Last Viewed Games

Table Tennis, Ukraine Odds Comparison for 19/06/2021 Matches

You are currently viewing bettings odds comparison for Table Tennis, Ukraine matches from 19/06/2021
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P S W
00:25 Maxim Tytskyi vs Sergey Bondarenko
1.58 » 1.43
0/6 (0%)
2.78 » 2.64
1/6 (17%)
6 2
1.58 » 1.43
0/6 (0%)
2.78 » 2.64
1/6 (17%)
00:35 Grigorii Kuleshov vs Sergey Sokolov
2.29 » 2.07
1/5 (20%)
1.84 » 1.71
0/5 (0%)
5 1
2.29 » 2.07
1/5 (20%)
1.84 » 1.71
0/5 (0%)
00:55 Alexander Lushnya vs Vyacheslav Isakov
2.35 » 2.16
1/5 (20%)
1.80 » 1.62
0/5 (0%)
5 1
2.35 » 2.16
1/5 (20%)
1.80 » 1.62
0/5 (0%)
01:05 Pavel Hahamidi vs Andrey Romanenko
1.98 » 1.89
0/7 (0%)
1.98 » 1.83
1/7 (14%)
7 2
1.98 » 1.89
0/7 (0%)
1.98 » 1.83
1/7 (14%)
01:25 Ryslan Solomko vs Dmytro Rehotun
1.43 » 1.30
0/6 (0%)
3.48 » 3.25
2/6 (33%)
6 2
1.43 » 1.30
0/6 (0%)
3.48 » 3.25
2/6 (33%)
01:55 Maxim Tytskyi vs Alexander Lushnya
1.78 » 1.68
0/7 (0%)
2.22 » 2.09
1/7 (14%)
7 2
1.78 » 1.68
0/7 (0%)
2.22 » 2.09
1/7 (14%)
02:25 Ryslan Solomko vs Sergey Bondarenko
2.00 » 1.87
0/6 (0%)
2.00 » 1.85
1/6 (17%)
6 2
2.00 » 1.87
0/6 (0%)
2.00 » 1.85
1/6 (17%)
02:35 Sergey Sokolov vs Andrey Romanenko
3.34 » 3.23
1/7 (14%)
1.42 » 1.30
1/7 (14%)
7 1
3.34 » 3.23
1/7 (14%)
1.42 » 1.30
1/7 (14%)
03:25 Maxim Tytskyi vs Ryslan Solomko
2.69 » 2.45
2/7 (29%)
1.57 » 1.50
0/7 (0%)
7 1
2.69 » 2.45
2/7 (29%)
1.57 » 1.50
0/7 (0%)
03:35 Grigorii Kuleshov vs Andrey Romanenko
1.72 » 1.54
2/6 (33%)
2.39 » 2.34
0/6 (0%)
6 1
1.72 » 1.54
2/6 (33%)
2.39 » 2.34
0/6 (0%)
03:55 Alexander Lushnya vs Dmytro Rehotun
1.80 » 1.75
0/7 (0%)
2.19 » 1.96
4/7 (57%)
7 2
1.80 » 1.75
0/7 (0%)
2.19 » 1.96
4/7 (57%)
04:25 Sergey Bondarenko vs Vyacheslav Isakov
1.55 » 1.51
1/5 (20%)
3.03 » 2.42
4/5 (80%)
5 2
1.55 » 1.51
1/5 (20%)
3.03 » 2.42
4/5 (80%)
04:50 Ivan Pytsko vs Nazariy Sydorak
1.97 » 1.84
1/8 (13%)
1.97 » 1.87
0/8 (0%)
8 1
1.97 » 1.84
1/8 (13%)
1.97 » 1.87
0/8 (0%)
05:20 Volodymyr Korobko vs Volodymyr Okopnyi
1.34 » 1.21
0/6 (0%)
4.26 » 3.99
2/6 (33%)
6 2
1.34 » 1.21
0/6 (0%)
4.26 » 3.99
2/6 (33%)
05:30 Oleg Pereguda vs Ivan Panchenko
2.24 » 1.88
4/6 (67%)
1.81 » 1.90
0/6 (0%)
6 1
2.24 » 1.88
4/6 (67%)
1.81 » 1.90
0/6 (0%)
05:45 Konstantin Seluk vs Vladimir Melnikov
1.45 » 1.32
1/7 (14%)
3.22 » 3.11
0/7 (0%)
7 1
1.45 » 1.32
1/7 (14%)
3.22 » 3.11
0/7 (0%)
05:50 Stanislav Nikolenko vs Nazariy Sydorak
1.58 » 1.23
6/6 (100%)
2.77 » 3.81
0/6 (0%)
6 1
1.58 » 1.23
6/6 (100%)
2.77 » 3.81
0/6 (0%)
05:50 Borys Kostuk vs Vitalii Klimov
1.65 » 1.52
0/7 (0%)
2.51 » 2.37
1/7 (14%)
7 2
1.65 » 1.52
0/7 (0%)
2.51 » 2.37
1/7 (14%)
05:55 Pavel Volkov vs Andrey Peretyatko
1.55 » 1.44
1/8 (13%)
2.72 » 2.59
2/8 (25%)
8 2
1.55 » 1.44
1/8 (13%)
2.72 » 2.59
2/8 (25%)
06:00 Filip Strejc vs Jakub Plachta
2.04 » 1.82
1/5 (20%)
2.07 » 1.89
0/5 (0%)
5 1
2.04 » 1.82
1/5 (20%)
2.07 » 1.89
0/5 (0%)
06:15 Sergey Dovzhenko vs Sergey Burdelny
1.81 » 1.65
1/6 (17%)
2.25 » 2.12
1/6 (17%)
6 2
1.81 » 1.65
1/6 (17%)
2.25 » 2.12
1/6 (17%)
06:20 Ivan Pytsko vs Volodymyr Korobko
3.51 » 3.55
0/7 (0%)
1.40 » 1.23
2/7 (29%)
7 2
3.51 » 3.55
0/7 (0%)
1.40 » 1.23
2/7 (29%)
06:25 Alexander Shapoval vs Sergey Khandetsky
2.01 » 1.84
1/6 (17%)
2.01 » 1.84
0/6 (0%)
6 1
2.01 » 1.84
1/6 (17%)
2.01 » 1.84
0/6 (0%)
06:30 Alexander Goncharuk vs Ivan Panchenko
2.00 » 1.86
1/6 (17%)
2.00 » 1.87
0/6 (0%)
6 1
2.00 » 1.86
1/6 (17%)
2.00 » 1.87
0/6 (0%)
06:30 Jan Krames vs Jan Zajicek
2.53 » 2.32
1/5 (20%)
1.73 » 1.53
0/5 (0%)
5 1
2.53 » 2.32
1/5 (20%)
1.73 » 1.53
0/5 (0%)
06:50 Stanislav Nikolenko vs Volodymyr Okopnyi
1.28 » 1.11
1/6 (17%)
5.37 » 5.58
0/6 (0%)
6 1
1.28 » 1.11
1/6 (17%)
5.37 » 5.58
0/6 (0%)
06:50 Alexandr Mytsyk vs Vitalii Klimov
2.41 » 2.87
0/6 (0%)
1.75 » 1.37
6/6 (100%)
6 2
2.41 » 2.87
0/6 (0%)
1.75 » 1.37
6/6 (100%)
06:55 Sergey Pitsyk vs Andrey Peretyatko
1.79 » 1.59
3/7 (43%)
2.23 » 2.25
0/7 (0%)
7 1
1.79 » 1.59
3/7 (43%)
2.23 » 2.25
0/7 (0%)
07:00 Filip Strejc vs Jan Zajicek
2.01 » 1.87
2/7 (29%)
1.96 » 1.83
0/7 (0%)
7 1
2.01 » 1.87
2/7 (29%)
1.96 » 1.83
0/7 (0%)
07:15 Sergey Burdelny vs Dmitry Patalakha
2.68 » 2.55
2/7 (29%)
1.58 » 1.45
1/7 (14%)
7 1
2.68 » 2.55
2/7 (29%)
1.58 » 1.45
1/7 (14%)
07:20 Volodymyr Korobko vs Nazariy Sydorak
1.85 » 1.90
0/7 (0%)
2.12 » 1.84
4/7 (57%)
7 2
1.85 » 1.90
0/7 (0%)
2.12 » 1.84
4/7 (57%)
07:20 Borys Kostuk vs Oleg Volynets
1.81 » 1.28
6/6 (100%)
2.25 » 3.41
0/6 (0%)
6 1
