 (4%)
24 1 1-3 2
1.61 » 1.57
5/24 (21%)
2.28 » 2.25
1/24 (4%)
04:45 Konstantin Nosov vs Sergey Khomutov
1.45 » 1.40
4/21 (19%)
2.76 » 2.74
1/21 (5%)
21 1 3-0 1
1.45 » 1.40
4/21 (19%)
2.76 » 2.74
1/21 (5%)
05:00 Alexander Vorozheykin vs Mikhail Chernyavskiy
2.78 » 3.08
1/32 (3%)
1.43 » 1.33
24/32 (75%)
32 2 0-3 2
2.78 » 3.08
1/32 (3%)
1.43 » 1.33
24/32 (75%)
05:15 Aleksandr Savinskiy vs Oleg Kharlakin
1.39 » 1.35
2/23 (9%)
2.99 » 2.95
5/23 (22%)
23 2 3-1 1
1.39 » 1.35
2/23 (9%)
2.99 » 2.95
5/23 (22%)
05:15 Danila Andreev vs Vitaly Bazilevsky
1.61 » 1.58
14/32 (44%)
2.26 » 2.24
3/32 (9%)
32 1 3-1 1
1.61 » 1.58
14/32 (44%)
2.26 » 2.24
3/32 (9%)
05:30 Gennady Karpovkin vs Alexander Vorozheykin
1.53 » 1.49
15/32 (47%)
2.43 » 2.44
0/32 (0%)
32 1 3-2 1
1.53 » 1.49
15/32 (47%)
2.43 » 2.44
0/32 (0%)
05:45 Robert Agababyan vs Aleksandr Savinskiy
4.13 » 4.13
3/23 (13%)
1.24 » 1.20
4/23 (17%)
23 2 2-3 2
4.13 » 4.13
3/23 (13%)
1.24 » 1.20
4/23 (17%)
05:45 Sergey Khomutov vs Danila Andreev
1.88 » 1.88
0/31 (0%)
1.88 » 1.82
10/31 (32%)
31 2 3-2 1
1.88 » 1.88
0/31 (0%)
1.88 » 1.82
10/31 (32%)
06:00 Mikhail Chernyavskiy vs Maksim Glushkov
1.61 » 1.48
15/22 (68%)
2.28 » 2.47
0/22 (0%)
22 1 2-3 2
1.61 » 1.48
15/22 (68%)
2.28 » 2.47
0/22 (0%)
06:15 Oleg Kharlakin vs Vladimir Klimentev
1.62 » 1.58
1/23 (4%)
2.27 » 2.23
1/23 (4%)
23 1 3-0 1
1.62 » 1.58
1/23 (4%)
2.27 » 2.23
1/23 (4%)
06:15 Vitaly Bazilevsky vs Konstantin Nosov
1.77 » 1.74
2/23 (9%)
1.99 » 1.94
5/23 (22%)
23 2 3-0 1
1.77 » 1.74
2/23 (9%)
1.99 » 1.94
5/23 (22%)
06:30 Maksim Glushkov vs Alexander Vorozheykin
1.62 » 1.57
4/21 (19%)
2.28 » 2.23
3/21 (14%)
21 1 1-3 2
1.62 » 1.57
4/21 (19%)
2.28 » 2.23
3/21 (14%)
06:45 Vladimir Klimentev vs Aleksandr Savinskiy
1.87 » 1.87
0/33 (0%)
1.87 » 1.83
7/33 (21%)
33 2 1-3 2
1.87 » 1.87
0/33 (0%)
1.87 » 1.83
7/33 (21%)
06:45 Konstantin Nosov vs Danila Andreev
2.13 » 2.09
8/22 (36%)
1.70 » 1.67
7/22 (32%)
22 1 2-3 2
2.13 » 2.09
8/22 (36%)
1.70 » 1.67
7/22 (32%)
07:00 Gennady Karpovkin vs Mikhail Chernyavskiy
4.09 » 4.08
1/33 (3%)
1.23 » 1.20
3/33 (9%)
33 2 2-3 2
4.09 » 4.08
1/33 (3%)
1.23 » 1.20
3/33 (9%)
07:15 Robert Agababyan vs Oleg Kharlakin
4.59 » 4.43
8/24 (33%)
1.20 » 1.17
2/24 (8%)
24 1 1-3 2
4.59 » 4.43
8/24 (33%)
1.20 » 1.17
2/24 (8%)
07:15 Sergey Khomutov vs Vitaly Bazilevsky
2.13 » 2.07
