Last Viewed Games
Table Tennis» Russia» Liga Pro 1 2 B
00:00 Andrey Pravednov vs Dmitry Evlakhin
3.02 » 3.08
0/23 (0%)
1.38 » 1.32
4/23 (17%)
23
3.02 » 3.08
0/23 (0%)
1.38 » 1.32
4/23 (17%)
00:15 Evgeny Kalashnikov vs Nikita Sadovskiy
2.10 » 2.09
0/24 (0%)
1.71 » 1.66
5/24 (21%)
24
2.10 » 2.09
0/24 (0%)
1.71 » 1.66
5/24 (21%)
00:15 Valery Sidorin vs Dmitry Tikhnenko
2.04 » 2.00
0/19 (0%)
1.76 » 1.72
2/19 (11%)
19
2.04 » 2.00
0/19 (0%)
1.76 » 1.72
2/19 (11%)
00:30 Sergey Ogay vs Roman Pavlenko
2.45 » 2.45
1/24 (4%)
1.53 » 1.49
4/24 (17%)
24
2.45 » 2.45
1/24 (4%)
1.53 » 1.49
4/24 (17%)
00:45 Dmitriy Balakin vs Vasiliy Rudenko
2.09 » 2.06
1/24 (4%)
1.71 » 1.68
2/24 (8%)
24
2.09 » 2.06
1/24 (4%)
1.71 » 1.68
2/24 (8%)
00:45 Valery Ivanov vs Alexander Serebrennikov
2.96 » 2.96
2/24 (8%)
1.38 » 1.34
3/24 (13%)
24
2.96 » 2.96
2/24 (8%)
1.38 » 1.34
3/24 (13%)
01:00 Dmitry Evlakhin vs Evgeniy Ilyukhin
1.79 » 1.74
4/19 (21%)
2.00 » 1.98
0/19 (0%)
19
1.79 » 1.74
4/19 (21%)
2.00 » 1.98
0/19 (0%)
01:15 Nikita Sadovskiy vs Alexander Petrov
1.84 » 1.80
4/24 (17%)
1.92 » 1.90
0/24 (0%)
24
1.84 » 1.80
4/24 (17%)
1.92 » 1.90
0/24 (0%)
01:15 Dmitry Tikhnenko vs Alexei Vlasov
1.85 » 1.82
1/20 (5%)
1.92 » 1.87
5/20 (25%)
20
1.85 » 1.82
1/20 (5%)
1.92 » 1.87
5/20 (25%)
02:35 Nikita Sadovskiy vs Aleksandr Petrov
2.06 » 1.68
1/3 (33%)
2.47 » 2.39
0/3 (0%)
3
2.06 » 1.68
1/3 (33%)
2.47 » 2.39
0/3 (0%)
04:30 Alexander Vorozheikin vs Andrey Andreev
1.88 » 1.84
3/22 (14%)
1.88 » 1.87
0/22 (0%)
22
1.88 » 1.84
3/22 (14%)
1.88 » 1.87
0/22 (0%)
04:45 Sergey Lanovenko vs Vladimir Sinkovskiy
1.36 » 1.31
4/21 (19%)
3.18 » 3.19
1/21 (5%)
21
1.36 » 1.31
4/21 (19%)
3.18 » 3.19
1/21 (5%)
05:00 Gennady Karpovkin vs Robert Agababyan
2.13 » 2.08
1/23 (4%)
1.70 » 1.67
2/23 (9%)
23
2.13 » 2.08
1/23 (4%)
1.70 » 1.67
2/23 (9%)
05:15 Aleksandr Fedorov vs Vladimir Nemashkalo
1.71 » 1.64
6/23 (26%)
2.10 » 2.16
0/23 (0%)
23
1.71 » 1.64
6/23 (26%)
2.10 » 2.16
0/23 (0%)
05:30 Andrey Andreev vs Gennady Karpovkin
2.97 » 3.14
2/24 (8%)
1.38 » 1.31
13/24 (54%)
24
2.97 » 3.14
2/24 (8%)
1.38 » 1.31
13/24 (54%)
05:45 Sergey Khomutov vs Sergey Skotnikov
1.71 » 1.65
5/19 (26%)
2.14 » 2.10