1.81 » 1.28
6/6 (100%)
2.25 » 3.41
0/6 (0%)
07:25 Pavel Volkov vs Alexander Shapoval
1.33 » 1.19
2/7 (29%)
4.17 » 4.17
0/7 (0%)
7 1
1.33 » 1.19
2/7 (29%)
4.17 » 4.17
0/7 (0%)
07:30 Oleg Pereguda vs Valery Pechenyuk
2.23 » 2.10
1/7 (14%)
1.78 » 1.67
0/7 (0%)
7 1
2.23 » 2.10
1/7 (14%)
1.78 » 1.67
0/7 (0%)
07:45 Konstantin Seluk vs Sergey Dovzhenko
1.63 » 1.57
0/7 (0%)
2.56 » 2.30
4/7 (57%)
7 2
1.63 » 1.57
0/7 (0%)
2.56 » 2.30
4/7 (57%)
07:50 Ivan Pytsko vs Volodymyr Okopnyi
3.80 » 3.85
0/7 (0%)
1.36 » 1.22
1/7 (14%)
7 2
3.80 » 3.85
0/7 (0%)
1.36 » 1.22
1/7 (14%)
07:50 Alexandr Mytsyk vs Egor Kovpak
2.36 » 2.64
1/6 (17%)
1.81 » 1.42
4/6 (67%)
6 2
2.36 » 2.64
1/6 (17%)
1.81 » 1.42
4/6 (67%)
07:55 Sergey Pitsyk vs Sergey Khandetsky
3.25 » 2.77
4/7 (57%)
1.45 » 1.39
0/7 (0%)
7 1
3.25 » 2.77
4/7 (57%)
1.45 » 1.39
0/7 (0%)
08:00 Alexander Goncharuk vs Vladimir Kononihin
1.88 » 1.75
0/6 (0%)
2.14 » 1.99
1/6 (17%)
6 2
1.88 » 1.75
0/6 (0%)
2.14 » 1.99
1/6 (17%)
08:00 Filip Strejc vs Jan Krames
1.80 » 1.61
0/5 (0%)
2.36 » 2.16
1/5 (20%)
5 2
1.80 » 1.61
0/5 (0%)
2.36 » 2.16
1/5 (20%)
08:20 Stanislav Nikolenko vs Volodymyr Korobko
1.48 » 1.32
2/7 (29%)
3.05 » 3.14
0/7 (0%)
7 1
1.48 » 1.32
2/7 (29%)
3.05 » 3.14
0/7 (0%)
08:20 Oleg Volynets vs Vitalii Klimov
2.34 » 2.27
1/6 (17%)
1.76 » 1.58
2/6 (33%)
6 2
2.34 » 2.27
1/6 (17%)
1.76 » 1.58
2/6 (33%)
08:25 Alexander Shapoval vs Andrey Peretyatko
2.15 » 2.01
1/7 (14%)
1.84 » 1.73
0/7 (0%)
7 1
2.15 » 2.01
1/7 (14%)
1.84 » 1.73
0/7 (0%)
08:30 Valery Pechenyuk vs Ivan Panchenko
2.32 » 1.98
5/6 (83%)
1.76 » 1.76
0/6 (0%)
6 1
2.32 » 1.98
5/6 (83%)
1.76 » 1.76
0/6 (0%)
08:30 Jan Zajicek vs Jakub Plachta
1.98 » 1.43
4/5 (80%)
2.13 » 2.68
0/5 (0%)
5 1
1.98 » 1.43
4/5 (80%)
2.13 » 2.68
0/5 (0%)
08:50 Volodymyr Okopnyi vs Nazariy Sydorak
2.34 » 1.91
6/6 (100%)
1.75 » 1.81
0/6 (0%)
6 1
2.34 » 1.91
6/6 (100%)
1.75 » 1.81
0/6 (0%)
08:50 Borys Kostuk vs Egor Kovpak
2.03 » 1.70
4/5 (80%)
2.03 » 1.98
0/5 (0%)
5 1
2.03 » 1.70
4/5 (80%)
2.03 » 1.98
0/5 (0%)
08:55 Pavel Volkov vs Sergey Khandetsky
1.81 » 1.55
4/6 (67%)
2.25 » 2.36
0/6 (0%)
6 1
1.81 » 1.55
4/6 (67%)
2.25 » 2.36
0/6 (0%)
09:00 Oleg Pereguda vs Valeriy Shepil
1.92 » 1.52
6/8 (75%)
2.00 » 2.42
0/8 (0%)
8 1
1.92 » 1.52
6/8 (75%)
2.00 » 2.42
0/8 (0%)
09:15 Konstantin Seluk vs Dmitry Patalakha
1.99 » 1.83
3/6 (50%)
2.03 » 1.90
2/6 (33%)
6 1
1.99 » 1.83
3/6 (50%)
2.03 » 1.90
2/6 (33%)
09:20 Stanislav Nikolenko vs Ivan Pytsko
1.41 » 1.11
6/6 (100%)
3.72 » 5.92
0/6 (0%)
6 1
1.41 » 1.11
6/6 (100%)
3.72 » 5.92
0/6 (0%)
09:25 Sergey Pitsyk vs Alexander Shapoval
1.76 » 1.63
0/6 (0%)
2.34 » 2.17
1/6 (17%)
6 2
1.76 » 1.63
0/6 (0%)
2.34 » 2.17
1/6 (17%)
09:30 Alexander Goncharuk vs Valery Pechenyuk
2.19 » 1.82
5/7 (71%)
1.82 » 1.89
0/7 (0%)
7 1
2.19 » 1.82
5/7 (71%)
1.82 » 1.89
0/7 (0%)
09:50 Egor Kovpak vs Vitalii Klimov
2.03 » 1.83
2/5 (40%)
2.03 » 1.84
0/5 (0%)
5 1
2.03 » 1.83
2/5 (40%)
2.03 » 1.84
0/5 (0%)
09:55 Sergey Khandetsky vs Andrey Peretyatko
1.52 » 1.62
0/6 (0%)
3.21 » 2.22
5/6 (83%)
6 2
1.52 » 1.62
0/6 (0%)
3.21 » 2.22
5/6 (83%)
10:00 Oleg Pereguda vs Vladimir Kononihin
1.78 » 1.46
5/7 (71%)
2.25 » 2.53
1/7 (14%)
7 1
1.78 » 1.46
5/7 (71%)
2.25 » 2.53
1/7 (14%)
10:15 Konstantin Seluk vs Sergey Burdelny
1.35 » 1.14
4/6 (67%)
4.21 » 5.11
0/6 (0%)
6 1
1.35 » 1.14
4/6 (67%)
4.21 » 5.11
0/6 (0%)
10:20 Alexandr Mytsyk vs Borys Kostuk
2.56 » 5.34
0/6 (0%)
1.76 » 1.12
6/6 (100%)
6 2
2.56 » 5.34
0/6 (0%)
1.76 » 1.12
6/6 (100%)
10:20 Volodymyr Korobko vs Stanislav Nikolenko
3.97 » 2.96
1/1 (100%)
2.24 » 1.24
0/1 (0%)
1 1
3.97 » 2.96
1/1 (100%)
2.24 » 1.24
0/1 (0%)
10:25 Sergey Pitsyk vs Pavel Volkov
1.87 » 1.86
1/7 (14%)
2.12 » 1.85
4/7 (57%)
7 2
1.87 » 1.86
1/7 (14%)
2.12 » 1.85
4/7 (57%)
10:45 Vladimir Melnikov vs Dmitry Patalakha
2.47 » 2.28
2/7 (29%)
1.66 » 1.58
0/7 (0%)
7 1
2.47 » 2.28
2/7 (29%)
1.66 » 1.58
0/7 (0%)
11:00 Alexander Goncharuk vs Oleg Pereguda
2.66 » 2.21
4/6 (67%)
1.62 » 1.62
2/6 (33%)
6 1
2.66 » 2.21
4/6 (67%)
1.62 » 1.62
2/6 (33%)
11:20 Egor Kovpak vs Borys Kostuk
2.70 » 1.82
0/1 (0%)
2.80 » 1.69
1/1 (100%)
1 2
2.70 » 1.82
0/1 (0%)
2.80 » 1.69
1/1 (100%)
11:25 Andrey Peretyatko vs Pavel Volkov
2.52 » 2.03
0/2 (0%)
2.11 » 1.61
1/2 (50%)
2 2
2.52 » 2.03
0/2 (0%)
2.11 » 1.61
1/2 (50%)
11:30 Michal Raska vs Artur Akopyan
2.01 » 1.86
1/8 (13%)
1.93 » 1.85
1/8 (13%)
8 2
2.01 » 1.86
1/8 (13%)
1.93 » 1.85
1/8 (13%)
11:45 Sergey Dovzhenko vs Dmitry Patalakha
