Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» TT-Cup 1 2 B
00:00 Oleksandr Semenets vs Dmitry Baystryuchenko
4.55 » 4.32
3/8 (38%)
1.29 » 1.17
1/8 (13%)
8
4.55 » 4.32
3/8 (38%)
1.29 » 1.17
1/8 (13%)
01:00 Oleksandr Dzyabura vs Dmitry Baystryuchenko
3.87 » 3.64
2/8 (25%)
1.35 » 1.24
4/8 (50%)
8
3.87 » 3.64
2/8 (25%)
1.35 » 1.24
4/8 (50%)
04:55 mikhail beley vs Anton Maslov
1.94 » 1.88
0/11 (0%)
1.94 » 1.84
2/11 (18%)
11
1.94 » 1.88
0/11 (0%)
1.94 » 1.84
2/11 (18%)
05:25 Aleksandr Shkurupij vs Andrey Baklykov
1.40 » 1.36
1/14 (7%)
3.00 » 2.84
7/14 (50%)
14
1.40 » 1.36
1/14 (7%)
3.00 » 2.84
7/14 (50%)
05:30 Oleg Obidnyi vs Yuri Tarasov
1.67 » 1.61
0/13 (0%)
2.25 » 2.17
4/13 (31%)
13
1.67 » 1.61
0/13 (0%)
2.25 » 2.17
4/13 (31%)
05:35 Ilya Semeniuk vs Vadim Shvidkiy
1.35 » 1.29
1/11 (9%)
3.46 » 3.23
5/11 (45%)
11
1.35 » 1.29
1/11 (9%)
3.46 » 3.23
5/11 (45%)
05:45 Vasyl Shust vs Oleg Shevchuk
2.10 » 2.15
0/13 (0%)
1.75 » 1.61
10/13 (77%)
13
2.10 » 2.15
0/13 (0%)
1.75 » 1.61
10/13 (77%)
05:55 Yury Schepanskyi vs Nikolay Litvinenko
1.96 » 1.71
8/13 (62%)
1.88 » 1.98
0/13 (0%)
13
1.96 » 1.71
8/13 (62%)
1.88 » 1.98
0/13 (0%)
06:00 Aleksandr Levadniy vs Yevhen Masko
2.99 » 2.98
1/14 (7%)
1.41 » 1.34
4/14 (29%)
14
2.99 » 2.98
1/14 (7%)
1.41 » 1.34
4/14 (29%)
06:05 Nodar Kukava vs Vjacheslav Yarovoy
3.03 » 2.87
6/13 (46%)
1.40 » 1.36
0/13 (0%)
13
3.03 » 2.87
6/13 (46%)
1.40 » 1.36
0/13 (0%)
06:10 Vitaly Maruschak vs Roman Sukhomlyn
3.18 » 3.09
6/14 (43%)
1.37 » 1.31
1/14 (7%)
14
3.18 » 3.09
6/14 (43%)
1.37 » 1.31
1/14 (7%)
06:25 Ivan Syniavskyi vs Roman Demchuk
1.76 » 1.79
1/14 (7%)
2.11 » 1.91
7/14 (50%)
14
1.76 » 1.79
1/14 (7%)
2.11 » 1.91
7/14 (50%)
06:30 Evgeniy Pismenny vs Sergei Zemyancev
2.41 » 2.34
3/15 (20%)
1.57 » 1.51
0/15 (0%)
15
2.41 » 2.34
3/15 (20%)
1.57 » 1.51
0/15 (0%)
06:30 Dmitriy Dubrovin vs Yuri Sandulenko
1.67 » 1.61
0/15 (0%)
2.21 » 2.15
2/15 (13%)
15
1.67 » 1.61
0/15 (0%)
2.21 » 2.15
2/15 (13%)
06:40 mikhail beley vs Yuri Tarasov
2.69 » 2.57
7/13 (54%)
1.49 » 1.44
0/13 (0%)
13
2.69 » 2.57
7/13 (54%)
1.49 » 1.44
0/13 (0%)
06:45 Andrey Scherinsky vs Vadim Shvidkiy
1.32 » 1.28
1/14 (7%)
3.48 » 3.29
6/14 (43%)
14
1.32 » 1.28
1/14 (7%)
3.48 » 3.29
6/14 (43%)
