Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B
00:15 Viktor Trachuk vs Alexander Tulenin
2.16 » 2.08
1/10 (10%)
1.75 » 1.64
3/10 (30%)
10
2.16 » 2.08
1/10 (10%)
1.75 » 1.64
3/10 (30%)
00:45 Maxim Skhabovsky vs Viktor Trachuk
1.92 » 1.86
1/13 (8%)
1.92 » 1.83
1/13 (8%)
13
1.92 » 1.86
1/13 (8%)
1.92 » 1.83
1/13 (8%)
01:15 Alexander Tulenin vs Andrey Hvisyik
2.08 » 1.99
3/11 (27%)
1.79 » 1.71
4/11 (36%)
11
2.08 » 1.99
3/11 (27%)
1.79 » 1.71
4/11 (36%)
04:50 Yuri Teterya vs Sergey Gogenko
1.30 » 1.24
2/14 (14%)
3.64 » 3.61
2/14 (14%)
14
1.30 » 1.24
2/14 (14%)
3.64 » 3.61
2/14 (14%)
04:55 Maksym Kolos vs Dmytro Mischenko
1.47 » 1.35
7/14 (50%)
2.76 » 2.94
1/14 (7%)
14
1.47 » 1.35
7/14 (50%)
2.76 » 2.94
1/14 (7%)
05:25 Aleksey Krutko vs Roman Cherevko
1.82 » 1.70
6/10 (60%)
2.07 » 2.03
1/10 (10%)
10
1.82 » 1.70
6/10 (60%)
2.07 » 2.03
1/10 (10%)
05:30 Vadim Komar vs Prokhor Pugach
1.59 » 1.52
5/14 (36%)
2.39 » 2.35
1/14 (7%)
14
1.59 » 1.52
5/14 (36%)
2.39 » 2.35
1/14 (7%)
05:35 Vladimir Lushnikov vs Bohdan Sinkevych
1.89 » 2.30
0/14 (0%)
2.01 » 1.55
10/14 (71%)
14
1.89 » 2.30
0/14 (0%)
2.01 » 1.55
10/14 (71%)
05:40 Ilya Semeniuk vs Vadim Sidorenko
1.55 » 1.41
4/8 (50%)
2.69 » 2.64
0/8 (0%)
8
1.55 » 1.41
4/8 (50%)
2.69 » 2.64
0/8 (0%)
05:45 Roman Pinchuk vs Igor Matsegora
1.63 » 1.50
6/9 (67%)
2.41 » 2.34
0/9 (0%)
9
1.63 » 1.50
6/9 (67%)
2.41 » 2.34
0/9 (0%)
05:50 Dmitriy Kalinyuk vs Aleksandr Kasatyi
1.34 » 1.28
1/12 (8%)
3.48 » 3.36
5/12 (42%)
12
1.34 » 1.28
1/12 (8%)
3.48 » 3.36
5/12 (42%)
05:55 Vladimir Plishilo vs Nazar Danilyuk
3.01 » 2.93
1/12 (8%)
1.42 » 1.34
0/12 (0%)
12
3.01 » 2.93
1/12 (8%)
1.42 » 1.34
0/12 (0%)
06:00 Aleksandr Levadniy vs Evgeniy Pismenny
1.92 » 1.85
1/12 (8%)
1.92 » 1.85
1/12 (8%)
12
1.92 » 1.85
1/12 (8%)
1.92 » 1.85
1/12 (8%)
06:05 Alexander Yarovoy vs Dmytro Mischenko
1.55 » 1.47
2/12 (17%)
2.52 » 2.47
1/12 (8%)
12
1.55 » 1.47
2/12 (17%)
2.52 » 2.47
1/12 (8%)
06:10 Ivan May vs Alexandr Tuzhilin
3.73 » 3.71
1/12 (8%)
1.31 » 1.23
2/12 (17%)
12
3.73 » 3.71
1/12 (8%)
1.31 » 1.23
2/12 (17%)
06:15 Dmitry Arzanov vs Maksim Mykytiuk
