Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» Setka Cup 1 2 B
00:25 Maxim Tytskyi vs Sergey Bondarenko
1.58 » 1.43
0/6 (0%)
2.78 » 2.64
1/6 (17%)
6
1.58 » 1.43
0/6 (0%)
2.78 » 2.64
1/6 (17%)
00:35 Grigorii Kuleshov vs Sergey Sokolov
2.29 » 2.07
1/5 (20%)
1.84 » 1.71
0/5 (0%)
5
2.29 » 2.07
1/5 (20%)
1.84 » 1.71
0/5 (0%)
00:55 Alexander Lushnya vs Vyacheslav Isakov
2.35 » 2.16
1/5 (20%)
1.80 » 1.62
0/5 (0%)
5
2.35 » 2.16
1/5 (20%)
1.80 » 1.62
0/5 (0%)
01:05 Pavel Hahamidi vs Andrey Romanenko
1.98 » 1.89
0/7 (0%)
1.98 » 1.83
1/7 (14%)
7
1.98 » 1.89
0/7 (0%)
1.98 » 1.83
1/7 (14%)
01:25 Ryslan Solomko vs Dmytro Rehotun
1.43 » 1.30
0/6 (0%)
3.48 » 3.25
2/6 (33%)
6
1.43 » 1.30
0/6 (0%)
3.48 » 3.25
2/6 (33%)
01:55 Maxim Tytskyi vs Alexander Lushnya
1.78 » 1.68
0/7 (0%)
2.22 » 2.09
1/7 (14%)
7
1.78 » 1.68
0/7 (0%)
2.22 » 2.09
1/7 (14%)
02:25 Ryslan Solomko vs Sergey Bondarenko
2.00 » 1.87
0/6 (0%)
2.00 » 1.85
1/6 (17%)
6
2.00 » 1.87
0/6 (0%)
2.00 » 1.85
1/6 (17%)
02:35 Sergey Sokolov vs Andrey Romanenko
3.34 » 3.23
1/7 (14%)
1.42 » 1.30
1/7 (14%)
7
3.34 » 3.23
1/7 (14%)
1.42 » 1.30
1/7 (14%)
03:25 Maxim Tytskyi vs Ryslan Solomko
2.69 » 2.45
2/7 (29%)
1.57 » 1.50
0/7 (0%)
7
2.69 » 2.45
2/7 (29%)
1.57 » 1.50
0/7 (0%)
03:35 Grigorii Kuleshov vs Andrey Romanenko
1.72 » 1.54
2/6 (33%)
2.39 » 2.34
0/6 (0%)
6
1.72 » 1.54
2/6 (33%)
2.39 » 2.34
0/6 (0%)
03:55 Alexander Lushnya vs Dmytro Rehotun
1.80 » 1.75
0/7 (0%)
2.19 » 1.96
4/7 (57%)
7
1.80 » 1.75
0/7 (0%)
2.19 » 1.96
4/7 (57%)
04:25 Sergey Bondarenko vs Vyacheslav Isakov
1.55 » 1.51
1/5 (20%)
3.03 » 2.42
4/5 (80%)
5
1.55 » 1.51
1/5 (20%)
3.03 » 2.42
4/5 (80%)
04:50 Ivan Pytsko vs Nazariy Sydorak
1.97 » 1.84
1/8 (13%)
1.97 » 1.87
0/8 (0%)
8
1.97 » 1.84
1/8 (13%)
1.97 » 1.87
0/8 (0%)
05:20 Volodymyr Korobko vs Volodymyr Okopnyi
1.34 » 1.21
0/6 (0%)
4.26 » 3.99
2/6 (33%)
6
1.34 » 1.21
0/6 (0%)
4.26 » 3.99
2/6 (33%)
05:30 Oleg Pereguda vs Ivan Panchenko
2.24 » 1.88
4/6 (67%)
1.81 » 1.90
0/6 (0%)
6
2.24 » 1.88
