Last Viewed Games

Table Tennis, Ukraine Odds Comparison for 26/09/2021 Matches

You are currently viewing bettings odds comparison for Table Tennis, Ukraine matches from 26/09/2021
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P S W
00:05 Dmytro Rehotun vs Sergey Levyn
1.60 » 1.52
0/7 (0%)
2.64 » 2.41
3/7 (43%)
7 2 0-3 2
1.60 » 1.52
0/7 (0%)
2.64 » 2.41
3/7 (43%)
00:25 Aleksandr Duhovenko vs Aleksandr Kovalchuk
1.68 » 1.60
0/8 (0%)
2.38 » 2.22
6/8 (75%)
8 2 1-3 2
1.68 » 1.60
0/8 (0%)
2.38 » 2.22
6/8 (75%)
00:35 Vladimir Panasenko vs Aleksandr Gomilko
2.20 » 2.11
0/9 (0%)
1.75 » 1.66
1/9 (11%)
9 2 2-3 2
2.20 » 2.11
0/9 (0%)
1.75 » 1.66
1/9 (11%)
01:05 Sergey Bondarenko vs Alexander Lushnya
2.09 » 2.00
1/9 (11%)
1.81 » 1.74
0/9 (0%)
9 1 2-3 2
2.09 » 2.00
1/9 (11%)
1.81 » 1.74
0/9 (0%)
01:25 Igor Talalay vs Nikita Vilenchyts
1.93 » 1.78
2/9 (22%)
1.93 » 1.92
0/9 (0%)
9 1 3-2 1
1.93 » 1.78
2/9 (22%)
1.93 » 1.92
0/9 (0%)
01:35 Dmytro Rehotun vs Vladimir Panasenko
1.74 » 1.66
1/9 (11%)
2.18 » 2.11
0/9 (0%)
9 1 0-3 2
1.74 » 1.66
1/9 (11%)
2.18 » 2.11
0/9 (0%)
02:05 Sergey Bondarenko vs Sergey Levyn
1.92 » 1.81
1/7 (14%)
2.02 » 1.86
4/7 (57%)
7 2 3-0 1
1.92 » 1.81
1/7 (14%)
2.02 » 1.86
4/7 (57%)
02:25 Igor Talalay vs Aleksandr Kovalchuk
1.43 » 1.33
1/8 (13%)
3.07 » 3.05
4/8 (50%)
8 2 3-1 1
1.43 » 1.33
1/8 (13%)
3.07 » 3.05
4/8 (50%)
02:55 Andriy Kovrikov vs Nikita Vilenchyts
3.78 » 3.68
5/10 (50%)
1.31 » 1.24
1/10 (10%)
10 1 2-3 2
3.78 » 3.68
5/10 (50%)
1.31 » 1.24
1/10 (10%)
Table Tennis» Ukraine» Win Cup 1 2 B P S W
00:00 Sergey Ermoshin vs Yan Krol
2.80 » 1.20
1/1 (100%)
2.90 » 3.90
0/1 (0%)
1 1 3-0 1
2.80 » 1.20
1/1 (100%)
2.90 » 3.90
0/1 (0%)
01:15 Sergey Ermoshin vs Oleg Chetverikov
2.28 » 1.90
0/1 (0%)
4.20 » 1.75
1/1 (100%)
1 2 2-3 2
2.28 » 1.90
0/1 (0%)
4.20 » 1.75
1/1 (100%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P
0-0 Vladimir Panasenko vs Alexander Lushnya
1.74 » 1.66
1/9 (11%)
2.18 » 2.11
1/9 (11%)
9 2
1.74 » 1.66
1/9 (11%)
2.18 » 2.11
1/9 (11%)
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B P
04:05 Sergey Levyn vs Aleksandr Gomilko
2.11 » 1.99
1/7 (14%)
1.82 » 1.71
0/7 (0%)
7 1
2.11 » 1.99
1/7 (14%)
1.82 » 1.71
0/7 (0%)
04:25 Aleksandr Kovalchuk vs Andriy Kovrikov