1.82 » 1.74
2/10 (20%)
2.07 » 1.98
2/10 (20%)
10
1.82 » 1.74
2/10 (20%)
2.07 » 1.98
2/10 (20%)
06:20 Volodymyr Tuchkevych vs Igor Demchuk
1.65 » 1.56
2/10 (20%)
2.33 » 2.25
0/10 (0%)
10
1.65 » 1.56
2/10 (20%)
2.33 » 2.25
0/10 (0%)
06:30 Valentyn Korovychenko vs Nikolay Litvinenko
1.91 » 1.84
0/14 (0%)
1.91 » 1.84
1/14 (7%)
14
1.91 » 1.84
0/14 (0%)
1.91 » 1.84
1/14 (7%)
06:35 Yuri Teterya vs Roman Cherevko
1.66 » 1.60
1/15 (7%)
2.22 » 2.18
0/15 (0%)
15
1.66 » 1.60
1/15 (7%)
2.22 » 2.18
0/15 (0%)
06:40 Maksym Kolos vs Vadim Komar
1.46 » 1.39
1/15 (7%)
2.77 » 2.72
1/15 (7%)
15
1.46 » 1.39
1/15 (7%)
2.77 » 2.72
1/15 (7%)
06:45 Vitaliy Lyevshyn vs Bohdan Sinkevych
1.41 » 1.35
0/14 (0%)
3.00 » 2.93
1/14 (7%)
14
1.41 » 1.35
0/14 (0%)
3.00 » 2.93
1/14 (7%)
06:50 Andrey Scherinsky vs Vadim Sidorenko
1.46 » 1.38
6/13 (46%)
2.77 » 2.73
0/13 (0%)
13
1.46 » 1.38
6/13 (46%)
2.77 » 2.73
0/13 (0%)
06:55 Bogdan Stasiuk vs Igor Matsegora
1.55 » 1.46
5/14 (36%)
2.49 » 2.45
0/14 (0%)
14
1.55 » 1.46
5/14 (36%)
2.49 » 2.45
0/14 (0%)
07:00 Oleksii Romaniv vs Aleksandr Kasatyi
1.70 » 1.65
1/15 (7%)
2.15 » 2.10
0/15 (0%)
15
1.70 » 1.65
1/15 (7%)
2.15 » 2.10
0/15 (0%)
07:05 Dmitriy Dubrovin vs Sergey Filatov
2.77 » 2.72
2/15 (13%)
1.46 » 1.39
1/15 (7%)
15
2.77 » 2.72
2/15 (13%)
1.46 » 1.39
1/15 (7%)
07:10 Evgeniy Pismenny vs Sergey Gogenko
2.37 » 2.34
1/14 (7%)
1.60 » 1.53
5/14 (36%)
14
2.37 » 2.34
1/14 (7%)
1.60 » 1.53
5/14 (36%)
07:15 Alexander Yarovoy vs Prokhor Pugach
2.29 » 2.25
1/15 (7%)
1.63 » 1.56
3/15 (20%)
15
2.29 » 2.25
1/15 (7%)
1.63 » 1.56
3/15 (20%)
07:20 Vladimir Lushnikov vs Ivan May
2.18 » 2.18
0/10 (0%)
1.74 » 1.61
7/10 (70%)
10
2.18 » 2.18
0/10 (0%)
1.74 » 1.61
7/10 (70%)
07:25 Ilya Semeniuk vs Dmitry Arzanov
2.28 » 2.20
1/13 (8%)
1.65 » 1.60
0/13 (0%)
13
2.28 » 2.20
1/13 (8%)
1.65 » 1.60
0/13 (0%)
07:30 Roman Pinchuk vs Volodymyr Tuchkevych
2.97 » 2.94
0/14 (0%)
1.41 » 1.33
2/14 (14%)
14
2.97 » 2.94
0/14 (0%)
1.41 » 1.33
2/14 (14%)
07:40 Vladimir Plishilo vs Nikolay Litvinenko
1.38 » 1.31
1/14 (7%)
3.14 » 3.09
1/14 (7%)
14
