Last Viewed Games
Table Tennis» Russia» Liga Pro 1 2 B
00:00 Tyinchtyik Turabekov vs Denes Sayanov
2.66 » 2.62
3/29 (10%)
1.46 » 1.43
1/29 (3%)
29
2.66 » 2.62
3/29 (10%)
1.46 » 1.43
1/29 (3%)
00:15 Oleg Kutuzov vs Vasily Shirshov
2.08 » 2.25
0/29 (0%)
1.73 » 1.59
15/29 (52%)
29
2.08 » 2.25
0/29 (0%)
1.73 » 1.59
15/29 (52%)
00:15 Alik Girevenkov vs Alexander Fedosov
1.77 » 1.69
11/24 (46%)
2.02 » 2.05
0/24 (0%)
24
1.77 » 1.69
11/24 (46%)
2.02 » 2.05
0/24 (0%)
00:30 Roman Pavlenko vs Sergey Ogay
2.17 » 2.19
1/31 (3%)
1.68 » 1.61
8/31 (26%)
31
2.17 » 2.19
1/31 (3%)
1.68 » 1.61
8/31 (26%)
00:30 Nikolay Zhurba vs Sergey Ogay
2.04 » 1.87
8/14 (57%)
1.82 » 1.82
0/14 (0%)
14
2.04 » 1.87
8/14 (57%)
1.82 » 1.82
0/14 (0%)
00:45 Anatoly Ilin vs Yurii Lbov
2.14 » 2.21
0/24 (0%)
1.69 » 1.59
15/24 (63%)
24
2.14 » 2.21
0/24 (0%)
1.69 » 1.59
15/24 (63%)
00:45 Evgeny Kalashnikov vs Valery Ivanov
2.10 » 2.13
0/33 (0%)
1.71 » 1.64
10/33 (30%)
33
2.10 » 2.13
0/33 (0%)
1.71 » 1.64
10/33 (30%)
01:00 Denes Sayanov vs Aslanyan Arutyun
2.46 » 2.39
3/20 (15%)
1.54 » 1.50
0/20 (0%)
20
2.46 » 2.39
3/20 (15%)
1.54 » 1.50
0/20 (0%)
01:15 Alexander Fedosov vs Yuriy Merkushin
2.14 » 2.29
1/24 (4%)
1.70 » 1.55
20/24 (83%)
24
2.14 » 2.29
1/24 (4%)
1.70 » 1.55
20/24 (83%)
01:15 Vasily Shirshov vs Sergey Myagkov
1.39 » 1.33
12/33 (36%)
2.94 » 3.06
0/33 (0%)
33
1.39 » 1.33
12/33 (36%)
2.94 » 3.06
0/33 (0%)
02:00 Aslanyan Arutyun vs Nikolay Zhurba
1.48 » 1.31
1/6 (17%)
3.33 » 3.19
0/6 (0%)
6
1.48 » 1.31
1/6 (17%)
3.33 » 3.19
0/6 (0%)
02:15 Vasily Shirshov vs Anatoly Ilin
2.23 » 2.07
3/7 (43%)
1.81 » 1.66
1/7 (14%)
7
2.23 » 2.07
3/7 (43%)
1.81 » 1.66
1/7 (14%)
04:30 Igor Sergeevich vs Aleksandr Kolmin
3.09 » 3.12
1/32 (3%)
1.36 » 1.32
9/32 (28%)
32
3.09 » 3.12
1/32 (3%)
1.36 » 1.32
9/32 (28%)
04:45 Vladimir Staroverov vs Oleg Kharlakin
1.85 » 1.73
14/24 (58%)
1.92 » 2.00
0/24 (0%)
24
1.85 » 1.73
14/24 (58%)
1.92 » 2.00
0/24 (0%)
04:45 Viacheslav Tsvetkov vs Sergey Khomutov
1.99 » 1.96
2/30 (7%)
1.76 » 1.72
6/30 (20%)
30
1.99 » 1.96
2/30 (7%)
1.76 » 1.72
6/30 (20%)
05:00 Alexander Vorozheykin vs Sergey Ovechkin
2.40 » 2.23
10/17 (59%)
1.59 » 1.58
1/17 (6%)
17
2.40 » 2.23
10/17 (59%)
1.59 » 1.58
1/17 (6%)
05:15 Anatoly Batalov vs Ivan Tolmachev
1.56 » 1.56
1/21 (5%)
2.44 » 2.27
6/21 (29%)
21
1.56 » 1.56
1/21 (5%)
2.44 » 2.27
6/21 (29%)
05:30 Aleksandr Kolmin vs Alexander Vorozheykin
1.16 » 1.10
7/30 (23%)
5.46 » 5.84
0/30 (0%)
30
1.16 » 1.10
7/30 (23%)
5.46 » 5.84
0/30 (0%)
05:45 Oleg Kharlakin vs Eduard Tsvetkov
1.39 » 1.35
2/23 (9%)
2.96 » 2.95
0/23 (0%)
23
1.39 » 1.35
2/23 (9%)
2.96 » 2.95
0/23 (0%)
05:45 Sergey Khomutov vs Anatoly Batalov