3.08 » 2.96
4/8 (50%)
1.43 » 1.35
0/8 (0%)
8 1
3.08 » 2.96
4/8 (50%)
1.43 » 1.35
0/8 (0%)
05:15 Dmitry Prokopenko vs Yaroslav Tkachenko
3.12 » 2.96
4/9 (44%)
1.43 » 1.35
0/9 (0%)
9 1
3.12 » 2.96
4/9 (44%)
1.43 » 1.35
0/9 (0%)
14:25 Vitaliy Kobets vs Serhii Chuliukov
1.77 » 1.64
0/7 (0%)
2.19 » 2.07
1/7 (14%)
7 2
1.77 » 1.64
0/7 (0%)
2.19 » 2.07
1/7 (14%)
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B P
04:50 Roman Cherevko vs Aleksandr Levadniy
1.73 » 1.66
0/11 (0%)
2.17 » 2.09
1/11 (9%)
11 2
1.73 » 1.66
0/11 (0%)
2.17 » 2.09
1/11 (9%)
04:55 Sergey Kijlo vs Constantin Makarchuk
1.59 » 1.52
0/11 (0%)
2.46 » 2.36
4/11 (36%)
11 2
1.59 » 1.52
0/11 (0%)
2.46 » 2.36
4/11 (36%)
05:25 Denys Scherbak vs Andrey Baklykov
2.09 » 1.98
4/10 (40%)
1.80 » 1.71
0/10 (0%)
10 1
2.09 » 1.98
4/10 (40%)
1.80 » 1.71
0/10 (0%)
05:35 Oleksandr Didukh vs Andrey Grebenyuk
1.42 » 1.32
2/10 (20%)
3.07 » 3.00
0/10 (0%)
10 1
1.42 » 1.32
2/10 (20%)
3.07 » 3.00
0/10 (0%)
05:45 Maksim Kukharuk vs Valeriy Baklykov
1.70 » 1.60
0/9 (0%)
2.35 » 2.18
1/9 (11%)
9 2
1.70 » 1.60
0/9 (0%)
2.35 » 2.18
1/9 (11%)
05:50 Oleg Savenkov vs Ihor Solomianyi
1.80 » 1.71
0/10 (0%)
2.09 » 1.97
3/10 (30%)
10 2
1.80 » 1.71
0/10 (0%)
2.09 » 1.97
3/10 (30%)
05:55 Nikolay Litvinenko vs Dmitriy Dubrovin
1.64 » 1.57
0/10 (0%)
2.36 » 2.20
8/10 (80%)
10 2
1.64 » 1.57
0/10 (0%)
2.36 » 2.20
8/10 (80%)
05:55 Sergiy Baranovskyi vs Nikita Trofimov
2.25 » 1.98
6/10 (60%)
1.71 » 1.71
0/10 (0%)
10 1
2.25 » 1.98
6/10 (60%)
1.71 » 1.71
0/10 (0%)
06:00 Aleksandr Shkurupij vs Anton Molochko
2.17 » 2.09
1/11 (9%)
1.73 » 1.66
0/11 (0%)
11 1
2.17 » 2.09
1/11 (9%)
1.73 » 1.66
0/11 (0%)
06:25 Oleksandr Hainovskyi vs Vladyslav Van
2.71 » 2.63
0/10 (0%)
1.51 » 1.40
3/10 (30%)
10 2
2.71 » 2.63
0/10 (0%)
1.51 » 1.40
3/10 (30%)
06:30 Aleksandr Zhukovskij vs Yuri Teterya
3.07 » 3.00
0/10 (0%)
1.42 » 1.32
2/10 (20%)
10 2
3.07 » 3.00
0/10 (0%)
1.42 » 1.32
2/10 (20%)
07:00 Dmitriy Kalinyuk vs Ihor Solomianyi
1.85 » 1.92
0/10 (0%)
2.10 » 1.76
5/10 (50%)
10 2
1.85 » 1.92
0/10 (0%)
2.10 » 1.76
5/10 (50%)
07:05 Yuri Sandulenko vs Sergey Filatov
3.22 » 3.25
0/10 (0%)
1.38 » 1.28
3/10 (30%)
10 2
3.22 » 3.25
0/10 (0%)
1.38 » 1.28
3/10 (30%)
07:10 Anton Molochko vs Aleksandr Levadniy
