Last Viewed Games
Table Tennis» Ukraine» Win Cup 1 2 B
01:00 Ruslan Lazebny vs Sergey Vavreniuk
2.22 » 1.20
1/1 (100%)
4.75 » 3.90
0/1 (0%)
1
2.22 » 1.20
1/1 (100%)
4.75 » 3.90
0/1 (0%)
01:15 Dmitrii Kim vs Aleksandr Cherkas
2.01 » 1.58
0/2 (0%)
3.30 » 2.42
1/2 (50%)
2
2.01 » 1.58
0/2 (0%)
3.30 » 2.42
1/2 (50%)
05:00 Vadim Parhomenko vs Aleksey Gonza
2.03 » 1.55
1/3 (33%)
2.30 » 2.62
0/3 (0%)
3
2.03 » 1.55
1/3 (33%)
2.30 » 2.62
0/3 (0%)
05:00 Igor Trydukh vs Pavel Plyushch
1.97 » 2.27
0/4 (0%)
2.15 » 1.73
1/4 (25%)
4
1.97 » 2.27
0/4 (0%)
2.15 » 1.73
1/4 (25%)
05:30 Maxim Butkov vs Igor Trydukh
2.09 » 2.25
1/4 (25%)
2.04 » 1.72
1/4 (25%)
4
2.09 » 2.25
1/4 (25%)
2.04 » 1.72
1/4 (25%)
06:00 Vadim Parhomenko vs Dmitry Likhachev
3.27 » 2.40
1/3 (33%)
1.66 » 1.92
0/3 (0%)
3
3.27 » 2.40
1/3 (33%)
1.66 » 1.92
0/3 (0%)
06:00 Alexey Goloveshkin vs Igor Akimov
1.78 » 1.38
1/3 (33%)
2.80 » 2.78
0/3 (0%)
3
1.78 » 1.38
1/3 (33%)
2.80 » 2.78
0/3 (0%)
06:00 Ruslan Onyschenko vs Pavel Plyushch
1.93 » 2.19
0/4 (0%)
2.21 » 1.78
1/4 (25%)
4
1.93 » 2.19
0/4 (0%)
2.21 » 1.78
1/4 (25%)
06:15 Vladimir Dyakov vs Vyacheslav Panin
2.02 » 1.66
1/4 (25%)
2.12 » 2.14
0/4 (0%)
4
2.02 » 1.66
1/4 (25%)
2.12 » 2.14
0/4 (0%)
06:30 Rodion Gulevsky vs Igor Akimov
1.91 » 1.48
1/3 (33%)
2.50 » 2.58
0/3 (0%)
3
1.91 » 1.48
1/3 (33%)
2.50 » 2.58
0/3 (0%)
06:30 Maxim Butkov vs Pavel Plyushch
1.92 » 2.12
1/4 (25%)
2.24 » 1.92
1/4 (25%)
4
1.92 » 2.12
1/4 (25%)
2.24 » 1.92
1/4 (25%)
06:45 Sergey Krivoshey vs Vyacheslav Panin
1.83 » 2.07
0/3 (0%)
2.63 » 1.97
1/3 (33%)
3
1.83 » 2.07
0/3 (0%)
2.63 » 1.97
1/3 (33%)
07:00 Vladyslav Demchenko vs Valentin Gedz
2.10 » 1.84
1/4 (25%)
2.02 » 1.80
0/4 (0%)
4
2.10 » 1.84
1/4 (25%)
2.02 » 1.80
0/4 (0%)
07:00 Ruslan Onyschenko vs Maxim Butkov
1.78 » 2.10
0/4 (0%)
2.46 » 1.96
1/4 (25%)
4
1.78 » 2.10
0/4 (0%)
2.46 » 1.96
1/4 (25%)
07:30 Rodion Gulevsky vs Alexey Goloveshkin
1.87 » 1.82
0/3 (0%)
2.55 » 1.98