8/31 (26%)
1.69 » 1.66
16/31 (52%)
31 2 3-2 1
2.13 » 2.07
8/31 (26%)
1.69 » 1.66
16/31 (52%)
08:15 Aleksandr Savinskiy vs Oleg Kharlakin
1.58 » 1.32
1/4 (25%)
3.37 » 3.18
0/4 (0%)
4 1 3-2 1
1.58 » 1.32
1/4 (25%)
3.37 » 3.18
0/4 (0%)
08:30 Alexey Kuznetsov vs Sergey Maksakov
1.23 » 1.20
1/31 (3%)
4.09 » 4.02
6/31 (19%)
31 2 3-1 1
1.23 » 1.20
1/31 (3%)
4.09 » 4.02
6/31 (19%)
08:45 Alexander Frolov vs Igor Kovalev
2.43 » 2.53
2/32 (6%)
1.54 » 1.46
21/32 (66%)
32 2 1-3 2
2.43 » 2.53
2/32 (6%)
1.54 » 1.46
21/32 (66%)
08:45 Ivan Lednev vs Alexander Libatsky
2.65 » 2.55
20/32 (63%)
1.46 » 1.45
3/32 (9%)
32 1 2-3 2
2.65 » 2.55
20/32 (63%)
1.46 » 1.45
3/32 (9%)
09:00 Vasily Shirshov vs Yurii Lbov
3.67 » 2.47
22/23 (96%)
1.29 » 1.49
0/23 (0%)
23 1 3-1 1
3.67 » 2.47
22/23 (96%)
1.29 » 1.49
0/23 (0%)
09:15 Ilya Novikov vs Aleksey Lobanov
1.81 » 1.75
7/29 (24%)
1.97 » 1.96
2/29 (7%)
29 1 1-3 2
1.81 » 1.75
7/29 (24%)
1.97 » 1.96
2/29 (7%)
09:15 Igor Matveev vs Georgiy Evglevskiy
2.70 » 2.67
3/28 (11%)
1.45 » 1.41
4/28 (14%)
28 2 3-1 1
2.70 » 2.67
3/28 (11%)
1.45 » 1.41
4/28 (14%)
09:30 Sergey Maksakov vs Vasily Shirshov
2.27 » 2.46
0/32 (0%)
1.61 » 1.48
30/32 (94%)
32 2 3-2 1
2.27 » 2.46
0/32 (0%)
1.61 » 1.48
30/32 (94%)
09:45 Igor Kovalev vs Ilya Novikov
1.82 » 1.64
25/29 (86%)
1.95 » 2.12
0/29 (0%)
29 1 2-3 2
1.82 » 1.64
25/29 (86%)
1.95 » 2.12
0/29 (0%)
09:45 Alexander Libatsky vs Igor Matveev
1.62 » 1.58
0/28 (0%)
2.26 » 2.22
2/28 (7%)
28 2 2-3 2
1.62 » 1.58
0/28 (0%)
2.26 » 2.22
2/28 (7%)
10:00 Yurii Lbov vs Alexey Kuznetsov
2.40 » 2.36
0/21 (0%)
1.57 » 1.52
2/21 (10%)
21 2 0-3 2
2.40 » 2.36
0/21 (0%)
1.57 » 1.52
2/21 (10%)
10:15 Aleksey Lobanov vs Alexander Frolov
2.73 » 2.70
6/32 (19%)
1.43 » 1.41
2/32 (6%)
32 1 0-3 2
2.73 » 2.70
6/32 (19%)
1.43 » 1.41
2/32 (6%)
10:15 Georgiy Evglevskiy vs Ivan Lednev
1.69 » 1.66
2/32 (6%)
2.12 » 2.09
1/32 (3%)
32 1 3-2 1
1.69 » 1.66
2/32 (6%)
2.12 » 2.09
1/32 (3%)
10:30 Alexey Kuznetsov vs Vasily Shirshov
1.88 » 1.84
1/31 (3%)
1.88 » 1.85
1/31 (3%)
31 1 1-3 2
1.88 » 1.84
1/31 (3%)
1.88 » 1.85
1/31 (3%)
10:45 Ivan Lednev vs Igor Matveev
1.63 » 1.56
18/27 (67%)
2.24 » 2.29
1/27 (4%)
27 1 3-1 1
1.63 » 1.56
18/27 (67%)
2.24 » 2.29
1/27 (4%)
10:45 Alexander Frolov vs Ilya Novikov
1.32 » 1.28
2/28 (7%)
3.32 » 3.33
0/28 (0%)
28 1 2-3 2
1.32 » 1.28
2/28 (7%)