1.86 » 1.83
1/21 (5%)
1.92 » 1.86
5/21 (24%)
21
1.86 » 1.83
1/21 (5%)
1.92 » 1.86
5/21 (24%)
06:00 Sergey Ovechkin vs Igor Sergeevich
4.48 » 4.79
3/17 (18%)
1.23 » 1.15
5/17 (29%)
17
4.48 » 4.79
3/17 (18%)
1.23 » 1.15
5/17 (29%)
06:15 Vladimir Sinkovskiy vs Vladimir Staroverov
2.32 » 2.35
1/32 (3%)
1.58 » 1.53
8/32 (25%)
32
2.32 » 2.35
1/32 (3%)
1.58 » 1.53
8/32 (25%)
06:15 Ivan Tolmachev vs Viacheslav Tsvetkov
3.11 » 3.10
11/30 (37%)
1.36 » 1.32
8/30 (27%)
30
3.11 » 3.10
11/30 (37%)
1.36 » 1.32
8/30 (27%)
06:30 Igor Sergeevich vs Alexander Vorozheykin
1.30 » 1.24
9/30 (30%)
3.49 » 3.62
1/30 (3%)
30
1.30 » 1.24
9/30 (30%)
3.49 » 3.62
1/30 (3%)
06:45 Vladimir Staroverov vs Eduard Tsvetkov
1.64 » 1.58
7/23 (30%)
2.23 » 2.23
0/23 (0%)
23
1.64 » 1.58
7/23 (30%)
2.23 » 2.23
0/23 (0%)
06:45 Viacheslav Tsvetkov vs Anatoly Batalov
1.92 » 1.87
2/20 (10%)
1.87 » 1.83
1/20 (5%)
20
1.92 » 1.87
2/20 (10%)
1.87 » 1.83
1/20 (5%)
07:00 Aleksandr Kolmin vs Sergey Ovechkin
1.25 » 1.15
6/17 (35%)
4.26 » 4.60
4/17 (24%)
17
1.25 » 1.15
6/17 (35%)
4.26 » 4.60
4/17 (24%)
07:15 Oleg Kharlakin vs Vladimir Sinkovskiy
1.27 » 1.20
13/24 (54%)
3.76 » 3.99
2/24 (8%)
24
1.27 » 1.20
13/24 (54%)
3.76 » 3.99
2/24 (8%)
07:15 Sergey Khomutov vs Ivan Tolmachev
1.65 » 1.60
8/30 (27%)
2.20 » 2.20
1/30 (3%)
30
1.65 » 1.60
8/30 (27%)
2.20 » 2.20
1/30 (3%)
08:15 Eduard Tsvetkov vs Vladimir Sinkovskiy
1.68 » 1.60
1/13 (8%)
2.28 » 2.21
0/13 (0%)
13
1.68 » 1.60
1/13 (8%)
2.28 » 2.21
0/13 (0%)
08:15 Anatoly Batalov vs Sergey Khomutov
1.54 » 1.43
1/9 (11%)
2.74 » 2.63
0/9 (0%)
9
1.54 » 1.43
1/9 (11%)
2.74 » 2.63
0/9 (0%)
08:30 Aleksei Komarov vs Alexey Kazakov
1.85 » 1.83
2/17 (12%)
1.96 » 1.87
5/17 (29%)
17
1.85 » 1.83
2/17 (12%)
1.96 » 1.87
5/17 (29%)
08:45 Pavel Medvedev vs Aleksey Lobanov
1.35 » 1.28
8/22 (36%)
3.22 » 3.33
2/22 (9%)
22
1.35 » 1.28
8/22 (36%)
3.22 » 3.33
2/22 (9%)
08:45 Dmitriy Razinkov vs Aleksandr Klavdenkov
2.16 » 2.54
0/30 (0%)
1.67 » 1.46
25/30 (83%)
30
2.16 » 2.54
0/30 (0%)
1.67 » 1.46
25/30 (83%)
09:00 Valery Kutin vs Anton Mohnachev
2.71 » 2.65
4/21 (19%)
1.46 » 1.42
0/21 (0%)
21
2.71 » 2.65
4/21 (19%)
1.46 » 1.42
0/21 (0%)
09:15 Igor Minchenkov vs Ilya Novikov
1.31 » 1.26
7/29 (24%)
3.45 » 3.52
1/29 (3%)
29
1.31 » 1.26
7/29 (24%)
3.45 » 3.52
1/29 (3%)
09:15 Sergey Nikulin vs Dmitry Petrochenko
2.72 » 2.71
0/30 (0%)
1.44 » 1.40
2/30 (7%)
30
2.72 » 2.71
0/30 (0%)
1.44 » 1.40
2/30 (7%)
09:30 Alexey Kazakov vs Valery Kutin
1.35 » 1.27
6/17 (35%)
3.34 » 3.37
6/17 (35%)
17
1.35 » 1.27
6/17 (35%)
3.34 » 3.37
6/17 (35%)
09:45 Aleksey Lobanov vs Igor Minchenkov
1.58 » 1.48
24/33 (73%)
2.32 » 2.47
3/33 (9%)
33
1.58 » 1.48
24/33 (73%)