06:55 Yurii Nevmyvaka vs Oleg Shevchuk
1.59 » 1.53
0/12 (0%)
2.43 » 2.34
6/12 (50%)
12
1.59 » 1.53
0/12 (0%)
2.43 » 2.34
6/12 (50%)
07:00 Ruslan Andrischak vs Vladimir Ivasiv
1.48 » 1.42
1/13 (8%)
2.72 » 2.63
2/13 (15%)
13
1.48 » 1.42
1/13 (8%)
2.72 » 2.63
2/13 (15%)
07:05 Lev Kusio vs Evgeny Krivorotyko
2.24 » 2.20
0/15 (0%)
1.66 » 1.58
6/15 (40%)
15
2.24 » 2.20
0/15 (0%)
1.66 » 1.58
6/15 (40%)
07:05 Sergey Filatov vs Yuri Teterya
2.51 » 2.42
5/15 (33%)
1.54 » 1.48
0/15 (0%)
15
2.51 » 2.42
5/15 (33%)
1.54 » 1.48
0/15 (0%)
07:10 Yevhen Masko vs Roman Cherevko
1.48 » 1.43
1/15 (7%)
2.67 » 2.58
7/15 (47%)
15
1.48 » 1.43
1/15 (7%)
2.67 » 2.58
7/15 (47%)
07:20 Ilya Semeniuk vs Vitaly Maruschak
1.28 » 1.23
0/13 (0%)
3.84 » 3.70
5/13 (38%)
13
1.28 » 1.23
0/13 (0%)
3.84 » 3.70
5/13 (38%)
07:30 Vasyl Shust vs Vasiliy Salivonchik
2.30 » 2.23
1/12 (8%)
1.63 » 1.56
1/12 (8%)
12
2.30 » 2.23
1/12 (8%)
1.63 » 1.56
1/12 (8%)
07:40 Denis Vakulenko vs Roman Derypaska
3.42 » 3.35
2/14 (14%)
1.32 » 1.26
0/14 (0%)
14
3.42 » 3.35
2/14 (14%)
1.32 » 1.26
0/14 (0%)
07:40 Yury Schepanskyi vs Yuri Sandulenko
1.25 » 1.19
0/14 (0%)
4.11 » 3.98
4/14 (29%)
14
1.25 » 1.19
0/14 (0%)
4.11 » 3.98
4/14 (29%)
07:45 Aleksandr Shkurupij vs Aleksandr Levadniy
1.36 » 1.34
0/15 (0%)
3.19 » 2.99
9/15 (60%)
15
1.36 » 1.34
0/15 (0%)
3.19 » 2.99
9/15 (60%)
07:50 Oleg Obidnyi vs Nodar Kukava
1.43 » 1.39
0/15 (0%)
2.83 » 2.73
6/15 (40%)
15
1.43 » 1.39
0/15 (0%)
2.83 » 2.73
6/15 (40%)
07:55 Andrey Scherinsky vs Roman Sukhomlyn
1.27 » 1.26
0/14 (0%)
3.72 » 3.48
8/14 (57%)
14
1.27 » 1.26
0/14 (0%)
3.72 » 3.48
8/14 (57%)
08:05 Yurii Nevmyvaka vs Vasyl Shust
1.92 » 1.86
0/13 (0%)
1.92 » 1.83
4/13 (31%)
13
1.92 » 1.86
0/13 (0%)
1.92 » 1.83
4/13 (31%)
08:10 Ruslan Andrischak vs Roman Demchuk
1.31 » 1.29
1/15 (7%)
3.49 » 3.28
7/15 (47%)
15
1.31 » 1.29
1/15 (7%)
3.49 » 3.28
7/15 (47%)
08:15 Sergiy Baranovskyi vs Evgeny Krivorotyko
2.22 » 1.95
10/16 (63%)
1.66 » 1.75
1/16 (6%)
16
2.22 » 1.95
10/16 (63%)
1.66 » 1.75
1/16 (6%)
08:15 Yuri Teterya vs Nikolay Litvinenko
1.70 » 1.64
2/16 (13%)
2.13 » 2.07
3/16 (19%)
16
1.70 » 1.64
2/16 (13%)
2.13 » 2.07
3/16 (19%)
08:20 Serhii Tsybulin vs Yevhen Masko
2.46 » 2.34
5/16 (31%)
1.54 » 1.54
0/16 (0%)