1.56 » 1.46
3/10 (30%)
2.51 » 2.45
0/10 (0%)
10 1
1.56 » 1.46
3/10 (30%)
2.51 » 2.45
0/10 (0%)
07:20 Oleksandr Didukh vs Alexander Tuzhylin
1.28 » 1.17
3/10 (30%)
4.22 » 4.14
0/10 (0%)
10 1
1.28 » 1.17
3/10 (30%)
4.22 » 4.14
0/10 (0%)
07:35 Oleg Savenkov vs Oleksandr Hainovskyi
1.83 » 1.64
5/10 (50%)
2.06 » 2.08
0/10 (0%)
10 1
1.83 » 1.64
5/10 (50%)
2.06 » 2.08
0/10 (0%)
07:40 Nikolay Litvinenko vs Yuri Teterya
3.48 » 3.49
0/10 (0%)
1.34 » 1.24
2/10 (20%)
10 2
3.48 » 3.49
0/10 (0%)
1.34 » 1.24
2/10 (20%)
07:40 Sergiy Boyko vs Nikita Trofimov
1.93 » 1.85
0/9 (0%)
1.93 » 1.85
1/9 (11%)
9 2
1.93 » 1.85
0/9 (0%)
1.93 » 1.85
1/9 (11%)
07:55 Gennady Zakladny vs Katkov Ivan
3.76 » 3.73
0/10 (0%)
1.32 » 1.21
3/10 (30%)
10 2
3.76 » 3.73
0/10 (0%)
1.32 » 1.21
3/10 (30%)
08:15 Sergey Filatov vs Dmitriy Dubrovin
1.41 » 1.32
2/10 (20%)
3.03 » 3.00
0/10 (0%)
10 1
1.41 » 1.32
2/10 (20%)
3.03 » 3.00
0/10 (0%)
08:20 Roman Cherevko vs Anton Molochko
2.07 » 1.98
3/10 (30%)
1.78 » 1.71
0/10 (0%)
10 1
2.07 » 1.98
3/10 (30%)
1.78 » 1.71
0/10 (0%)
08:30 Alexander Tuzhylin vs Andrey Grebenyuk
1.48 » 1.44
0/10 (0%)
2.86 » 2.52
4/10 (40%)
10 2
1.48 » 1.44
0/10 (0%)
2.86 » 2.52
4/10 (40%)
08:40 Stanislav Malchuk vs Valeriy Baklykov
2.17 » 2.07
1/10 (10%)
1.74 » 1.64
0/10 (0%)
10 1
2.17 » 2.07
1/10 (10%)
1.74 » 1.64
0/10 (0%)
08:50 Aleksandr Zhukovskij vs Yuri Sandulenko
1.50 » 1.40
2/10 (20%)
2.68 » 2.64
0/10 (0%)
10 1
1.50 » 1.40
2/10 (20%)
2.68 » 2.64
0/10 (0%)
08:50 Serhii Tsybulin vs Yevhen Masko
2.27 » 1.71
8/10 (80%)
1.68 » 2.01
0/10 (0%)
10 1
2.27 » 1.71
8/10 (80%)
1.68 » 2.01
0/10 (0%)
09:05 Gennady Zakladny vs Alexander Tuzhylin
3.76 » 3.73
0/10 (0%)
1.32 » 1.21
3/10 (30%)
10 2
3.76 » 3.73
0/10 (0%)
1.32 » 1.21
3/10 (30%)
09:25 Nikolay Litvinenko vs Sergey Filatov
1.80 » 1.97
0/10 (0%)
2.05 » 1.74
6/10 (60%)
10 2
1.80 » 1.97
0/10 (0%)
2.05 » 1.74
6/10 (60%)
09:25 Sergiy Boyko vs Sergei Zemyancev
1.60 » 1.50
0/9 (0%)
2.45 » 2.36
1/9 (11%)
9 2
1.60 » 1.50
0/9 (0%)
2.45 » 2.36
1/9 (11%)
09:40 Oleksandr Didukh vs Katkov Ivan
1.36 » 1.25
3/10 (30%)
3.45 » 3.40
1/10 (10%)
10 1
1.36 » 1.25
3/10 (30%)
3.45 » 3.40
1/10 (10%)
09:55 Oleg Savenkov vs Vladyslav Van
1.46 » 1.36
3/10 (30%)
2.88 » 2.81