2.95 » 3.17
1/8 (13%)
1.50 » 1.31
6/8 (75%)
8 2
2.95 » 3.17
1/8 (13%)
1.50 » 1.31
6/8 (75%)
12:00 Vladimir Kononihin vs Ivan Panchenko
1.91 » 1.62
5/7 (71%)
2.07 » 2.18
0/7 (0%)
7 1
1.91 » 1.62
5/7 (71%)
2.07 » 2.18
0/7 (0%)
12:20 Mykola Serediuk vs Oleksandr Kalynevych
2.17 » 1.71
3/5 (60%)
1.92 » 2.12
0/5 (0%)
5 1
2.17 » 1.71
3/5 (60%)
1.92 » 2.12
0/5 (0%)
12:35 Ryslan Solomko vs Maxim Tytskyi
1.50 » 1.37
0/6 (0%)
3.13 » 2.90
2/6 (33%)
6 2 3-1 1
1.50 » 1.37
0/6 (0%)
3.13 » 2.90
2/6 (33%)
12:50 Oleh Hudyma vs Igor Kvak
2.34 » 2.25
0/6 (0%)
1.76 » 1.58
1/6 (17%)
6 2 3-1 1
2.34 » 2.25
0/6 (0%)
1.76 » 1.58
1/6 (17%)
13:05 Alexander Likhitsky vs Igor Shindel
1.95 » 1.86
0/6 (0%)
2.05 » 1.81
4/6 (67%)
6 2 2-3 2
1.95 » 1.86
0/6 (0%)
2.05 » 1.81
4/6 (67%)
13:15 Vadim Ishhuk vs Leonid Ivanov
2.71 » 2.56
1/7 (14%)
1.56 » 1.45
0/7 (0%)
7 1 3-0 1
2.71 » 2.56
1/7 (14%)
1.56 » 1.45
0/7 (0%)
13:20 Oleg Sapuzhak vs Jaroslav Tebenko
4.05 » 4.02
1/6 (17%)
1.36 » 1.21
1/6 (17%)
6 1 2-3 2
4.05 » 4.02
1/6 (17%)
1.36 » 1.21
1/6 (17%)
13:25 Yevhen Kyi vs Pavel Babenko
1.67 » 1.49
1/6 (17%)
2.49 » 2.38
1/6 (17%)
6 2 3-0 1
1.67 » 1.49
1/6 (17%)
2.49 » 2.38
1/6 (17%)
13:35 Roman Makarenko vs Yurii Kurishchenko
2.35 » 2.24
0/7 (0%)
1.71 » 1.59
1/7 (14%)
7 2 3-2 1
2.35 » 2.24
0/7 (0%)
1.71 » 1.59
1/7 (14%)
13:50 Mykola Serediuk vs Igor Kvak
1.71 » 1.71
0/7 (0%)
2.38 » 2.05
4/7 (57%)
7 2 3-0 1
1.71 » 1.71
0/7 (0%)
2.38 » 2.05
4/7 (57%)
13:55 Sergey Tkachev vs Alexander Mishchenko
1.61 » 1.44
2/6 (33%)
2.66 » 2.52
0/6 (0%)
6 1 1-3 2
1.61 » 1.44
2/6 (33%)
2.66 » 2.52
0/6 (0%)
14:00 Jan Zajicek vs Jakub Plachta
1.42 » 1.15
4/5 (80%)
3.95 » 4.89
0/5 (0%)
5 1 3-1 1
1.42 » 1.15
4/5 (80%)
3.95 » 4.89
0/5 (0%)
14:05 Ryslan Solomko vs Igor Shindel
2.02 » 1.82
2/6 (33%)
1.99 » 1.86
0/6 (0%)
6 1 3-0 1
2.02 » 1.82
2/6 (33%)
1.99 » 1.86
0/6 (0%)
14:15 Alexander Budnikov vs Vadim Ishhuk
2.73 » 2.55
1/6 (17%)
1.59 » 1.46
0/6 (0%)
6 1 0-3 2
2.73 » 2.55
1/6 (17%)
1.59 » 1.46
0/6 (0%)
14:20 Jaroslav Tebenko vs Oleksandr Kalynevych
2.76 » 2.35
4/6 (67%)
1.58 » 1.54
2/6 (33%)
6 1 3-0 1
2.76 » 2.35
4/6 (67%)
1.58 » 1.54
2/6 (33%)
14:25 Yevhen Kyi vs Alexander Mishchenko
1.80 » 1.70
0/6 (0%)
2.24 » 2.06
1/6 (17%)
6 2 3-0 1
1.80 » 1.70
0/6 (0%)
2.24 » 2.06
1/6 (17%)
14:30 Jan Krames vs Adam Stalzer
5.16 » 6.55
0/6 (0%)
1.31 » 1.09
3/6 (50%)
6 2 1-3 2
5.16 » 6.55
0/6 (0%)
1.31 » 1.09
3/6 (50%)
14:35 Yurii Kurishchenko vs Maxim Tytskyi
1.84 » 1.51
6/6 (100%)
2.22 » 2.43
0/6 (0%)
6 1 3-2 1
1.84 » 1.51
6/6 (100%)
2.22 » 2.43
0/6 (0%)
15:00 Jan Zajicek vs Adam Stalzer
2.00 » 1.82
1/7 (14%)
2.00 » 1.89
0/7 (0%)
7 1 0-3 2
2.00 » 1.82
1/7 (14%)
2.00 » 1.89
0/7 (0%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P S W
00:15 Bogdan Stasiuk vs Nikolay Tovkach
2.93 » 2.83
6/14 (43%)
1.43 » 1.36
1/14 (7%)
14 1
2.93 » 2.83
6/14 (43%)
1.43 » 1.36
1/14 (7%)
00:20 Alexander Gubarev vs Dmitriy Belanchik
1.60 » 1.53
0/13 (0%)
2.41 » 2.34
2/13 (15%)
13 2
1.60 » 1.53
0/13 (0%)
2.41 » 2.34
2/13 (15%)
00:45 Sergey Gilitukha vs Bogdan Stasiuk
1.70 » 1.59
1/9 (11%)
2.29 » 2.18
0/9 (0%)
9 1
1.70 » 1.59
1/9 (11%)
2.29 » 2.18
0/9 (0%)
00:50 Pavel Vasilchuk vs Oleg Obidnyi
1.22 » 1.14
1/12 (8%)
4.80 » 4.81
1/12 (8%)
12 2
1.22 » 1.14
1/12 (8%)
4.80 » 4.81
1/12 (8%)
01:15 Nikolay Tovkach vs Andrey Tsykhotshiy
1.82 » 1.52
8/13 (62%)
2.20 » 2.52
0/13 (0%)
13 1
1.82 » 1.52
8/13 (62%)
2.20 » 2.52
0/13 (0%)
01:20 Alexander Gubarev vs Pavel Vasilchuk
1.48 » 1.42
1/13 (8%)
2.74 » 2.63
5/13 (38%)
13 2
1.48 » 1.42
1/13 (8%)
2.74 » 2.63
5/13 (38%)
01:50 Aleksandr Shitka vs Dmitriy Belanchik
2.79 » 2.72
3/11 (27%)
1.47 » 1.40
2/11 (18%)
11 1
2.79 » 2.72
3/11 (27%)
1.47 » 1.40
2/11 (18%)
02:20 Alexander Gubarev vs Aleksandr Shitka
1.41 » 1.33
0/10 (0%)
3.17 » 3.01
5/10 (50%)
10 2
1.41 » 1.33
0/10 (0%)
3.17 » 3.01
5/10 (50%)
02:50 Dmitriy Belanchik vs Oleg Obidnyi
1.19 » 1.13
2/15 (13%)
4.97 » 5.17
2/15 (13%)
15 2
1.19 » 1.13
2/15 (13%)
4.97 » 5.17
2/15 (13%)
04:50 Evgeniy Pismenny vs Aleksandr Levadniy
1.74 » 1.66
0/10 (0%)
2.18 » 2.09
1/10 (10%)
10 2
1.74 » 1.66
0/10 (0%)
2.18 » 2.09
1/10 (10%)
04:55 Sergey Demidov vs Vjacheslav Yarovoy
2.46 » 2.32
6/10 (60%)
1.60 » 1.53
0/10 (0%)
10 1
2.46 » 2.32
6/10 (60%)
1.60 » 1.53
0/10 (0%)
05:25 Roman Derypaska vs Nikita Trofimov
1.75 » 1.85
0/13 (0%)
2.26 » 1.88
7/13 (54%)
13 2
1.75 » 1.85
0/13 (0%)
2.26 » 1.88
7/13 (54%)
05:30 Andrey Movin vs Alexander Soloviev