16
2.46 » 2.34
5/16 (31%)
1.54 » 1.54
0/16 (0%)
08:25 mikhail beley vs Vjacheslav Yarovoy
2.91 » 2.79
6/13 (46%)
1.41 » 1.35
0/13 (0%)
13
2.91 » 2.79
6/13 (46%)
1.41 » 1.35
0/13 (0%)
08:30 Vitaly Maruschak vs Vadim Shvidkiy
1.65 » 1.61
1/15 (7%)
2.21 » 2.14
3/15 (20%)
15
1.65 » 1.61
1/15 (7%)
2.21 » 2.14
3/15 (20%)
08:40 Vasiliy Salivonchik vs Oleg Shevchuk
1.61 » 1.54
2/14 (14%)
2.29 » 2.28
0/14 (0%)
14
1.61 » 1.54
2/14 (14%)
2.29 » 2.28
0/14 (0%)
08:45 Ivan Syniavskyi vs Vladimir Ivasiv
2.06 » 2.19
0/15 (0%)
1.77 » 1.60
8/15 (53%)
15
2.06 » 2.19
0/15 (0%)
1.77 » 1.60
8/15 (53%)
08:50 Evgeniy Pismenny vs Lev Kusio
1.46 » 1.41
0/16 (0%)
2.67 » 2.62
2/16 (13%)
16
1.46 » 1.41
0/16 (0%)
2.67 » 2.62
2/16 (13%)
08:50 Dmitriy Dubrovin vs Sergey Filatov
2.63 » 2.59
3/16 (19%)
1.47 » 1.42
0/16 (0%)
16
2.63 » 2.59
3/16 (19%)
1.47 » 1.42
0/16 (0%)
08:55 Aleksandr Levadniy vs Andrey Baklykov
2.30 » 2.25
2/16 (13%)
1.60 » 1.56
0/16 (0%)
16
2.30 » 2.25
2/16 (13%)
1.60 » 1.56
0/16 (0%)
09:00 Nodar Kukava vs Yuri Tarasov
2.13 » 2.06
5/16 (31%)
1.71 » 1.67
0/16 (0%)
16
2.13 » 2.06
5/16 (31%)
1.71 » 1.67
0/16 (0%)
09:05 Andrey Scherinsky vs Vitaly Maruschak
1.35 » 1.31
0/15 (0%)
3.23 » 3.08
9/15 (60%)
15
1.35 » 1.31
0/15 (0%)
3.23 » 3.08
9/15 (60%)
09:15 Yurii Nevmyvaka vs Vasiliy Salivonchik
2.13 » 2.13
0/14 (0%)
1.70 » 1.62
1/14 (7%)
14
2.13 » 2.13
0/14 (0%)
1.70 » 1.62
1/14 (7%)
09:20 Ruslan Andrischak vs Ivan Syniavskyi
1.26 » 1.21
4/15 (27%)
3.94 » 3.94
4/15 (27%)
15
1.26 » 1.21
4/15 (27%)
3.94 » 3.94
4/15 (27%)
09:25 Denis Vakulenko vs Sergei Zemyancev
1.57 » 1.52
0/15 (0%)
2.39 » 2.33
2/15 (13%)
15
1.57 » 1.52
0/15 (0%)
2.39 » 2.33
2/15 (13%)
09:25 Yury Schepanskyi vs Yuri Teterya
3.00 » 2.92
1/15 (7%)
1.39 » 1.34
2/15 (13%)
15
3.00 » 2.92
1/15 (7%)
1.39 » 1.34
2/15 (13%)
09:30 Aleksandr Shkurupij vs Roman Cherevko
1.61 » 1.56
0/16 (0%)
2.30 » 2.26
1/16 (6%)
16
1.61 » 1.56
0/16 (0%)
2.30 » 2.26
1/16 (6%)
09:35 Oleg Obidnyi vs Anton Maslov
1.93 » 1.82
1/12 (8%)
1.93 » 1.95
0/12 (0%)
12
1.93 » 1.82
1/12 (8%)
1.93 » 1.95
0/12 (0%)
09:40 Ilya Semeniuk vs Roman Sukhomlyn
2.05 » 1.90
6/13 (46%)
1.76 » 1.80
0/13 (0%)
13
2.05 » 1.90
6/13 (46%)
1.76 » 1.80
0/13 (0%)
09:50 Yurii Nevmyvaka vs Vasyl Shust