4/6 (67%)
1.81 » 1.90
0/6 (0%)
05:45 Konstantin Seluk vs Vladimir Melnikov
1.45 » 1.32
1/7 (14%)
3.22 » 3.11
0/7 (0%)
7
1.45 » 1.32
1/7 (14%)
3.22 » 3.11
0/7 (0%)
05:50 Stanislav Nikolenko vs Nazariy Sydorak
1.58 » 1.23
6/6 (100%)
2.77 » 3.81
0/6 (0%)
6
1.58 » 1.23
6/6 (100%)
2.77 » 3.81
0/6 (0%)
05:50 Borys Kostuk vs Vitalii Klimov
1.65 » 1.52
0/7 (0%)
2.51 » 2.37
1/7 (14%)
7
1.65 » 1.52
0/7 (0%)
2.51 » 2.37
1/7 (14%)
05:55 Pavel Volkov vs Andrey Peretyatko
1.55 » 1.44
1/8 (13%)
2.72 » 2.59
2/8 (25%)
8
1.55 » 1.44
1/8 (13%)
2.72 » 2.59
2/8 (25%)
06:00 Filip Strejc vs Jakub Plachta
2.04 » 1.82
1/5 (20%)
2.07 » 1.89
0/5 (0%)
5
2.04 » 1.82
1/5 (20%)
2.07 » 1.89
0/5 (0%)
06:15 Sergey Dovzhenko vs Sergey Burdelny
1.81 » 1.65
1/6 (17%)
2.25 » 2.12
1/6 (17%)
6
1.81 » 1.65
1/6 (17%)
2.25 » 2.12
1/6 (17%)
06:20 Ivan Pytsko vs Volodymyr Korobko
3.51 » 3.55
0/7 (0%)
1.40 » 1.23
2/7 (29%)
7
3.51 » 3.55
0/7 (0%)
1.40 » 1.23
2/7 (29%)
06:25 Alexander Shapoval vs Sergey Khandetsky
2.01 » 1.84
1/6 (17%)
2.01 » 1.84
0/6 (0%)
6
2.01 » 1.84
1/6 (17%)
2.01 » 1.84
0/6 (0%)
06:30 Alexander Goncharuk vs Ivan Panchenko
2.00 » 1.86
1/6 (17%)
2.00 » 1.87
0/6 (0%)
6
2.00 » 1.86
1/6 (17%)
2.00 » 1.87
0/6 (0%)
06:30 Jan Krames vs Jan Zajicek
2.53 » 2.32
1/5 (20%)
1.73 » 1.53
0/5 (0%)
5
2.53 » 2.32
1/5 (20%)
1.73 » 1.53
0/5 (0%)
06:50 Stanislav Nikolenko vs Volodymyr Okopnyi
1.28 » 1.11
1/6 (17%)
5.37 » 5.58
0/6 (0%)
6
1.28 » 1.11
1/6 (17%)
5.37 » 5.58
0/6 (0%)
06:50 Alexandr Mytsyk vs Vitalii Klimov
2.41 » 2.87
0/6 (0%)
1.75 » 1.37
6/6 (100%)
6
2.41 » 2.87
0/6 (0%)
1.75 » 1.37
6/6 (100%)
06:55 Sergey Pitsyk vs Andrey Peretyatko
1.79 » 1.59
3/7 (43%)
2.23 » 2.25
0/7 (0%)
7
1.79 » 1.59
3/7 (43%)
2.23 » 2.25
0/7 (0%)
07:00 Filip Strejc vs Jan Zajicek
2.01 » 1.87
2/7 (29%)
1.96 » 1.83
0/7 (0%)
7
2.01 » 1.87
2/7 (29%)
1.96 » 1.83
0/7 (0%)
07:15 Sergey Burdelny vs Dmitry Patalakha
2.68 » 2.55
2/7 (29%)
1.58 » 1.45
1/7 (14%)
7
2.68 » 2.55
2/7 (29%)
1.58 » 1.45
1/7 (14%)