0/10 (0%)
10 1
1.46 » 1.36
3/10 (30%)
2.88 » 2.81
0/10 (0%)
10:00 Yuri Sandulenko vs Yuri Teterya
3.70 » 3.73
0/10 (0%)
1.31 » 1.21
3/10 (30%)
10 2
3.70 » 3.73
0/10 (0%)
1.31 » 1.21
3/10 (30%)
10:15 Gennady Zakladny vs Oleksandr Didukh
3.76 » 3.73
0/10 (0%)
1.32 » 1.21
3/10 (30%)
10 2
3.76 » 3.73
0/10 (0%)
1.32 » 1.21
3/10 (30%)
10:35 Aleksandr Zhukovskij vs Dmitriy Dubrovin
1.34 » 1.24
2/10 (20%)
3.48 » 3.49
0/10 (0%)
10 1
1.34 » 1.24
2/10 (20%)
3.48 » 3.49
0/10 (0%)
10:35 Sergiy Baranovskyi vs Serhii Tsybulin
1.39 » 1.29
0/9 (0%)
3.26 » 3.21
1/9 (11%)
9 2
1.39 » 1.29
0/9 (0%)
3.26 » 3.21
1/9 (11%)
10:40 Denys Scherbak vs Anton Molochko
3.79 » 3.73
2/10 (20%)
1.30 » 1.21
1/10 (10%)
10 1
3.79 » 3.73
2/10 (20%)
1.30 » 1.21
1/10 (10%)
11:45 Aleksandr Zhukovskij vs Sergey Filatov
1.31 » 1.21
3/10 (30%)
3.70 » 3.73
0/10 (0%)
10 1
1.31 » 1.21
3/10 (30%)
3.70 » 3.73
0/10 (0%)
11:50 Roman Cherevko vs Denys Scherbak
1.80 » 1.55
6/10 (60%)
2.07 » 2.24
0/10 (0%)
10 1
1.80 » 1.55
6/10 (60%)
2.07 » 2.24
0/10 (0%)
12:20 Yuri Teterya vs Dmitriy Dubrovin
1.31 » 1.21
3/10 (30%)
3.70 » 3.73
0/10 (0%)
10 1
1.31 » 1.21
3/10 (30%)
3.70 » 3.73
0/10 (0%)
14:05 Sergey Filatov vs Yuri Teterya
3.76 » 3.74
0/10 (0%)
1.30 » 1.21
1/10 (10%)
10 2
3.76 » 3.74
0/10 (0%)
1.30 » 1.21
1/10 (10%)
Table Tennis» Ukraine» Win Cup 1 2 B P
13:15 Oleg Saenko vs Sergey Buluy
4.00 » 2.93
3/3 (100%)
1.54 » 1.31
0/3 (0%)
3 1
4.00 » 2.93
3/3 (100%)
1.54 » 1.31
0/3 (0%)
13:45 Alexei Rodin vs Alexander Mashtakov
1.59 » 1.35
0/3 (0%)
3.58 » 2.80
3/3 (100%)
3 2
1.59 » 1.35
0/3 (0%)
3.58 » 2.80
3/3 (100%)
14:00 Andrii Zaitsev vs Maksym Deynega
1.54 » 1.31
0/3 (0%)
4.00 » 2.95
3/3 (100%)
3 2
1.54 » 1.31
0/3 (0%)
4.00 » 2.95
3/3 (100%)
14:15 Sergey Buluy vs Oleg Stasevski
1.62 » 1.35
0/3 (0%)
3.40 » 2.77
3/3 (100%)
3 2
1.62 » 1.35
0/3 (0%)
3.40 » 2.77
3/3 (100%)
14:15 Petr Kolesnik vs Oleg Saenko
3.10 » 2.37
3/3 (100%)
1.68 » 1.47
0/3 (0%)
3 1
3.10 » 2.37
3/3 (100%)
1.68 » 1.47
0/3 (0%)
14:45 Alexander Mashtakov vs Oleg Saenko
2.24 » 2.01
0/3 (0%)
2.05 » 1.65
3/3 (100%)
3 2
2.24 » 2.01
0/3 (0%)
2.05 » 1.65
3/3 (100%)
14:45 Oleg Stasevski vs Petr Kolesnik
1.78 » 1.49
0/3 (0%)
2.80 » 2.31
2/3 (67%)
3 2
1.78 » 1.49
0/3 (0%)
2.80 » 2.31
2/3 (67%)