1/3 (33%)
3
1.87 » 1.82
0/3 (0%)
2.55 » 1.98
1/3 (33%)
07:30 Dmitry Likhachev vs Aleksey Gonza
1.49 » 1.17
1/3 (33%)
4.68 » 4.20
1/3 (33%)
3
1.49 » 1.17
1/3 (33%)
4.68 » 4.20
1/3 (33%)
07:30 Pavel Plyushch vs Igor Trydukh
2.24 » 1.56
3/3 (100%)
2.05 » 2.48
0/3 (0%)
3
2.24 » 1.56
3/3 (100%)
2.05 » 2.48
0/3 (0%)
07:45 Sergey Krivoshey vs Vladimir Dyakov
2.60 » 2.07
1/4 (25%)
1.72 » 1.96
0/4 (0%)
4
2.60 » 2.07
1/4 (25%)
1.72 » 1.96
0/4 (0%)
08:00 Igor Akimov vs Pavel Cherednichenko
1.77 » 1.45
1/4 (25%)
2.50 » 2.63
2/4 (50%)
4
1.77 » 1.45
1/4 (25%)
2.50 » 2.63
2/4 (50%)
08:00 Aleksey Gonza vs Vadim Parhomenko
2.48 » 2.65
0/2 (0%)
2.20 » 1.49
2/2 (100%)
2
2.48 » 2.65
0/2 (0%)
2.20 » 1.49
2/2 (100%)
08:15 Dmitry Likhachev vs Anton Anisimov
2.06 » 1.88
0/2 (0%)
3.25 » 1.80
1/2 (50%)
2
2.06 » 1.88
0/2 (0%)
3.25 » 1.80
1/2 (50%)
08:30 Pavel Plyushch vs Maxim Butkov
2.31 » 1.66
2/3 (67%)
2.00 » 2.47
0/3 (0%)
3
2.31 » 1.66
2/3 (67%)
2.00 » 2.47
0/3 (0%)
09:00 Nikolay Shalgorodsky vs Vladyslav Demchenko
2.19 » 1.59
3/3 (100%)
2.10 » 2.54
0/3 (0%)
3
2.19 » 1.59
3/3 (100%)
2.10 » 2.54
0/3 (0%)
09:00 Dmitry Likhachev vs Vadim Parhomenko
1.69 » 1.39
1/3 (33%)
3.10 » 2.90
2/3 (67%)
3
1.69 » 1.39
1/3 (33%)
3.10 » 2.90
2/3 (67%)
09:00 Pavel Plyushch vs Ruslan Onyschenko
2.29 » 1.51
3/3 (100%)
2.02 » 2.61
0/3 (0%)
3
2.29 » 1.51
3/3 (100%)
2.02 » 2.61
0/3 (0%)
09:30 Igor Trydukh vs Maxim Butkov
2.03 » 1.95
0/4 (0%)
2.10 » 1.75
2/4 (50%)
4
2.03 » 1.95
0/4 (0%)
2.10 » 1.75
2/4 (50%)
09:30 Igor Akimov vs Rodion Gulevsky
3.80 » 1.25
1/1 (100%)
2.37 » 3.50
0/1 (0%)
1
3.80 » 1.25
1/1 (100%)
2.37 » 3.50
0/1 (0%)
10:00 Maxim Butkov vs Ruslan Onyschenko
2.54 » 2.29
2/3 (67%)
1.86 » 1.66
1/3 (33%)
3
2.54 » 2.29
2/3 (67%)
1.86 » 1.66
1/3 (33%)
10:30 Ruslan Onyschenko vs Igor Trydukh
1.91 » 1.79
1/4 (25%)
2.26 » 2.28
2/4 (50%)
4
1.91 » 1.79
1/4 (25%)
2.26 » 2.28
2/4 (50%)
10:30 Aleksey Gonza vs Dmitry Likhachev
4.62 » 3.95
1/3 (33%)