07:20 Volodymyr Korobko vs Nazariy Sydorak
1.85 » 1.90
0/7 (0%)
2.12 » 1.84
4/7 (57%)
7
1.85 » 1.90
0/7 (0%)
2.12 » 1.84
4/7 (57%)
07:20 Borys Kostuk vs Oleg Volynets
1.81 » 1.28
6/6 (100%)
2.25 » 3.41
0/6 (0%)
6
1.81 » 1.28
6/6 (100%)
2.25 » 3.41
0/6 (0%)
07:25 Pavel Volkov vs Alexander Shapoval
1.33 » 1.19
2/7 (29%)
4.17 » 4.17
0/7 (0%)
7
1.33 » 1.19
2/7 (29%)
4.17 » 4.17
0/7 (0%)
07:30 Oleg Pereguda vs Valery Pechenyuk
2.23 » 2.10
1/7 (14%)
1.78 » 1.67
0/7 (0%)
7
2.23 » 2.10
1/7 (14%)
1.78 » 1.67
0/7 (0%)
07:45 Konstantin Seluk vs Sergey Dovzhenko
1.63 » 1.57
0/7 (0%)
2.56 » 2.30
4/7 (57%)
7
1.63 » 1.57
0/7 (0%)
2.56 » 2.30
4/7 (57%)
07:50 Ivan Pytsko vs Volodymyr Okopnyi
3.80 » 3.85
0/7 (0%)
1.36 » 1.22
1/7 (14%)
7
3.80 » 3.85
0/7 (0%)
1.36 » 1.22
1/7 (14%)
07:50 Alexandr Mytsyk vs Egor Kovpak
2.36 » 2.64
1/6 (17%)
1.81 » 1.42
4/6 (67%)
6
2.36 » 2.64
1/6 (17%)
1.81 » 1.42
4/6 (67%)
07:55 Sergey Pitsyk vs Sergey Khandetsky
3.25 » 2.77
4/7 (57%)
1.45 » 1.39
0/7 (0%)
7
3.25 » 2.77
4/7 (57%)
1.45 » 1.39
0/7 (0%)
08:00 Alexander Goncharuk vs Vladimir Kononihin
1.88 » 1.75
0/6 (0%)
2.14 » 1.99
1/6 (17%)
6
1.88 » 1.75
0/6 (0%)
2.14 » 1.99
1/6 (17%)
08:00 Filip Strejc vs Jan Krames
1.80 » 1.61
0/5 (0%)
2.36 » 2.16
1/5 (20%)
5
1.80 » 1.61
0/5 (0%)
2.36 » 2.16
1/5 (20%)
08:20 Stanislav Nikolenko vs Volodymyr Korobko
1.48 » 1.32
2/7 (29%)
3.05 » 3.14
0/7 (0%)
7
1.48 » 1.32
2/7 (29%)
3.05 » 3.14
0/7 (0%)
08:20 Oleg Volynets vs Vitalii Klimov
2.34 » 2.27
1/6 (17%)
1.76 » 1.58
2/6 (33%)
6
2.34 » 2.27
1/6 (17%)
1.76 » 1.58
2/6 (33%)
08:25 Alexander Shapoval vs Andrey Peretyatko
2.15 » 2.01
1/7 (14%)
1.84 » 1.73
0/7 (0%)
7
2.15 » 2.01
1/7 (14%)
1.84 » 1.73
0/7 (0%)
08:30 Valery Pechenyuk vs Ivan Panchenko
2.32 » 1.98
5/6 (83%)
1.76 » 1.76
0/6 (0%)
6
2.32 » 1.98
5/6 (83%)
1.76 » 1.76
0/6 (0%)
08:30 Jan Zajicek vs Jakub Plachta
1.98 » 1.43
4/5 (80%)
2.13 » 2.68
0/5 (0%)
5
1.98 » 1.43
4/5 (80%)
2.13 » 2.68
0/5 (0%)
08:45 Sergey Dovzhenko vs Vladimir Melnikov
1.76 » 1.51