1.57 » 1.39
7/14 (50%)
2.56 » 2.80
4/14 (29%)
14 1
1.57 » 1.39
7/14 (50%)
2.56 » 2.80
4/14 (29%)
05:35 Andrey Kaptanovskiy vs Nikita Korbut
2.47 » 2.36
4/10 (40%)
1.61 » 1.51
2/10 (20%)
10 1
2.47 » 2.36
4/10 (40%)
1.61 » 1.51
2/10 (20%)
05:45 Andrey Hvisyik vs Pavel Chizh
2.27 » 2.17
5/12 (42%)
1.67 » 1.61
0/12 (0%)
12 1
2.27 » 2.17
5/12 (42%)
1.67 » 1.61
0/12 (0%)
05:50 Peter Celik vs Ivan Sinitsky
1.95 » 1.87
0/9 (0%)
1.95 » 1.81
4/9 (44%)
9 2
1.95 » 1.87
0/9 (0%)
1.95 » 1.81
4/9 (44%)
05:55 Sergiy Baranovskyi vs Eugene Yevhen Masko
1.43 » 1.37
0/9 (0%)
3.07 » 2.78
7/9 (78%)
9 2
1.43 » 1.37
0/9 (0%)
3.07 » 2.78
7/9 (78%)
05:55 Dmitriy Alekseenko vs Eduard Rubtcov
1.95 » 1.84
0/9 (0%)
1.95 » 1.84
1/9 (11%)
9 2
1.95 » 1.84
0/9 (0%)
1.95 » 1.84
1/9 (11%)
06:00 Sergey Gogenko vs Sergiy Boyko
1.40 » 1.34
1/14 (7%)
3.05 » 2.95
4/14 (29%)
14 2
1.40 » 1.34
1/14 (7%)
3.05 » 2.95
4/14 (29%)
06:05 Aleksandr Lysak vs Andriy Chupovsky
1.67 » 1.59
1/9 (11%)
2.36 » 2.21
7/9 (78%)
9 2
1.67 » 1.59
1/9 (11%)
2.36 » 2.21
7/9 (78%)
06:10 Sergey Zazimko vs Andrey Kaptanovskiy
1.66 » 1.56
2/10 (20%)
2.34 » 2.25
0/10 (0%)
10 1
1.66 » 1.56
2/10 (20%)
2.34 » 2.25
0/10 (0%)
06:20 Dmytro Lohosha vs Oleg Gavrilyuk
3.07 » 2.97
2/10 (20%)
1.42 » 1.33
0/10 (0%)
10 1
3.07 » 2.97
2/10 (20%)
1.42 » 1.33
0/10 (0%)
06:30 Aleksandr Zhukovskij vs Nikolay Litvinenko
1.56 » 1.45
5/9 (56%)
2.58 » 2.51
0/9 (0%)
9 1
1.56 » 1.45
5/9 (56%)
2.58 » 2.51
0/9 (0%)
06:30 Rodion Pirvelli vs Dmitriy Alekseenko
1.95 » 1.92
0/9 (0%)
1.95 » 1.77
4/9 (44%)
9 2
1.95 » 1.92
0/9 (0%)
1.95 » 1.77
4/9 (44%)
06:35 Evgeniy Pismenny vs Nikita Trofimov
1.78 » 1.90
0/10 (0%)
2.16 » 1.82
8/10 (80%)
10 2
1.78 » 1.90
0/10 (0%)
2.16 » 1.82
8/10 (80%)
06:40 Sergey Demidov vs Alexander Soloviev
1.95 » 1.85
0/10 (0%)
1.95 » 1.85
1/10 (10%)
10 2
1.95 » 1.85
0/10 (0%)
1.95 » 1.85
1/10 (10%)
06:55 Sergey Tkachuk vs Pavel Chizh
2.55 » 2.41
4/10 (40%)
1.56 » 1.48
0/10 (0%)
10 1
2.55 » 2.41
4/10 (40%)
1.56 » 1.48
0/10 (0%)
07:00 Sergey Maximiv vs Ivan Sinitsky
2.05 » 1.88
8/10 (80%)
1.85 » 1.92
1/10 (10%)
10 1
2.05 » 1.88
8/10 (80%)
1.85 » 1.92
1/10 (10%)
07:05 Valentyn Korovychenko vs Sergey Filatov
1.93 » 1.84
1/11 (9%)
1.93 » 1.84
0/11 (0%)
11 1
1.93 » 1.84
1/11 (9%)
1.93 » 1.84
0/11 (0%)
07:15 Andriy Chupovsky vs Vjacheslav Yarovoy
1.75 » 1.65
1/9 (11%)
2.18 » 2.10
1/9 (11%)
9 2
1.75 » 1.65
1/9 (11%)
2.18 » 2.10
1/9 (11%)
07:20 Serhey Dibrova vs Andrey Kaptanovskiy
2.07 » 1.78
9/10 (90%)
1.83 » 1.95
0/10 (0%)
10 1
2.07 » 1.78
9/10 (90%)
1.83 » 1.95
0/10 (0%)
07:30 Andrey Hvisyik vs Dmytro Lohosha
1.42 » 1.32
0/10 (0%)
3.11 » 2.98
4/10 (40%)
10 2
1.42 » 1.32
0/10 (0%)
3.11 » 2.98
4/10 (40%)
07:35 Peter Celik vs Vladimir Ivasiv
2.07 » 1.92
6/9 (67%)
1.82 » 1.75
1/9 (11%)
9 1
2.07 » 1.92
6/9 (67%)
1.82 » 1.75
1/9 (11%)
07:40 Andriy Gerasymenko vs Dmitriy Alekseenko
2.36 » 2.22
6/9 (67%)
1.65 » 1.55
0/9 (0%)
9 1
2.36 » 2.22
6/9 (67%)
1.65 » 1.55
0/9 (0%)
07:40 Sergiy Baranovskyi vs Nikolay Litvinenko
1.94 » 1.83
1/10 (10%)
1.94 » 1.84
0/10 (0%)
10 1
1.94 » 1.83
1/10 (10%)
1.94 » 1.84
0/10 (0%)
07:45 Roman Derypaska vs Sergey Gogenko
3.39 » 3.12
5/9 (56%)
1.38 » 1.30
1/9 (11%)
9 1
3.39 » 3.12
5/9 (56%)
1.38 » 1.30
1/9 (11%)
08:05 Sergey Tkachuk vs Oleg Gavrilyuk
2.20 » 2.10
5/11 (45%)
1.71 » 1.65
1/11 (9%)
11 1
2.20 » 2.10
5/11 (45%)
1.71 » 1.65
1/11 (9%)
08:10 Sergey Maximiv vs Igor Petrishin
1.35 » 1.28
0/10 (0%)
3.49 » 3.30
5/10 (50%)
10 2
1.35 » 1.28
0/10 (0%)
3.49 » 3.30
5/10 (50%)
08:15 Sergey Filatov vs Eugene Yevhen Masko
2.65 » 2.44
7/11 (64%)
1.53 » 1.49
1/11 (9%)
11 1
2.65 » 2.44
7/11 (64%)
1.53 » 1.49
1/11 (9%)
08:15 Rodion Pirvelli vs Eduard Rubtcov
2.52 » 2.58
1/10 (10%)
1.57 » 1.46
1/10 (10%)
10 2
2.52 » 2.58
1/10 (10%)
1.57 » 1.46
1/10 (10%)
08:20 Evgeniy Pismenny vs Sergiy Boyko
1.74 » 1.68
0/10 (0%)
2.17 » 2.06
2/10 (20%)
10 2
1.74 » 1.68
0/10 (0%)
2.17 » 2.06
2/10 (20%)
08:25 Sergey Demidov vs Andriy Chupovsky
5.01 » 4.65
6/9 (67%)
1.23 » 1.15
0/9 (0%)
9 1
5.01 » 4.65
6/9 (67%)
1.23 » 1.15
0/9 (0%)
08:30 Serhey Dibrova vs Sergey Zazimko
2.73 » 2.57
5/10 (50%)
1.50 » 1.43
0/10 (0%)
10 1
2.73 » 2.57
5/10 (50%)
1.50 » 1.43
0/10 (0%)
08:40 Dmytro Lohosha vs Pavel Chizh
1.43 » 1.40
0/11 (0%)
3.00 » 2.72
9/11 (82%)
11 2
1.43 » 1.40
0/11 (0%)
3.00 » 2.72
9/11 (82%)
08:45 Vladimir Ivasiv vs Ivan Sinitsky
1.36 » 1.27
0/9 (0%)
3.58 » 3.35
5/9 (56%)
9 2
1.36 » 1.27
0/9 (0%)
3.58 » 3.35