3.32 » 3.33
0/28 (0%)
11:00 Sergey Maksakov vs Yurii Lbov
1.40 » 1.31
14/23 (61%)
2.95 » 3.20
5/23 (22%)
23 1 1-3 2
1.40 » 1.31
14/23 (61%)
2.95 » 3.20
5/23 (22%)
11:15 Igor Kovalev vs Aleksey Lobanov
2.90 » 2.85
7/33 (21%)
1.39 » 1.37
4/33 (12%)
33 1 3-2 1
2.90 » 2.85
7/33 (21%)
1.39 » 1.37
4/33 (12%)
11:15 Alexander Libatsky vs Georgiy Evglevskiy
2.26 » 2.21
5/32 (16%)
1.61 » 1.59
0/32 (0%)
32 1 0-3 2
2.26 » 2.21
5/32 (16%)
1.61 » 1.59
0/32 (0%)
12:30 Ivan Pandur vs Vladimir Staroverov
2.26 » 2.29
2/32 (6%)
1.61 » 1.55
16/32 (50%)
32 2 2-3 2
2.26 » 2.29
2/32 (6%)
1.61 » 1.55
16/32 (50%)
12:45 Konstantin Nosov vs Anatoly Batalov
2.12 » 1.88
18/21 (86%)
1.71 » 1.82
0/21 (0%)
21 1 3-1 1
2.12 » 1.88
18/21 (86%)
1.71 » 1.82
0/21 (0%)
12:45 Semyon Korolev vs Evgeny Kupryakov
1.44 » 1.36
8/19 (42%)
2.83 » 2.87
3/19 (16%)
19 1 0-3 2
1.44 » 1.36
8/19 (42%)
2.83 » 2.87
3/19 (16%)
13:00 Vladimir Vologzhanin vs Vladimir Nemashkalo
2.34 » 2.61
2/32 (6%)
1.58 » 1.43
27/32 (84%)
32 2 0-3 2
2.34 » 2.61
2/32 (6%)
1.58 » 1.43
27/32 (84%)
13:15 Alexander Chentsov vs Pavel Pinkovsky
1.42 » 1.39
3/32 (9%)
2.80 » 2.74
6/32 (19%)
32 2 3-0 1
1.42 » 1.39
3/32 (9%)
2.80 » 2.74
6/32 (19%)
13:15 Danila Andreev vs Aleksandr Golyshev
1.49 » 1.44
6/24 (25%)
2.59 » 2.58
0/24 (0%)
24 1 0-3 2
1.49 » 1.44
6/24 (25%)
2.59 » 2.58
0/24 (0%)
Table Tennis» Russia» Liga Pro 1 2 B P
0-0 Evgeny Kupryakov vs Alexander Chentsov
2.18 » 2.13
5/22 (23%)
1.67 » 1.64
2/22 (9%)
22 1
2.18 » 2.13
5/22 (23%)
1.67 » 1.64
2/22 (9%)
Table Tennis» Russia» Liga Pro 1 2 B P
13:45 Anatoly Batalov vs Danila Andreev
1.66 » 1.67
0/24 (0%)
2.20 » 2.08
13/24 (54%)
24 2
1.66 » 1.67
0/24 (0%)
2.20 » 2.08
13/24 (54%)
14:00 Vladimir Nemashkalo vs Ivan Pandur
2.61 » 2.59
4/32 (13%)
1.47 » 1.44
5/32 (16%)
32 2
2.61 » 2.59
4/32 (13%)
1.47 » 1.44
5/32 (16%)
14:15 Aleksandr Golyshev vs Konstantin Nosov
2.63 » 2.60
1/22 (5%)
1.49 » 1.44
3/22 (14%)
22 2
2.63 » 2.60
1/22 (5%)
1.49 » 1.44
3/22 (14%)
14:15 Pavel Pinkovsky vs Semyon Korolev
2.38 » 2.35
2/28 (7%)
1.56 » 1.52
3/28 (11%)
28 2
2.38 » 2.35
2/28 (7%)
1.56 » 1.52
3/28 (11%)
14:30 Ivan Pandur vs Vladimir Vologzhanin
1.86 » 1.85
0/32 (0%)
1.89 » 1.85
6/32 (19%)
32 2
1.86 » 1.85
0/32 (0%)
1.89 » 1.85
6/32 (19%)
14:45 Konstantin Nosov vs Danila Andreev
1.94 » 1.81
11/18 (61%)
1.88 » 1.91
0/18 (0%)
18 1