1.75 » 1.88
4/14 (29%)
2.12 » 1.93
5/14 (36%)
14
1.75 » 1.88
4/14 (29%)
2.12 » 1.93
5/14 (36%)
10:00 Evgeny Krivorotyko vs Roman Derypaska
2.65 » 2.57
3/15 (20%)
1.48 » 1.43
0/15 (0%)
15
2.65 » 2.57
3/15 (20%)
1.48 » 1.43
0/15 (0%)
10:00 Sergey Filatov vs Yuri Sandulenko
1.46 » 1.41
1/16 (6%)
2.66 » 2.63
2/16 (13%)
16
1.46 » 1.41
1/16 (6%)
2.66 » 2.63
2/16 (13%)
10:05 Serhii Tsybulin vs Aleksandr Levadniy
1.89 » 1.96
0/16 (0%)
1.89 » 1.78
6/16 (38%)
16
1.89 » 1.96
0/16 (0%)
1.89 » 1.78
6/16 (38%)
10:10 mikhail beley vs Nodar Kukava
1.93 » 1.87
1/12 (8%)
1.93 » 1.86
2/12 (17%)
12
1.93 » 1.87
1/12 (8%)
1.93 » 1.86
2/12 (17%)
10:15 Andrey Scherinsky vs Ilya Semeniuk
1.32 » 1.28
1/14 (7%)
3.44 » 3.29
8/14 (57%)
14
1.32 » 1.28
1/14 (7%)
3.44 » 3.29
8/14 (57%)
10:35 Sergiy Baranovskyi vs Evgeniy Pismenny
2.14 » 2.12
0/16 (0%)
1.69 » 1.62
5/16 (31%)
16
2.14 » 2.12
0/16 (0%)
1.69 » 1.62
5/16 (31%)
10:35 Dmitriy Dubrovin vs Nikolay Litvinenko
1.89 » 1.84
2/16 (13%)
1.89 » 1.85
0/16 (0%)
16
1.89 » 1.84
2/16 (13%)
1.89 » 1.85
0/16 (0%)
10:40 Aleksandr Shkurupij vs Yevhen Masko
1.89 » 1.83
2/16 (13%)
1.89 » 1.88
1/16 (6%)
16
1.89 » 1.83
2/16 (13%)
1.89 » 1.88
1/16 (6%)
10:45 Oleg Obidnyi vs Vjacheslav Yarovoy
1.25 » 1.23
0/15 (0%)
4.09 » 3.73
7/15 (47%)
15
1.25 » 1.23
0/15 (0%)
4.09 » 3.73
7/15 (47%)
10:50 Roman Sukhomlyn vs Vadim Shvidkiy
1.70 » 1.65
1/15 (7%)
2.14 » 2.09
1/15 (7%)
15
1.70 » 1.65
1/15 (7%)
2.14 » 2.09
1/15 (7%)
11:05 Roman Demchuk vs Vladimir Ivasiv
1.43 » 1.54
1/15 (7%)
2.78 » 2.52
8/15 (53%)
15
1.43 » 1.54
1/15 (7%)
2.78 » 2.52
8/15 (53%)
11:10 Yury Schepanskyi vs Sergey Filatov
1.53 » 1.47
1/15 (7%)
2.49 » 2.44
4/15 (27%)
15
1.53 » 1.47
1/15 (7%)
2.49 » 2.44
4/15 (27%)
11:10 Denis Vakulenko vs Evgeny Krivorotyko
2.07 » 2.03
0/15 (0%)
1.74 » 1.67
2/15 (13%)
15
2.07 » 2.03
0/15 (0%)
1.74 » 1.67
2/15 (13%)
11:15 Andrey Baklykov vs Roman Cherevko
2.46 » 2.37
9/16 (56%)
1.54 » 1.51
1/16 (6%)
16
2.46 » 2.37
9/16 (56%)
1.54 » 1.51
1/16 (6%)
11:20 Yuri Tarasov vs Anton Maslov
1.44 » 1.45
0/15 (0%)
2.83 » 2.58
11/15 (73%)
15
1.44 » 1.45
0/15 (0%)
2.83 » 2.58
11/15 (73%)
11:45 Lev Kusio vs Sergei Zemyancev
5.00 » 4.86
5/16 (31%)
1.18 » 1.13
1/16 (6%)
16
5.00 » 4.86
5/16 (31%)