4/6 (67%)
2.34 » 2.42
0/6 (0%)
6
1.76 » 1.51
4/6 (67%)
2.34 » 2.42
0/6 (0%)
08:50 Volodymyr Okopnyi vs Nazariy Sydorak
2.34 » 1.91
6/6 (100%)
1.75 » 1.81
0/6 (0%)
6
2.34 » 1.91
6/6 (100%)
1.75 » 1.81
0/6 (0%)
08:50 Borys Kostuk vs Egor Kovpak
2.03 » 1.70
4/5 (80%)
2.03 » 1.98
0/5 (0%)
5
2.03 » 1.70
4/5 (80%)
2.03 » 1.98
0/5 (0%)
08:55 Pavel Volkov vs Sergey Khandetsky
1.81 » 1.55
4/6 (67%)
2.25 » 2.36
0/6 (0%)
6
1.81 » 1.55
4/6 (67%)
2.25 » 2.36
0/6 (0%)
09:00 Oleg Pereguda vs Valeriy Shepil
1.92 » 1.52
6/8 (75%)
2.00 » 2.42
0/8 (0%)
8
1.92 » 1.52
6/8 (75%)
2.00 » 2.42
0/8 (0%)
09:15 Konstantin Seluk vs Dmitry Patalakha
1.99 » 1.83
3/6 (50%)
2.03 » 1.90
2/6 (33%)
6
1.99 » 1.83
3/6 (50%)
2.03 » 1.90
2/6 (33%)
09:20 Stanislav Nikolenko vs Ivan Pytsko
1.41 » 1.11
6/6 (100%)
3.72 » 5.92
0/6 (0%)
6
1.41 » 1.11
6/6 (100%)
3.72 » 5.92
0/6 (0%)
09:25 Sergey Pitsyk vs Alexander Shapoval
1.76 » 1.63
0/6 (0%)
2.34 » 2.17
1/6 (17%)
6
1.76 » 1.63
0/6 (0%)
2.34 » 2.17
1/6 (17%)
09:30 Alexander Goncharuk vs Valery Pechenyuk
2.19 » 1.82
5/7 (71%)
1.82 » 1.89
0/7 (0%)
7
2.19 » 1.82
5/7 (71%)
1.82 » 1.89
0/7 (0%)
09:50 Egor Kovpak vs Vitalii Klimov
2.03 » 1.83
2/5 (40%)
2.03 » 1.84
0/5 (0%)
5
2.03 » 1.83
2/5 (40%)
2.03 » 1.84
0/5 (0%)
09:55 Sergey Khandetsky vs Andrey Peretyatko
1.52 » 1.62
0/6 (0%)
3.21 » 2.22
5/6 (83%)
6
1.52 » 1.62
0/6 (0%)
3.21 » 2.22
5/6 (83%)
10:00 Oleg Pereguda vs Vladimir Kononihin
1.78 » 1.46
5/7 (71%)
2.25 » 2.53
1/7 (14%)
7
1.78 » 1.46
5/7 (71%)
2.25 » 2.53
1/7 (14%)
10:15 Konstantin Seluk vs Sergey Burdelny
1.35 » 1.14
4/6 (67%)
4.21 » 5.11
0/6 (0%)
6
1.35 » 1.14
4/6 (67%)
4.21 » 5.11
0/6 (0%)
10:20 Alexandr Mytsyk vs Borys Kostuk
2.56 » 5.34
0/6 (0%)
1.76 » 1.12
6/6 (100%)
6
2.56 » 5.34
0/6 (0%)
1.76 » 1.12
6/6 (100%)
10:20 Volodymyr Korobko vs Stanislav Nikolenko
3.97 » 2.96
1/1 (100%)
2.24 » 1.24
0/1 (0%)
1
3.97 » 2.96
1/1 (100%)
2.24 » 1.24
0/1 (0%)
10:25 Sergey Pitsyk vs Pavel Volkov
1.87 » 1.86
1/7 (14%)
2.12 » 1.85
4/7 (57%)
7
1.87 » 1.86