5/9 (56%)
08:50 Andriy Gerasymenko vs Rodion Pirvelli
1.95 » 1.85
0/9 (0%)
1.95 » 1.83
2/9 (22%)
9 2
1.95 » 1.85
0/9 (0%)
1.95 » 1.83
2/9 (22%)
08:55 Sergey Gogenko vs Nikita Trofimov
2.45 » 2.11
10/10 (100%)
1.60 » 1.66
0/10 (0%)
10 1
2.45 » 2.11
10/10 (100%)
1.60 » 1.66
0/10 (0%)
09:00 Aleksandr Lysak vs Alexander Soloviev
1.40 » 1.31
2/10 (20%)
3.17 » 3.19
0/10 (0%)
10 1
1.40 » 1.31
2/10 (20%)
3.17 » 3.19
0/10 (0%)
09:15 Sergey Tkachuk vs Dmytro Lohosha
1.82 » 1.74
2/11 (18%)
2.05 » 1.97
1/11 (9%)
11 1
1.82 » 1.74
2/11 (18%)
2.05 » 1.97
1/11 (9%)
09:20 Sergey Maximiv vs Vladimir Ivasiv
1.95 » 1.61
7/10 (70%)
1.97 » 2.17
3/10 (30%)
10 1
1.95 » 1.61
7/10 (70%)
1.97 » 2.17
3/10 (30%)
09:25 Sergiy Baranovskyi vs Sergey Filatov
1.67 » 1.63
2/11 (18%)
2.29 » 2.16
4/11 (36%)
11 2
1.67 » 1.63
2/11 (18%)
2.29 » 2.16
4/11 (36%)
09:30 Roman Derypaska vs Aleksandr Levadniy
1.73 » 1.61
3/10 (30%)
2.18 » 2.15
0/10 (0%)
10 1
1.73 » 1.61
3/10 (30%)
2.18 » 2.15
0/10 (0%)
09:40 Sergey Zazimko vs Nikita Korbut
2.18 » 1.91
3/6 (50%)
1.91 » 1.83
0/6 (0%)
6 1
2.18 » 1.91
3/6 (50%)
1.91 » 1.83
0/6 (0%)
09:50 Andrey Hvisyik vs Oleg Gavrilyuk
1.93 » 1.85
1/11 (9%)
1.93 » 1.86
0/11 (0%)
11 1
1.93 » 1.85
1/11 (9%)
1.93 » 1.86
0/11 (0%)
09:55 Peter Celik vs Igor Petrishin
1.56 » 1.43
4/9 (44%)
2.58 » 2.52
1/9 (11%)
9 1
1.56 » 1.43
4/9 (44%)
2.58 » 2.52
1/9 (11%)
10:00 Rodion Pirvelli vs Dmitriy Alekseenko
2.51 » 2.01
1/2 (50%)
2.25 » 1.75
0/2 (0%)
2 1
2.51 » 2.01
1/2 (50%)
2.25 » 1.75
0/2 (0%)
10:00 Valentyn Korovychenko vs Nikolay Litvinenko
1.64 » 1.54
4/11 (36%)
2.36 » 2.29
1/11 (9%)
11 1
1.64 » 1.54
4/11 (36%)
2.36 » 2.29
1/11 (9%)
10:05 Evgeniy Pismenny vs Sergey Gogenko
1.84 » 1.94
1/10 (10%)
2.06 » 1.78
8/10 (80%)
10 2
1.84 » 1.94
1/10 (10%)
2.06 » 1.78
8/10 (80%)
10:10 Sergey Demidov vs Aleksandr Lysak
5.90 » 6.88
0/10 (0%)
1.19 » 1.07
6/10 (60%)
10 2
5.90 » 6.88
0/10 (0%)
1.19 » 1.07
6/10 (60%)
10:25 Sergey Tkachuk vs Andrey Hvisyik
2.54 » 2.41
5/10 (50%)
1.58 » 1.49
1/10 (10%)
10 1
2.54 » 2.41
5/10 (50%)
1.58 » 1.49
1/10 (10%)
10:30 Sergey Maximiv vs Peter Celik
1.73 » 1.61
2/9 (22%)
2.21 » 2.12
0/9 (0%)
9 1
1.73 » 1.61
2/9 (22%)
2.21 » 2.12
0/9 (0%)
10:35 Aleksandr Zhukovskij vs Eugene Yevhen Masko
1.73 » 1.66
2/11 (18%)
2.18 » 2.08
6/11 (55%)
11 2
1.73 » 1.66
2/11 (18%)
2.18 » 2.08
6/11 (55%)
10:40 Roman Derypaska vs Sergiy Boyko
1.53 » 1.41
0/8 (0%)
2.76 » 2.63
2/8 (25%)
8 2
1.53 » 1.41
0/8 (0%)
2.76 » 2.63
2/8 (25%)
10:45 Andrey Movin vs Andriy Chupovsky
3.66 » 3.41
5/9 (56%)
1.36 » 1.27
0/9 (0%)
9 1
3.66 » 3.41
5/9 (56%)
1.36 » 1.27
0/9 (0%)
10:50 Serhey Dibrova vs Nikita Korbut
2.68 » 2.38
3/8 (38%)
1.57 » 1.53
0/8 (0%)
8 1
2.68 » 2.38
3/8 (38%)
1.57 » 1.53
0/8 (0%)
11:00 Oleg Gavrilyuk vs Pavel Chizh
2.45 » 2.38
4/10 (40%)
1.61 » 1.49
2/10 (20%)
10 1
2.45 » 2.38
4/10 (40%)
1.61 » 1.49
2/10 (20%)
11:05 Igor Petrishin vs Ivan Sinitsky
2.27 » 2.04
5/10 (50%)
1.68 » 1.71
0/10 (0%)
10 1
2.27 » 2.04
5/10 (50%)
1.68 » 1.71
0/10 (0%)
11:10 Andriy Gerasymenko vs Dmitriy Alekseenko
2.15 » 1.98
0/4 (0%)
2.04 » 1.77
1/4 (25%)
4 2
2.15 » 1.98
0/4 (0%)
2.04 » 1.77
1/4 (25%)
11:10 Sergiy Baranovskyi vs Valentyn Korovychenko
1.93 » 1.99
2/11 (18%)
1.93 » 1.74
8/11 (73%)
11 2
1.93 » 1.99
2/11 (18%)
1.93 » 1.74
8/11 (73%)
11:15 Nikita Trofimov vs Aleksandr Levadniy
2.47 » 2.32
6/10 (60%)
1.60 » 1.54
0/10 (0%)
10 1
2.47 » 2.32
6/10 (60%)
1.60 » 1.54
0/10 (0%)
11:20 Alexander Soloviev vs Vjacheslav Yarovoy
2.75 » 2.63
4/9 (44%)
1.52 » 1.44
1/9 (11%)
9 1
2.75 » 2.63
4/9 (44%)
1.52 » 1.44
1/9 (11%)
11:25 Sergey Zazimko vs Andrey Kaptanovskiy
1.55 » 1.35
2/6 (33%)
2.95 » 3.00
0/6 (0%)
6 1
1.55 » 1.35
2/6 (33%)
2.95 » 3.00
0/6 (0%)
11:45 Aleksandr Zhukovskij vs Sergey Filatov
1.48 » 1.42
1/11 (9%)
2.80 » 2.61
7/11 (64%)
11 2
1.48 » 1.42
1/11 (9%)
2.80 » 2.61
7/11 (64%)
11:45 Rodion Pirvelli vs Eduard Rubtcov
2.87 » 2.71
2/7 (29%)
1.53 » 1.39
0/7 (0%)
7 1
2.87 » 2.71
2/7 (29%)
1.53 » 1.39
0/7 (0%)
11:50 Evgeniy Pismenny vs Roman Derypaska
1.47 » 1.41
1/10 (10%)
2.87 » 2.65
6/10 (60%)
10 2
1.47 » 1.41
1/10 (10%)
2.87 » 2.65
6/10 (60%)
11:55 Sergey Demidov vs Andrey Movin
2.89 » 3.39
0/10 (0%)
1.46 » 1.28
9/10 (90%)
10 2
2.89 » 3.39
0/10 (0%)
1.46 » 1.28
9/10 (90%)
12:00 Serhey Dibrova vs Sergey Zazimko
2.66 » 2.62
0/8 (0%)
1.56 » 1.43
4/8 (50%)
8 2
2.66 » 2.62
0/8 (0%)
1.56 » 1.43
4/8 (50%)
12:10 Pavel Chizh vs Andrey Hvisyik
1.86 » 1.63
1/4 (25%)
2.42 » 2.09