1.49 » 1.20
0/3 (0%)
3
4.62 » 3.95
1/3 (33%)
1.49 » 1.20
0/3 (0%)
10:45 Valentin Gedz vs Nikolay Shalgorodsky
2.52 » 2.78
0/2 (0%)
2.17 » 1.48
1/2 (50%)
2
2.52 » 2.78
0/2 (0%)
2.17 » 1.48
1/2 (50%)
11:30 Anton Yolkin vs Sergei Zemyancev
2.05 » 1.53
2/3 (67%)
2.30 » 2.55
0/3 (0%)
3
2.05 » 1.53
2/3 (67%)
2.30 » 2.55
0/3 (0%)
11:30 Dmitry Baystryuchenko vs Jan Zaharov
3.00 » 1.28
1/1 (100%)
2.70 » 3.35
0/1 (0%)
1
3.00 » 1.28
1/1 (100%)
2.70 » 3.35
0/1 (0%)
11:45 Sergey Kalenik vs Aleksandr Ermolaev
2.35 » 2.07
0/3 (0%)
1.99 » 1.65
1/3 (33%)
3
2.35 » 2.07
0/3 (0%)
1.99 » 1.65
1/3 (33%)
12:00 Andrey Fedorchenko vs Nazar Kovalchuck
2.25 » 2.28
0/3 (0%)
2.09 » 1.63
1/3 (33%)
3
2.25 » 2.28
0/3 (0%)
2.09 » 1.63
1/3 (33%)
12:15 Ruslan Lazebny vs Sergei Kovalenko
1.74 » 2.01
0/4 (0%)
2.56 » 2.05
1/4 (25%)
4
1.74 » 2.01
0/4 (0%)
2.56 » 2.05
1/4 (25%)
12:30 Nazar Kovalchuck vs Konstantin Kirsanov
1.92 » 1.63
0/3 (0%)
2.47 » 2.10
1/3 (33%)
3
1.92 » 1.63
0/3 (0%)
2.47 » 2.10
1/3 (33%)
13:00 Sergei Zemyancev vs Andrey Fedorchenko
2.25 » 2.43
0/3 (0%)
2.06 » 1.57
1/3 (33%)
3
2.25 » 2.43
0/3 (0%)
2.06 » 1.57
1/3 (33%)
13:15 Aleksandr Ermolaev vs Ruslan Lazebny
1.96 » 1.95
0/3 (0%)
2.38 » 1.71
3/3 (100%)
3
1.96 » 1.95
0/3 (0%)
2.38 » 1.71
3/3 (100%)
13:30 Andrey Fedorchenko vs Anton Popov
2.32 » 2.56
0/4 (0%)
1.87 » 1.52
1/4 (25%)
4
2.32 » 2.56
0/4 (0%)
1.87 » 1.52
1/4 (25%)
13:30 Evgeniy Voytenko vs Andrey Burdakov
1.50 » 1.30
0/4 (0%)
3.55 » 3.10
2/4 (50%)
4
1.50 » 1.30
0/4 (0%)
3.55 » 3.10
2/4 (50%)
13:45 Sergey Kalenik vs Jan Zaharov
1.85 » 1.62
1/4 (25%)
2.35 » 2.15
2/4 (50%)
4
1.85 » 1.62
1/4 (25%)
2.35 » 2.15
2/4 (50%)
14:00 Konstantin Kirsanov vs Sergei Zemyancev
1.99 » 1.93
0/4 (0%)
2.17 » 1.72
3/4 (75%)
4
1.99 » 1.93
0/4 (0%)
2.17 » 1.72
3/4 (75%)
14:00 Nikolay Plachteev vs Evgeniy Voytenko
2.14 » 2.28
1/4 (25%)
1.99 » 1.64
1/4 (25%)
4
2.14 » 2.28
1/4 (25%)
1.99 » 1.64
1/4 (25%)
14:00 Roman Derypaska vs Nazar Kovalchuck