1/7 (14%)
2.12 » 1.85
4/7 (57%)
10:45 Vladimir Melnikov vs Dmitry Patalakha
2.47 » 2.28
2/7 (29%)
1.66 » 1.58
0/7 (0%)
7
2.47 » 2.28
2/7 (29%)
1.66 » 1.58
0/7 (0%)
11:00 Alexander Goncharuk vs Oleg Pereguda
2.66 » 2.21
4/6 (67%)
1.62 » 1.62
2/6 (33%)
6
2.66 » 2.21
4/6 (67%)
1.62 » 1.62
2/6 (33%)
11:20 Egor Kovpak vs Borys Kostuk
2.70 » 1.82
0/1 (0%)
2.80 » 1.69
1/1 (100%)
1
2.70 » 1.82
0/1 (0%)
2.80 » 1.69
1/1 (100%)
11:25 Andrey Peretyatko vs Pavel Volkov
2.52 » 2.03
0/2 (0%)
2.11 » 1.61
1/2 (50%)
2
2.52 » 2.03
0/2 (0%)
2.11 » 1.61
1/2 (50%)
11:30 Michal Raska vs Artur Akopyan
2.01 » 1.86
1/8 (13%)
1.93 » 1.85
1/8 (13%)
8
2.01 » 1.86
1/8 (13%)
1.93 » 1.85
1/8 (13%)
11:45 Sergey Dovzhenko vs Dmitry Patalakha
2.95 » 3.17
1/8 (13%)
1.50 » 1.31
6/8 (75%)
8
2.95 » 3.17
1/8 (13%)
1.50 » 1.31
6/8 (75%)
12:00 Vladimir Kononihin vs Ivan Panchenko
1.91 » 1.62
5/7 (71%)
2.07 » 2.18
0/7 (0%)
7
1.91 » 1.62
5/7 (71%)
2.07 » 2.18
0/7 (0%)
12:15 Sergey Burdelny vs Vladimir Melnikov
2.74 » 2.59
0/6 (0%)
1.59 » 1.42
2/6 (33%)
6
2.74 » 2.59
0/6 (0%)
1.59 » 1.42
2/6 (33%)
12:20 Mykola Serediuk vs Oleksandr Kalynevych
2.17 » 1.71
3/5 (60%)
1.92 » 2.12
0/5 (0%)
5
2.17 » 1.71
3/5 (60%)
1.92 » 2.12
0/5 (0%)
12:35 Ryslan Solomko vs Maxim Tytskyi
1.50 » 1.37
0/6 (0%)
3.13 » 2.90
2/6 (33%)
6
1.50 » 1.37
0/6 (0%)
3.13 » 2.90
2/6 (33%)
12:45 Alexander Budnikov vs Aleksandr Grishchenko
2.08 » 1.89
0/5 (0%)
1.98 » 1.78
1/5 (20%)
5
2.08 » 1.89
0/5 (0%)
1.98 » 1.78
1/5 (20%)
12:50 Oleh Hudyma vs Igor Kvak
2.34 » 2.25
0/6 (0%)
1.76 » 1.58
1/6 (17%)
6
2.34 » 2.25
0/6 (0%)
1.76 » 1.58
1/6 (17%)
13:05 Alexander Likhitsky vs Igor Shindel
1.95 » 1.86
0/6 (0%)
2.05 » 1.81
4/6 (67%)
6
1.95 » 1.86
0/6 (0%)
2.05 » 1.81
4/6 (67%)
13:15 Vadim Ishhuk vs Leonid Ivanov
2.71 » 2.56
1/7 (14%)
1.56 » 1.45
0/7 (0%)
7
2.71 » 2.56
1/7 (14%)
1.56 » 1.45
0/7 (0%)
13:20 Oleg Sapuzhak vs Jaroslav Tebenko
4.05 » 4.02
1/6 (17%)
1.36 » 1.21
1/6 (17%)
6
4.05 » 4.02
1/6 (17%)
1.36 » 1.21
1/6 (17%)
