Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B
00:05 Dmytro Rehotun vs Sergey Levyn
1.60 » 1.52
0/7 (0%)
2.64 » 2.41
3/7 (43%)
7
1.60 » 1.52
0/7 (0%)
2.64 » 2.41
3/7 (43%)
00:25 Aleksandr Duhovenko vs Aleksandr Kovalchuk
1.68 » 1.60
0/8 (0%)
2.38 » 2.22
6/8 (75%)
8
1.68 » 1.60
0/8 (0%)
2.38 » 2.22
6/8 (75%)
00:35 Vladimir Panasenko vs Aleksandr Gomilko
2.20 » 2.11
0/9 (0%)
1.75 » 1.66
1/9 (11%)
9
2.20 » 2.11
0/9 (0%)
1.75 » 1.66
1/9 (11%)
01:05 Sergey Bondarenko vs Alexander Lushnya
2.09 » 2.00
1/9 (11%)
1.81 » 1.74
0/9 (0%)
9
2.09 » 2.00
1/9 (11%)
1.81 » 1.74
0/9 (0%)
01:25 Igor Talalay vs Nikita Vilenchyts
1.93 » 1.78
2/9 (22%)
1.93 » 1.92
0/9 (0%)
9
1.93 » 1.78
2/9 (22%)
1.93 » 1.92
0/9 (0%)
01:35 Dmytro Rehotun vs Vladimir Panasenko
1.74 » 1.66
1/9 (11%)
2.18 » 2.11
0/9 (0%)
9
1.74 » 1.66
1/9 (11%)
2.18 » 2.11
0/9 (0%)
02:05 Sergey Bondarenko vs Sergey Levyn
1.92 » 1.81
1/7 (14%)
2.02 » 1.86
4/7 (57%)
7
1.92 » 1.81
1/7 (14%)
2.02 » 1.86
4/7 (57%)
02:25 Igor Talalay vs Aleksandr Kovalchuk
1.43 » 1.33
1/8 (13%)
3.07 » 3.05
4/8 (50%)
8
1.43 » 1.33
1/8 (13%)
3.07 » 3.05
4/8 (50%)
02:55 Andriy Kovrikov vs Nikita Vilenchyts
3.78 » 3.68
5/10 (50%)
1.31 » 1.24
1/10 (10%)
10
3.78 » 3.68
5/10 (50%)
1.31 » 1.24
1/10 (10%)
03:25 Aleksandr Duhovenko vs Igor Talalay
2.55 » 2.49
0/10 (0%)
1.55 » 1.48
1/10 (10%)
10
2.55 » 2.49
0/10 (0%)
1.55 » 1.48
1/10 (10%)
04:25 Aleksandr Kovalchuk vs Andriy Kovrikov
3.07 » 2.97
4/9 (44%)
1.42 » 1.34
1/9 (11%)
9
3.07 » 2.97
4/9 (44%)
1.42 » 1.34
1/9 (11%)
05:15 Dmitry Prokopenko vs Yaroslav Tkachenko
3.12 » 3.03
4/9 (44%)
1.43 » 1.33
1/9 (11%)
9
3.12 » 3.03
4/9 (44%)
1.43 » 1.33
1/9 (11%)
06:20 Victor Dushak vs Alexander Maselsky
1.39 » 1.29
0/8 (0%)
3.58 » 3.31
5/8 (63%)
8
1.39 » 1.29
0/8 (0%)
3.58 » 3.31
5/8 (63%)
14:25 Vitaliy Kobets vs Serhii Chuliukov
1.75 » 1.64
0/8 (0%)
2.20 » 2.08
1/8 (13%)
8
1.75 » 1.64
0/8 (0%)
2.20 » 2.08
1/8 (13%)