2.26 » 1.79
3/4 (75%)
1.91 » 1.88
0/4 (0%)
4
2.26 » 1.79
3/4 (75%)
1.91 » 1.88
0/4 (0%)
14:15 Andrei Derevyanko vs Sergei Kovalenko
2.43 » 1.90
1/3 (33%)
1.95 » 2.04
1/3 (33%)
3
2.43 » 1.90
1/3 (33%)
1.95 » 2.04
1/3 (33%)
14:15 Vitaly Krohmal vs Aleksandr Ermolaev
2.50 » 2.05
2/3 (67%)
1.91 » 1.64
0/3 (0%)
3
2.50 » 2.05
2/3 (67%)
1.91 » 1.64
0/3 (0%)
14:30 Andrey Burdakov vs Sergey Buluy
3.42 » 2.75
2/4 (50%)
1.52 » 1.46
1/4 (25%)
4
3.42 » 2.75
2/4 (50%)
1.52 » 1.46
1/4 (25%)
14:30 Sergei Zemyancev vs Roman Derypaska
1.96 » 1.63
1/4 (25%)
2.19 » 2.37
3/4 (75%)
4
1.96 » 1.63
1/4 (25%)
2.19 » 2.37
3/4 (75%)
14:30 Ilya Kutniy vs Nazar Kovalchuck
2.25 » 3.10
0/1 (0%)
4.45 » 1.30
1/1 (100%)
1
2.25 » 3.10
0/1 (0%)
4.45 » 1.30
1/1 (100%)
14:45 Jan Zaharov vs Sergei Kovalenko
6.77 » 4.67
1/3 (33%)
1.39 » 1.96
0/3 (0%)
3
6.77 » 4.67
1/3 (33%)
1.39 » 1.96
0/3 (0%)
14:45 Aleksandr Ermolaev vs Andrei Derevyanko
2.16 » 1.93
1/4 (25%)
2.01 » 2.06
2/4 (50%)
4
2.16 » 1.93
1/4 (25%)
2.01 » 2.06
2/4 (50%)
15:00 Anton Popov vs Konstantin Kirsanov
2.34 » 2.08
1/4 (25%)
2.22 » 1.99
0/4 (0%)
4
2.34 » 2.08
1/4 (25%)
2.22 » 1.99
0/4 (0%)
15:00 Anton Yolkin vs Andrey Fedorchenko
2.72 » 2.32
2/3 (67%)
1.98 » 1.68
0/3 (0%)
3
2.72 » 2.32
2/3 (67%)
1.98 » 1.68
0/3 (0%)
15:00 Sergey Buluy vs Nikolay Plachteev
2.98 » 2.19
1/3 (33%)
1.71 » 2.02
0/3 (0%)
3
2.98 » 2.19
1/3 (33%)
1.71 » 2.02
0/3 (0%)
15:00 Dmitry Baystryuchenko vs Vitaly Krohmal
4.90 » 1.30
1/1 (100%)
2.20 » 3.15
0/1 (0%)
1
4.90 » 1.30
1/1 (100%)
2.20 » 3.15
0/1 (0%)
15:15 Sergey Kalenik vs Ruslan Lazebny
2.16 » 2.51
0/4 (0%)
2.01 » 1.49
3/4 (75%)
4
2.16 » 2.51
0/4 (0%)
2.01 » 1.49
3/4 (75%)
15:30 Konstantin Kirsanov vs Anton Yolkin
2.31 » 2.53
0/4 (0%)
1.88 » 1.52
2/4 (50%)
4
2.31 » 2.53
0/4 (0%)
1.88 » 1.52
2/4 (50%)
15:30 Andrey Fedorchenko vs Ilya Kutniy
1.47 » 2.03
0/3 (0%)
4.88 » 3.42
1/3 (33%)
3
1.47 » 2.03
0/3 (0%)
4.88 » 3.42
1/3 (33%)