13:25 Yevhen Kyi vs Pavel Babenko
1.67 » 1.49
1/6 (17%)
2.49 » 2.38
1/6 (17%)
6
1.67 » 1.49
1/6 (17%)
2.49 » 2.38
1/6 (17%)
13:35 Roman Makarenko vs Yurii Kurishchenko
2.35 » 2.24
0/7 (0%)
1.71 » 1.59
1/7 (14%)
7
2.35 » 2.24
0/7 (0%)
1.71 » 1.59
1/7 (14%)
13:50 Mykola Serediuk vs Igor Kvak
1.71 » 1.71
0/7 (0%)
2.38 » 2.05
4/7 (57%)
7
1.71 » 1.71
0/7 (0%)
2.38 » 2.05
4/7 (57%)
13:55 Sergey Tkachev vs Alexander Mishchenko
1.61 » 1.44
2/6 (33%)
2.66 » 2.52
0/6 (0%)
6
1.61 » 1.44
2/6 (33%)
2.66 » 2.52
0/6 (0%)
14:00 Jan Zajicek vs Jakub Plachta
1.42 » 1.15
4/5 (80%)
3.95 » 4.89
0/5 (0%)
5
1.42 » 1.15
4/5 (80%)
3.95 » 4.89
0/5 (0%)
14:05 Ryslan Solomko vs Igor Shindel
2.02 » 1.82
2/6 (33%)
1.99 » 1.86
0/6 (0%)
6
2.02 » 1.82
2/6 (33%)
1.99 » 1.86
0/6 (0%)
14:15 Alexander Budnikov vs Vadim Ishhuk
2.73 » 2.55
1/6 (17%)
1.59 » 1.46
0/6 (0%)
6
2.73 » 2.55
1/6 (17%)
1.59 » 1.46
0/6 (0%)
14:20 Jaroslav Tebenko vs Oleksandr Kalynevych
2.76 » 2.35
4/6 (67%)
1.58 » 1.54
2/6 (33%)
6
2.76 » 2.35
4/6 (67%)
1.58 » 1.54
2/6 (33%)
14:25 Yevhen Kyi vs Alexander Mishchenko
1.80 » 1.70
0/6 (0%)
2.24 » 2.06
1/6 (17%)
6
1.80 » 1.70
0/6 (0%)
2.24 » 2.06
1/6 (17%)
14:30 Jan Krames vs Adam Stalzer
5.16 » 6.55
0/6 (0%)
1.31 » 1.09
3/6 (50%)
6
5.16 » 6.55
0/6 (0%)
1.31 » 1.09
3/6 (50%)
14:35 Yurii Kurishchenko vs Maxim Tytskyi
1.84 » 1.51
6/6 (100%)
2.22 » 2.43
0/6 (0%)
6
1.84 » 1.51
6/6 (100%)
2.22 » 2.43
0/6 (0%)
14:55 Sergey Tkachev vs Pavel Babenko
2.38 » 2.26
0/6 (0%)
1.72 » 1.57
1/6 (17%)
6
2.38 » 2.26
0/6 (0%)
1.72 » 1.57
1/6 (17%)
15:00 Jan Zajicek vs Adam Stalzer
2.00 » 1.82
1/7 (14%)
2.00 » 1.89
0/7 (0%)
7
2.00 » 1.82
1/7 (14%)
2.00 » 1.89
0/7 (0%)
15:05 Alexander Likhitsky vs Roman Makarenko
1.98 » 1.82
2/7 (29%)
1.98 » 1.90
0/7 (0%)
7
1.98 » 1.82
2/7 (29%)
1.98 » 1.90
0/7 (0%)
15:15 Vadim Ishhuk vs Aleksandr Grishchenko
1.78 » 1.57
2/5 (40%)
2.36 » 2.19
0/5 (0%)
5
1.78 » 1.57
2/5 (40%)
2.36 » 2.19
0/5 (0%)
15:20 Mykola Serediuk vs Jaroslav Tebenko
2.31 » 2.15
1/6 (17%)