1.38 » 1.31
1/14 (7%)
3.14 » 3.09
1/14 (7%)
07:45 Aleksey Krutko vs Aleksandr Levadniy
1.56 » 1.50
1/11 (9%)
2.52 » 2.40
6/11 (55%)
11
1.56 » 1.50
1/11 (9%)
2.52 » 2.40
6/11 (55%)
07:50 Vadim Komar vs Dmytro Mischenko
1.35 » 1.29
1/14 (7%)
3.33 » 3.25
6/14 (43%)
14
1.35 » 1.29
1/14 (7%)
3.33 » 3.25
6/14 (43%)
07:55 Vitaliy Lyevshyn vs Alexandr Tuzhilin
2.35 » 2.23
2/10 (20%)
1.65 » 1.58
0/10 (0%)
10
2.35 » 2.23
2/10 (20%)
1.65 » 1.58
0/10 (0%)
08:00 Andrey Scherinsky vs Maksim Mykytiuk
1.34 » 1.39
0/14 (0%)
3.40 » 2.86
9/14 (64%)
14
1.34 » 1.39
0/14 (0%)
3.40 » 2.86
9/14 (64%)
08:05 Bogdan Stasiuk vs Igor Demchuk
1.34 » 1.29
1/15 (7%)
3.36 » 3.24
6/15 (40%)
15
1.34 » 1.29
1/15 (7%)
3.36 » 3.24
6/15 (40%)
08:10 Oleksii Romaniv vs Yurii Parahailo
1.49 » 1.42
5/15 (33%)
2.66 » 2.63
2/15 (13%)
15
1.49 » 1.42
5/15 (33%)
2.66 » 2.63
2/15 (13%)
08:15 Sergey Filatov vs Nazar Danilyuk
1.91 » 1.86
0/14 (0%)
1.91 » 1.84
1/14 (7%)
14
1.91 » 1.86
0/14 (0%)
1.91 » 1.84
1/14 (7%)
08:20 Yuri Teterya vs Evgeniy Pismenny
1.20 » 1.14
4/15 (27%)
4.91 » 4.92
3/15 (20%)
15
1.20 » 1.14
4/15 (27%)
4.91 » 4.92
3/15 (20%)
08:25 Alexander Yarovoy vs Vadim Komar
4.54 » 4.61
1/15 (7%)
1.22 » 1.16
3/15 (20%)
15
4.54 » 4.61
1/15 (7%)
1.22 » 1.16
3/15 (20%)
08:30 Ivan May vs Bohdan Sinkevych
2.37 » 2.36
0/13 (0%)
1.60 » 1.50
6/13 (46%)
13
2.37 » 2.36
0/13 (0%)
1.60 » 1.50
6/13 (46%)
08:35 Dmitry Arzanov vs Vadim Sidorenko
2.28 » 2.13
9/13 (69%)
1.64 » 1.62
0/13 (0%)
13
2.28 » 2.13
9/13 (69%)
1.64 » 1.62
0/13 (0%)
08:40 Volodymyr Tuchkevych vs Igor Matsegora
2.15 » 2.08
4/15 (27%)
1.71 » 1.66
1/15 (7%)
15
2.15 » 2.08
4/15 (27%)
1.71 » 1.66
1/15 (7%)
08:45 Igor Syniavski vs Aleksandr Kasatyi
1.49 » 1.42
1/15 (7%)
2.66 » 2.63
1/15 (7%)
15
1.49 » 1.42
1/15 (7%)
2.66 » 2.63
1/15 (7%)
08:50 Valentyn Korovychenko vs Dmitriy Dubrovin
1.62 » 1.54
3/14 (21%)
2.33 » 2.26
2/14 (14%)
14
1.62 » 1.54
3/14 (21%)
2.33 » 2.26
2/14 (14%)
08:55 Aleksandr Levadniy vs Roman Cherevko
2.49 » 2.45
2/15 (13%)
1.54 » 1.48
3/15 (20%)
15
2.49 » 2.45
2/15 (13%)
1.54 » 1.48
3/15 (20%)
