Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B
00:00 Viacheslav Kovalenko vs Oleksii Metla
2.10 » 1.86
6/9 (67%)
1.82 » 1.97
0/9 (0%)
9
2.10 » 1.86
6/9 (67%)
1.82 » 1.97
0/9 (0%)
04:50 Aleksey Krutko vs Sergey Gogenko
3.66 » 3.68
0/8 (0%)
1.37 » 1.23
4/8 (50%)
8
3.66 » 3.68
0/8 (0%)
1.37 » 1.23
4/8 (50%)
04:55 Ilya Yanishevskiy vs Artem Nesterenko
1.87 » 1.71
1/7 (14%)
2.12 » 1.97
1/7 (14%)
7
1.87 » 1.71
1/7 (14%)
2.12 » 1.97
1/7 (14%)
05:30 Stanislav Kharenko vs Dmitriy Belanchik
1.98 » 1.85
1/8 (13%)
1.97 » 1.85
0/8 (0%)
8
1.98 » 1.85
1/8 (13%)
1.97 » 1.85
0/8 (0%)
05:35 Dmitry Yaremchuk vs Bohdan Sinkevych
2.07 » 1.97
3/9 (33%)
1.83 » 1.73
1/9 (11%)
9
2.07 » 1.97
3/9 (33%)
1.83 » 1.73
1/9 (11%)
05:50 Vasyl Aksenin vs Alexey Tkachuk
2.55 » 2.42
1/8 (13%)
1.62 » 1.50
0/8 (0%)
8
2.55 » 2.42
1/8 (13%)
1.62 » 1.50
0/8 (0%)
06:05 Nikolay Bondarenko vs Borys Buryak
1.42 » 1.28
3/8 (38%)
3.35 » 3.29
0/8 (0%)
8
1.42 » 1.28
3/8 (38%)
3.35 » 3.29
0/8 (0%)
06:35 Aleksey Krutko vs Yuri Teterya
2.20 » 2.08
0/8 (0%)
1.79 » 1.67
1/8 (13%)
8
2.20 » 2.08
0/8 (0%)
1.79 » 1.67
1/8 (13%)
06:40 Ilya Yanishevskiy vs Dmitriy Belanchik
2.35 » 2.22
0/6 (0%)
1.77 » 1.55
1/6 (17%)
6
2.35 » 2.22
0/6 (0%)
1.77 » 1.55
1/6 (17%)
06:45 Anton Limonov vs Bohdan Sinkevych
1.31 » 1.21
1/9 (11%)
4.06 » 3.98
4/9 (44%)
9
1.31 » 1.21
1/9 (11%)
4.06 » 3.98
4/9 (44%)
06:55 Alexander Tulenin vs Oleg Formaziuk
1.23 » 1.08
1/7 (14%)
5.88 » 6.29
3/7 (43%)
7
1.23 » 1.08
1/7 (14%)
5.88 » 6.29
3/7 (43%)
07:10 Evgeniy Pismenny vs Sergey Gogenko
2.99 » 2.92
0/8 (0%)
1.47 » 1.35
4/8 (50%)
8
2.99 » 2.92
0/8 (0%)
1.47 » 1.35
4/8 (50%)
07:15 Borys Buryak vs Artem Nesterenko
1.61 » 1.48
4/8 (50%)
2.56 » 2.48
1/8 (13%)
8
1.61 » 1.48
4/8 (50%)
2.56 » 2.48
1/8 (13%)
07:20 Dmitry Yaremchuk vs Vitaliy Lyevshyn
4.26 » 5.38
0/9 (0%)
1.30 » 1.12
6/9 (67%)
9
4.26 » 5.38
0/9 (0%)
1.30 » 1.12
6/9 (67%)
07:35 Vasyl Aksenin vs Stepan Nykyforuk
2.84 » 2.74
0/8 (0%)
1.52 » 1.39
1/8 (13%)
8
2.84 » 2.74
0/8 (0%)
1.52 » 1.39
1/8 (13%)
07:45 Sergiy Boyko vs Sergey Cibulin
1.42 » 1.28
5/8 (63%)
3.31 » 3.29
0/8 (0%)
8
1.42 » 1.28
5/8 (63%)
3.31 » 3.29
0/8 (0%)
08:25 Ilya Yanishevskiy vs Borys Buryak
1.80 » 1.64
1/7 (14%)
2.21 » 2.06
1/7 (14%)
7
1.80 » 1.64
1/7 (14%)
2.21 » 2.06
1/7 (14%)
08:30 Vitaliy Lyevshyn vs Bohdan Sinkevych
1.31 » 1.21
0/9 (0%)
3.95 » 3.84
4/9 (44%)
9
1.31 » 1.21
0/9 (0%)
3.95 » 3.84
4/9 (44%)
08:40 Sergey Tkachuk vs Oleg Formaziuk
1.32 » 1.18
0/7 (0%)
4.24 » 4.14
3/7 (43%)
7
1.32 » 1.18
0/7 (0%)
4.24 » 4.14
3/7 (43%)
08:45 Stepan Nykyforuk vs Alexey Tkachuk
1.68 » 1.57
0/8 (0%)
2.40 » 2.24
1/8 (13%)
8
1.68 » 1.57
0/8 (0%)
2.40 » 2.24
1/8 (13%)
09:00 Nikolay Bondarenko vs Dmitriy Belanchik