0/19 (0%)
19
1.71 » 1.65
5/19 (26%)
2.14 » 2.10
0/19 (0%)
05:45 Vladimir Sinkovskiy vs Aleksandr Fedorov
2.99 » 2.95
3/23 (13%)
1.38 » 1.35
1/23 (4%)
23
2.99 » 2.95
3/23 (13%)
1.38 » 1.35
1/23 (4%)
06:00 Robert Agababyan vs Alexander Vorozheikin
1.99 » 2.06
1/22 (5%)
1.75 » 1.68
4/22 (18%)
22
1.99 » 2.06
1/22 (5%)
1.75 » 1.68
4/22 (18%)
06:15 Vladimir Nemashkalo vs Sergey Lanovenko
1.49 » 1.45
3/23 (13%)
2.57 » 2.56
1/23 (4%)
23
1.49 » 1.45
3/23 (13%)
2.57 » 2.56
1/23 (4%)
06:15 Vitaly Bazilevsky vs Konstantin Olshakov
2.78 » 2.80
0/18 (0%)
1.44 » 1.38
3/18 (17%)
18
2.78 » 2.80
0/18 (0%)
1.44 » 1.38
3/18 (17%)
06:30 Alexander Vorozheikin vs Gennady Karpovkin
1.76 » 1.72
1/22 (5%)
1.99 » 1.96
0/22 (0%)
22
1.76 » 1.72
1/22 (5%)
1.99 » 1.96
0/22 (0%)
06:45 Konstantin Olshakov vs Sergey Skotnikov
1.48 » 1.44
2/19 (11%)
2.62 » 2.59
1/19 (5%)
19
1.48 » 1.44
2/19 (11%)
2.62 » 2.59
1/19 (5%)
06:45 Sergey Lanovenko vs Aleksandr Fedorov
2.00 » 1.98
1/23 (4%)
1.75 » 1.71
2/23 (9%)
23
2.00 » 1.98
1/23 (4%)
1.75 » 1.71
2/23 (9%)
07:00 Andrey Andreev vs Robert Agababyan
1.94 » 1.96
5/24 (21%)
1.83 » 1.81
1/24 (4%)
24
1.94 » 1.96
5/24 (21%)
1.83 » 1.81
1/24 (4%)
07:15 Sergey Khomutov vs Vitaly Bazilevsky
1.86 » 1.91
1/19 (5%)
1.93 » 1.79
13/19 (68%)
19
1.86 » 1.91
1/19 (5%)
1.93 » 1.79
13/19 (68%)
07:15 Vladimir Sinkovskiy vs Vladimir Nemashkalo
3.26 » 3.29
0/24 (0%)
1.32 » 1.27
9/24 (38%)
24
3.26 » 3.29
0/24 (0%)
1.32 » 1.27
9/24 (38%)
08:15 Sergey Khomutov vs Sergey Skotnikov
1.62 » 1.39
2/6 (33%)
4.12 » 4.23
0/6 (0%)
6
1.62 » 1.39
2/6 (33%)
4.12 » 4.23
0/6 (0%)
08:45 Ruben Arutiunov vs Bazhinov Yaroslav
1.75 » 1.73
1/26 (4%)
1.99 » 1.95
1/26 (4%)
26
1.75 » 1.73
1/26 (4%)
1.99 » 1.95
1/26 (4%)
08:45 Aleksandr Tretyakov vs Stanislav Bilyuga
1.75 » 1.72
2/24 (8%)
2.01 » 1.97
2/24 (8%)
24
1.75 » 1.72
2/24 (8%)
2.01 » 1.97
2/24 (8%)
09:00 Oleg Kutuzov vs Vasily Shirshov
1.51 » 1.46
4/21 (19%)
2.48 » 2.54
0/21 (0%)
21
1.51 » 1.46
4/21 (19%)
2.48 » 2.54
0/21 (0%)
09:15 Andrey Pravednov vs Evgeny Masokin
2.44 » 2.40
2/25 (8%)
1.54 » 1.51
0/25 (0%)
25
2.44 » 2.40
2/25 (8%)
1.54 » 1.51
0/25 (0%)
09:15 Anatoly Batalov vs Ivan Lednev