09:00 Maksym Kolos vs Prokhor Pugach
1.56 » 1.38
11/15 (73%)
2.46 » 2.80
0/15 (0%)
15
1.56 » 1.38
11/15 (73%)
2.46 » 2.80
0/15 (0%)
09:05 Vitaliy Lyevshyn vs Ivan May
1.43 » 1.34
1/10 (10%)
3.06 » 2.94
2/10 (20%)
10
1.43 » 1.34
1/10 (10%)
3.06 » 2.94
2/10 (20%)
09:10 Andrey Scherinsky vs Dmitry Arzanov
1.35 » 1.29
4/14 (29%)
3.33 » 3.22
2/14 (14%)
14
1.35 » 1.29
4/14 (29%)
3.33 » 3.22
2/14 (14%)
09:15 Bogdan Stasiuk vs Volodymyr Tuchkevych
1.45 » 1.40
0/15 (0%)
2.77 » 2.72
1/15 (7%)
15
1.45 » 1.40
0/15 (0%)
2.77 » 2.72
1/15 (7%)
09:20 Oleksii Romaniv vs Igor Syniavski
1.77 » 1.76
0/15 (0%)
2.06 » 1.96
4/15 (27%)
15
1.77 » 1.76
0/15 (0%)
2.06 » 1.96
4/15 (27%)
09:25 Vladimir Plishilo vs Sergey Filatov
1.62 » 1.56
1/15 (7%)
2.33 » 2.27
0/15 (0%)
15
1.62 » 1.56
1/15 (7%)
2.33 » 2.27
0/15 (0%)
09:30 Aleksey Krutko vs Sergey Gogenko
2.84 » 2.85
2/10 (20%)
1.48 » 1.38
2/10 (20%)
10
2.84 » 2.85
2/10 (20%)
1.48 » 1.38
2/10 (20%)
09:35 Alexander Yarovoy vs Maksym Kolos
3.36 » 3.38
6/15 (40%)
1.34 » 1.28
2/15 (13%)
15
3.36 » 3.38
6/15 (40%)
1.34 » 1.28
2/15 (13%)
09:40 Vladimir Lushnikov vs Alexandr Tuzhilin
6.40 » 8.06
0/14 (0%)
1.16 » 1.05
9/14 (64%)
14
6.40 » 8.06
0/14 (0%)
1.16 » 1.05
9/14 (64%)
09:55 Dmitriy Kalinyuk vs Yurii Parahailo
2.32 » 2.25
4/15 (27%)
1.62 » 1.56
1/15 (7%)
15
2.32 » 2.25
4/15 (27%)
1.62 » 1.56
1/15 (7%)
10:00 Dmitriy Dubrovin vs Nikolay Litvinenko
2.52 » 2.44
4/15 (27%)
1.53 » 1.48
1/15 (7%)
15
2.52 » 2.44
4/15 (27%)
1.53 » 1.48
1/15 (7%)
10:05 Yuri Teterya vs Aleksandr Levadniy
1.29 » 1.25
0/15 (0%)
3.71 » 3.52
5/15 (33%)
15
1.29 » 1.25
0/15 (0%)
3.71 » 3.52
5/15 (33%)
10:10 Prokhor Pugach vs Dmytro Mischenko
1.67 » 1.59
2/12 (17%)
2.25 » 2.21
0/12 (0%)
12
1.67 » 1.59
2/12 (17%)
2.25 » 2.21
0/12 (0%)
10:15 Vitaliy Lyevshyn vs Vladimir Lushnikov
1.23 » 1.12
5/10 (50%)
4.96 » 4.88
2/10 (20%)
10
1.23 » 1.12
5/10 (50%)
4.96 » 4.88
2/10 (20%)
10:20 Andrey Scherinsky vs Ilya Semeniuk
1.37 » 1.41
0/13 (0%)
3.28 » 2.74
8/13 (62%)
13
1.37 » 1.41
0/13 (0%)
3.28 » 2.74
8/13 (62%)
10:25 Bogdan Stasiuk vs Roman Pinchuk
1.49 » 1.41
3/14 (21%)