1.94 » 1.81
11/18 (61%)
1.88 » 1.91
0/18 (0%)
14:45 Semyon Korolev vs Alexander Chentsov
1.76 » 1.69
9/28 (32%)
2.03 » 2.05
2/28 (7%)
28 1
1.76 » 1.69
9/28 (32%)
2.03 » 2.05
2/28 (7%)
15:00 Vladimir Staroverov vs Vladimir Nemashkalo
2.20 » 2.19
1/32 (3%)
1.65 » 1.60
7/32 (22%)
32 2
2.20 » 2.19
1/32 (3%)
1.65 » 1.60
7/32 (22%)
15:15 Anatoly Batalov vs Aleksandr Golyshev
1.54 » 1.50
2/23 (9%)
2.45 » 2.42
1/23 (4%)
23 1
1.54 » 1.50
2/23 (9%)
2.45 » 2.42
1/23 (4%)
15:15 Evgeny Kupryakov vs Pavel Pinkovsky
1.67 » 1.62
5/22 (23%)
2.19 » 2.17
1/22 (5%)
22 1
1.67 » 1.62
5/22 (23%)
2.19 » 2.17
1/22 (5%)
16:30 Igor Zemit vs Dmitry Tikhnenko
2.38 » 2.35
0/31 (0%)
1.56 » 1.53
2/31 (6%)
31 2
2.38 » 2.35
0/31 (0%)
1.56 » 1.53
2/31 (6%)
16:45 Kirill Malahov vs Vladimir Beliakov
1.89 » 1.84
1/23 (4%)
1.89 » 1.85
0/23 (0%)
23 1
1.89 » 1.84
1/23 (4%)
1.89 » 1.85
0/23 (0%)
16:45 Egor Mishutin vs Aleksandr Klavdenkov
2.67 » 2.67
0/32 (0%)
1.45 » 1.41
9/32 (28%)
32 2
2.67 » 2.67
0/32 (0%)
1.45 » 1.41
9/32 (28%)
17:00 Evgeny Makarenkov vs Aleksandr Alekseyev
2.26 » 2.22
3/22 (14%)
1.63 » 1.59
1/22 (5%)
22 1
2.26 » 2.22
3/22 (14%)
1.63 » 1.59
1/22 (5%)
17:15 Sergey Burov vs Vitaly Demchenko
1.65 » 1.59
4/20 (20%)
2.24 » 2.21
0/20 (0%)
20 1
1.65 » 1.59
4/20 (20%)
2.24 » 2.21
0/20 (0%)
17:30 Dmitry Tikhnenko vs Evgeny Makarenkov
1.44 » 1.39
1/23 (4%)
2.78 » 2.74
0/23 (0%)
23 1
1.44 » 1.39
1/23 (4%)
2.78 » 2.74
0/23 (0%)
17:45 Vladimir Beliakov vs Sergey Burov
2.36 » 2.47
0/32 (0%)
1.57 » 1.48
13/32 (41%)
32 2
2.36 » 2.47
0/32 (0%)
1.57 » 1.48
13/32 (41%)
18:00 Aleksandr Alekseyev vs Igor Zemit
2.25 » 2.25
0/32 (0%)
1.62 » 1.57
6/32 (19%)
32 2
2.25 » 2.25
0/32 (0%)
1.62 » 1.57
6/32 (19%)
18:15 Ivan Soldatov vs Sergey Nikulin
1.58 » 1.49
1/11 (9%)
2.55 » 2.46
0/11 (0%)
11 1
1.58 » 1.49
1/11 (9%)
2.55 » 2.46
0/11 (0%)
18:15 Vitaly Demchenko vs Kirill Malahov
1.86 » 1.77
8/20 (40%)
1.88 » 1.88
0/20 (0%)
20 1
1.86 » 1.77
8/20 (40%)
1.88 » 1.88
0/20 (0%)
18:30 Igor Zemit vs Evgeny Makarenkov
1.64 » 1.60
1/23 (4%)
2.24 » 2.20
0/23 (0%)
23 1
1.64 » 1.60
1/23 (4%)
2.24 » 2.20
0/23 (0%)
18:45 Sergey Nikulin vs Ivan Moshkov
1.72 » 1.63
0/11 (0%)
2.22 » 2.12
2/11 (18%)
11 2
1.72 » 1.63
0/11 (0%)
2.22 » 2.12
2/11 (18%)
18:45 Kirill Malahov vs Sergey Burov
2.00 » 1.95
0/22 (0%)
1.77 » 1.72
1/22 (5%)
22 2
2.00 » 1.95
0/22 (0%)