1.78 » 1.64
0/6 (0%)
6
2.31 » 2.15
1/6 (17%)
1.78 » 1.64
0/6 (0%)
15:25 Yevhen Kyi vs Sergey Tkachev
1.79 » 1.65
2/7 (29%)
2.22 » 2.13
0/7 (0%)
7
1.79 » 1.65
2/7 (29%)
2.22 » 2.13
0/7 (0%)
15:30 Jan Krames vs Jakub Plachta
2.18 » 1.80
2/3 (67%)
2.18 » 1.88
0/3 (0%)
3
2.18 » 1.80
2/3 (67%)
2.18 » 1.88
0/3 (0%)
15:35 Ryslan Solomko vs Yurii Kurishchenko
2.76 » 1.96
6/7 (86%)
1.55 » 1.78
0/7 (0%)
7
2.76 » 1.96
6/7 (86%)
1.55 » 1.78
0/7 (0%)
15:45 Alexander Budnikov vs Leonid Ivanov
3.04 » 2.90
1/7 (14%)
1.48 » 1.36
0/7 (0%)
7
3.04 » 2.90
1/7 (14%)
1.48 » 1.36
0/7 (0%)
16:30 Adam Stalzer vs Jakub Plachta
1.39 » 1.15
1/4 (25%)
4.99 » 4.77
2/4 (50%)
4
1.39 » 1.15
1/4 (25%)
4.99 » 4.77
2/4 (50%)
16:45 Leonid Ivanov vs Aleksandr Grishchenko
2.02 » 2.04
0/5 (0%)
2.02 » 1.68
3/5 (60%)
5
2.02 » 2.04
0/5 (0%)
2.02 » 1.68
3/5 (60%)
16:50 Mykola Serediuk vs Oleg Sapuzhak
1.89 » 1.64
1/4 (25%)
2.30 » 2.14
0/4 (0%)
4
1.89 » 1.64
1/4 (25%)
2.30 » 2.14
0/4 (0%)
17:05 Ryslan Solomko vs Roman Makarenko
1.64 » 1.53
1/6 (17%)
2.62 » 2.37
2/6 (33%)
6
1.64 » 1.53
1/6 (17%)
2.62 » 2.37
2/6 (33%)
17:20 Oleh Hudyma vs Jaroslav Tebenko
3.54 » 3.26
2/5 (40%)
1.46 » 1.30
0/5 (0%)
5
3.54 » 3.26
2/5 (40%)
1.46 » 1.30
0/5 (0%)
17:20 Dmitriy Gudimenko vs Ilya Valchuk
1.35 » 1.19
0/6 (0%)
4.26 » 4.14
2/6 (33%)
6
1.35 » 1.19
0/6 (0%)
4.26 » 4.14
2/6 (33%)
17:35 Alexander Likhitsky vs Yurii Kurishchenko
3.56 » 2.49
5/5 (100%)
1.46 » 1.46
0/5 (0%)
5
3.56 » 2.49
5/5 (100%)
1.46 » 1.46
0/5 (0%)
18:00 Petr Dvorak vs Martin Sulc
1.54 » 1.33
1/5 (20%)
3.14 » 2.99
0/5 (0%)
5
1.54 » 1.33
1/5 (20%)
3.14 » 2.99
0/5 (0%)
19:00 Petr Dvorak vs Dominik Pasek
1.63 » 1.41
1/5 (20%)
2.80 » 2.68
0/5 (0%)
5
1.63 » 1.41
1/5 (20%)
2.80 » 2.68
0/5 (0%)
20:30 Dominik Pasek vs Martin Sulc
2.05 » 1.71
5/5 (100%)
2.05 » 2.03
0/5 (0%)
5
2.05 » 1.71
5/5 (100%)
2.05 » 2.03
0/5 (0%)
9/4/2021 at 08:00 Robert Jamrich vs Tomas Krenek
2.70 » 1.50
1/1 (100%)
2.95 » 2.30
0/1 (0%)
1
2.70 » 1.50
1/1 (100%)
2.95 » 2.30
0/1 (0%)