1.87 » 1.72
20/26 (77%)
1.88 » 2.02
0/26 (0%)
26
1.87 » 1.72
20/26 (77%)
1.88 » 2.02
0/26 (0%)
09:20 Igor Abelmasov vs Oleg Kutuzov
1.80 » 1.89
6/17 (35%)
2.01 » 1.90
9/17 (53%)
17
1.80 » 1.89
6/17 (35%)
2.01 » 1.90
9/17 (53%)
09:45 Stanislav Bilyuga vs Andrey Pravednov
1.83 » 1.77
2/24 (8%)
1.95 » 2.36
1/24 (4%)
24
1.83 » 1.77
2/24 (8%)
1.95 » 2.36
1/24 (4%)
09:45 Bazhinov Yaroslav vs Anatoly Batalov
1.31 » 1.27
2/25 (8%)
3.40 » 3.90
4/25 (16%)
25
1.31 » 1.27
2/25 (8%)
3.40 » 3.90
4/25 (16%)
10:00 Vasily Shirshov vs Sergey Maksakov
1.76 » 1.72
4/26 (15%)
1.98 » 1.97
0/26 (0%)
26
1.76 » 1.72
4/26 (15%)
1.98 » 1.97
0/26 (0%)
10:15 Evgeny Masokin vs Aleksandr Tretyakov
1.77 » 2.10
1/25 (4%)
1.97 » 1.87
5/25 (20%)
25
1.77 » 2.10
1/25 (4%)
1.97 » 1.87
5/25 (20%)
10:30 Sergey Maksakov vs Oleg Kutuzov
3.14 » 3.14
1/21 (5%)
1.36 » 1.32
2/21 (10%)
21
3.14 » 3.14
1/21 (5%)
1.36 » 1.32
2/21 (10%)
10:45 Aleksandr Tretyakov vs Andrey Pravednov
1.88 » 1.86
0/26 (0%)
1.87 » 1.83
2/26 (8%)
26
1.88 » 1.86
0/26 (0%)
1.87 » 1.83
2/26 (8%)
10:45 Ruben Arutiunov vs Anatoly Batalov
1.69 » 1.61
6/25 (24%)
2.12 » 2.74
0/25 (0%)
25
1.69 » 1.61
6/25 (24%)
2.12 » 2.74
0/25 (0%)
10:50 Igor Abelmasov vs Vasily Shirshov
1.52 » 1.35
1/6 (17%)
3.87 » 3.87
0/6 (0%)
6
1.52 » 1.35
1/6 (17%)
3.87 » 3.87
0/6 (0%)
11:15 Stanislav Bilyuga vs Evgeny Masokin
1.98 » 1.95
1/25 (4%)
1.76 » 1.73
2/25 (8%)
25
1.98 » 1.95
1/25 (4%)
1.76 » 1.73
2/25 (8%)
11:15 Bazhinov Yaroslav vs Ivan Lednev
1.59 » 1.65
16/26 (62%)
2.28 » 2.42
1/26 (4%)
26
1.59 » 1.65
16/26 (62%)
2.28 » 2.42
1/26 (4%)
12:15 Aleksandr Tretyakov vs Evgeny Masokin
1.98 » 1.85
2/8 (25%)
1.98 » 1.86
0/8 (0%)
8
1.98 » 1.85
2/8 (25%)
1.98 » 1.86
0/8 (0%)
12:15 Ruben Arutiunov vs Bazhinov Yaroslav
2.15 » 1.62
1/2 (50%)
2.64 » 2.19
0/2 (0%)
2
2.15 » 1.62
1/2 (50%)
2.64 » 2.19
0/2 (0%)
12:30 Mikhail Chernyavskiy vs Andrey Zabrodin
2.12 » 2.09
1/25 (4%)
1.69 » 1.67
2/25 (8%)
25
2.12 » 2.09
1/25 (4%)
1.69 » 1.67
2/25 (8%)
12:45 Dmitry Fedorov vs Vladimir Petrov
1.70 » 1.66
1/21 (5%)
2.13 » 2.09
0/21 (0%)
21
1.70 » 1.66
1/21 (5%)
2.13 » 2.09
0/21 (0%)
12:45 Aleksandr Golyshev vs Sergey Skotnikov
1.41 » 1.38
0/26 (0%)