1/4 (25%)
4 2
1.86 » 1.63
1/4 (25%)
2.42 » 2.09
1/4 (25%)
12:15 Peter Celik vs Vladimir Ivasiv
1.86 » 1.66
1/5 (20%)
2.29 » 2.10
0/5 (0%)
5 1
1.86 » 1.66
1/5 (20%)
2.29 » 2.10
0/5 (0%)
12:20 Nikolay Litvinenko vs Eugene Yevhen Masko
1.80 » 1.72
6/11 (55%)
2.08 » 2.01
3/11 (27%)
11 1
1.80 » 1.72
6/11 (55%)
2.08 » 2.01
3/11 (27%)
12:25 Sergey Gogenko vs Aleksandr Levadniy
1.35 » 1.25
4/10 (40%)
3.61 » 3.54
5/10 (50%)
10 2 3-1 1
1.35 » 1.25
4/10 (40%)
3.61 » 3.54
5/10 (50%)
12:30 Aleksandr Lysak vs Vjacheslav Yarovoy
1.32 » 1.23
1/10 (10%)
3.75 » 3.62
4/10 (40%)
10 2 3-0 1
1.32 » 1.23
1/10 (10%)
3.75 » 3.62
4/10 (40%)
12:35 Denys Scherbak vs Anatolii Levshyn
1.75 » 1.63
3/8 (38%)
2.24 » 2.10
2/8 (25%)
8 1 2-3 2
1.75 » 1.63
3/8 (38%)
2.24 » 2.10
2/8 (25%)
12:50 Evgeny Fafley vs Ihor Solomianyi
1.78 » 1.65
2/7 (29%)
2.24 » 2.12
1/7 (14%)
7 1 0-3 2
1.78 » 1.65
2/7 (29%)
2.24 » 2.12
1/7 (14%)
12:55 Sergiy Baranovskyi vs Aleksandr Zhukovskij
2.29 » 2.27
4/11 (36%)
1.66 » 1.57
3/11 (27%)
11 1 3-0 1
2.29 » 2.27
4/11 (36%)
1.66 » 1.57
3/11 (27%)
12:55 Roman Reznichenko vs Andrei Kostiuk
1.75 » 1.58
2/6 (33%)
2.34 » 2.26
0/6 (0%)
6 1 1-3 2
1.75 » 1.58
2/6 (33%)
2.34 » 2.26
0/6 (0%)
13:05 Andriy Chupovsky vs Alexander Soloviev
1.32 » 1.23
0/9 (0%)
3.91 » 3.73
4/9 (44%)
9 2 3-0 1
1.32 » 1.23
0/9 (0%)
3.91 » 3.73
4/9 (44%)
13:10 Alexander Tkachenko vs Dmitriy Dubrovin
1.62 » 1.53
0/9 (0%)
2.45 » 2.34
3/9 (33%)
9 2 3-2 1
1.62 » 1.53
0/9 (0%)
2.45 » 2.34
3/9 (33%)
13:20 Vadim Gerashenko vs Valeriy Baklykov
2.35 » 1.93
9/9 (100%)
1.67 » 1.78
0/9 (0%)
9 1 3-0 1
2.35 » 1.93
9/9 (100%)
1.67 » 1.78
0/9 (0%)
13:25 Yaroslav Vorsulyak vs Vasyl Aksenin
2.28 » 2.18
2/9 (22%)
1.71 » 1.61
1/9 (11%)
9 1 3-2 1
2.28 » 2.18
2/9 (22%)
1.71 » 1.61
1/9 (11%)
13:30 Valentyn Korovychenko vs Eugene Yevhen Masko
1.80 » 1.76
4/11 (36%)
2.07 » 1.95
5/11 (45%)
11 2 3-2 1
1.80 » 1.76
4/11 (36%)
2.07 » 1.95
5/11 (45%)
13:30 Valentin Zaichenko vs Roman Reznichenko
2.00 » 2.12
0/9 (0%)
1.92 » 1.66
6/9 (67%)
9 2 2-3 2
2.00 » 2.12
0/9 (0%)
1.92 » 1.66
6/9 (67%)
13:45 Andrey Baklykov vs Anatolii Levshyn
3.15 » 3.09
1/13 (8%)
1.40 » 1.32
3/13 (23%)
13 2 3-1 1
3.15 » 3.09
1/13 (8%)
1.40 » 1.32
3/13 (23%)
13:55 Oleg Formaziuk vs Maxim Naumchuk
1.32 » 1.20
4/10 (40%)
3.87 » 4.06
0/10 (0%)
10 1 3-0 1
1.32 » 1.20
4/10 (40%)
3.87 » 4.06
0/10 (0%)
14:00 Alexey Tkachuk vs Ihor Solomianyi
1.75 » 1.68
2/9 (22%)
2.20 » 2.09
2/9 (22%)
9 2 3-0 1
1.75 » 1.68
2/9 (22%)
2.20 » 2.09
2/9 (22%)
14:05 Sergey Filatov vs Nikolay Litvinenko
1.63 » 1.48
9/13 (69%)
2.32 » 2.50
0/13 (0%)
13 1 1-3 2
1.63 » 1.48
9/13 (69%)
2.32 » 2.50
0/13 (0%)
14:05 Alexander Naida vs Andrei Kostiuk
3.78 » 3.74
1/8 (13%)
1.35 » 1.22
2/8 (25%)
8 2 1-3 2
3.78 » 3.74
1/8 (13%)
1.35 » 1.22
2/8 (25%)
14:20 Denys Scherbak vs Alexander Tkachenko
2.24 » 2.08
5/8 (63%)
1.75 » 1.65
0/8 (0%)
8 1 3-0 1
2.24 » 2.08
5/8 (63%)
1.75 » 1.65
0/8 (0%)
14:30 Oleg Shevchuk vs Valeriy Baklykov
1.32 » 1.25
1/11 (9%)
3.68 » 3.55
4/11 (36%)
11 2 2-3 2
1.32 » 1.25
1/11 (9%)
3.68 » 3.55
4/11 (36%)
14:40 Alexander Naida vs Roman Reznichenko
2.47 » 2.33
1/8 (13%)
1.63 » 1.52
0/8 (0%)
8 1 1-3 2
2.47 » 2.33
1/8 (13%)
1.63 » 1.52
0/8 (0%)
14:55 Andrey Baklykov vs Dmitriy Dubrovin
1.50 » 1.41
1/9 (11%)
2.84 » 2.70
5/9 (56%)
9 2 3-0 1
1.50 » 1.41
1/9 (11%)
2.84 » 2.70
5/9 (56%)
15:10 Alexey Tkachuk vs Vasyl Aksenin
1.70 » 1.60
1/9 (11%)
2.31 » 2.22
2/9 (22%)
9 2 3-0 1
1.70 » 1.60
1/9 (11%)
2.31 » 2.22
2/9 (22%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup Women 1 2 B P S W
05:40 Viktoria Overchuk vs Larisa Starikova
2.74 » 2.56
1/6 (17%)
1.58 » 1.41
0/6 (0%)
6 1
2.74 » 2.56
1/6 (17%)
1.58 » 1.41
0/6 (0%)
06:15 Natalia Telyuk vs Viktoria Overchuk
3.76 » 3.67
1/8 (13%)
1.35 » 1.23
1/8 (13%)
8 2
3.76 » 3.67
1/8 (13%)
1.35 » 1.23
1/8 (13%)
06:50 Olga Leshchenko vs Larisa Starikova
2.76 » 2.56
0/5 (0%)
1.61 » 1.41
1/5 (20%)
5 2
2.76 » 2.56
0/5 (0%)
1.61 » 1.41
1/5 (20%)
07:25 Olga Leshchenko vs Viktoria Overchuk
2.60 » 2.43
1/6 (17%)
1.63 » 1.50
0/6 (0%)
6 1
2.60 » 2.43
1/6 (17%)
1.63 » 1.50
0/6 (0%)
08:00 Natalia Telyuk vs Larisa Starikova
4.18 » 3.83
2/6 (33%)
1.34 » 1.19
0/6 (0%)
6 1
4.18 » 3.83
2/6 (33%)
1.34 » 1.19
0/6 (0%)
10:55 Olga Leshchenko vs Larisa Starikova
2.83 » 2.61
1/5 (20%)
1.63 » 1.44
0/5 (0%)
5 1
2.83 » 2.61
1/5 (20%)
1.63 » 1.44
0/5 (0%)
11:30 Natalia Telyuk vs Viktoria Overchuk
4.04 » 3.89
1/6 (17%)
1.38 » 1.22
0/6 (0%)