2.66 » 2.60
0/14 (0%)
14
1.49 » 1.41
3/14 (21%)
2.66 » 2.60
0/14 (0%)
10:30 Oleksii Romaniv vs Dmitriy Kalinyuk
2.66 » 2.63
1/15 (7%)
1.49 » 1.42
4/15 (27%)
15
2.66 » 2.63
1/15 (7%)
1.49 » 1.42
4/15 (27%)
10:35 Valentyn Korovychenko vs Nazar Danilyuk
2.33 » 2.33
0/14 (0%)
1.62 » 1.54
2/14 (14%)
14
2.33 » 2.33
0/14 (0%)
1.62 » 1.54
2/14 (14%)
10:40 Aleksey Krutko vs Evgeniy Pismenny
1.93 » 1.65
11/11 (100%)
1.93 » 2.11
0/11 (0%)
11
1.93 » 1.65
11/11 (100%)
1.93 » 2.11
0/11 (0%)
10:50 Alexandr Tuzhilin vs Bohdan Sinkevych
1.60 » 1.51
5/13 (38%)
2.37 » 2.33
1/13 (8%)
13
1.60 » 1.51
5/13 (38%)
2.37 » 2.33
1/13 (8%)
10:55 Maksim Mykytiuk vs Vadim Sidorenko
1.91 » 1.67
9/13 (69%)
1.91 » 2.06
0/13 (0%)
13
1.91 » 1.67
9/13 (69%)
1.91 » 2.06
0/13 (0%)
11:00 Igor Demchuk vs Igor Matsegora
1.34 » 1.29
0/15 (0%)
3.36 » 3.28
4/15 (27%)
15
1.34 » 1.29
0/15 (0%)
3.36 » 3.28
4/15 (27%)
11:05 Yurii Parahailo vs Aleksandr Kasatyi
1.29 » 1.25
0/15 (0%)
3.71 » 3.54
6/15 (40%)
15
1.29 » 1.25
0/15 (0%)
3.71 » 3.54
6/15 (40%)
11:10 Vladimir Plishilo vs Dmitriy Dubrovin
1.40 » 1.35
1/15 (7%)
2.99 » 2.91
6/15 (40%)
15
1.40 » 1.35
1/15 (7%)
2.99 » 2.91
6/15 (40%)
11:15 Roman Cherevko vs Sergey Gogenko
1.49 » 1.43
1/13 (8%)
2.67 » 2.62
2/13 (15%)
13
1.49 » 1.43
1/13 (8%)
2.67 » 2.62
2/13 (15%)
11:45 Valentyn Korovychenko vs Sergey Filatov
2.33 » 2.28
1/15 (7%)
1.61 » 1.55
2/15 (13%)
15
2.33 » 2.28
1/15 (7%)
1.61 » 1.55
2/15 (13%)
11:50 Yuri Teterya vs Aleksey Krutko
1.51 » 1.48
0/11 (0%)
2.68 » 2.47
7/11 (64%)
11
1.51 » 1.48
0/11 (0%)
2.68 » 2.47
7/11 (64%)
12:20 Nikolay Litvinenko vs Nazar Danilyuk
1.91 » 1.86
0/14 (0%)
1.91 » 1.84
1/14 (7%)
14
1.91 » 1.86
0/14 (0%)
1.91 » 1.84
1/14 (7%)
12:25 Aleksandr Levadniy vs Sergey Gogenko
3.10 » 2.53
13/14 (93%)
1.39 » 1.45
0/14 (0%)
14
3.10 » 2.53
13/14 (93%)
1.39 » 1.45
0/14 (0%)
12:35 Andrey Baklykov vs Yury Schepanskyi
1.34 » 1.28
0/14 (0%)
3.38 » 3.28
4/14 (29%)
14
1.34 » 1.28
0/14 (0%)
3.38 » 3.28
4/14 (29%)
12:40 Evgeniy Omitsinskiy vs Andrey Tsykhotshiy
2.69 » 2.62
5/14 (36%)
1.49 » 1.41
3/14 (21%)
14
2.69 » 2.62
5/14 (36%)