2.84 » 2.80
2/26 (8%)
26
1.41 » 1.38
0/26 (0%)
2.84 » 2.80
2/26 (8%)
13:00 Vladimir Selkin vs Andrey Sadkov
1.99 » 1.96
1/26 (4%)
1.75 » 1.72
1/26 (4%)
26
1.99 » 1.96
1/26 (4%)
1.75 » 1.72
1/26 (4%)
13:15 Vitaly Bazilevsky vs Artem Arutiunyan
3.79 » 4.09
2/19 (11%)
1.30 » 1.20
7/19 (37%)
19
3.79 » 4.09
2/19 (11%)
1.30 » 1.20
7/19 (37%)
13:15 Semyon Korolev vs Maxim Pronkin
1.61 » 1.56
1/21 (5%)
2.29 » 2.25
1/21 (5%)
21
1.61 » 1.56
1/21 (5%)
2.29 » 2.25
1/21 (5%)
13:30 Andrey Zabrodin vs Vladimir Selkin
1.76 » 1.72
2/24 (8%)
1.99 » 1.96
0/24 (0%)
24
1.76 » 1.72
2/24 (8%)
1.99 » 1.96
0/24 (0%)
13:45 Vladimir Petrov vs Semyon Korolev
1.61 » 1.57
0/21 (0%)
2.28 » 2.24
1/21 (5%)
21
1.61 » 1.57
0/21 (0%)
2.28 » 2.24
1/21 (5%)
13:45 Sergey Skotnikov vs Vitaly Bazilevsky
1.67 » 1.57
3/16 (19%)
2.27 » 2.25
2/16 (13%)
16
1.67 » 1.57
3/16 (19%)
2.27 » 2.25
2/16 (13%)
14:00 Andrey Sadkov vs Mikhail Chernyavskiy
2.48 » 2.45
1/25 (4%)
1.52 » 1.48
2/25 (8%)
25
2.48 » 2.45
1/25 (4%)
1.52 » 1.48
2/25 (8%)
14:15 Maxim Pronkin vs Dmitry Fedorov
2.27 » 2.23
2/25 (8%)
1.60 » 1.58
1/25 (4%)
25
2.27 » 2.23
2/25 (8%)
1.60 » 1.58
1/25 (4%)
14:15 Artem Arutiunyan vs Aleksandr Golyshev
1.82 » 1.83
0/20 (0%)
1.97 » 1.88
8/20 (40%)
20
1.82 » 1.83
0/20 (0%)
1.97 » 1.88
8/20 (40%)
14:30 Mikhail Chernyavskiy vs Vladimir Selkin
1.88 » 1.84
1/24 (4%)
1.88 » 1.86
0/24 (0%)
24
1.88 » 1.84
1/24 (4%)
1.88 » 1.86
0/24 (0%)
14:45 Dmitry Fedorov vs Semyon Korolev
1.88 » 1.85
1/20 (5%)
1.88 » 1.85
0/20 (0%)
20
1.88 » 1.85
1/20 (5%)
1.88 » 1.85
0/20 (0%)
14:45 Aleksandr Golyshev vs Vitaly Bazilevsky
2.20 » 2.25
0/25 (0%)
1.65 » 1.57
10/25 (40%)
25
2.20 » 2.25
0/25 (0%)
1.65 » 1.57
10/25 (40%)
15:00 Andrey Zabrodin vs Andrey Sadkov
1.70 » 1.66
2/24 (8%)
2.13 » 2.10
0/24 (0%)
24
1.70 » 1.66
2/24 (8%)
2.13 » 2.10
0/24 (0%)
15:15 Vladimir Petrov vs Maxim Pronkin
1.55 » 1.50
1/16 (6%)
2.51 » 2.44
1/16 (6%)
16
1.55 » 1.50
1/16 (6%)
2.51 » 2.44
1/16 (6%)
15:15 Sergey Skotnikov vs Artem Arutiunyan
1.74 » 1.56
11/21 (52%)
2.10 » 2.26
0/21 (0%)
21
1.74 » 1.56
11/21 (52%)
2.10 » 2.26
0/21 (0%)
16:45 Vladimir Marshalov vs Dmitriy Kolesnikov
1.94 » 1.88
4/21 (19%)
1.84 » 1.81