1.77 » 1.72
1/22 (5%)
19:15 Vladimir Beliakov vs Vitaly Demchenko
1.99 » 1.89
8/20 (40%)
1.81 » 1.80
0/20 (0%)
20 1
1.99 » 1.89
8/20 (40%)
1.81 » 1.80
0/20 (0%)
20:30 Aslanyan Arutyun vs Sergey Ogay
1.35 » 1.29
7/21 (33%)
3.25 » 3.30
1/21 (5%)
21 1
1.35 » 1.29
7/21 (33%)
3.25 » 3.30
1/21 (5%)
20:45 Sergey Myagkov vs Yurii Lbov
2.97 » 2.88
8/22 (36%)
1.40 » 1.36
2/22 (9%)
22 1
2.97 » 2.88
8/22 (36%)
1.40 » 1.36
2/22 (9%)
20:45 Yuriy Merkushin vs Valery Ivanov
2.03 » 2.02
1/31 (3%)
1.76 » 1.71
8/31 (26%)
31 2
2.03 » 2.02
1/31 (3%)
1.76 » 1.71
8/31 (26%)
21:00 Tyinchtyik Turabekov vs Roman Pavlenko
2.23 » 2.20
1/29 (3%)
1.64 » 1.60
0/29 (0%)
29 1
2.23 » 2.20
1/29 (3%)
1.64 » 1.60
0/29 (0%)
21:15 Oleg Kutuzov vs Anatoly Ilin
1.96 » 1.91
7/27 (26%)
1.82 » 1.80
1/27 (4%)
27 1
1.96 » 1.91
7/27 (26%)
1.82 » 1.80
1/27 (4%)
21:15 Alik Girevenkov vs Evgeny Kalashnikov
2.37 » 2.36
1/31 (3%)
1.57 » 1.52
7/31 (23%)
31 2
2.37 » 2.36
1/31 (3%)
1.57 » 1.52
7/31 (23%)
21:45 Yurii Lbov vs Vasily Shirshov
1.65 » 1.58
2/17 (12%)
2.29 » 2.24
1/17 (6%)
17 1
1.65 » 1.58
2/17 (12%)
2.29 » 2.24
1/17 (6%)
21:45 Valery Ivanov vs Alexander Fedosov
1.59 » 1.54
5/22 (23%)
2.35 » 2.31
1/22 (5%)
22 1
1.59 » 1.54
5/22 (23%)
2.35 » 2.31
1/22 (5%)
22:00 Aslanyan Arutyun vs Tyinchtyik Turabekov
1.54 » 1.50
1/29 (3%)
2.43 » 2.39
2/29 (7%)
29 2
1.54 » 1.50
1/29 (3%)
2.43 » 2.39
2/29 (7%)
22:15 Yuriy Merkushin vs Alik Girevenkov
2.62 » 2.63
1/31 (3%)
1.47 » 1.42
8/31 (26%)
31 2
2.62 » 2.63
1/31 (3%)
1.47 » 1.42
8/31 (26%)
22:45 Vasily Shirshov vs Anatoly Ilin
2.04 » 2.04
0/31 (0%)
1.75 » 1.70
9/31 (29%)
31 2
2.04 » 2.04
0/31 (0%)
1.75 » 1.70
9/31 (29%)
22:45 Alexander Fedosov vs Evgeny Kalashnikov
2.84 » 2.87
0/22 (0%)
1.43 » 1.36
9/22 (41%)
22 2
2.84 » 2.87
0/22 (0%)
1.43 » 1.36
9/22 (41%)
23:00 Sergey Ogay vs Tyinchtyik Turabekov
2.19 » 2.20
0/30 (0%)
1.65 » 1.59
7/30 (23%)
30 2
2.19 » 2.20
0/30 (0%)
1.65 » 1.59
7/30 (23%)
23:15 Valery Ivanov vs Alik Girevenkov
1.35 » 1.30
9/31 (29%)
3.16 » 3.21
0/31 (0%)
31 1
1.35 » 1.30
9/31 (29%)
3.16 » 3.21
0/31 (0%)
23:15 Yurii Lbov vs Oleg Kutuzov
1.56 » 1.47
8/18 (44%)
2.45 » 2.48
0/18 (0%)
18 1
1.56 » 1.47
8/18 (44%)
2.45 » 2.48
0/18 (0%)
23:30 Roman Pavlenko vs Aslanyan Arutyun
2.12 » 2.11
0/30 (0%)
1.69 » 1.64
8/30 (27%)
30 2
2.12 » 2.11
0/30 (0%)
1.69 » 1.64
8/30 (27%)