6 1
4.04 » 3.89
1/6 (17%)
1.38 » 1.22
0/6 (0%)
12:40 Victoria Kurtenko vs Iryna Aseeva
1.69 » 1.54
0/6 (0%)
2.55 » 2.35
1/6 (17%)
6 2 3-0 1
1.69 » 1.54
0/6 (0%)
2.55 » 2.35
1/6 (17%)
13:15 Andriushenko Veronika vs Victoria Kurtenko
2.63 » 2.43
1/5 (20%)
1.71 » 1.52
1/5 (20%)
5 1 3-2 1
2.63 » 2.43
1/5 (20%)
1.71 » 1.52
1/5 (20%)
14:25 Karina Zavinovska vs Victoria Kurtenko
2.37 » 2.16
4/7 (57%)
1.73 » 1.63
0/7 (0%)
7 1 0-3 2
2.37 » 2.16
4/7 (57%)
1.73 » 1.63
0/7 (0%)
Table Tennis» Ukraine» Win Cup 1 2 B P S W
00:15 Marat Chukanov vs Yan Krol
2.29 » 3.18
0/5 (0%)
1.86 » 1.57
2/5 (40%)
5 2
2.29 » 3.18
0/5 (0%)
1.86 » 1.57
2/5 (40%)
00:50 Yan Krol vs Vitaliy Gusev
1.92 » 1.82
0/5 (0%)
2.20 » 1.93
1/5 (20%)
5 2
1.92 » 1.82
0/5 (0%)
2.20 » 1.93
1/5 (20%)
05:15 Pavel Cherednichenko vs Petr Kolesnik
1.84 » 1.59
0/4 (0%)
2.42 » 2.15
1/4 (25%)
4 2
1.84 » 1.59
0/4 (0%)
2.42 » 2.15
1/4 (25%)
05:30 Sergey Kalenik vs Ruslan Lazebny
1.84 » 1.83
0/4 (0%)
2.42 » 1.83
4/4 (100%)
4 2
1.84 » 1.83
0/4 (0%)
2.42 » 1.83
4/4 (100%)
06:15 Sergei Zemyancev vs Evgeny Krivorotyko
2.55 » 2.00
1/2 (50%)
2.13 » 1.66
0/2 (0%)
2 1
2.55 » 2.00
1/2 (50%)
2.13 » 1.66
0/2 (0%)
06:30 Sergey Kalenik vs Evgeny Nechitaylo
1.84 » 1.56
1/4 (25%)
2.42 » 2.25
0/4 (0%)
4 1
1.84 » 1.56
1/4 (25%)
2.42 » 2.25
0/4 (0%)
11:00 Petr Kolesnik vs Jan Zaharov
2.24 » 1.89
1/3 (33%)
2.10 » 1.78
0/3 (0%)
3 1
2.24 » 1.89
1/3 (33%)
2.10 » 1.78
0/3 (0%)
11:30 Sergey Korobeinik vs Pavel Plyushch
2.72 » 2.44
1/4 (25%)
1.71 » 1.46
0/4 (0%)
4 1 3-2 1
2.72 » 2.44
1/4 (25%)
1.71 » 1.46
0/4 (0%)
12:45 Aleksandr Averyanov vs Sergey Zavinsky
2.33 » 2.06
1/4 (25%)
1.90 » 1.66
0/4 (0%)
4 1 1-3 2
2.33 » 2.06
1/4 (25%)
1.90 » 1.66
0/4 (0%)
13:45 Eduard Zubkov vs Vadim Smetenko
2.58 » 2.38
0/4 (0%)
1.77 » 1.50
1/4 (25%)
4 2 3-0 1
2.58 » 2.38
0/4 (0%)
1.77 » 1.50
1/4 (25%)
14:14 Alexander Sulim vs Vadim Smetenko
4.30 » 3.99
1/4 (25%)
1.44 » 1.19
0/4 (0%)
4 1 0-3 2
4.30 » 3.99
1/4 (25%)
1.44 » 1.19
0/4 (0%)
14:30 Pavel Plyushch vs Vitaliy Solovey
1.69 » 1.44
0/4 (0%)
2.79 » 2.51
1/4 (25%)
4 2 3-2 1
1.69 » 1.44
0/4 (0%)
2.79 » 2.51
1/4 (25%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P
1-0 Yevhen Kyi vs Sergey Tkachev
1.79 » 1.65
2/7 (29%)
2.22 » 2.13
0/7 (0%)
7 1
1.79 » 1.65
2/7 (29%)
2.22 » 2.13
0/7 (0%)
0-0 Jan Krames vs Jakub Plachta
2.18 » 1.80
2/3 (67%)
2.18 » 1.88
0/3 (0%)
3 1
2.18 » 1.80
2/3 (67%)
2.18 » 1.88
0/3 (0%)
0-0 Ryslan Solomko vs Yurii Kurishchenko
2.84 » 1.93
6/6 (100%)
1.56 » 1.83
0/6 (0%)
6 1
2.84 » 1.93
6/6 (100%)
1.56 » 1.83
0/6 (0%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P
0-0 Ivan Kozyr vs Vitaly Krohmal
1.96 » 1.89
0/9 (0%)
1.96 » 1.82
5/9 (56%)
9 2
1.96 » 1.89
0/9 (0%)
1.96 » 1.82
5/9 (56%)
0-0 Alexander Tkachenko vs Anatolii Levshyn
1.76 » 1.66
0/8 (0%)
2.23 » 2.12
1/8 (13%)
8 2
1.76 » 1.66
0/8 (0%)
2.23 » 2.12
1/8 (13%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P
08:45 Sergey Dovzhenko vs Vladimir Melnikov
1.76 » 1.51
4/6 (67%)
2.34 » 2.42
0/6 (0%)
6 1
1.76 » 1.51
4/6 (67%)
2.34 » 2.42
0/6 (0%)
12:15 Sergey Burdelny vs Vladimir Melnikov
2.74 » 2.59
0/6 (0%)
1.59 » 1.42
2/6 (33%)
6 2
2.74 » 2.59
0/6 (0%)
1.59 » 1.42
2/6 (33%)
12:45 Alexander Budnikov vs Aleksandr Grishchenko
2.08 » 1.89
0/5 (0%)
1.98 » 1.78
1/5 (20%)
5 2
2.08 » 1.89
0/5 (0%)
1.98 » 1.78
1/5 (20%)
14:55 Sergey Tkachev vs Pavel Babenko
2.38 » 2.26
0/6 (0%)
1.72 » 1.57
1/6 (17%)
6 2
2.38 » 2.26
0/6 (0%)
1.72 » 1.57
1/6 (17%)
15:50 Oleg Sapuzhak vs Igor Kvak
3.73 » 3.68
0/5 (0%)
1.43 » 1.24
1/5 (20%)
5 2
3.73 » 3.68
0/5 (0%)
1.43 » 1.24
1/5 (20%)
16:30 Adam Stalzer vs Jakub Plachta
1.39 » 1.18
0/4 (0%)
4.99 » 4.19
3/4 (75%)
4 2
1.39 » 1.18
0/4 (0%)
4.99 » 4.19
3/4 (75%)
17:05 Ryslan Solomko vs Roman Makarenko
1.66 » 1.47
0/5 (0%)
2.66 » 2.42
2/5 (40%)
5 2
1.66 » 1.47
0/5 (0%)
2.66 » 2.42
2/5 (40%)
17:20 Dmitriy Gudimenko vs Ilya Valchuk
1.35 » 1.19
0/6 (0%)
4.26 » 4.18
1/6 (17%)
6 2
1.35 » 1.19
0/6 (0%)
4.26 » 4.18
1/6 (17%)
17:35 Alexander Likhitsky vs Yurii Kurishchenko
3.56 » 3.21
3/5 (60%)
1.46 » 1.28
0/5 (0%)
5 1
3.56 » 3.21
3/5 (60%)
1.46 » 1.28
0/5 (0%)
17:50 Dmitry Lazuryk vs Andriy Dombrovskiy
1.84 » 1.64
0/5 (0%)
2.27 » 2.07
1/5 (20%)
5 2
1.84 » 1.64
0/5 (0%)
2.27 » 2.07
1/5 (20%)
18:50 Andriy Dombrovskiy vs Ilya Valchuk
1.75 » 1.56
0/5 (0%)
2.42 » 2.21
1/5 (20%)
5 2
1.75 » 1.56
0/5 (0%)
2.42 » 2.21
1/5 (20%)
20:30 Dominik Pasek vs Martin Sulc
2.05 » 1.71
5/5 (100%)