15:45 Vitaly Krohmal vs Sergey Kalenik
2.51 » 2.12
3/4 (75%)
1.76 » 1.58
0/4 (0%)
4
2.51 » 2.12
3/4 (75%)
1.76 » 1.58
0/4 (0%)
15:45 Ruslan Lazebny vs Jan Zaharov
1.38 » 1.16
0/4 (0%)
4.99 » 4.30
2/4 (50%)
4
1.38 » 1.16
0/4 (0%)
4.99 » 4.30
2/4 (50%)
16:00 Roman Derypaska vs Anton Popov
1.94 » 2.11
0/4 (0%)
2.24 » 1.69
3/4 (75%)
4
1.94 » 2.11
0/4 (0%)
2.24 » 1.69
3/4 (75%)
16:00 Nazar Kovalchuck vs Sergei Zemyancev
2.06 » 1.67
2/4 (50%)
2.09 » 2.12
0/4 (0%)
4
2.06 » 1.67
2/4 (50%)
2.09 » 2.12
0/4 (0%)
16:00 Andrey Burdakov vs Nikolay Plachteev
4.50 » 3.62
1/2 (50%)
1.70 » 1.24
0/2 (0%)
2
4.50 » 3.62
1/2 (50%)
1.70 » 1.24
0/2 (0%)
16:15 Sergei Kovalenko vs Aleksandr Ermolaev
2.28 » 1.76
3/4 (75%)
1.90 » 2.22
0/4 (0%)
4
2.28 » 1.76
3/4 (75%)
1.90 » 2.22
0/4 (0%)
16:15 Sergey Buluy vs Evgeniy Voytenko
2.35 » 1.60
1/2 (50%)
2.35 » 2.35
0/2 (0%)
2
2.35 » 1.60
1/2 (50%)
2.35 » 2.35
0/2 (0%)
16:30 Anton Popov vs Nazar Kovalchuck
1.63 » 1.44
1/4 (25%)
2.91 » 2.58
2/4 (50%)
4
1.63 » 1.44
1/4 (25%)
2.91 » 2.58
2/4 (50%)
16:45 Jan Zaharov vs Aleksandr Ermolaev
3.23 » 2.32
3/3 (100%)
1.65 » 1.48
0/3 (0%)
3
3.23 » 2.32
3/3 (100%)
1.65 » 1.48
0/3 (0%)
17:00 Andrey Fedorchenko vs Konstantin Kirsanov
1.93 » 1.72
0/4 (0%)
2.24 » 1.94
3/4 (75%)
4
1.93 » 1.72
0/4 (0%)
2.24 » 1.94
3/4 (75%)
17:00 Anton Yolkin vs Roman Derypaska
2.29 » 1.94
3/4 (75%)
1.89 » 1.74
0/4 (0%)
4
2.29 » 1.94
3/4 (75%)
1.89 » 1.74
0/4 (0%)
17:15 Sergey Buluy vs Andrey Burdakov
2.53 » 1.20
1/1 (100%)
3.30 » 4.00
0/1 (0%)
1
2.53 » 1.20
1/1 (100%)
3.30 » 4.00
0/1 (0%)
17:15 Ruslan Lazebny vs Vitaly Krohmal
1.88 » 1.62
2/4 (50%)
2.31 » 2.08
0/4 (0%)
4
1.88 » 1.62
2/4 (50%)
2.31 » 2.08
0/4 (0%)
17:15 Sergey Kalenik vs Andrei Derevyanko
2.19 » 2.09
0/4 (0%)
1.98 » 1.60
3/4 (75%)
4
2.19 » 2.09
0/4 (0%)
1.98 » 1.60
3/4 (75%)
17:30 Roman Derypaska vs Andrey Fedorchenko
1.56 » 1.33
0/3 (0%)
3.78 » 2.83
3/3 (100%)
3
1.56 » 1.33
0/3 (0%)
3.78 » 2.83
3/3 (100%)