2.32 » 2.47
3/33 (9%)
09:45 Aleksandr Klavdenkov vs Sergey Nikulin
1.88 » 1.80
8/30 (27%)
1.88 » 1.91
0/30 (0%)
30
1.88 » 1.80
8/30 (27%)
1.88 » 1.91
0/30 (0%)
10:00 Anton Mohnachev vs Aleksei Komarov
1.86 » 1.83
1/30 (3%)
1.89 » 1.87
3/30 (10%)
30
1.86 » 1.83
1/30 (3%)
1.89 » 1.87
3/30 (10%)
10:15 Ilya Novikov vs Pavel Medvedev
3.88 » 3.98
3/18 (17%)
1.28 » 1.20
6/18 (33%)
18
3.88 » 3.98
3/18 (17%)
1.28 » 1.20
6/18 (33%)
10:15 Dmitry Petrochenko vs Dmitriy Razinkov
1.38 » 1.35
15/30 (50%)
2.95 » 2.94
5/30 (17%)
30
1.38 » 1.35
15/30 (50%)
2.95 » 2.94
5/30 (17%)
10:30 Aleksei Komarov vs Valery Kutin
1.75 » 1.60
13/21 (62%)
2.01 » 2.19
1/21 (5%)
21
1.75 » 1.60
13/21 (62%)
2.01 » 2.19
1/21 (5%)
10:45 Pavel Medvedev vs Igor Minchenkov
1.96 » 1.72
20/22 (91%)
1.79 » 2.02
0/22 (0%)
22
1.96 » 1.72
20/22 (91%)
1.79 » 2.02
0/22 (0%)
10:45 Dmitriy Razinkov vs Sergey Nikulin
2.16 » 2.45
1/30 (3%)
1.68 » 1.50
25/30 (83%)
30
2.16 » 2.45
1/30 (3%)
1.68 » 1.50
25/30 (83%)
11:00 Alexey Kazakov vs Anton Mohnachev
1.25 » 1.24
3/19 (16%)
4.04 » 3.74
9/19 (47%)
19
1.25 » 1.24
3/19 (16%)
4.04 » 3.74
9/19 (47%)
11:15 Aleksey Lobanov vs Ilya Novikov
1.78 » 1.73
8/29 (28%)
1.99 » 1.99
0/29 (0%)
29
1.78 » 1.73
8/29 (28%)
1.99 » 1.99
0/29 (0%)
11:15 Aleksandr Klavdenkov vs Dmitry Petrochenko
1.82 » 1.80
4/30 (13%)
1.95 » 1.90
5/30 (17%)
30
1.82 » 1.80
4/30 (13%)
1.95 » 1.90
5/30 (17%)
12:30 Ivan Pandur vs Vladimir Nemashkalo
1.43 » 1.42
0/30 (0%)
2.77 » 2.67
8/30 (27%)
30
1.43 » 1.42
0/30 (0%)
2.77 » 2.67
8/30 (27%)
12:45 Kirill Malahov vs Artem Slashchev
1.29 » 1.25
1/21 (5%)
3.67 » 3.50
5/21 (24%)
21
1.29 » 1.25
1/21 (5%)
3.67 » 3.50
5/21 (24%)
12:45 Pavel Vshivkov vs Aleksandr Krotkov
1.64 » 1.52
15/22 (68%)
2.24 » 2.37
1/22 (5%)
22
1.64 » 1.52
15/22 (68%)
2.24 » 2.37
1/22 (5%)
13:00 Mikhail Gusev vs Evgeny Anisimov
2.78 » 2.75
2/26 (8%)
1.43 » 1.40
3/26 (12%)
26
2.78 » 2.75
2/26 (8%)
1.43 » 1.40
3/26 (12%)
13:15 sergey lanin vs Aleksandr Kolmin
3.13 » 3.23
4/31 (13%)
1.35 » 1.30
12/31 (39%)
31
3.13 » 3.23
4/31 (13%)
1.35 » 1.30
12/31 (39%)
13:15 Igor Abelmasov vs Konstantin Bystrushkin
1.89 » 3.52
0/20 (0%)
1.88 » 1.27
20/20 (100%)
20
1.89 » 3.52
0/20 (0%)
1.88 » 1.27
20/20 (100%)
13:30 Vladimir Nemashkalo vs Mikhail Gusev
1.44 » 1.40
1/25 (4%)
2.77 » 2.73
4/25 (16%)
25
1.44 » 1.40
1/25 (4%)
2.77 » 2.73
4/25 (16%)
13:45 Artem Slashchev vs Igor Abelmasov
2.00 » 1.98
1/30 (3%)
1.75 » 1.71
5/30 (17%)
30
2.00 » 1.98
1/30 (3%)
1.75 » 1.71
5/30 (17%)
13:45 Aleksandr Krotkov vs sergey lanin
1.55 » 1.44
15/21 (71%)
2.43 » 2.59
1/21 (5%)
21
1.55 » 1.44
15/21 (71%)
2.43 » 2.59
1/21 (5%)
14:00 Evgeny Anisimov vs Ivan Pandur