2.05 » 2.03
0/5 (0%)
5 1
2.05 » 1.71
5/5 (100%)
2.05 » 2.03
0/5 (0%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P
06:45 Serhey Dibrova vs Nikita Korbut
3.13 » 2.97
6/10 (60%)
1.41 » 1.34
0/10 (0%)
10 1
3.13 » 2.97
6/10 (60%)
1.41 » 1.34
0/10 (0%)
14:45 Sergey Gogenko vs Roman Derypaska
1.95 » 1.45
0/2 (0%)
2.91 » 2.41
1/2 (50%)
2 2
1.95 » 1.45
0/2 (0%)
2.91 » 2.41
1/2 (50%)
15:40 Oleg Shevchuk vs Maxim Naumchuk
2.40 » 2.27
7/10 (70%)
1.80 » 1.57
1/10 (10%)
10 1
2.40 » 2.27
7/10 (70%)
1.80 » 1.57
1/10 (10%)
15:45 Yaroslav Vorsulyak vs Ihor Solomianyi
1.81 » 1.72
1/9 (11%)
2.11 » 2.03
0/9 (0%)
9 1
1.81 » 1.72
1/9 (11%)
2.11 » 2.03
0/9 (0%)
15:50 Alexander Naida vs Valentin Zaichenko
1.99 » 2.16
0/8 (0%)
1.94 » 1.60
8/8 (100%)
8 2
1.99 » 2.16
0/8 (0%)
1.94 » 1.60
8/8 (100%)
15:55 Oleksandr Dzyabura vs Dmitry Arzanov
1.98 » 1.86
3/9 (33%)
1.93 » 1.85
0/9 (0%)
9 1
1.98 » 1.86
3/9 (33%)
1.93 » 1.85
0/9 (0%)
16:00 Dmitry Krishtal vs Vitaly Krohmal
2.20 » 2.10
1/9 (11%)
1.75 » 1.66
0/9 (0%)
9 1
2.20 » 2.10
1/9 (11%)
1.75 » 1.66
0/9 (0%)
16:05 Andrey Baklykov vs Alexander Tkachenko
1.69 » 1.62
0/9 (0%)
2.31 » 2.19
4/9 (44%)
9 2
1.69 » 1.62
0/9 (0%)
2.31 » 2.19
4/9 (44%)
16:15 Oleg Formaziuk vs Valeriy Baklykov
1.30 » 1.19
2/9 (22%)
4.26 » 4.01
4/9 (44%)
9 2
1.30 » 1.19
2/9 (22%)
4.26 » 4.01
4/9 (44%)
16:20 Alexey Tkachuk vs Yaroslav Vorsulyak
1.58 » 1.49
0/9 (0%)
2.56 » 2.44
1/9 (11%)
9 2
1.58 » 1.49
0/9 (0%)
2.56 » 2.44
1/9 (11%)
16:30 Dmitry Arzanov vs Maksym Kolos
1.58 » 1.48
1/9 (11%)
2.58 » 2.49
2/9 (22%)
9 2
1.58 » 1.48
1/9 (11%)
2.58 » 2.49
2/9 (22%)
16:50 Oleg Shevchuk vs Oleg Formaziuk
1.75 » 1.65
0/9 (0%)
2.20 » 2.08
2/9 (22%)
9 2
1.75 » 1.65
0/9 (0%)
2.20 » 2.08
2/9 (22%)
16:55 Evgeny Fafley vs Vasyl Aksenin
3.10 » 3.05
0/8 (0%)
1.45 » 1.31
4/8 (50%)
8 2
3.10 » 3.05
0/8 (0%)
1.45 » 1.31
4/8 (50%)
17:05 Dmitry Krishtal vs Dmitry Arzanov
2.72 » 2.56
3/8 (38%)
1.55 » 1.43
0/8 (0%)
8 1
2.72 » 2.56
3/8 (38%)
1.55 » 1.43
0/8 (0%)
17:10 Oleksandr Dzyabura vs Vitaly Krohmal
2.75 » 2.65
0/8 (0%)
1.54 » 1.40
1/8 (13%)
8 2
2.75 » 2.65
0/8 (0%)
1.54 » 1.40
1/8 (13%)
17:15 Andrey Baklykov vs Denys Scherbak
2.47 » 2.35
1/8 (13%)
1.63 » 1.51
0/8 (0%)
8 1
2.47 » 2.35
1/8 (13%)
1.63 » 1.51
0/8 (0%)
17:25 Vadim Gerashenko vs Maxim Naumchuk
1.65 » 1.56
0/8 (0%)
2.43 » 2.23
4/8 (50%)
8 2
1.65 » 1.56
0/8 (0%)
2.43 » 2.23
4/8 (50%)
17:30 Alexey Tkachuk vs Evgeny Fafley
1.75 » 1.62
2/8 (25%)
2.23 » 2.12
0/8 (0%)
8 1
1.75 » 1.62
2/8 (25%)
2.23 » 2.12
0/8 (0%)
17:40 Ivan Kozyr vs Maksym Kolos
1.59 » 1.46
1/8 (13%)
2.60 » 2.48
2/8 (25%)
8 2
1.59 » 1.46
1/8 (13%)
2.60 » 2.48
2/8 (25%)
18:05 Vasyl Aksenin vs Ihor Solomianyi
2.23 » 2.09
2/8 (25%)
1.75 » 1.64
0/8 (0%)
8 1
2.23 » 2.09
2/8 (25%)
1.75 » 1.64
0/8 (0%)
19:25 Dmitry Arzanov vs Vitaly Krohmal
1.34 » 1.22
2/8 (25%)
3.83 » 3.72
2/8 (25%)
8 1
1.34 » 1.22
2/8 (25%)
3.83 » 3.72
2/8 (25%)
20:30 Alexander Gubarev vs Dmitriy Belanchik
1.54 » 1.40
2/8 (25%)
2.74 » 2.65
0/8 (0%)
8 1
1.54 » 1.40
2/8 (25%)
2.74 » 2.65
0/8 (0%)
20:45 Igor Matsegora vs Aleksandr Medvedev
1.37 » 1.27
0/9 (0%)
3.48 » 3.34
3/9 (33%)
9 2
1.37 » 1.27
0/9 (0%)
3.48 » 3.34
3/9 (33%)
21:00 Ilya Yanishevskiy vs Pavel Vasilchuk
1.34 » 1.22
1/8 (13%)
3.88 » 3.72
2/8 (25%)
8 2
1.34 » 1.22
1/8 (13%)
3.88 » 3.72
2/8 (25%)
21:15 Roman Pinchuk vs Igor Vatsyn
1.42 » 1.30
0/9 (0%)
3.22 » 3.11
2/9 (22%)
9 2
1.42 » 1.30
0/9 (0%)
3.22 » 3.11
2/9 (22%)
21:30 Oleg Obidnyi vs Alexander Gubarev
3.97 » 3.74
4/8 (50%)
1.33 » 1.21
0/8 (0%)
8 1
3.97 » 3.74
4/8 (50%)
1.33 » 1.21
0/8 (0%)
21:45 Volodymyr Tuchkevych vs Aleksandr Medvedev
1.53 » 1.41
1/9 (11%)
2.71 » 2.62
0/9 (0%)
9 1
1.53 » 1.41
1/9 (11%)
2.71 » 2.62
0/9 (0%)
22:15 Igor Matsegora vs Roman Pinchuk
2.30 » 2.21
0/9 (0%)
1.70 » 1.57
4/9 (44%)
9 2
2.30 » 2.21
0/9 (0%)
1.70 » 1.57
4/9 (44%)
22:30 Alexander Gubarev vs Pavel Vasilchuk
1.59 » 1.46
1/8 (13%)
2.60 » 2.48
2/8 (25%)
8 2
1.59 » 1.46
1/8 (13%)
2.60 » 2.48
2/8 (25%)
22:45 Volodymyr Tuchkevych vs Igor Vatsyn
1.42 » 1.30
0/9 (0%)
3.22 » 3.11
2/9 (22%)
9 2
1.42 » 1.30
0/9 (0%)
3.22 » 3.11
2/9 (22%)
23:15 Roman Pinchuk vs Aleksandr Medvedev
1.57 » 1.46
1/9 (11%)
2.58 » 2.48
2/9 (22%)
9 2
1.57 » 1.46
1/9 (11%)
2.58 » 2.48
2/9 (22%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup Women 1 2 B P
15:35 Karina Zavinovska vs Andriushenko Veronika
2.41 » 2.21
2/5 (40%)
1.79 » 1.60
1/5 (20%)
5 1
2.41 » 2.21
2/5 (40%)
1.79 » 1.60
1/5 (20%)