1.18 » 1.13
1/16 (6%)
11:45 Dmitriy Dubrovin vs Yuri Teterya
2.25 » 2.10
10/16 (63%)
1.63 » 1.65
2/16 (13%)
16
2.25 » 2.10
10/16 (63%)
1.63 » 1.65
2/16 (13%)
11:50 Serhii Tsybulin vs Aleksandr Shkurupij
2.47 » 2.42
4/16 (25%)
1.53 » 1.50
1/16 (6%)
16
2.47 » 2.42
4/16 (25%)
1.53 » 1.50
1/16 (6%)
11:55 mikhail beley vs Oleg Obidnyi
2.09 » 2.27
1/13 (8%)
1.77 » 1.59
9/13 (69%)
13
2.09 » 2.27
1/13 (8%)
1.77 » 1.59
9/13 (69%)
12:20 Evgeniy Pismenny vs Roman Derypaska
1.53 » 1.49
0/14 (0%)
2.49 » 2.41
4/14 (29%)
14
1.53 » 1.49
0/14 (0%)
2.49 » 2.41
4/14 (29%)
12:20 Yuri Sandulenko vs Nikolay Litvinenko
2.67 » 2.68
4/16 (25%)
1.46 » 1.40
2/16 (13%)
16
2.67 » 2.68
4/16 (25%)
1.46 » 1.40
2/16 (13%)
12:25 Aleksandr Levadniy vs Roman Cherevko
2.96 » 2.67
12/16 (75%)
1.39 » 1.41
0/16 (0%)
16
2.96 » 2.67
12/16 (75%)
1.39 » 1.41
0/16 (0%)
12:30 Nodar Kukava vs Anton Maslov
2.49 » 1.99
12/15 (80%)
1.52 » 1.83
0/15 (0%)
15
2.49 » 1.99
12/15 (80%)
1.52 » 1.83
0/15 (0%)
12:55 Denis Vakulenko vs Lev Kusio
1.72 » 1.68
0/13 (0%)
2.13 » 2.06
2/13 (15%)
13
1.72 » 1.68
0/13 (0%)
2.13 » 2.06
2/13 (15%)
12:55 Yury Schepanskyi vs Dmitriy Dubrovin
1.54 » 1.51
0/13 (0%)
2.50 » 2.38
7/13 (54%)
13
1.54 » 1.51
0/13 (0%)
2.50 » 2.38
7/13 (54%)
13:05 Vjacheslav Yarovoy vs Yuri Tarasov
2.71 » 2.73
1/14 (7%)
1.46 » 1.39
2/14 (14%)
14
2.71 » 2.73
1/14 (7%)
1.46 » 1.39
2/14 (14%)
13:15 Nikita Korbut vs Adam Krasutskiy
1.71 » 1.67
0/13 (0%)
2.14 » 2.07
4/13 (31%)
13
1.71 » 1.67
0/13 (0%)
2.14 » 2.07
4/13 (31%)
13:20 Mykola Treshchetka vs Viktor Trachuk
3.03 » 3.01
1/14 (7%)
1.38 » 1.33
1/14 (7%)
14
3.03 » 3.01
1/14 (7%)
1.38 » 1.33
1/14 (7%)
13:25 Roman Pinchuk vs Yurii Parahailo
2.56 » 2.37
4/9 (44%)
1.58 » 1.52
0/9 (0%)
9
2.56 » 2.37
4/9 (44%)
1.58 » 1.52
0/9 (0%)
13:30 Evgeniy Pismenny vs Evgeny Krivorotyko
1.54 » 1.50
0/13 (0%)
2.51 » 2.42
4/13 (31%)
13
1.54 » 1.50
0/13 (0%)
2.51 » 2.42
4/13 (31%)
13:30 Sergey Filatov vs Nikolay Litvinenko
1.89 » 1.79
5/13 (38%)
1.91 » 1.93
0/13 (0%)
13
1.89 » 1.79
5/13 (38%)
1.91 » 1.93
0/13 (0%)
13:55 Alexander Tulenin vs Ivan Krivoi
1.48 » 1.41
0/13 (0%)
2.67 » 2.62
1/13 (8%)
13
1.48 » 1.41
0/13 (0%)
2.67 » 2.62
1/13 (8%)
14:00 Oleg Savenkov vs Oleksandr Hainovskyi
2.30 » 2.25
