Last Viewed Games
Table Tennis» Russia» Liga Pro 1 2 B
00:00 Konstantin Churin vs Sergey Martyukhin
3.50 » 4.23
1/22 (5%)
1.32 » 1.23
9/22 (41%)
22
3.50 » 4.23
1/22 (5%)
1.32 » 1.23
9/22 (41%)
00:15 Anton Gerasimov vs Artem Suntsov
2.33 » 2.43
1/22 (5%)
1.60 » 1.55
13/22 (59%)
22
2.33 » 2.43
1/22 (5%)
1.60 » 1.55
13/22 (59%)
00:15 Evgeny Kalashnikov vs Alexander Petrov
2.43 » 2.98
6/26 (23%)
1.56 » 1.50
8/26 (31%)
26
2.43 » 2.98
6/26 (23%)
1.56 » 1.50
8/26 (31%)
00:30 Sergey Ogay vs Alexander Serebrennikov
2.12 » 2.66
0/26 (0%)
1.70 » 1.57
14/26 (54%)
26
2.12 » 2.66
0/26 (0%)
1.70 » 1.57
14/26 (54%)
00:45 Vasily Shirshov vs Evgeniy Ilyukhin
5.50 » 5.84
5/26 (19%)
1.16 » 1.10
7/26 (27%)
26
5.50 » 5.84
5/26 (19%)
1.16 » 1.10
7/26 (27%)
00:45 Yuriy Merkushin vs Nikolay Zhurba
1.96 » 3.87
2/26 (8%)
1.79 » 1.59
12/26 (46%)
26
1.96 » 3.87
2/26 (8%)
1.79 » 1.59
12/26 (46%)
01:15 Artem Suntsov vs Dmitry Evlakhin
1.70 » 1.66
5/22 (23%)
2.13 » 2.10
1/22 (5%)
22
1.70 » 1.66
5/22 (23%)
2.13 » 2.10
1/22 (5%)
01:15 Alexander Petrov vs Aleksandr Volkov
1.97 » 1.95
1/26 (4%)
1.78 » 1.73
7/26 (27%)
26
1.97 » 1.95
1/26 (4%)
1.78 » 1.73
7/26 (27%)
04:30 Mikhail Chernyavskiy vs Andrei Andreev
1.91 » 1.86
3/26 (12%)
1.86 » 1.84
0/26 (0%)
26
1.91 » 1.86
3/26 (12%)
1.86 » 1.84
0/26 (0%)
04:45 Aleksey Pisar vs Eduard Tsvetkov
1.99 » 1.95
0/20 (0%)
1.77 » 1.72
1/20 (5%)
20
1.99 » 1.95
0/20 (0%)
1.77 » 1.72
1/20 (5%)
05:00 Pavel Vshivkov vs Igor Sergeevich
1.69 » 1.65
2/26 (8%)
2.14 » 2.10
1/26 (4%)
26
1.69 » 1.65
2/26 (8%)
2.14 » 2.10
1/26 (4%)
05:15 Vladimir Sinkovskiy vs Oleg Kharlakin
3.94 » 3.92
1/21 (5%)
1.26 » 1.21
3/21 (14%)
21
3.94 » 3.92
1/21 (5%)
1.26 » 1.21
3/21 (14%)
05:15 Oleg Nikiforov vs Igor Poletaev
2.00 » 1.96
0/26 (0%)
1.76 » 1.72
1/26 (4%)
26
2.00 » 1.96
0/26 (0%)
1.76 » 1.72
1/26 (4%)
05:30 Andrei Andreev vs Pavel Vshivkov
2.48 » 2.43
1/26 (4%)
1.53 » 1.49
3/26 (12%)
26
2.48 » 2.43
1/26 (4%)
1.53 » 1.49
3/26 (12%)
06:00 Igor Sergeevich vs Mikhail Chernyavskiy
2.46 » 2.42
0/25 (0%)
1.54 » 1.49
3/25 (12%)
25
2.46 » 2.42
0/25 (0%)
1.54 » 1.49
3/25 (12%)
06:15 Igor Poletaev vs Sergey Khomutov
1.53 » 1.49
2/24 (8%)
2.48 » 2.45
0/24 (0%)
24
1.53 » 1.49
2/24 (8%)
2.48 » 2.45
0/24 (0%)
06:45 Sergey Khomutov vs Oleg Nikiforov
2.41 » 2.38
2/25 (8%)
1.55 » 1.51
0/25 (0%)
25
2.41 » 2.38
2/25 (8%)
1.55 » 1.51
0/25 (0%)
06:45 Aleksey Pisar vs Vladimir Sinkovskiy
1.24 » 1.20
1/25 (4%)
4.08 » 4.02
3/25 (12%)
25
1.24 » 1.20
1/25 (4%)
4.08 » 4.02
3/25 (12%)
07:15 Eduard Tsvetkov vs Oleg Kharlakin
2.72 » 2.67
1/20 (5%)
1.46 » 1.41
1/20 (5%)
20
2.72 » 2.67
1/20 (5%)
1.46 » 1.41
1/20 (5%)
08:30 Igor Minchenkov vs Andrey Potapkov
2.43 » 2.37
1/18 (6%)
1.57 » 1.52
0/18 (0%)
18
2.43 » 2.37
1/18 (6%)
1.57 » 1.52
0/18 (0%)
08:45 Aleksey Zirin vs Alexey Kazakov
1.91 » 1.84
1/14 (7%)
1.92 » 1.86
0/14 (0%)
14
1.91 » 1.84
1/14 (7%)
1.92 » 1.86
0/14 (0%)