17:30 Konstantin Kirsanov vs Ilya Kutniy
1.59 » 1.30
0/3 (0%)
3.58 » 3.12
1/3 (33%)
3
1.59 » 1.30
0/3 (0%)
3.58 » 3.12
1/3 (33%)
17:45 Andrei Derevyanko vs Ruslan Lazebny
2.08 » 2.09
0/3 (0%)
2.22 » 1.60
3/3 (100%)
3
2.08 » 2.09
0/3 (0%)
2.22 » 1.60
3/3 (100%)
18:00 Sergei Zemyancev vs Anton Popov
2.24 » 2.12
0/4 (0%)
1.92 » 1.58
3/4 (75%)
4
2.24 » 2.12
0/4 (0%)
1.92 » 1.58
3/4 (75%)
18:00 Nazar Kovalchuck vs Anton Yolkin
1.59 » 1.67
1/4 (25%)
3.06 » 2.42
2/4 (50%)
4
1.59 » 1.67
1/4 (25%)
3.06 » 2.42
2/4 (50%)
18:15 Sergei Kovalenko vs Sergey Kalenik
2.95 » 2.51
3/4 (75%)
1.62 » 1.42
0/4 (0%)
4
2.95 » 2.51
3/4 (75%)
1.62 » 1.42
0/4 (0%)
18:45 Victor Sharpay vs Vaniev Pulat
1.97 » 1.55
1/3 (33%)
2.37 » 2.38
2/3 (67%)
3
1.97 » 1.55
1/3 (33%)
2.37 » 2.38
2/3 (67%)
19:00 Sergey Kireev vs Sergey Ermoshin
2.47 » 2.78
0/3 (0%)
1.91 » 1.40
3/3 (100%)
3
2.47 » 2.78
0/3 (0%)
1.91 » 1.40
3/3 (100%)
19:20 Vladimir Boycuk vs Andrey Nepochatov
1.45 » 1.23
1/4 (25%)
4.12 » 3.52
2/4 (50%)
4
1.45 » 1.23
1/4 (25%)
4.12 » 3.52
2/4 (50%)
19:35 Nikolay Ozhiganov vs Vadim Gorchakov
2.07 » 1.83
0/4 (0%)
2.07 » 1.82
1/4 (25%)
4
2.07 » 1.83
0/4 (0%)
2.07 » 1.82
1/4 (25%)
19:55 Victor Sharpay vs Andrey Nepochatov
1.60 » 1.37
0/4 (0%)
3.04 » 2.68
2/4 (50%)
4
1.60 » 1.37
0/4 (0%)
3.04 » 2.68
2/4 (50%)
20:10 Sergey Kireev vs Vadim Gorchakov
1.90 » 1.68
0/4 (0%)
2.25 » 1.96
2/4 (50%)
4
1.90 » 1.68
0/4 (0%)
2.25 » 1.96
2/4 (50%)
21:05 Victor Sharpay vs Vladimir Boycuk
2.32 » 1.78
2/2 (100%)
2.32 » 1.86
0/2 (0%)
2
2.32 » 1.78
2/2 (100%)
2.32 » 1.86
0/2 (0%)
21:20 Sergey Kireev vs Nikolay Ozhiganov
3.72 » 2.53
2/2 (100%)
1.77 » 1.42
0/2 (0%)
2
3.72 » 2.53
2/2 (100%)
1.77 » 1.42
0/2 (0%)
21:40 Andrey Nepochatov vs Vaniev Pulat
3.03 » 2.80
0/2 (0%)
1.92 » 1.34
2/2 (100%)
2
3.03 » 2.80
0/2 (0%)
1.92 » 1.34
2/2 (100%)
21:55 Vadim Gorchakov vs Sergey Ermoshin
2.32 » 2.00
0/2 (0%)
2.32 » 1.67
2/2 (100%)
2
2.32 » 2.00
0/2 (0%)
2.32 » 1.67
2/2 (100%)