1.66 » 1.54
27/30 (90%)
2.17 » 2.32
0/30 (0%)
30
1.66 » 1.54
27/30 (90%)
2.17 » 2.32
0/30 (0%)
14:15 Aleksandr Kolmin vs Pavel Vshivkov
1.22 » 1.19
4/33 (12%)
4.21 » 4.19
2/33 (6%)
33
1.22 » 1.19
4/33 (12%)
4.21 » 4.19
2/33 (6%)
14:15 Konstantin Bystrushkin vs Kirill Malahov
2.46 » 2.41
5/19 (26%)
1.56 » 1.50
4/19 (21%)
19
2.46 » 2.41
5/19 (26%)
1.56 » 1.50
4/19 (21%)
14:30 Ivan Pandur vs Mikhail Gusev
2.77 » 2.71
5/25 (20%)
1.44 » 1.41
2/25 (8%)
25
2.77 » 2.71
5/25 (20%)
1.44 » 1.41
2/25 (8%)
14:45 Kirill Malahov vs Igor Abelmasov
1.24 » 1.40
1/21 (5%)
4.16 » 2.86
20/21 (95%)
21
1.24 » 1.40
1/21 (5%)
4.16 » 2.86
20/21 (95%)
14:45 Pavel Vshivkov vs sergey lanin
1.34 » 1.32
1/31 (3%)
3.20 » 3.10
20/31 (65%)
31
1.34 » 1.32
1/31 (3%)
3.20 » 3.10
20/31 (65%)
15:00 Vladimir Nemashkalo vs Evgeny Anisimov
2.60 » 2.82
0/30 (0%)
1.47 » 1.38
20/30 (67%)
30
2.60 » 2.82
0/30 (0%)
1.47 » 1.38
20/30 (67%)
15:15 Aleksandr Krotkov vs Aleksandr Kolmin
2.81 » 2.55
15/22 (68%)
1.43 » 1.45
0/22 (0%)
22
2.81 » 2.55
15/22 (68%)
1.43 » 1.45
0/22 (0%)
15:15 Artem Slashchev vs Konstantin Bystrushkin
2.77 » 2.71
2/20 (10%)
1.45 » 1.40
2/20 (10%)
20
2.77 » 2.71
2/20 (10%)
1.45 » 1.40
2/20 (10%)
16:15 Artem Slashchev vs Igor Abelmasov
1.99 » 2.49
0/13 (0%)
1.90 » 1.53
9/13 (69%)
13
1.99 » 2.49
0/13 (0%)
1.90 » 1.53
9/13 (69%)
16:30 Sergey Kuzmin vs Igor Zemit
2.55 » 2.92
2/30 (7%)
1.50 » 1.36
26/30 (87%)
30
2.55 » 2.92
2/30 (7%)
1.50 » 1.36
26/30 (87%)
16:45 Dmitriy Tunitsyn vs Ivan Soldatov
1.63 » 1.41
32/33 (97%)
2.22 » 2.70
0/33 (0%)
33
1.63 » 1.41
32/33 (97%)
2.22 » 2.70
0/33 (0%)
16:45 Anton Sirotkin vs Ivan Afanasyev
1.88 » 1.85
2/29 (7%)
1.87 » 1.84
1/29 (3%)
29
1.88 » 1.85
2/29 (7%)
1.87 » 1.84
1/29 (3%)
17:00 Igor Mihaylov vs Dmitry Tikhnenko
1.61 » 1.46
25/30 (83%)
2.28 » 2.55
4/30 (13%)
30
1.61 » 1.46
25/30 (83%)
2.28 » 2.55
4/30 (13%)
17:15 Bogdan Grebenyuk vs Dmitry Petrochenko
1.86 » 1.83
5/33 (15%)
1.89 » 1.88
3/33 (9%)
33
1.86 » 1.83
5/33 (15%)
1.89 » 1.88
3/33 (9%)
17:15 Evgeniy Glazun vs Roman Kobytov
1.77 » 1.73
2/26 (8%)
2.02 » 1.98
4/26 (15%)
26
1.77 » 1.73
2/26 (8%)
2.02 » 1.98
4/26 (15%)
17:30 Igor Zemit vs Igor Mihaylov
1.94 » 1.89
4/30 (13%)
1.83 » 1.81
3/30 (10%)
30
1.94 » 1.89
4/30 (13%)
1.83 » 1.81
3/30 (10%)
17:45 Ivan Afanasyev vs Evgeniy Glazun
2.34 » 2.42
1/30 (3%)
1.58 » 1.50
22/30 (73%)
30
2.34 » 2.42
1/30 (3%)
1.58 » 1.50
22/30 (73%)
17:45 Ivan Soldatov vs Bogdan Grebenyuk
1.69 » 1.56
23/33 (70%)
2.12 » 2.31
1/33 (3%)
33
1.69 » 1.56
23/33 (70%)
2.12 » 2.31
1/33 (3%)
18:30 Sergey Kuzmin vs Igor Mihaylov
1.89 » 1.85
4/30 (13%)
1.86 » 1.84
2/30 (7%)
30
1.89 » 1.85
4/30 (13%)
1.86 » 1.84
2/30 (7%)