2.12 » 1.99
1/8 (13%)
1.84 » 1.73
0/8 (0%)
8
2.12 » 1.99
1/8 (13%)
1.84 » 1.73
0/8 (0%)
09:20 Ivan Sinitsky vs Stepan Nykyforuk
1.59 » 1.45
1/7 (14%)
2.67 » 2.45
5/7 (71%)
7
1.59 » 1.45
1/7 (14%)
2.67 » 2.45
5/7 (71%)
09:30 Sergiy Boyko vs Sergey Gogenko
2.34 » 2.32
0/7 (0%)
1.71 » 1.52
2/7 (29%)
7
2.34 » 2.32
0/7 (0%)
1.71 » 1.52
2/7 (29%)
09:35 Stanislav Kharenko vs Artem Nesterenko
1.97 » 1.83
0/7 (0%)
2.00 » 1.83
1/7 (14%)
7
1.97 » 1.83
0/7 (0%)
2.00 » 1.83
1/7 (14%)
09:40 Dmitry Yaremchuk vs Alexandr Tuzhilin
4.03 » 3.94
0/7 (0%)
1.34 » 1.18
3/7 (43%)
7
4.03 » 3.94
0/7 (0%)
1.34 » 1.18
3/7 (43%)
09:50 Maxim Skhabovsky vs Maxim Naumchuk
1.48 » 1.33
1/7 (14%)
3.03 » 2.91
0/7 (0%)
7
1.48 » 1.33
1/7 (14%)
3.03 » 2.91
0/7 (0%)
09:55 Vasyl Aksenin vs Ihor Solomianyi
1.98 » 1.83
1/7 (14%)
1.98 » 1.83
1/7 (14%)
7
1.98 » 1.83
1/7 (14%)
1.98 » 1.83
1/7 (14%)
10:10 Ilya Yanishevskiy vs Nikolay Bondarenko
2.19 » 1.83
1/3 (33%)
2.19 » 1.83
1/3 (33%)
3
2.19 » 1.83
1/3 (33%)
2.19 » 1.83
1/3 (33%)
10:15 Anton Limonov vs Dmitry Yaremchuk
1.24 » 1.12
0/8 (0%)
5.02 » 4.83
3/8 (38%)
8
1.24 » 1.12
0/8 (0%)
5.02 » 4.83
3/8 (38%)
10:25 Alexander Tulenin vs Maxim Skhabovsky
1.37 » 1.22
1/7 (14%)
3.65 » 3.58
0/7 (0%)
7
1.37 » 1.22
1/7 (14%)
3.65 » 3.58
0/7 (0%)
10:30 Ivan Sinitsky vs Vasyl Aksenin
1.96 » 1.82
0/7 (0%)
2.00 » 1.83
1/7 (14%)
7
1.96 » 1.82
0/7 (0%)
2.00 » 1.83
1/7 (14%)
10:40 Sergiy Boyko vs Evgeniy Pismenny
2.54 » 2.46
0/7 (0%)
1.62 » 1.45
4/7 (57%)
7
2.54 » 2.46
0/7 (0%)
1.62 » 1.45
4/7 (57%)
10:45 Stanislav Kharenko vs Borys Buryak
1.97 » 1.83
0/7 (0%)
2.01 » 1.83
1/7 (14%)
7
1.97 » 1.83
0/7 (0%)
2.01 » 1.83
1/7 (14%)
10:50 Alexandr Tuzhilin vs Bohdan Sinkevych
1.66 » 1.47
4/7 (57%)
2.43 » 2.40
0/7 (0%)
7
1.66 » 1.47
4/7 (57%)
2.43 » 2.40
0/7 (0%)
11:05 Ihor Solomianyi vs Alexey Tkachuk
2.19 » 1.83
1/3 (33%)
2.19 » 1.83
1/3 (33%)
3
2.19 » 1.83
1/3 (33%)
2.19 » 1.83
1/3 (33%)
11:15 Yuri Teterya vs Sergey Gogenko
1.62 » 1.45
4/7 (57%)
2.54 » 2.46
0/7 (0%)
7
1.62 » 1.45
4/7 (57%)
2.54 » 2.46
0/7 (0%)
11:20 Dmitriy Belanchik vs Artem Nesterenko
1.44 » 1.30
1/7 (14%)
3.35 » 3.10
4/7 (57%)
7
1.44 » 1.30
1/7 (14%)
3.35 » 3.10
4/7 (57%)
11:55 Ilya Yanishevskiy vs Stanislav Kharenko
1.61 » 1.45
1/7 (14%)
2.61 » 2.46
1/7 (14%)
7
1.61 » 1.45
1/7 (14%)
2.61 » 2.46
1/7 (14%)
12:30 Nikolay Bondarenko vs Artem Nesterenko
2.19 » 1.83
1/3 (33%)
2.19 » 1.83
1/3 (33%)
3
2.19 » 1.83
1/3 (33%)
2.19 » 1.83
1/3 (33%)
13:00 Evgeniy Pismenny vs Yuri Teterya
1.61 » 1.45
3/7 (43%)
2.55 » 2.45
0/7 (0%)
7
1.61 » 1.45
3/7 (43%)
2.55 » 2.45
0/7 (0%)
13:05 Borys Buryak vs Dmitriy Belanchik
2.91 » 2.72
5/7 (71%)
1.52 » 1.37
1/7 (14%)
7
2.91 » 2.72
5/7 (71%)
1.52 » 1.37
1/7 (14%)