0/21 (0%)
21
1.94 » 1.88
4/21 (19%)
1.84 » 1.81
0/21 (0%)
17:00 Vladimir Staroverov vs Aleksandr Alekseyev
2.05 » 2.12
0/21 (0%)
1.79 » 1.64
10/21 (48%)
21
2.05 » 2.12
0/21 (0%)
1.79 » 1.64
10/21 (48%)
17:15 Dmitriy Balakin vs Oleg Kutuzov
2.85 » 3.15
0/18 (0%)
1.49 » 1.33
7/18 (39%)
18
2.85 » 3.15
0/18 (0%)
1.49 » 1.33
7/18 (39%)
17:15 Nikita Lyfenko vs Evgenii Kryuchkov
1.73 » 1.67
8/21 (38%)
2.10 » 2.07
0/21 (0%)
21
1.73 » 1.67
8/21 (38%)
2.10 » 2.07
0/21 (0%)
17:45 Peter Zyuzikov vs Dmitriy Balakin
1.47 » 1.35
9/21 (43%)
2.72 » 2.93
1/21 (5%)
21
1.47 » 1.35
9/21 (43%)
2.72 » 2.93
1/21 (5%)
17:45 Dmitriy Kolesnikov vs Nikita Lyfenko
1.42 » 1.39
0/21 (0%)
2.85 » 2.75
8/21 (38%)
21
1.42 » 1.39
0/21 (0%)
2.85 » 2.75
8/21 (38%)
18:15 Oleg Kutuzov vs Sergey Burov
2.77 » 2.83
0/20 (0%)
1.45 » 1.37
9/20 (45%)
20
2.77 » 2.83
0/20 (0%)
1.45 » 1.37
9/20 (45%)
18:15 Evgenii Kryuchkov vs Vladimir Marshalov
1.83 » 1.75
9/20 (45%)
1.97 » 1.96
0/20 (0%)
20
1.83 » 1.75
9/20 (45%)
1.97 » 1.96
0/20 (0%)
18:30 Vladimir Kasatkin vs Vladimir Staroverov
2.34 » 2.31
0/20 (0%)
1.60 » 1.54
8/20 (40%)
20
2.34 » 2.31
0/20 (0%)
1.60 » 1.54
8/20 (40%)
18:45 Sergey Burov vs Dmitriy Balakin
1.67 » 1.60
7/19 (37%)
2.21 » 2.20
0/19 (0%)
19
1.67 » 1.60
7/19 (37%)
2.21 » 2.20
0/19 (0%)
19:15 Dmitriy Kolesnikov vs Evgenii Kryuchkov
1.67 » 1.62
4/19 (21%)
2.19 » 2.17
0/19 (0%)
19
1.67 » 1.62
4/19 (21%)
2.19 » 2.17
0/19 (0%)
19:15 Peter Zyuzikov vs Oleg Kutuzov
1.62 » 1.55
7/18 (39%)
2.33 » 2.30
0/18 (0%)
18
1.62 » 1.55
7/18 (39%)
2.33 » 2.30
0/18 (0%)
20:30 Vladislav Chahur vs Roman Pavlenko
1.64 » 1.57
8/19 (42%)
2.27 » 2.23
0/19 (0%)
19
1.64 » 1.57
8/19 (42%)
2.27 » 2.23
0/19 (0%)
21:00 Dmitry Evlakhin vs Alexey Uvarov
1.57 » 1.51
6/18 (33%)
2.42 » 2.39
0/18 (0%)
18
1.57 » 1.51
6/18 (33%)
2.42 » 2.39
0/18 (0%)
21:15 Miroslav Minkov vs Vasily Shirshov
1.92 » 1.87
1/20 (5%)
1.87 » 1.82
0/20 (0%)
20
1.92 » 1.87
1/20 (5%)
1.87 » 1.82
0/20 (0%)
21:15 Evgeny Kalashnikov vs Aslanyan Arutyun
1.84 » 1.69
7/20 (35%)
2.00 » 2.07
0/20 (0%)
20
1.84 » 1.69
7/20 (35%)
2.00 » 2.07
0/20 (0%)
21:45 Alexander Serebrennikov vs Denes Sayanov
1.80 » 1.77
0/20 (0%)
2.00 » 1.92