18:45 Anton Sirotkin vs Evgeniy Glazun
2.00 » 2.32
0/29 (0%)
1.75 » 1.55
24/29 (83%)
29
2.00 » 2.32
0/29 (0%)
1.75 » 1.55
24/29 (83%)
18:45 Dmitriy Tunitsyn vs Bogdan Grebenyuk
1.87 » 1.85
3/33 (9%)
1.88 » 1.84
5/33 (15%)
33
1.87 » 1.85
3/33 (9%)
1.88 » 1.84
5/33 (15%)
19:00 Igor Zemit vs Dmitry Tikhnenko
2.15 » 2.14
2/30 (7%)
1.68 » 1.63
7/30 (23%)
30
2.15 » 2.14
2/30 (7%)
1.68 » 1.63
7/30 (23%)
19:15 Ivan Soldatov vs Dmitry Petrochenko
2.01 » 1.98
2/32 (6%)
1.74 » 1.71
6/32 (19%)
32
2.01 » 1.98
2/32 (6%)
1.74 » 1.71
6/32 (19%)
19:15 Ivan Afanasyev vs Roman Kobytov
1.85 » 1.82
3/26 (12%)
1.93 » 1.89
3/26 (12%)
26
1.85 » 1.82
3/26 (12%)
1.93 » 1.89
3/26 (12%)
20:30 Dmitry Evlakhin vs Denes Sayanov
2.21 » 2.19
0/21 (0%)
1.66 » 1.61
5/21 (24%)
21
2.21 » 2.19
0/21 (0%)
1.66 » 1.61
5/21 (24%)
20:45 Aleksandr Volkov vs Vladimir Safonov
1.64 » 1.64
0/33 (0%)
2.20 » 2.12
19/33 (58%)
33
1.64 » 1.64
0/33 (0%)
2.20 » 2.12
19/33 (58%)
20:45 Oleg Kutuzov vs Artem Suntsov
2.01 » 2.21
0/29 (0%)
1.77 » 1.59
27/29 (93%)
29
2.01 » 2.21
0/29 (0%)
1.77 » 1.59
27/29 (93%)
21:15 Alexander Fedosov vs Nikolay Zhurba
1.89 » 1.89
0/23 (0%)
1.89 » 1.82
4/23 (17%)
23
1.89 » 1.89
0/23 (0%)
1.89 » 1.82
4/23 (17%)
21:15 Yurii Lbov vs Sergey Myagkov
1.65 » 1.61
3/24 (13%)
2.21 » 2.18
0/24 (0%)
24
1.65 » 1.61
3/24 (13%)
2.21 » 2.18
0/24 (0%)
21:30 Denes Sayanov vs Evgeniy Ilyukhin
1.31 » 1.28
5/30 (17%)
3.37 » 3.38
0/30 (0%)
30
1.31 » 1.28
5/30 (17%)
3.37 » 3.38
0/30 (0%)
21:45 Vladimir Safonov vs Yuriy Merkushin
1.52 » 1.49
3/33 (9%)
2.45 » 2.42
5/33 (15%)
33
1.52 » 1.49
3/33 (9%)
2.45 » 2.42
5/33 (15%)
21:45 Artem Suntsov vs Nikita Sadovskiy
1.92 » 1.87
5/23 (22%)
1.84 » 1.82
0/23 (0%)
23
1.92 » 1.87
5/23 (22%)
1.84 » 1.82
0/23 (0%)
22:00 Dmitry Evlakhin vs Sergey Ogay
1.91 » 1.91
1/21 (5%)
1.83 » 1.76
8/21 (38%)
21
1.91 » 1.91
1/21 (5%)
1.83 » 1.76
8/21 (38%)
22:15 Oleg Kutuzov vs Yurii Lbov
2.62 » 2.47
11/20 (55%)
1.49 » 1.48
3/20 (15%)
20
2.62 » 2.47
11/20 (55%)
1.49 » 1.48
3/20 (15%)
22:15 Aleksandr Volkov vs Alexander Fedosov
1.76 » 1.64
15/24 (63%)
2.06 » 2.14
1/24 (4%)
24
1.76 » 1.64
15/24 (63%)
2.06 » 2.14
1/24 (4%)
22:30 Evgeniy Ilyukhin vs Roman Pavlenko
1.96 » 1.95
1/30 (3%)
1.78 » 1.74
5/30 (17%)
30
1.96 » 1.95
1/30 (3%)
1.78 » 1.74
5/30 (17%)
22:45 Nikita Sadovskiy vs Sergey Myagkov
1.38 » 1.34
1/23 (4%)
3.00 » 2.97
3/23 (13%)
23
1.38 » 1.34
1/23 (4%)
3.00 » 2.97
3/23 (13%)
23:00 Denes Sayanov vs Sergey Ogay
1.34 » 1.32
5/30 (17%)
3.25 » 3.04
19/30 (63%)
30
1.34 » 1.32
5/30 (17%)
3.25 » 3.04
19/30 (63%)
23:15 Artem Suntsov vs Yurii Lbov
1.77 » 1.69
13/24 (54%)
2.03 » 2.05
0/24 (0%)
24
1.77 » 1.69
13/24 (54%)
2.03 » 2.05