0/10 (0%)
1.68 » 1.58
4/10 (40%)
10
2.30 » 2.25
0/10 (0%)
1.68 » 1.58
4/10 (40%)
14:05 Sergiy Baranovskyi vs Sergei Zemyancev
2.03 » 2.73
1/13 (8%)
1.81 » 1.40
12/13 (92%)
13
2.03 » 2.73
1/13 (8%)
1.81 » 1.40
12/13 (92%)
14:05 Yuri Teterya vs Yuri Sandulenko
1.44 » 1.37
1/13 (8%)
2.84 » 2.77
4/13 (31%)
13
1.44 » 1.37
1/13 (8%)
2.84 » 2.77
4/13 (31%)
14:25 Sergey Matvienko vs Nikita Korbut
1.94 » 2.05
0/12 (0%)
1.88 » 1.66
10/12 (83%)
12
1.94 » 2.05
0/12 (0%)
1.88 » 1.66
10/12 (83%)
14:40 Denis Vakulenko vs Evgeniy Pismenny
1.59 » 1.68
0/12 (0%)
2.38 » 2.02
11/12 (92%)
12
1.59 » 1.68
0/12 (0%)
2.38 » 2.02
11/12 (92%)
15:00 Vitaliy Krivenko vs Adam Krasutskiy
1.32 » 1.24
1/11 (9%)
3.53 » 3.51
0/11 (0%)
11
1.32 » 1.24
1/11 (9%)
3.53 » 3.51
0/11 (0%)
15:05 Mykola Treshchetka vs Alexander Tulenin
2.53 » 2.47
1/12 (8%)
1.53 » 1.46
0/12 (0%)
12
2.53 » 2.47
1/12 (8%)
1.53 » 1.46
0/12 (0%)
15:15 Sergiy Baranovskyi vs Lev Kusio
1.44 » 1.37
0/12 (0%)
2.86 » 2.77
4/12 (33%)
12
1.44 » 1.37
0/12 (0%)
2.86 » 2.77
4/12 (33%)
15:35 Nikita Korbut vs Oleksii Sapronov
1.29 » 1.21
1/11 (9%)
3.79 » 3.78
0/11 (0%)
11
1.29 » 1.21
1/11 (9%)
3.79 » 3.78
0/11 (0%)
15:50 Sergei Zemyancev vs Roman Derypaska
2.31 » 2.24
1/12 (8%)
1.62 » 1.55
0/12 (0%)
12
2.31 » 2.24
1/12 (8%)
1.62 » 1.55
0/12 (0%)
16:10 Vitaliy Krivenko vs Nikita Korbut
1.53 » 1.45
1/11 (9%)
2.54 » 2.50
0/11 (0%)
11
1.53 » 1.45
1/11 (9%)
2.54 » 2.50
0/11 (0%)
16:25 Denis Vakulenko vs Sergiy Baranovskyi
1.98 » 1.92
0/11 (0%)
1.87 » 1.78
1/11 (9%)
11
1.98 » 1.92
0/11 (0%)
1.87 » 1.78
1/11 (9%)
16:50 Viktor Kotov vs Alexander Tulenin
2.51 » 2.44
3/12 (25%)
1.53 » 1.47
0/12 (0%)
12
2.51 » 2.44
3/12 (25%)
1.53 » 1.47
0/12 (0%)
17:00 Lev Kusio vs Roman Derypaska
3.76 » 3.64
3/12 (25%)
1.29 » 1.22
0/12 (0%)
12
3.76 » 3.64
3/12 (25%)
1.29 » 1.22
0/12 (0%)
17:35 Evgeny Krivorotyko vs Sergei Zemyancev
1.39 » 1.32
0/12 (0%)
3.07 » 3.00
2/12 (17%)
12
1.39 » 1.32
0/12 (0%)
3.07 » 3.00
2/12 (17%)
18:00 Viktor Kotov vs Mykola Treshchetka
1.34 » 1.28
0/12 (0%)
3.38 » 3.27
3/12 (25%)
12
1.34 » 1.28
0/12 (0%)
3.38 » 3.27
3/12 (25%)
18:35 Ivan Krivoi vs Viktor Trachuk
2.26 » 2.20
0/12 (0%)
1.65 » 1.58
1/12 (8%)
12
2.26 » 2.20
0/12 (0%)
1.65 » 1.58
1/12 (8%)