1.49 » 1.41
3/14 (21%)
12:50 Roman Demchuk vs Grigoriy Oliynik
2.98 » 2.92
1/12 (8%)
1.43 » 1.36
1/12 (8%)
12
2.98 » 2.92
1/12 (8%)
1.43 » 1.36
1/12 (8%)
12:55 Vladimir Plishilo vs Valentyn Korovychenko
1.62 » 1.56
1/15 (7%)
2.31 » 2.27
1/15 (7%)
15
1.62 » 1.56
1/15 (7%)
2.31 » 2.27
1/15 (7%)
13:00 Evgeniy Pismenny vs Roman Cherevko
5.07 » 5.16
3/15 (20%)
1.19 » 1.13
3/15 (20%)
15
5.07 » 5.16
3/15 (20%)
1.19 » 1.13
3/15 (20%)
13:10 Anatolii Levshyn vs Eugene Yevhen Masko
2.43 » 2.33
6/14 (43%)
1.57 » 1.53
0/14 (0%)
14
2.43 » 2.33
6/14 (43%)
1.57 » 1.53
0/14 (0%)
13:15 Adam Krasutskiy vs Gennady Karebin
1.41 » 1.33
0/12 (0%)
3.04 » 2.96
1/12 (8%)
12
1.41 » 1.33
0/12 (0%)
3.04 » 2.96
1/12 (8%)
13:20 Vasiliy Salivonchik vs Viktor Milishcuk
1.29 » 1.22
1/13 (8%)
3.83 » 3.71
4/13 (31%)
13
1.29 » 1.22
1/13 (8%)
3.83 » 3.71
4/13 (31%)
13:25 Ivan Syniavskyi vs Vasyl Pleshkan
2.30 » 2.22
2/12 (17%)
1.66 » 1.59
0/12 (0%)
12
2.30 » 2.22
2/12 (17%)
1.66 » 1.59
0/12 (0%)
13:30 Dmitriy Dubrovin vs Nazar Danilyuk
1.59 » 1.57
0/14 (0%)
2.38 » 2.26
5/14 (36%)
14
1.59 » 1.57
0/14 (0%)
2.38 » 2.26
5/14 (36%)
14:00 Arthur Moriak vs Grigoriy Oliynik
1.63 » 1.53
3/10 (30%)
2.42 » 2.36
3/10 (30%)
10
1.63 » 1.53
3/10 (30%)
2.42 » 2.36
3/10 (30%)
14:05 Sergey Filatov vs Nikolay Litvinenko
2.16 » 2.10
1/11 (9%)
1.73 » 1.65
4/11 (36%)
11
2.16 » 2.10
1/11 (9%)
1.73 » 1.65
4/11 (36%)
14:20 Andrey Baklykov vs Anatolii Levshyn
2.57 » 2.46
6/10 (60%)
1.56 » 1.48
0/10 (0%)
10
2.57 » 2.46
6/10 (60%)
1.56 » 1.48
0/10 (0%)
14:25 Evgeniy Omitsinskiy vs Adam Krasutskiy
5.11 » 4.13
9/10 (90%)
1.22 » 1.18
0/10 (0%)
10
5.11 » 4.13
9/10 (90%)
1.22 » 1.18
0/10 (0%)
14:30 Vadim Gerashenko vs Viktor Milishcuk
1.41 » 1.31
1/9 (11%)
3.25 » 3.04
5/9 (56%)
9
1.41 » 1.31
1/9 (11%)
3.25 » 3.04
5/9 (56%)
14:35 Roman Demchuk vs Ivan Syniavskyi
1.54 » 1.45
0/9 (0%)
2.66 » 2.54
2/9 (22%)
9
1.54 » 1.45
0/9 (0%)
2.66 » 2.54
2/9 (22%)
15:00 Sergey Zazimko vs Gennady Karebin
1.42 » 1.29
1/8 (13%)
3.28 » 3.17
0/8 (0%)
8
1.42 » 1.29
1/8 (13%)
3.28 » 3.17
0/8 (0%)
15:05 Vasiliy Salivonchik vs Yurii Novokhatskyi