0/24 (0%)
23:15 Vladimir Safonov vs Alexander Fedosov
1.62 » 1.56
7/24 (29%)
2.28 » 2.27
1/24 (4%)
24
1.62 » 1.56
7/24 (29%)
2.28 » 2.27
1/24 (4%)
23:30 Roman Pavlenko vs Dmitry Evlakhin
1.80 » 1.75
5/21 (24%)
1.95 » 1.92
1/21 (5%)
21
1.80 » 1.75
5/21 (24%)
1.95 » 1.92
1/21 (5%)
23:45 Nikolay Zhurba vs Aleksandr Volkov
2.20 » 2.19
0/33 (0%)
1.64 » 1.61
4/33 (12%)
33
2.20 » 2.19
0/33 (0%)
1.64 » 1.61
4/33 (12%)
23:45 Sergey Myagkov vs Oleg Kutuzov
1.74 » 1.72
0/28 (0%)
2.04 » 2.00
4/28 (14%)
28
1.74 » 1.72
0/28 (0%)
2.04 » 2.00
4/28 (14%)
8/3/2021 at 00:00 Sergey Ogay vs Evgeniy Ilyukhin
1.57 » 1.54
4/30 (13%)
2.34 » 2.32
1/30 (3%)
30
1.57 » 1.54
4/30 (13%)
2.34 » 2.32
1/30 (3%)
8/3/2021 at 00:15 Alexander Fedosov vs Yuriy Merkushin
2.04 » 1.98
2/18 (11%)
1.76 » 1.71
0/18 (0%)
18
2.04 » 1.98
2/18 (11%)
1.76 » 1.71
0/18 (0%)
8/3/2021 at 00:15 Yurii Lbov vs Nikita Sadovskiy
1.97 » 1.95
0/23 (0%)
1.77 » 1.72
3/23 (13%)
23
1.97 » 1.95
0/23 (0%)
1.77 » 1.72
3/23 (13%)
8/3/2021 at 00:45 Nikolay Zhurba vs Vladimir Safonov
2.86 » 2.69
22/31 (71%)
1.41 » 1.41
0/31 (0%)
31
2.86 » 2.69
22/31 (71%)
1.41 » 1.41
0/31 (0%)
8/3/2021 at 00:45 Sergey Myagkov vs Artem Suntsov
1.91 » 1.95
1/31 (3%)
1.84 » 1.74
8/31 (26%)
31
1.91 » 1.95
1/31 (3%)
1.84 » 1.74
8/31 (26%)
8/3/2021 at 01:00 Evgeniy Ilyukhin vs Dmitry Evlakhin
2.01 » 1.96
3/20 (15%)
1.75 » 1.72
0/20 (0%)
20
2.01 » 1.96
3/20 (15%)
1.75 » 1.72
0/20 (0%)
8/3/2021 at 01:15 Yuriy Merkushin vs Aleksandr Volkov
1.80 » 1.68
22/31 (71%)
1.98 » 2.06
0/31 (0%)
31
1.80 » 1.68
22/31 (71%)
1.98 » 2.06
0/31 (0%)
8/3/2021 at 01:15 Nikita Sadovskiy vs Oleg Kutuzov
2.20 » 2.12
7/17 (41%)
1.69 » 1.64
0/17 (0%)
17
2.20 » 2.12
7/17 (41%)
1.69 » 1.64
0/17 (0%)
8/3/2021 at 04:35 Ivan Pandur vs Vladimir Nemashkalo
1.62 » 1.37
0/4 (0%)
3.10 » 2.87
1/4 (25%)
4
1.62 » 1.37
0/4 (0%)
3.10 » 2.87
1/4 (25%)
8/3/2021 at 04:45 Aleksey Lobanov vs Vadim Putilovsky
2.15 » 1.97
2/6 (33%)
1.90 » 1.76
0/6 (0%)
6
2.15 » 1.97
2/6 (33%)
1.90 » 1.76
0/6 (0%)
8/3/2021 at 04:50 Pavel Vshivkov vs Mikhail Chernyavskiy
2.24 » 2.13
0/6 (0%)
1.85 » 1.66
2/6 (33%)
6
2.24 » 2.13
0/6 (0%)
1.85 » 1.66
2/6 (33%)
8/3/2021 at 05:15 Ilya Novikov vs Tyinchtyik Turabekov
2.83 » 2.67
0/5 (0%)
1.63 » 1.42
1/5 (20%)
5
2.83 » 2.67
0/5 (0%)
1.63 » 1.42
1/5 (20%)
8/3/2021 at 05:20 Andrey Zabrodin vs Pavel Vshivkov
1.58 » 1.42
1/6 (17%)
2.84 » 2.71
0/6 (0%)
6
1.58 » 1.42
1/6 (17%)
2.84 » 2.71
0/6 (0%)
8/3/2021 at 05:35 Vadim Putilovsky vs Ilya Novikov
1.84 » 1.72
1/6 (17%)
2.27 » 2.03
3/6 (50%)
6
1.84 » 1.72
1/6 (17%)
2.27 » 2.03
3/6 (50%)
8/3/2021 at 05:50 Mikhail Chernyavskiy vs Igor Sergeevich
1.88 » 1.72
0/6 (0%)
2.17 » 2.02