10/20 (50%)
20
1.80 » 1.77
0/20 (0%)
2.00 » 1.92
10/20 (50%)
22:00 Vladislav Chahur vs Dmitry Evlakhin
1.67 » 1.61
6/19 (32%)
2.20 » 2.17
0/19 (0%)
19
1.67 » 1.61
6/19 (32%)
2.20 » 2.17
0/19 (0%)
22:15 Yurii Lbov vs Miroslav Minkov
1.70 » 1.65
3/19 (16%)
2.15 » 2.10
0/19 (0%)
19
1.70 » 1.65
3/19 (16%)
2.15 » 2.10
0/19 (0%)
22:30 Evgeniy Ilyukhin vs Alexey Uvarov
2.26 » 2.23
0/18 (0%)
1.63 » 1.57
3/18 (17%)
18
2.26 » 2.23
0/18 (0%)
1.63 » 1.57
3/18 (17%)
22:45 Anton Mohnachev vs Vasily Shirshov
1.84 » 1.80
0/20 (0%)
1.93 » 1.88
1/20 (5%)
20
1.84 » 1.80
0/20 (0%)
1.93 » 1.88
1/20 (5%)
22:45 Denes Sayanov vs Aslanyan Arutyun
3.26 » 3.29
0/20 (0%)
1.34 » 1.28
7/20 (35%)
20
3.26 » 3.29
0/20 (0%)
1.34 » 1.28
7/20 (35%)
23:00 Roman Pavlenko vs Dmitry Evlakhin
1.37 » 1.30
6/18 (33%)
3.13 » 3.18
0/18 (0%)
18
1.37 » 1.30
6/18 (33%)
3.13 » 3.18
0/18 (0%)
23:15 Alexander Serebrennikov vs Evgeny Kalashnikov
1.95 » 1.94
1/19 (5%)
1.83 » 1.77
3/19 (16%)
19
1.95 » 1.94
1/19 (5%)
1.83 » 1.77
3/19 (16%)
23:45 Aslanyan Arutyun vs Yuriy Merkushin
1.82 » 1.79
0/20 (0%)
1.95 » 1.91
3/20 (15%)
20
1.82 » 1.79
0/20 (0%)
1.95 » 1.91
3/20 (15%)
23:45 Vasily Shirshov vs Yurii Lbov
1.66 » 1.52
10/20 (50%)
2.21 » 2.34
0/20 (0%)
20
1.66 » 1.52
10/20 (50%)
2.21 » 2.34
0/20 (0%)
10/25/2021 at 00:00 Dmitry Evlakhin vs Evgeniy Ilyukhin
1.74 » 1.68
1/14 (7%)
2.14 » 2.10
0/14 (0%)
14
1.74 » 1.68
1/14 (7%)
2.14 » 2.10
0/14 (0%)
10/25/2021 at 00:15 Miroslav Minkov vs Anton Mohnachev
1.81 » 1.73
6/17 (35%)
2.03 » 1.99
1/17 (6%)
17
1.81 » 1.73
6/17 (35%)
2.03 » 1.99
1/17 (6%)
10/25/2021 at 00:30 Alexey Uvarov vs Roman Pavlenko
1.75 » 1.69
1/16 (6%)
2.09 » 2.02
4/16 (25%)
16
1.75 » 1.69
1/16 (6%)
2.09 » 2.02
4/16 (25%)
10/25/2021 at 00:45 Aslanyan Arutyun vs Alexander Serebrennikov
3.05 » 3.05
0/18 (0%)
1.39 » 1.32
8/18 (44%)
18
3.05 » 3.05
0/18 (0%)
1.39 » 1.32
8/18 (44%)
10/25/2021 at 01:00 Evgeniy Ilyukhin vs Vladislav Chahur
2.61 » 2.59
0/17 (0%)
1.49 » 1.43
5/17 (29%)
17
2.61 » 2.59
0/17 (0%)
1.49 » 1.43
5/17 (29%)
10/25/2021 at 01:15 Denes Sayanov vs Yuriy Merkushin
1.83 » 1.76
4/18 (22%)
1.96 » 1.93
0/18 (0%)
18
1.83 » 1.76
4/18 (22%)
1.96 » 1.93
0/18 (0%)