08:45 Oleg Manuylov vs Aleksandr Poprocky
1.65 » 1.59
0/18 (0%)
2.27 » 2.22
1/18 (6%)
18
1.65 » 1.59
0/18 (0%)
2.27 » 2.22
1/18 (6%)
09:00 Maksim Ilichev vs Daniil Mikheev
2.31 » 2.35
1/14 (7%)
1.65 » 1.53
8/14 (57%)
14
2.31 » 2.35
1/14 (7%)
1.65 » 1.53
8/14 (57%)
09:15 Vjacheslav Chernov vs Dmitry Tikhnenko
2.28 » 2.23
0/18 (0%)
1.64 » 1.58
1/18 (6%)
18
2.28 » 2.23
0/18 (0%)
1.64 » 1.58
1/18 (6%)
09:15 Andrey Duka vs Konstantin Simonov
3.68 » 3.63
0/18 (0%)
1.30 » 1.25
1/18 (6%)
18
3.68 » 3.63
0/18 (0%)
1.30 » 1.25
1/18 (6%)
09:30 Andrey Potapkov vs Maksim Ilichev
2.30 » 2.24
0/14 (0%)
1.65 » 1.58
1/14 (7%)
14
2.30 » 2.24
0/14 (0%)
1.65 » 1.58
1/14 (7%)
09:45 Alexey Kazakov vs Vjacheslav Chernov
1.91 » 1.84
1/15 (7%)
1.90 » 1.84
0/15 (0%)
15
1.91 » 1.84
1/15 (7%)
1.90 » 1.84
0/15 (0%)
09:45 Aleksandr Poprocky vs Andrey Duka
3.37 » 3.33
1/19 (5%)
1.34 » 1.28
2/19 (11%)
19
3.37 » 3.33
1/19 (5%)
1.34 » 1.28
2/19 (11%)
10:15 Dmitry Tikhnenko vs Aleksey Zirin
1.73 » 1.87
1/19 (5%)
2.13 » 1.83
17/19 (89%)
19
1.73 » 1.87
1/19 (5%)
2.13 » 1.83
17/19 (89%)
10:15 Konstantin Simonov vs Oleg Manuylov
1.41 » 1.36
1/18 (6%)
2.97 » 2.91
2/18 (11%)
18
1.41 » 1.36
1/18 (6%)
2.97 » 2.91
2/18 (11%)
10:30 Igor Minchenkov vs Maksim Ilichev
2.28 » 2.21
0/14 (0%)
1.68 » 1.60
1/14 (7%)
14
2.28 » 2.21
0/14 (0%)
1.68 » 1.60
1/14 (7%)
11:15 Alexey Kazakov vs Dmitry Tikhnenko
1.96 » 1.89
2/15 (13%)
1.87 » 1.81
0/15 (0%)
15
1.96 » 1.89
2/15 (13%)
1.87 » 1.81
0/15 (0%)
11:15 Aleksandr Poprocky vs Konstantin Simonov
3.28 » 3.23
0/19 (0%)
1.35 » 1.30
1/19 (5%)
19
3.28 » 3.23
0/19 (0%)
1.35 » 1.30
1/19 (5%)
12:45 Igor Abelmasov vs Kirill Malahov
2.47 » 2.40
1/15 (7%)
1.57 » 1.50
0/15 (0%)
15
2.47 » 2.40
1/15 (7%)
1.57 » 1.50
0/15 (0%)
13:00 Andrey Yakovlev vs Kim Sen Ir
1.66 » 1.60
1/17 (6%)
2.25 » 2.20
0/17 (0%)
17
1.66 » 1.60
1/17 (6%)
2.25 » 2.20
0/17 (0%)
13:15 Pavel Medvedev vs Oleg Kutuzov
1.59 » 1.52
0/14 (0%)
2.45 » 2.37
1/14 (7%)
14
1.59 » 1.52
0/14 (0%)
2.45 » 2.37
1/14 (7%)
13:30 Sergey Muslikov vs Andrey Yakovlev
1.68 » 1.62
2/18 (11%)
2.21 » 2.18
0/18 (0%)
18
1.68 » 1.62
2/18 (11%)
2.21 » 2.18
0/18 (0%)
13:45 Kirill Malahov vs Pavel Medvedev
2.47 » 2.40
1/15 (7%)
1.57 » 1.50
0/15 (0%)
15
2.47 » 2.40
1/15 (7%)
1.57 » 1.50
0/15 (0%)
14:00 Kim Sen Ir vs Vladimir Selkin
2.28 » 2.23
0/16 (0%)
1.65 » 1.58
1/16 (6%)
16
2.28 » 2.23
0/16 (0%)
1.65 » 1.58
1/16 (6%)
14:15 Oleg Kutuzov vs Igor Abelmasov
1.70 » 1.65
2/19 (11%)
2.15 » 2.10
0/19 (0%)
19
1.70 » 1.65
2/19 (11%)
2.15 » 2.10
0/19 (0%)
14:30 Vladimir Selkin vs Andrey Yakovlev
3.32 » 3.26
1/18 (6%)
1.35 » 1.30
0/18 (0%)
18
3.32 » 3.26
1/18 (6%)
1.35 » 1.30
0/18 (0%)
14:45 Igor Abelmasov vs Pavel Medvedev
2.29 » 2.22
1/14 (7%)
1.66 » 1.59
0/14 (0%)
14
2.29 » 2.22
1/14 (7%)
1.66 » 1.59
0/14 (0%)
15:00 Sergey Muslikov vs Kim Sen Ir
1.56 » 1.50
0/16 (0%)
2.47 » 2.40
1/16 (6%)
16
1.56 » 1.50
0/16 (0%)
2.47 » 2.40
1/16 (6%)