1/6 (17%)
6
1.88 » 1.72
0/6 (0%)
2.17 » 2.02
1/6 (17%)
8/3/2021 at 06:05 Tyinchtyik Turabekov vs Aleksey Lobanov
1.85 » 1.69
0/5 (0%)
2.33 » 2.07
1/5 (20%)
5
1.85 » 1.69
0/5 (0%)
2.33 » 2.07
1/5 (20%)
8/3/2021 at 06:20 Igor Sergeevich vs Pavel Vshivkov
1.62 » 1.46
1/6 (17%)
2.74 » 2.58
1/6 (17%)
6
1.62 » 1.46
1/6 (17%)
2.74 » 2.58
1/6 (17%)
8/3/2021 at 06:35 Aleksey Lobanov vs Ilya Novikov
1.76 » 1.59
2/6 (33%)
2.37 » 2.22
0/6 (0%)
6
1.76 » 1.59
2/6 (33%)
2.37 » 2.22
0/6 (0%)
8/3/2021 at 06:50 Andrey Zabrodin vs Mikhail Chernyavskiy
2.42 » 2.27
0/6 (0%)
1.74 » 1.57
1/6 (17%)
6
2.42 » 2.27
0/6 (0%)
1.74 » 1.57
1/6 (17%)
8/3/2021 at 07:05 Vadim Putilovsky vs Tyinchtyik Turabekov
2.29 » 2.04
1/5 (20%)
1.86 » 1.69
0/5 (0%)
5
2.29 » 2.04
1/5 (20%)
1.86 » 1.69
0/5 (0%)
8/3/2021 at 08:20 Daniil Mikheev vs Alexandr Kozlov
2.21 » 1.99
3/6 (50%)
1.87 » 1.72
1/6 (17%)
6
2.21 » 1.99
3/6 (50%)
1.87 » 1.72
1/6 (17%)
8/3/2021 at 08:35 Aleksandr Poprocky vs Oleg Manuylov
2.04 » 1.88
1/6 (17%)
1.99 » 1.83
0/6 (0%)
6
2.04 » 1.88
1/6 (17%)
1.99 » 1.83
0/6 (0%)
8/3/2021 at 08:35 Aleksei Komarov vs Aleksey Zirin
2.05 » 1.88
2/6 (33%)
1.98 » 1.83
0/6 (0%)
6
2.05 » 1.88
2/6 (33%)
1.98 » 1.83
0/6 (0%)
8/3/2021 at 08:50 Maksim Ilichev vs Roman Kobytov
1.95 » 1.80
1/6 (17%)
2.09 » 1.91
1/6 (17%)
6
1.95 » 1.80
1/6 (17%)
2.09 » 1.91
1/6 (17%)
8/3/2021 at 09:05 Alexey Kazakov vs Anton Mohnachev
1.52 » 1.34
1/6 (17%)
3.12 » 3.02
1/6 (17%)
6
1.52 » 1.34
1/6 (17%)
3.12 » 3.02
1/6 (17%)
8/3/2021 at 09:05 Nikolay Pashkov vs Oleg Belugin
2.05 » 1.88
2/6 (33%)
1.98 » 1.83
0/6 (0%)
6
2.05 » 1.88
2/6 (33%)
1.98 » 1.83
0/6 (0%)
8/3/2021 at 09:35 Aleksey Zirin vs Alexey Kazakov
2.24 » 2.06
1/6 (17%)
1.84 » 1.68
1/6 (17%)
6
2.24 » 2.06
1/6 (17%)
1.84 » 1.68
1/6 (17%)
8/3/2021 at 09:35 Oleg Manuylov vs Nikolay Pashkov
2.12 » 1.97
1/6 (17%)
1.91 » 1.74
1/6 (17%)
6
2.12 » 1.97
1/6 (17%)
1.91 » 1.74
1/6 (17%)
8/3/2021 at 09:50 Roman Kobytov vs Daniil Mikheev
2.10 » 1.91
2/6 (33%)
1.94 » 1.80
0/6 (0%)
6
2.10 » 1.91
2/6 (33%)
1.94 » 1.80
0/6 (0%)
8/3/2021 at 10:05 Oleg Belugin vs Aleksandr Poprocky
1.50 » 1.25
4/6 (67%)
3.29 » 3.61
0/6 (0%)
6
1.50 » 1.25
4/6 (67%)
3.29 » 3.61
0/6 (0%)
8/3/2021 at 10:05 Anton Mohnachev vs Aleksei Komarov
1.67 » 1.49
2/6 (33%)
2.59 » 2.46
0/6 (0%)
6
1.67 » 1.49
2/6 (33%)
2.59 » 2.46
0/6 (0%)
8/3/2021 at 10:20 Daniil Mikheev vs Maksim Ilichev
1.83 » 1.66
2/6 (33%)
2.26 » 2.10
0/6 (0%)
6
1.83 » 1.66
2/6 (33%)
2.26 » 2.10
0/6 (0%)
8/3/2021 at 10:35 Aleksei Komarov vs Alexey Kazakov
1.68 » 1.51
2/6 (33%)
2.54 » 2.40
0/6 (0%)
6
1.68 » 1.51
2/6 (33%)
2.54 » 2.40
0/6 (0%)
8/3/2021 at 10:35 Aleksandr Poprocky vs Nikolay Pashkov