2.33 » 2.22
0/9 (0%)
1.66 » 1.55
1/9 (11%)
9
2.33 » 2.22
0/9 (0%)
1.66 » 1.55
1/9 (11%)
15:10 Arthur Moriak vs Vasyl Pleshkan
1.76 » 1.67
0/9 (0%)
2.17 » 2.07
1/9 (11%)
9
1.76 » 1.67
0/9 (0%)
2.17 » 2.07
1/9 (11%)
15:20 Nodar Kukava vs Aleksandr Lysak
3.86 » 3.66
1/5 (20%)
1.42 » 1.25
0/5 (0%)
5
3.86 » 3.66
1/5 (20%)
1.42 » 1.25
0/5 (0%)
15:30 Anatolii Levshyn vs Yury Schepanskyi
2.49 » 2.37
6/10 (60%)
1.58 » 1.51
0/10 (0%)
10
2.49 » 2.37
6/10 (60%)
1.58 » 1.51
0/10 (0%)
15:35 Adam Krasutskiy vs Andrey Tsykhotshiy
2.50 » 2.39
1/9 (11%)
1.58 » 1.47
0/9 (0%)
9
2.50 » 2.39
1/9 (11%)
1.58 » 1.47
0/9 (0%)
15:40 Vadim Gerashenko vs Valeriy Baklykov
1.73 » 1.65
0/10 (0%)
2.20 » 2.06
5/10 (50%)
10
1.73 » 1.65
0/10 (0%)
2.20 » 2.06
5/10 (50%)
15:55 Andrey Movin vs Anton Maslov
3.32 » 3.24
0/7 (0%)
1.44 » 1.30
2/7 (29%)
7
3.32 » 3.24
0/7 (0%)
1.44 » 1.30
2/7 (29%)
16:05 Vladyslav Sliuzenko vs Anatolii Levshyn
1.60 » 1.47
0/7 (0%)
2.62 » 2.46
4/7 (57%)
7
1.60 » 1.47
0/7 (0%)
2.62 » 2.46
4/7 (57%)
16:10 Sergey Zazimko vs Adam Krasutskiy
2.89 » 2.77
1/9 (11%)
1.47 » 1.36
0/9 (0%)
9
2.89 » 2.77
1/9 (11%)
1.47 » 1.36
0/9 (0%)
16:30 Anton Maslov vs Aleksandr Lysak
2.83 » 2.64
1/5 (20%)
1.61 » 1.44
0/5 (0%)
5
2.83 » 2.64
1/5 (20%)
1.61 » 1.44
0/5 (0%)
16:45 Evgeniy Omitsinskiy vs Gennady Karebin
1.49 » 1.37
0/8 (0%)
2.94 » 2.80
1/8 (13%)
8
1.49 » 1.37
0/8 (0%)
2.94 » 2.80
1/8 (13%)
16:50 Vadim Gerashenko vs Yurii Novokhatskyi
1.44 » 1.33
0/8 (0%)
3.14 » 2.98
3/8 (38%)
8
1.44 » 1.33
0/8 (0%)
3.14 » 2.98
3/8 (38%)
17:25 Vasiliy Salivonchik vs Valeriy Baklykov
1.58 » 1.50
0/10 (0%)
2.48 » 2.35
4/10 (40%)
10
1.58 » 1.50
0/10 (0%)
2.48 » 2.35
4/10 (40%)
18:00 Vadim Gerashenko vs Vasiliy Salivonchik
1.80 » 1.72
0/10 (0%)
2.08 » 1.96
5/10 (50%)
10
1.80 » 1.72
0/10 (0%)
2.08 » 1.96
5/10 (50%)
18:35 Valeriy Baklykov vs Viktor Milishcuk
1.57 » 1.48
0/9 (0%)
2.56 » 2.40
4/9 (44%)
9
1.57 » 1.48
0/9 (0%)
2.56 » 2.40
4/9 (44%)
20:45 Andrey Hvisyik vs Oleg Gavrilyuk
1.54 » 1.41
1/8 (13%)
2.72 » 2.60
0/8 (0%)
8
1.54 » 1.41
1/8 (13%)
2.72 » 2.60
0/8 (0%)