1.82 » 1.69
1/6 (17%)
2.29 » 2.04
2/6 (33%)
6
1.82 » 1.69
1/6 (17%)
2.29 » 2.04
2/6 (33%)
8/3/2021 at 10:50 Alexandr Kozlov vs Roman Kobytov
1.74 » 1.57
1/6 (17%)
2.42 » 2.27
0/6 (0%)
6
1.74 » 1.57
1/6 (17%)
2.42 » 2.27
0/6 (0%)
8/3/2021 at 11:05 Oleg Manuylov vs Oleg Belugin
2.11 » 1.97
0/6 (0%)
1.93 » 1.76
2/6 (33%)
6
2.11 » 1.97
0/6 (0%)
1.93 » 1.76
2/6 (33%)
8/3/2021 at 11:15 Aleksey Zirin vs Anton Mohnachev
1.68 » 1.50
1/6 (17%)
2.59 » 2.45
1/6 (17%)
6
1.68 » 1.50
1/6 (17%)
2.59 » 2.45
1/6 (17%)
8/3/2021 at 12:20 Mikhail Sverdlov vs Mikhail Gusev
1.49 » 1.29
3/5 (60%)
3.47 » 3.33
0/5 (0%)
5
1.49 » 1.29
3/5 (60%)
3.47 » 3.33
0/5 (0%)
8/3/2021 at 12:35 Kirill Malahov vs Vladimir Beliakov
1.91 » 1.72
1/5 (20%)
2.21 » 2.01
2/5 (40%)
5
1.91 » 1.72
1/5 (20%)
2.21 » 2.01
2/5 (40%)
8/3/2021 at 12:35 Anatoly Batalov vs Aleksandr Golyshev
1.72 » 1.51
2/5 (40%)
2.59 » 2.42
1/5 (20%)
5
1.72 » 1.51
2/5 (40%)
2.59 » 2.42
1/5 (20%)
8/3/2021 at 12:50 Sergey Muslikov vs Vladimir Staroverov
4.33 » 4.34
0/5 (0%)
1.39 » 1.18
3/5 (60%)
5
4.33 » 4.34
0/5 (0%)
1.39 » 1.18
3/5 (60%)
8/3/2021 at 13:05 Oleg Nikiforov vs Ivan Tolmachev
1.47 » 1.26
2/5 (40%)
3.65 » 3.52
1/5 (20%)
5
1.47 » 1.26
2/5 (40%)
3.65 » 3.52
1/5 (20%)
8/3/2021 at 13:05 Sergey Burov vs Vitaly Demchenko
1.74 » 1.59
0/5 (0%)
2.55 » 2.24
3/5 (60%)
5
1.74 » 1.59
0/5 (0%)
2.55 » 2.24
3/5 (60%)
8/3/2021 at 13:35 Vladimir Beliakov vs Sergey Burov
2.74 » 2.69
0/5 (0%)
1.69 » 1.44
3/5 (60%)
5
2.74 » 2.69
0/5 (0%)
1.69 » 1.44
3/5 (60%)
8/3/2021 at 13:50 Vladimir Staroverov vs Mikhail Sverdlov
1.63 » 1.42
2/5 (40%)
2.85 » 2.67
1/5 (20%)
5
1.63 » 1.42
2/5 (40%)
2.85 » 2.67
1/5 (20%)
8/3/2021 at 14:05 Ivan Tolmachev vs Anatoly Batalov
2.85 » 2.69
0/5 (0%)
1.62 » 1.41
2/5 (40%)
5
2.85 » 2.69
0/5 (0%)
1.62 » 1.41
2/5 (40%)
8/3/2021 at 14:20 Mikhail Sverdlov vs Sergey Muslikov
1.68 » 1.46
2/5 (40%)
2.72 » 2.58
1/5 (20%)
5
1.68 » 1.46
2/5 (40%)
2.72 » 2.58
1/5 (20%)
8/3/2021 at 14:35 Kirill Malahov vs Sergey Burov
2.77 » 2.62
1/5 (20%)
1.65 » 1.44
2/5 (40%)
5
2.77 » 2.62
1/5 (20%)
1.65 » 1.44
2/5 (40%)
8/3/2021 at 14:35 Anatoly Batalov vs Oleg Nikiforov
1.95 » 1.79
1/5 (20%)
2.15 » 1.89
2/5 (40%)
5
1.95 » 1.79
1/5 (20%)
2.15 » 1.89
2/5 (40%)
8/3/2021 at 14:50 Mikhail Gusev vs Vladimir Staroverov
1.75 » 1.55
2/5 (40%)
2.51 » 2.33
1/5 (20%)
5
1.75 » 1.55
2/5 (40%)
2.51 » 2.33
1/5 (20%)
8/3/2021 at 15:05 Aleksandr Golyshev vs Ivan Tolmachev
2.30 » 2.12
1/5 (20%)
1.87 » 1.66
2/5 (40%)
5
2.30 » 2.12
1/5 (20%)
1.87 » 1.66
2/5 (40%)
8/3/2021 at 15:05 Vladimir Beliakov vs Vitaly Demchenko
1.93 » 1.79
0/5 (0%)
2.21 » 1.93
3/5 (60%)
5
1.93 » 1.79
0/5 (0%)
2.21 » 1.93
3/5 (60%)